Download

Page 1 TEORİ NEDİR? Teori (kuram), toplumsal gerçekliği anlaşılır