Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85
im. prof. Mariana Suskiego
we Wrocławiu
www.sp85.wroc.pl
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
KLASY I-III
Klasa
Nazwa zajęć
Harmonogram
Nauczyciel prowadzący
Kl. 1a
Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla
uczniów z trudnościami w nauce
kl. 1a
Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla
uczniów z trudnościami w nauce
kl. 1b
Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla
uczniów z trudnościami w nauce
kl. 1c
Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla
uczniów z trudnościami w nauce
kl. 2a
Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla
uczniów z trudnościami w nauce
kl. 2b
Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla
uczniów z trudnościami w nauce
kl. 3a
Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla
uczniów z trudnościami w nauce
kl. 3b
Poniedziałek 11.40- 12.25
s. 21
p. M. Hormann
Czwartek 11.40- 12.25
s. 23
p. M. Skupińska
Piątek 11.40- 12.25
s.14
p. E. Sadowska
Wtorek 11.40- 12.25 s.16
Teresa Nawrot / Lidia
Wodnik
Poniedziałek 11 40- 12.25
s.22
p. D. Pańko
Wtorek 12.40- 13.25 s.17
p.J. Schmidt
Wtorek 11.40- 12.25 s.24
p.E. Sempruch- Kosmalska
Kl. 1b
Kl. 1c
Kl. 2a
Kl. 2b
Kl. 3a
Kl. 3b
1
ul. Traugutta 37, 50-416 Wrocław; telefon: (071) 798 68 71; [email protected]
Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85
im. prof. Mariana Suskiego
we Wrocławiu
www.sp85.wroc.pl
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
Klasy IV- VI
Klasa
Kl. 4a
Kl. 4b
Kl. 5a
Kl. 5b
Kl. 6a
Kl. 6b
Kl. 6b
Kl. IV -VI
Nazwa zajęć
Nauczyciel prowadzący
Harmonogram
Zdw. matematyka
Zdw. j.polski
Zdw. matematyka
Zdw. j.polski
Zdw. matematyka
Zdw. j.polski
Zdw. matematyka
Zdw. j.polski
Zdw. matematyka
Zdw. j.polski
Zajęcia przygotowujące uczniów do
sprawdzianu szóstoklasisty
Zdw. matematyka
Zdw. j.polski
Zajęcia przygotowujące uczniów do
sprawdzianu szóstoklasisty
Zdw. j.angielski
Zdw. j.angielski
Wtorek 13.40 – 14.25 s.30
Piątek 13.40- 14.25 s. 27
Wtorek 11.40 – 12.25 s.31
Środa 13.40- 14.25 s.28
Środa 13.40- 14.25 s.30
Piątek 8.00- 8.45 s.28
Środa 12.40- 13.25 - s. 31
Czwartek 8.00- 8.45 s.27
Wtorek 14.35- 15.20 - s.31
Środa 8.00- 8.45 s.27
Środa 15.30- 16.15 s. 29
p. J. Janicka- Wajszczuk
p. E. Jakimów
p. L. Pelc
p. A. Krawczuk
p. L. Pelc
p. A. Krawczuk
p. J. Janicka- Wajszczuk
p. E. Jakimów
p. J. Janicka- wajszczuk
p. E. Jakimów
p. M. Mazur
Wtorek 12.40- 13.25 s.31
Środa 8.00 8.45 s.28
Poniedziałek 13.40- 14.25
p. L. Pelc
p. A. Krawczuk
p. J. Dawidzińska
Poniedziałek 13.40-14.25 – s.32
Piątek 13.40 – 14.25 – s.32
p. A. Kulczycka- Charusta
p. A. Kulczycka- Charusta
2
ul. Traugutta 37, 50-416 Wrocław; telefon: (071) 798 68 71; [email protected]
Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85
im. prof. Mariana Suskiego
we Wrocławiu
www.sp85.wroc.pl
ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE 2014/2015
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
Klasa
Nazwa zajęć
0a
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
0b
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Harmonogram
Poniedziałek 13.00- 13.30
s. 22
Czwartek 13.30- 14.00 s. 8
Poniedziałek 13.30- 14.00
s. 8
Środa 13.30- 14.00 s. 8
Nauczyciel prowadzący
p. W. Dolata
p. W. Dolata
KLASY I- III
Klasa
Nazwa zajęć
Harmonogram
Nauczyciel prowadzący
Kl. 1a
Kl. 1b
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Piątek 11.30 -12.30 s.10
Poniedziałek 11.40- 12.40 s. 10
p. G. Szalczyńska
p. E. Sadowska
Kl. 1c
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Poniedziałek 12.40- 13.40 s. 10
p. E. Sadowska
Kl. 2a
Kl. 2b
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
Poniedziałek 12.45- 13.45 s.21
Piątek 11.40- 12.40 s. 22
p. A. Pawlaczyk
p. A. Pawlaczyk
Kl. 3a
Kl. 3a, 3b
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Środa 11.50- 12.50 s. 17
Poniedziałek 12.40- 13.40 s.17
p. J. Schmidt
p. J. Schmidt
3
ul. Traugutta 37, 50-416 Wrocław; telefon: (071) 798 68 71; [email protected]
Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85
im. prof. Mariana Suskiego
we Wrocławiu
www.sp85.wroc.pl
KLASY IV- VI
Klasa
Nazwa zajęć
Harmonogram
Nauczyciel prowadzący
Kl. 4a
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Środa 14.35- 15.35 - s.31
p. T. Żłobecka – Kręcidło
Kl. 4b
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Czwartek 13.40- 14.40 - s.30
p. T. Żłobecka- Kręcidło
Kl. 5a
Gr. 1
Kl. 5a
Gr. 2
Kl. 5b
Gr 1
Kl. 5b
Gr. 2
Kl. 6a
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Czwartek 14.40-15.40 - s. 30 p. T. Żłobecka- Kręcidło
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Piątek 15.30- 16.30 - s.30
p. T. Żłobecka- Kręcidło
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Czwartek 12.40- 13.40 s.30
p. T. Żłobecka – Kręcidło
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Środa 7.55- 8.55
p. G. Szalczyńska
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Poniedziałek 15.40- 16.40
s. 29
Poniedziałek 14.25- 15.25
s. 29
Piątek 12.40- 13.40 s. 29
p. Anna Pawlaczyk
Kl. 6b
Gr.1
Kl. 6b
Gr.2
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
4
ul. Traugutta 37, 50-416 Wrocław; telefon: (071) 798 68 71; [email protected]
p. Anna Pawlaczyk
p. Anna Pawlaczyk
Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85
im. prof. Mariana Suskiego
we Wrocławiu
www.sp85.wroc.pl
GIMNASTYKA KOREKCYJNA 2014/ 2015
KLASY I- III
GRUPA I
GRUPA II
GRUPA III
GRUPA IV
Poniedziałek 12.40- 13.25
SM1
Środa 11.40 – 12.25
SM2
Środa 12.40- 13.25 SM 2
Czwartek 12.40- 13.25
s.10 ( terapeutyczna)
Wtorek
14.35- 15.20 SM2
Piątek 13.40- 14.25 SM1
Poniedziałek 13.40- 14.25
SM1
Wtorek 13.40- 14.25 SM2
Beata Mazur
Beata Mazur
Beata Mazur
Beata Mazur
5
ul. Traugutta 37, 50-416 Wrocław; telefon: (071) 798 68 71; [email protected]
Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85
im. prof. Mariana Suskiego
we Wrocławiu
www.sp85.wroc.pl
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA 2014/2015
klasy I- III
Nazwa zajęć
Harmonogram zajęć
Nauczyciel prowadzący
Zajęcia rozwijające
zainteresowania artystyczne
„ Malowany świat” kl. 1c
Zajęcia rozwijające
zainteresowania
polonistyczne kl. 1a
Zajęcia rozwijające
zainteresowania
polonistyczne kl. 1b
Zajęcia rozwijające
zainteresowania językiem
angielskim kl. II- III
Szkolny Chór Kantilenka
Środa 11.40 12.25 s. 14
p. E. Sadowska
Wtorek 12.40- 13.25 s. 21
p. M. Hormann
Poniedziałek 11.40- 12.25 s. 23
p. M. Skupińska
Poniedziałek 13.40- 14.25 s. 23
p. Renata Bachman
Środa 13.40 - 14.25 s. 32
p. B. Krzenciessa
Zajęcia rozwijające
zainteresowania plastyczne
Zajęcia ogólnorozwojowe
z elementami szermierki
Poniedziałek 12.40- 13.25 s. 29
p. M. Aszkiełowicz
1a – poniedziałek 10.45- 11.30 SM1
1b- wtorek 11.40- 12.25 SD
1c – poniedziałek 11.40- 12.25
2a –środa 12.40- 13.25 SM1
p. M. Wiatrowski
p. P. Szumielewicz
p. S. Zamiar
p. M. Wiatrowski
6
ul. Traugutta 37, 50-416 Wrocław; telefon: (071) 798 68 71; [email protected]
Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85
im. prof. Mariana Suskiego
we Wrocławiu
Tenis stołowy
Eucharystyczny Ruch
Młodych
www.sp85.wroc.pl
2b- wtorek – 12.40 - 13.25 SD
3a- czwartek 12.40- 13.25 SM1
3b – czwartek –11.40- 12.25 SM1
Wtorek 12.40- 13.25 korytarz II piętro
Piątek 12.40- 13.25 korytarz II piętro
Wtorek 15.15- 16.00
Środa 13.40- 14.25 s. 16
p. P. Stasiewicz
p. P. Szumielewicz
p. P. Stasiewicz
p. E. Walewander
p. M. Skuza
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA 2014/2015
Klasy IV- VI
Nazwa zajęć
Harmonogram zajęć
Nauczyciel prowadzący
Zajęcia rozwijające zainteresowania z
języka polskiego kl. 6a
Zajęcia rozwijające zainteresowania z
języka polskiego kl. 6 b
Zajęcia rozwijające zainteresowania z
matematyki 6a
Zajęcia rozwijające zainteresowania z
matematyki kl. 6b
Zajęcia rozwijające zainteresowania
przyrody 6a, 6b
Gazeta Szkolna „ Bomba”
Wtorek 7.00- 7.45 s. 27
( 02.02.2015- 30.04.2015)
Wtorek 12.40- 13.25- s. 28
( 02.02.2015- 30.04.2015)
Wtorek 15.30- 16.15 s. 31
( 02.02.2015- 30.04.2015)
Wtorek 13.40- 14.25 s. 30
( 02.02.2015- 30.04.2015)
Wtorek 14.35- 15.20 s. 35
( 02.02.2015- 31.05.2015)
Środa 14.35- 15.20 s.28
p. J. Jakimów
Koło ekologiczne kl. 4a, 4b
Środa 14.35- 15.20 s.35
p. A. Królak
p. A. Krawczuk
p. J. Janicka- Wajszczuk
p. L. Pelc.
p. A. Królak
p. A. Krawczuk
7
ul. Traugutta 37, 50-416 Wrocław; telefon: (071) 798 68 71; [email protected]
Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85
im. prof. Mariana Suskiego
we Wrocławiu
Koło ekologiczne kl. 5a, 5b
Szkolny Chór Cantilena
Koło szachowe, gry logiczne wspieranie rozwoju ucznia
„Miasteczko ruchu drogowego”przygotowanie do egzaminu na kartę
rowerową – II półrocze
Koło informatyczne
Klub Przyjaciół Książki
Aerobik rekreacyjny dziewcząt
Tenis stołowy kl. IV- VI
SKS piłka siatkowa dla dziewcząt
SKS gry zespołowe dla chłopców
„ Akademia Młodego Chrześcijanina”
www.sp85.wroc.pl
Środa 13.40- 14.25 s. 35
Środa 14.30-16.00 s. 32
Czwartek 15.45- 17.15
Wtorek 13.30- 14.15 s. 32
Czwartek 14.30- 15.15 s. 32
Środa 14.30- 15.15 s. 26
Czwartek 14.35- 15.20 s.26
Środa 8.00- 8.45 biblioteka
Poniedziałek 15.30- 17.00 SD
Wtorek 15.30 – 17.00 SD
Czwartek 15.30- 17.00- SD
Piątek 15.30- 17.00 SD
Poniedziałek 15.30- 16.15 s. 31
p. B. Krzenciessa ( projekt „Śpiewający
Wrocław)
Miller Zenon
p. J. Kwiatkowska
p. J. Kwiatkowska
p. J. Dawidzińska
p. B. Mazur
p. E. Walewander
p. E. Walewander
p. M. Wiatrowski
Ks. T. Gospodaryk
8
ul. Traugutta 37, 50-416 Wrocław; telefon: (071) 798 68 71; [email protected]
Download

tutaj - sp1.siemce.pl