Proponowane działania - Wątok
Lp
DZIALANIA PLANOWANE
Brzeg
Lokalizacja
Kilometraz rzeki
P, L
od ul. Dąbrowskiego do
wiaduktu kolejowego
3+880
do 5+750
WATOK – M. TARNÓW
6
Wykorzystanie koncepcji zabudowy i ochrony
przeciwpowodziowej potoku Wątok (Zabłocie):
- opaska zabezpieczająca (regulacja koryta)
- ścieżka rowerowa, bulwary
- mur oporowy
7
Mur zabezpieczający tereny magazynowe
(wys. 0.60 m na dł. 50 m)
P
przy ul. Wodnej
3+030
do 3+080
8
Murek zabezpieczający ul. Tuchowską
(wys. 0.20 do 1.70 m na dł. 310 m)
L
Tuchowska
2+620
do 2+930
9
Miejscowe podniesienie brzegu zabezpieczającego
cmentarz lub budowa parkanu eliminującego zagrożenie
powodziowe cmentarza (wys. 0.60 m na dł. 400 m)
L
Cmentarz przy
ul. Tuchowskiej i
Konarskiego
2+930
do 3+330
10
Nasyp zabezpieczający budynki,
wał przeciwpowodziowy
(wys. 0.40 do 1.60 m na dł 460 m)
P
pętla kolejowa,
Wita Stwosza,
Spytka z Melsztyna
2+130
do 2+590
11
Miejscowe podniesienie brzegu
(wys. 0.20 - 0.40 m na dł. 660 m)
L, P
od ujścia Strusinki,
ul. Grunwaldzka,
Do Huty
1+303
do 1+960
Proponowane działania - Wątok
Podwyższenie brzegu zabezpieczającego cmentarz
kilometraż: od 3+080 do 3+250, cmentarz przy ul. Tuchowskiej i Konarskiego
Proponowane działania - Wątok
Lp
DZIALANIA PLANOWANE
Brzeg
Lokalizacja
Kilometraz rzeki
P, L
od ul. Dąbrowskiego do
wiaduktu kolejowego
3+880
do 5+750
WATOK – M. TARNÓW
6
Wykorzystanie koncepcji zabudowy i ochrony
przeciwpowodziowej potoku Wątok (Zabłocie):
- opaska zabezpieczająca (regulacja koryta)
- ścieżka rowerowa, bulwary
- mur oporowy
7
Mur zabezpieczający tereny magazynowe
(wys. 0.60 m na dł. 50 m)
P
przy ul. Wodnej
3+030
do 3+080
8
Murek zabezpieczający ul. Tuchowską
(wys. 0.20 do 1.70 m na dł. 310 m)
L
Tuchowska
2+620
do 2+930
9
Miejscowe podniesienie brzegu zabezpieczającego
cmentarz lub budowa parkanu eliminującego zagrożenie
powodziowe cmentarza (wys. 0.60 m na dł. 400 m)
L
Cmentarz przy
ul. Tuchowskiej i
Konarskiego
2+930
do 3+330
10
Nasyp zabezpieczający budynki,
wał przeciwpowodziowy
(wys. 0.40 do 1.60 m na dł 460 m)
P
pętla kolejowa,
Wita Stwosza,
Spytka z Melsztyna
2+130
do 2+590
11
Miejscowe podniesienie brzegu
(wys. 0.20 - 0.40 m na dł. 660 m)
L, P
od ujścia Strusinki,
ul. Grunwaldzka,
Do Huty
1+303
do 1+960
Proponowane działania - Wątok
Nasyp zabezpieczający budynki, wał przeciwpowodziowy
kilometraż: od 2+130 do 2+590, przy ul. Spytka z Melsztyna
Proponowane działania - Wątok
Lp
DZIALANIA PLANOWANE
Brzeg
Lokalizacja
Kilometraz rzeki
P, L
od ul. Dąbrowskiego do
wiaduktu kolejowego
3+880
do 5+750
WATOK – M. TARNÓW
7
Wykorzystanie koncepcji zabudowy i ochrony
przeciwpowodziowej potoku Wątok (Zabłocie):
- opaska zabezpieczająca (regulacja koryta)
- ścieżka rowerowa, bulwary
- mur oporowy
8
Mur zabezpieczający tereny magazynowe
(wys. 0.60 m na dł. 50 m)
P
przy ul. Wodnej
3+030
do 3+080
9
Murek zabezpieczający ul. Tuchowską
(wys. 0.20 do 1.70 m na dł. 310 m)
L
Tuchowska
2+620
do 2+930
10
Miejscowe podniesienie brzegu zabezpieczającego
cmentarz lub budowa parkanu eliminującego zagrożenie
powodziowe cmentarza (wys. 0.60 m na dł. 400 m)
L
Cmentarz przy
ul. Tuchowskiej i
Konarskiego
2+930
do 3+330
11
Nasyp zabezpieczający budynki,
wał przeciwpowodziowy
(wys. 0.40 do 1.60 m na dł 460 m)
P
pętla kolejowa,
Wita Stwosza,
Spytka z Melsztyna
2+130
do 2+590
12
Miejscowe podniesienie brzegu
(wys. 0.20 - 0.40 m na dł. 660 m)
L, P
od ujścia Strusinki,
ul. Grunwaldzka,
Do Huty
1+303
do 1+960
Proponowane działania - Wątok
Podwyższenie brzegu
kilometraż: od 1+800 do 1+960, przy ul. Robotniczej
Proponowane działania - Strusinka
Lp
DZIALANIA PLANOWANE
Brzeg
Lokalizacja
Kilometraż
rzeki
STRUSINKA – M. TARNÓW
1
Udrożnienie przepustów, oczyszczenie koryta
(na dł. 2660 m, 17 przepustów)
2
Miejscowe podniesienie brzegów
(wys. 0.40 m na dł. 820 m)
3
Obniżenie dna koryta
(gł. 0.10 - 0.60 m na dł. 1500 m)
4
Podniesienie brzegu
(wys. 0.20 - 0.60 m na dł. 90 m)
1+950
do 4+610
L,P
P
Tuchowska,
Ostrogskich,
Zamkowa, Zgody
1+120
do 1+940
Tuchowska,
Tarnowskich
0+635
do 2+165
od ujścia Strusinki
do ul. Grunwaldzkiej
0+000
do 0+090
Proponowane działania - Strusinka
Lp
DZIALANIA PLANOWANE
Brzeg
Lokalizacja
Kilometraz
rzeki
STRUSINKA – M. TARNÓW
1
Udrożnienie przepustów, oczyszczenie koryta
(na dł. 2660 m, 17 przepustów)
2
Miejscowe podniesienie brzegów
(wys. 0.40 m na dł. 820 m)
3
Obniżenie dna koryta
(gł. 0.10 - 0.60 m na dł. 1500 m)
4
Podniesienie brzegu
(wys. 0.20 - 0.60 m na dł. 90 m)
1+950
do 4+610
L,P
P
Tuchowska,
Ostrogskich,
Zamkowa, Zgody
1+120
do 1+940
Tuchowska,
Tarnowskich
0+635
do 2+165
od ujścia Strusinki
do ul. Grunwaldzkiej
0+000
do 0+090
Proponowane działania - Strusinka
Proponowane działania:
Mrozówka, Wątoczek, Korzeń
Lp
DZIALANIA PLANOWANE
Brzeg
Lokalizacja
Kilometraz
rzeki
MROZÓWKA – GMINA SKRZYSZÓW
1
Zabezpieczenie koryta i skarp brzegowych
przed erozją
(na dł. 2000 m)
P, L
Środkowa
1+090
do 3+100
2
Umocnienie skarpy, wzmocnienie krawędzi
drogi, zabezpieczenie przed podmywaniem
(na dł. 120 m)
P
ul Środkowa
0+940
do 1+060
3
Umocnienie skarpy przy moście
(na dł. 110 m)
P
ul.Wiadukt
0+413
do 0+526
WATOCZEK – GMINA SKRZYSZÓW
1
Umocnienie skarpy, wzmocnienie krawędzi
drogi, zabezpieczenie przed podmywaniem
(na dł. ok. 600 m)
odcinkowo w kilku
miejscach
2
Polder, suchy zbiornik
(4 ha, dł. 680 m, zapora: wys. 2.7 m, dł. 160 m)
Łękawica
3+850
do 4+530
Skrzyszów
1+150 do ...
KORZEN – GMINA SKRZYSZÓW
1
Zbiornik retencyjny na potoku Korzeń
(Hydroprojekt)
Proponowane działania:
Mrozówka, Wątoczek, Korzeń
Lp
DZIALANIA PLANOWANE
Brzeg
Lokalizacja
Kilometraz
rzeki
MROZÓWKA – GMINA SKRZYSZÓW
1
Zabezpieczenie koryta i skarp brzegowych
przed erozją
(na dł. 2000 m)
P, L
Środkowa
1+090
do 3+100
2
Umocnienie skarpy, wzmocnienie krawędzi
drogi, zabezpieczenie przed podmywaniem
(na dł. 120 m)
P
ul Środkowa
0+940
do 1+060
3
Umocnienie skarpy przy moście
(na dł. 110 m)
P
ul.Wiadukt
0+413
do 0+526
WATOCZEK – GMINA SKRZYSZÓW
1
Umocnienie skarpy, wzmocnienie krawędzi
drogi, zabezpieczenie przed podmywaniem
(na dł. ok. 600 m)
odcinkowo w kilku
miejscach
2
Polder, suchy zbiornik
(4 ha, dł. 680 m, zapora: wys. 2.7 m, dł. 160 m)
Łękawica
3+850
do 4+530
Skrzyszów
1+150 do ...
KORZEN – GMINA SKRZYSZÓW
1
Zbiornik retencyjny na potoku Korzeń
(Hydroprojekt)
Proponowane działania – Mrozówka
Działanie
km
Zabezpieczenie koryta i skarp
brzegowych przed erozją
(na dł. 2000 m)
1+090
do 3+100
Umocnienie skarpy, wzmocnienie
krawędzi drogi, zabezpieczenie
przed podmywaniem
(na dł. 120 m)
0+940
do 1+060
Umocnienie skarpy przy moście
(na dł. 110 m)
0+413
do 0+526
Proponowane działania:
Mrozówka, Wątoczek, Korzeń
Lp
DZIALANIA PLANOWANE
Brzeg
Lokalizacja
Kilometraz
rzeki
MROZÓWKA – GMINA SKRZYSZÓW
1
Zabezpieczenie koryta i skarp brzegowych
przed erozją
(na dł. 2000 m)
P, L
Środkowa
1+090
do 3+100
2
Umocnienie skarpy, wzmocnienie krawędzi
drogi, zabezpieczenie przed podmywaniem
(na dł. 120 m)
P
ul Środkowa
0+940
do 1+060
3
Umocnienie skarpy przy moście
(na dł. 110 m)
P
ul.Wiadukt
0+413
do 0+526
WATOCZEK – GMINA SKRZYSZÓW
1
Umocnienie skarpy, wzmocnienie krawędzi
drogi, zabezpieczenie przed podmywaniem
(na dł. ok. 600 m)
odcinkowo w kilku
miejscach
2
Polder, suchy zbiornik
(4 ha, dł. 680 m, zapora: wys. 2.7 m, dł. 160 m)
Łękawica
3+850
do 4+530
Skrzyszów
1+150 do ...
KORZEN – GMINA SKRZYSZÓW
1
Zbiornik retencyjny na potoku Korzeń
(Hydroprojekt)
Proponowane działania - Wątoczek
Polder zalewowy Wątoczek
16
14
12
Q (m3/s)
10
Redukcja polderu
8
Stan istniejący
6
4
2
0
Polder zalewowy/suchy zbiornik
(4 ha, dł. 680 m, zapora: wys. 2.7 m, dł. 150 m, pojemność retencyjna: 55 tyś m3 )
kilometraż: od 3+850 do 4+530; Łękawica
0
2
4
6
8
10
12
t (h)
14
16
18
20
22
24
Proponowane działania:
Mrozówka, Wątoczek, Korzeń
Lp
DZIALANIA PLANOWANE
Brzeg
Lokalizacja
Kilometraz
rzeki
MROZÓWKA – GMINA SKRZYSZÓW
1
Zabezpieczenie koryta i skarp brzegowych
przed erozją
(na dł. 2000 m)
P, L
Środkowa
1+090
do 3+100
2
Umocnienie skarpy, wzmocnienie krawędzi
drogi, zabezpieczenie przed podmywaniem
(na dł. 120 m)
P
ul Środkowa
0+940
do 1+060
3
Umocnienie skarpy przy moście
(na dł. 110 m)
P
ul.Wiadukt
0+413
do 0+526
WATOCZEK – GMINA SKRZYSZÓW
1
Umocnienie skarpy, wzmocnienie krawędzi
drogi, zabezpieczenie przed podmywaniem
(na dł. ok. 600 m)
odcinkowo w kilku
miejscach
2
Polder, suchy zbiornik
(4 ha, dł. 680 m, zapora: wys. 2.7 m, dł. 160 m)
Łękawica
3+850
do 4+530
Skrzyszów
1+150 do ...
KORZEN – GMINA SKRZYSZÓW
1
Zbiornik retencyjny na potoku Korzeń
(Hydroprojekt)
Zbiornik Skrzyszów na potoku Korzeń
-źródło: Zbiornik Skrzyszów na potoku Korzeń, Program małej retencji
województwa małopolskiego, HYDROPROJEKT Kraków
Proponowane działania,
kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną
Planowane działanie
Kilometraż
rzeki
Kolizacja z infrastrukturą techniczną
linia
energetyczna
linia
gazociągowa
linia
telekomunikacyjna
układ dróg
sieć
komunalna
Wątok
Polder zalewowy/suchy zbiornik
(4.5 ha, dł. 400 m, wys zapory 2.5 m, dł. 70 m)
Polder zalewowy/suchy zbiornik
(5 ha, dł. 450m, zapora: wys. 1.5 m, dł. 100 m)
Włączenie kanału ze Strusinki do Wątoku
(średnica 1.60 m dł. 350 m)
18+240 do
18+640
12+240 do
12+680
+
+
+
+
+
+
8+220
+
+
Strusinka
Kanał ulgi do Wątoka wzdłóż trasy E40 uwzględniony przy Wątoku
4+620
+
3+850 do
4+530
+
projekt
kanalizacji i
przepompowni
Wątoczek
Polder, suchy zbiornik
(4 ha, dł. 680 m, zapora: wys. 2.7 m, dł. 160 m)
+
+
+
Zasięg strefy zalewowej po działaniach, Q=1%
Analiza strefy zalewowej
Stan po proponowanych działaniach, Q=1%
[m2]
[ha]
Udział klasy w
zalanej
powierzchni
[%]
infrastruktura
komunikacyjna
9646
0.96
1.7%
2.12
0.30
inne
48004
4.80
8.6%
2.78
0.33
lasy
108170
10.82
19.3%
2.84
0.63
ogrodki dzialkowe
10544
1.05
1.9%
1.42
0.24
tereny przemyslowe
4585
0.46
0.8%
1.91
0.20
obszary zabudowane
64269
6.43
11.5%
1.99
0.22
obszar rolny
313946
31.39
56.1%
4.00
0.45
Powierzchnia
Klasa użytkowania
Zalane budynki - 65
Maksymalna
wysokość
zalania
[m]
Średnia
wysokość
zalania
[m]
Analiza strefy zalewowej w oparciu o gminy
Stan istniejący, Q=1%
37.67
36.39
40
klasa
użytkowania
Miasto
Tarnów
Tarnów obszar
wiejski
Skrzyszów
Ryglice
[%]
infrastruktura
komunikacyjna
0.85
-
0.56
0.32
inne
6.63
0.08
0.97
0.91
lasy
9.69
0.69
8.18
0.79
obszar rolny
27.83
0.63
27.54
0.15
obszary
zabudowane
6.44
0.21
4.65
0.19
ogródki dzialkowe
1.89
-
-
-
tereny
przemyslowe
0.82
-
-
-
18.58
13.66
20
14.18
8.36
2.61 6.09
10
8.51
4.72
4.34
0.51
Ryglice
Tarnów - gmina w iejska
0
0.16
0.11
0.02
0
0
Skrzyszów
0
tereny przemyslowe
0
ogródki dzialkowe
obszary zabudowane
0.36
0.08
obszar rolny
lasy
0.20
0
0.06
0.39
0.52
0.44
inne
0
infrastruktura komunikacyjna
powierzchnia [ha]
30
Miasto Tarnów
Gmina
Liczba zalanych
budynklów
%
Miasto Tarnów
37
56.92
Tarnów - obszar wiejski
0
0
Skrzyszów
27
41.54
Ryglice
1
1.54
Suma
65
100
Szacowane straty
dla stanu po proponowanych działaniach, Q=1%
Klasa
użytkowania
Powierzchni
a
Wartość
majątkowa
ruchoma
Wartość
majątkowa
nieruchom
a
Wartość
majątkowa
całość
Średnia
głębokość
zalewowa
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[m2]
[zł/m2]
[zł/m2]
[zł/m2]
[m]
[zł]
Obszary
zasiedlone
64.269
914
216
1130
0,26
2.547.803,91
Obszary
przemysłowe
4.585
965
322
1287
0,21
117.946,50
Infrastruktura
komunikacyjna
9.646
981
8
989
0,23
439.372,06
Rolnictwo
313.946
-
-
27,5
0,41
86.246,57
Lasy
108.170
-
-
3,9
0,63
1.081,70
Inne
58.548
-
-
-
0,31
-
Suma
Wartość szkód
3.192.450,74
Zestawienie strat
przed i po zastosowaniu działań
80
Obszary
zasiedlone
33.03
40
31.39
20.32
13.91
dzialania
istniejąca
8.53
1.05
0.46
obszary przemyslowe
6.43
4.34
ogrodki dzialkowe
10.82
obszary zabudowane
inne
0.96
4.80
obszary rolne
3.31
las
20
infrastruktura
komunikacyjna
powierzchnia [ha]
60
0
:
Wartość szkód stan istniejący
Klasa
użytkowania
74.51
:
Wartość szkód
proponowane
dzialania
3 631 244
636 951
Obszary
przemysłowe
572 058
29 487
Infrastruktura
komunikacyjna
465 062
109 843
Rolnictwo
51 171
21 562
Lasy
1 391
1 082
Suma
4 720 927
798 924
Zalane budynki
Stan istniejący
Stan po działaniach
proponowanych
401
65
Konflikt strefy zalewowej z dokumentami planistycznymi
MPZP – Miasto Tarnów
Konflikt strefy zalewowej z dokumentami planistycznymi
SUiKZP – Miasto Tarnów
Konflikt strefy zalewowej z dokumentami planistycznymi
SUiKZP – Miasto Tarnów
Konflikt strefy zalewowej z dokumentami planistycznymi
SUiKZP – gmina Tarnów
Konflikt strefy zalewowej z dokumentami planistycznymi
MPZP – gmina Skrzyszów
Konflikt strefy zalewowej z dokumentami planistycznymi
MPZP – gmina Skrzyszów
Konflikt strefy zalewowej z dokumentami planistycznymi
MPZP – gmina Skrzyszów
Konflikt strefy zalewowej z dokumentami planistycznymi
MPZP – gmina Skrzyszów
Konflikt strefy zalewowej z dokumentami planistycznymi
SUiKZP – gmina Skrzyszów
Konflikt strefy zalewowej z dokumentami planistycznymi
SUiKZP – gmina Skrzyszów
Konflikt strefy zalewowej z dokumentami planistycznymi
SUiKZP – gmina Skrzyszów
Konflikt strefy zalewowej z dokumentami planistycznymi
SUiKZP – gmina Skrzyszów
Konflikt strefy zalewowej z dokumentami planistycznymi
SUiKZP – gmina Ryglice
Obiekty mostowe nie spełniające wymagań rozporządzenia
Miasto Tarnów
ID profilu
Kilometraż
Nazwa ulica
Wysokość
dolnej krawędzi
mostu
Rzędna fali
Q=1%
Rzędna fali
Q=1% po
działaniach
Miasto Tarnów - Strusink
''00020-00080''
00+715
mostek
200.97
202.07
201.79
''00020-00090''
00+840
Dojazd
201.50
202.38
202.16
''00020-00100''
01+052
mostek
201.86
202.99
202.87
''00020-00110''
01+126
Tuchowska
201.80
203.27
203.21
''00020-00120''
01+236
Ostrogskich
201.45
203.54
203.52
''00020-00140''
01+490
Zamkowa
202.14
204.00
203.90
''00020-00170''
01+931
Tarnowskich
203.60
205.29
204.97
''00020-00200''
02+546
mostek
205.75
206.61
206.60
''00020-00220''
02+839
mostek
206.51
207.28
207.20
''00020-00230''
02+971
mostek
207.06
208.17
208.09
''00020-00240''
03+069
Jara
207.10
208.34
208.21
''00020-00260''
03+333
mostek
207.15
208.66
208.37
''00020-00270''
03+450
mostek
207.80
209.36
208.37
''00020-00280''
03+645
mostek
208.38
209.87
166.39
''00020-00290''
03+836
mostek
208.80
209.95
179.20
Obiekty mostowe nie spełniające wymagań rozporządzenia
Miasto Tarnów
ID profilu
Kilometraż
Nazwa ulicy
Wysokość dolnej
krawędzi mostu
Rzędna fali Q=1%
Rzędna fali
Q=1% po
działaniach
Miasto Tarnów - Wątok
''00010-00020''
0+153
kładka
195.44
195.50
195.37
''00010-00120''
1+714
Grunwaldzka
200.27
200.28
200.23
''00010-00150''
2+070
kolejowy
200.43
200.99
200.84
''00010-00160''
2+131
kolejowy
200.51
201.13
200.97
''00010-00180''
2+334
kładka
200.77
201.68
201.48
''00010-00230''
2+923
kładka
201.90
203.01
202.98
''00010-00260''
3+335
Narutowicza/ Konarskiego
203.29
204.03
203.93
''00010-00280''
3+689
Przesmyk/ Szewska
204.05
204.34
204.28
''00010-00290''
3+875
Dąbrowskiego
204.69
204.75
204.61
''00010-00310''
4+293
Mostowa
205.21
205.40
205.39
''00010-00340''
4+635
kładka
205.77
206.01
205.95
''00010-00410''
5+777
kładka
207.90
208.09
208.02
Miasto Tarnów - Mrozówka
''00030-00090''
01+230
kładka
212.91
213.61
213.52
''00030-00180''
02+685
droga
219.23
219.34
219.22
Obiekty mostowe nie spełniające wymagań rozporządzenia
gminy Skrzyszów, Tarnów, Ryglice
ID profilu
Kilometraż
Wysokość
dolnej krawędzi
mostu
Rzędna fali
Q=1%
Rzędna fali
Q=1% po
działaniach
Gmina Skrzyszów - Strusinka
''00020-00300''
03+932
209.25
209.99
208.73
''00020-00310''
04+052
209.13
210.59
208.83
''00020-00320''
04+266
211.92
212.11
211.31
Gmina Skrzyszów - Wątok
''00010-00770''
11+517
223.39
223.79
223.86
''00010-00800''
11+960
224.96
225.13
224.80
''00010-00830''
12+378
225.56
225.79
226.11
''00010-00920''
13+996
229.56
229.88
229.78
''00010-00940''
14+151
229.87
230.25
230.09
''00010-00970''
14+641
231.16
231.28
231.10
Gmina Skrzyszów - Wątoczek
''00040-00020''
00+189
222.49
223.42
223.15
''00040-00250''
04+571
240.34
240.64
240.63
277.94
278.17
278.16
254.89
255.14
255.10
Gmina Ryglice - Wątok
''00010-01560''
22+713
Gmina Tarnów - Wątoczek
''00040-00370''
06+654
Obiekty mostowe nie spełniające wymagań rozporządzenia
Miasto Tarnów
Ul. Tuchowska
Po działaniach
Stan
istniejący
Ul. Konarskiego
Obiekty mostowe nie spełniające wymagań rozporządzenia
Miasto Tarnów
Ul. Jara
Po działaniach
Stan
istniejący
Obiekty mostowe nie spełniające wymagań rozporządzenia
Gmina Skrzyszów
Stan
Po działaniach
istniejący
Obiekty mostowe nie spełniające wymagań rozporządzenia
Gmina Skrzyszów, Tarnów
Brak zmian
Obiekty mostowe nie spełniające wymagań rozporządzenia
Gmina Skrzyszów
Stan
Po działaniach
istniejący
Obiekty mostowe nie spełniające wymagań rozporządzenia
Gmina Ryglice
Brak zmian
Koszty inwestycji - Wątok
Lp
DZIAŁANIA PLANOWANE
Lokalizacja
Kilometraż
rzeki
Dzielnica / ulica
od ..+… do
..+… km
L, P
od ujścia
Strusinki, ul.
Grunwaldzka, Do
Huty
1+303 do
1+960
15.120,00
2+130 do
2+590
27.360,00
Brzeg
…. ( wys. … szer….gł…)
1
Miejscowe podniesienie brzegu (wys. 0.20 - 0.40 m na
dł. 660 m)
Koszt
wykonania
inwestycji
[zł]
2
Nasyp zabezpieczający budynki (wys. 0.40 do 1.60 m na
dł 460 m)
P
pętla kolejowa,
Wita Stwosza,
Spytka z
Melsztyna
3
Murek zabezpieczający ul. Tuchowską (wys. 0.20 do 1.70 m
na dł. 310 m)
L
Tuchowska
2+620 do
2+930
180.000,00
4
Miejscowe podniesienie brzegu zabezpieczającego cmentarz
lub budowa parkanu eliminującego zagrożenie powodziowe
cmentarza (wys. 0.60 m na dł. 400 m)
L
Cmentarz przy
ul. Tuchowskiej i
Konarskiego
2+930 do
3+330
12.500,00
5
Murek zabezpieczający tereny magazynowe (wys. 0.60 m na
dł. 50 m)
P
przy ul. Wodnej
3+030 do
3+080
23.280,00
Koszty inwestycji - Wątok
Lp
DZIAŁANIA PLANOWANE
Suma: 2.526.720,00 zł
Lokalizacja
Kilometraż
rzeki
Dzielnica /
ulica
od ..+… do ..+…
km
P, L
od ul.
Dąbrowskiego
do wiaduktu
kolejowego
3+880 do 5+750
b.d.
Brzeg
…. ( wys. … szer….gł…)
Koszt
wykonania
inwestycji
[zł]
6
Wykorzystanie koncepcji zabudowy i ochrony
przeciwpowodziowej potoku Wątok (Zabłocie)
7
Włączenie kanału ze Strusinki do Wątoku (średnica 1.60 m
dł. 350 m)
L
Skrzyszów
Dolny
8+220
n.d.
8
Zabezpieczenie skarp i koryta przed nadmierną erozją (ok.
1400 m)
P,L
Skrzyszów
Dolny
8+760 do
10+150
1.668.000,0
0
9
Miejscowe podniesienie rzędnej brzegu (od 0.30 do 0.60 m
na dł. 790 m)
L
Skrzyszów
Dolny
10+160 do
10+950
20.760,00
10
Miejscowe podwyższenie rzędnej brzegu (0.40 do 0.80 m na
dł. 1240 m)
P,L
Skrzyszów
Dolny
10+970 do
12210
53.040,00
11
Polder zalewowy/suchy zbiornik (5 ha, dł. cofki 450 m, wys
zapory 1.5 m, dł. 100 m)
Skrzyszów
Dolny
12+240 do
12+680
202.800,00
12
Polder zalewowy/suchy zbiornik (4.5 ha, dł cofki 400, wys
zapory 2.5 m, dł. 70 m)
Szynwałd
18+240 do
18+640
324.000,00
Koszty inwestycji - Strusinka
Lp
DZIAŁANIA PLANOWANE
Suma: 68.040,00 zł
Brzeg
…. ( wys. … szer….gł…)
Lokalizacja
Kilometraż
rzeki
Dzielnica / ulica
od ..+… do ..+…
km
od ujścia
Strusinki do ul.
Grunwaldzkiej
0+000 do 0+090
2.280,00
Koszt
wykonania
inwestycji
[zł]
1
Podniesienie brzegu (wys. 0.20 - 0.60 m na dł. 90 m)
2
Obniżenie dna koryta (gł. 0.10 - 0.60 m na dł. 1500 m)
Tuchowska,
Tarnowskich
0+635 do 2+165
32.400,00
3
Miejscowe podniesienie brzegów (wys. 0.40 m na dł. 820 m)
Tuchowska,
Ostrogskich,
Zamkowa,
Zgody
1+120 do 1+940
22.440,00
4
Udrożnienie przepustów, oczyszczenie koryta (na dł. 2660 m,
17 przepustów)
1+950 do 4+610
10.920,00
5
Kanał ulgi do Wątoka wzdłóż trasy E40 - uwzględniony przy
Wątoku
4+620
n.d.
P
L,P
Skrzyszów
Dolny
Koszty inwestycji - Mrozówka
Lp
DZIAŁANIA PLANOWANE
Suma: 1.880.280,00 zł
Brzeg
Kilometraż rzeki
Koszt
wykonania
inwestycji
[zł]
od ..+… do ..+…
km
…. ( wys. … szer….gł…)
1
Umocnienie skarpy przy moście (na dł. 110 m)
P
0+413 do 0+526
71.280,00
2
Umocnienie skarpy, wzmocnienie krawędzi drogi, zabezpieczenie przed
podmywaniem (na dł. 120 m)
P
0+940 do 1+060
297.000,00
3
Zabezpieczenie koryta i skarp brzegowych przed erozją (na dł. 2000 m)
P, L
1+090 do 3+100
1.512.000,00
Koszty inwestycji - Wątoczek
Suma: 1.197.600,00 zł
DZIAŁANIA PLANOWANE
Lokalizacja
Kilometraż
rzeki
…. ( wys. … szer….gł…)
Dzielnica / ulica
od ..+… do
..+… km
1
Polder, suchy zbiornik (4 ha, dł. cofki 680 m, wys zapory 2.7 m, dł.
160 m)
Łękawica
3+850 do
4+530
2
Umocnienie skarpy, wzmocnienie krawędzi drogi, zabezpieczenie
przed podmywaniem (na dł. ok. 600 m)
odcinkowo w kilku
miejscach
Lp
Koszt
wykonania
inwestycji
[zł]
852.000,00
345.600,00
Koszty inwestycji - Korzeń
Suma: 20,8 mln zł
Lp
DZIAŁANIA PLANOWANE
Lokalizacja
Kilometraż
rzeki
1
Projekt zbiornika retencyjnego na potoku Korzeń
Skrzyszów
1+150 do ...
Koszt
wykonania
inwestycji
[zł]
20.8 mln zł
Podsumowanie
Do określenia właściwych środków i wskazania konkretnych kierunków działań,
w celu skutecznej redukcji zagrożenia powodziowego w zlewni Wątoku,
wyznaczono i przeanalizowano tereny zagrożone ze względu na:
• zasięg stref zalewowych dla prawdopodobieństwa 1%
• maksymalne i średnie głębokości zalewu/podtapiania
• pokrycie i sytuacje konfliktowe w kontekście obowiązujących planów
zagospodarowania przestrzennego, SUiKZP, zamierzeń urbanistycznych
poszczególnych gmin
• bieżność zagrożonych terenów wyznaczonych w procesie modelowania
z terenami wskazanymi przez samorządy i inne jednostki w procesie
ankietyzacji (zbierania materiałów wejściowych)
Dodatkowe zalecenia
• działania na kanalizacji deszczowej powodujące redukcję (opóźnienie)
• nie zwiększanie spływu będącego efektem uszczelniania powierzchni
zainwestowanych (zapisy w planie zagospodarowania, podatek od uszczelnienia
itp.)
• wykonywanie bieżących prac porządkowych i konserwacyjnych
• ograniczenie zabudowy na terenach zagrożonych, wykup terenów szczególnie
zagrożonych, przesiedlenie
• monitorowanie dopływów (stacje wodowskazowe, deszczomierze)
• rozważenie przebudowy Strusinki na całym odcinku i dostosowanie jej do
aktualnego zainwestowania terenu z uwzględnieniem planowanego rozwoju
miasta. (rów melioracyjny zdolny odprowadzić wodę 10%, aktualnie traktowany
jako kanał komunalny odbierający wody z terenów tej zlewni)
Zalecenia dot. kanalizacji deszczowej
Uwzględnienie kanalizacji deszczowej/przelewów z ogólnospławnej
Zlewnia Wątoku jest częściowo skanalizowana
> przelewy z kanalizacji ogólnospławnej
> wyloty kanalizacji deszczowej
Wpływ na kształtowanie się fali powodziowej!
Zmiana stosunków wodnych gruncie i w warstwie gleby pokrytej roślinnością:
• obniża się lustro wody gruntowej
• zmniejszają się zasoby wodny zbiorników podziemnych
• zwiększa się ilość wód spływających do odbiornika powierzchniowo
• skraca się czas spływu wód opadowych do odbiornika
Uwzględnienie kanalizacji deszczowej/przelewów z ogólnospławnej
! Brak danych o ilości wód opadowych ze zlewni skanalizowanych
? Czy do Wątoka wprowadzane są przelewy z kanalizacji ogólnospławnej
? Ile jest wlotów kanalizacji deszczowej – wg przekazanych operatów i map zasadniczych
1 x Ø150, 3 x Ø200, 10x Ø300, 1 x Ø350
6 x Ø400
np. w 0+800 Qmax,d ≈ 150 l/s, w 1+160 Qmax,d ≈ 55 l/s
1 x Ø500
ul. Zamkowa Qmax,d ≈ 260 l/s,
2 x Ø600
1 x Ø1200
węzeł Tuchowska Qmax,d > 4000 l/s (C=5)
17x Ø???
? Czy są znane lokalne deszcze miarodajne
? Ilości wód opadowych odprowadzanych do Wątoka w czasie deszczy miarodajnych
? Jakie zagospodarowanie wód opadowych na terenach przeznaczonych pod zabudowę
! Zarządzać można tylko tym, czego stan znamy
! Zalecane obliczenie ilości wód opadowych prowadzonych kanalizacją
Uwzględnienie kanalizacji deszczowej/przelewów z ogólnospławnej
Inwentaryzacja sieci odwodnieniowej
•
•
uzupełniające pomiary geodezyjnie studzienek, odcinków przelotowych,
innych obiektów
stworzenie bazy danych GIS dot. sieci kanalizacji – wybór parametrów
wedle potrzeb eksploatatora, analiza kompletności i poprawności danych.
Podstawa:
 średnice, materiał i długość poszczególnych odcinków
 inwentaryzacje geodezyjna z rzędnymi posadowienia od ujścia
do odbiornika do ostatniej studzienki, wpustu lub rynny na
terenie posesji
Korzyści:
+ porządek w danych
+ początek bazy danych, możliwości rozszerzenia np. o dokumentację
stanu technicznego, warunki hydrauliczne, itd
Uwzględnienie kanalizacji deszczowej/przelewów z ogólnospławnej
Deszcze miarodajne
•
•
•
•
•
w udostępnianych operatach obliczenia na podstawie deszczów teoretycznych wg modelu Błaszczyka
model Błaszczyka coraz częściej kontestowany jako nieodpowiedni, zaniżający wyniki opadów miar.
konsekwencja: „zbyt oszczędne” wymiarowanie sieci i obiektów kanalizacyjnych
wg wymagań PN-EN 752 dot. wymiarowania sieci kanalizacyjnych zalecane modele:
Reinhold, Bogdanowicz-Stachy, wiarygodne modele lokalne
tworzenie modelu lokalnego:
 instalacja deszczomierzy
 pomiary min. 2-3 lata (oprócz sum dobowych czas trwania opadu, intensywność
 opracowanie modelu lokalnego npdst. pomiarów własnych i sum dobowych
lokalnych opadów z ostatnich 20 lat (IMGW)
Korzyści:
+ właściwe dane lokalne do projektowania i modernizacji systemów odwodnieniowych
+ możliwość kalibracji modeli systemów odwodnieniowych
Uwzględnienie kanalizacji deszczowej/przelewów z ogólnospławnej
Charakter zlewni
•
wyznaczenie zlewni cząstkowych dla kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej oraz ustalenie
stopnia utwardzenia terenu (na pdst. zdjęć lotniczych i map katastralnych
Korzyści:
+ możliwość oszacowania ilości wód opadowych z danego terenu
+ możliwość przewidywania zmian obciążenia hydraulicznego sieci przy zwiększającym się stopniu
uszczelnienia sieci
+ podstawa do zapisów dot. stopnia uszczelnienia i obiektów zagospodarowania wód opadowych
w terenach przeznaczonych pod zabudowę
+ podstawa do rozliczeń „podatku od deszczu” w przyszłości
Uwzględnienie kanalizacji deszczowej/przelewów z ogólnospławnej
Obciążenie hydrauliczne systemów odwodnieniowych
? czy znany jest stopień obciążenia kanałów ogólnospławnych i deszczowych
? czy przeprowadzano jakiekolwiek pomiary Q
Korzyści:
+ ustalenie rzeczywistego obciążenia hydraulicznego kanałów (→ powodzie miejskie)
+ ustalenie możliwości podłączenia nowych zlewni
+ weryfikacja ilości ścieków odprowadzanych przez ich dostawców
+ oszacowanie ilości wód opadowych wprowadzanych do odbiornika (→ powodzie wezbraniowe)
+ podstawa do planowania rozbudowy infrastruktury
Uwzględnienie kanalizacji deszczowej/przelewów z ogólnospławnej
Modelowanie stanu istniejącego kanalizacji
wyznaczenie „problematycznych” stref i odcinków:
studzienki podtapiane i wybijające przy różnych prawdopodobieństwach opadów
odcinki przeciążone, spiętrzane z cofką
! przy k.s. i k.o. → wskazanie do natychmiastowego działania
! przy k.d. → analiza potencjalnych strat
! wyznaczenie udziału wód opadowych w fali wezbraniowej → konieczność ochrony
przeciwpowodziowej
i działania na sieci odwodnieniowej
Uwzględnienie kanalizacji deszczowej/przelewów z ogólnospławnej
Zastosowanie modelu w praktyce
 ustalanie
planów przeglądów technicznych i renowacji
 określenie
możliwości przyłączenia nowych zlewni do istniejącej sieci i wydawanie warunków
technicznych
 identyfikacja zjawiska eksfiltracji i szacowanie ilości wód infiltracyjnych
 ocena częstości występowania cofek i spiętrzeń
 ocena występowania przepływów pozwalających na samooczyszczanie kanałów, wykrywanie miejsc
narażonych na odkładanie się osadów
 wyznaczenie ilości ścieków wylewanych i nieodbieranych przez kanalizację oraz częstości tych
zdarzeń
Oszczędność: czasu (zasoby ludzkie, zastosowanie sprzętu)
minimalizacja ryzyka błędów projektowych,
poprawa jakości eksploatacji = > minimalizacja ewent. strat
Uwzględnienie kanalizacji deszczowej/przelewów z ogólnospławnej
Zastosowanie modelu związane z rozbudową sieci





planowanie modernizacji i rozbudowy sieci z zastosowaniem kanałów o mniejszych przekrojach i
współczynniku szorstkości ścian
analiza wariantów modernizacji systemu kanalizacyjnego pod kątem minimalizacji obciążenia
odbiorników (kan. sanit. – obciążenie OŚ, kan. ogólnospławna i deszczowa - Wątok)
stwierdzenie ewentualnych błędów projektowych wymiarowania sieci i błędów wykonawczych, np.
ułożenie kanałów z niewłaściwym spadkiem
określenie możliwości przyłączenia zlewni do istniejącej sieci
prognozowanie wpływu odprowadzania ścieków na charakterystykę przepływu w rzekach miejskich
Oszczędność: optymalizacja inwestycji pod kątem inwestycyjnym i eksploatacyjnym
Uwzględnienie kanalizacji deszczowej/przelewów z ogólnospławnej
Działania na sieci
Jeśli wynikiem modelowania przeciążenie sieci i/lub odbiornika konieczne:
- zmniejszenie wód opadowych spływających do odbiornika
- opóźnienie/spowolnienie spływu wód opadowych do odbiornika
Sposoby realizacji:
 retencja powierzchniowa

retencja podziemna: kanałowa i zbiorniki retencyjne

infiltracja
obszary chronione opóźniające spływ powierzchniowy

Uwzględnienie kanalizacji deszczowej/przelewów z ogólnospławnej
Działania na sieci – retencja powierzchniowa
kształtowanie terenów zielonych tak, aby powstały powierzchnie płaskie, tarasowanie terenów
stoków gór i wzniesień; powoduje to spowolnienie spływu wód powierzchniowych, wydłuża czas
wsiąkania i zmniejsza erozję gruntową
odpowiedni dobór roślinności, która właściwie nasadzona i utrzymana stanowi naturalną barierę
opóźniającą spływ wód powierzchniowych i magazynującą znaczna jej część w systemach
korzeniowych i w ściółce;
stosowanie dachów zielonych w budownictwie jednorodzinnym, usługowym i przemysłowym,
obiekty małej architektury takie jak oczka wodne, fontanny i strumyki do których można kierować
wody opadowe z przyległego terenu i powierzchni dachowych;
wyprowadzanie rynien na tereny zielone ogródków przydomowych
budowa parkingów i miejsc postojowych jak również lokalnych ciągów pieszo-jezdnych o małym
natężeniu ruchu z powierzchni ażurowych;
budowa zbiorników naziemnych umożliwiających gromadzenie wód opadowych w okresach
deszczowych i przetrzymanie ich do odparowania lub stopniowe ich rozprowadzenie w gruncie
projektowanie i realizacje zbiorników małej retencji wodnej takich jak zalewy i stawy.
Uwzględnienie kanalizacji deszczowej/przelewów z ogólnospławnej
Działania na sieci – retencja powierzchniowa
Uwzględnienie kanalizacji deszczowej/przelewów z ogólnospławnej
Działania na sieci – retencja podziemna
retencja kanałowa – wykorzystanie pojemności kanałów deszczowych oraz obiektów z
nimi
związanymi takimi jak studzienki czy komory do gromadzenia wód opadowych poprzez:
zwiększenie średnicy kanałów w stosunku do obliczeniowych
zwiększenie gabarytów studzienek połączeniowych
dławienie odpływu z terenów poszczególnych posesji celem wykorzystania pojemności
znajdujących się na niej systemów odwodnienia.
Uwzględnienie kanalizacji deszczowej/przelewów z ogólnospławnej
Działania na sieci – retencja podziemna
zbiorniki retencyjne – gdy nowe inwestycje generują wytworzenie znacznych ilości wód
opadowych, a istniejąca siec kanalizacji deszczowej nie ma wystarczającej przepustowości
hydraulicznej
żelbetowe prostokątne lub okrągłe, wykonane jako monolityczne lub w przypadku mniejszych
pojemności jako zbiorniki prefabrykowane.
kompleks elementów prefabrykowanych np. ciągi rur kanalizacyjnych lub zestaw studzienek
kanalizacyjnych o dużej średnicy służących w głównej mierze do wytworzenia pojemności.
pakiety elementów z tworzyw sztucznych ułożonych w dowolnym kształcie na geomembranie
uniemożliwiającej przesiąkanie ścieków deszczowych do gruntu
Uwzględnienie kanalizacji deszczowej/przelewów z ogólnospławnej
Działania na sieci – infiltracja
Przy zastosowaniu zbiorników podziemnych o różnych konstrukcjach istnieje możliwość w
przypadku korzystnych warunków gruntowych odprowadzenie zgromadzonej wody do gruntu
rozprowadzenie wody w gruncie systemem drenaży rurowych wody zgromadzonej w szczelnym
zbiorniku retencyjnym
infiltrację wody poprzez przepuszczalne ściany i dno zbiornika; najprostszym stosowanym
rozwiązaniem jest wykonanie zbiornika z elementów pakietowych tworzyw sztucznych owiniętych
geowłókniną.
Uwzględnienie kanalizacji deszczowej/przelewów z ogólnospławnej
Działania na sieci – przykłady rozwiązań zagospodarowania wód opadowych
Nowo wybudowane osiedle
Zdecentralizowana infiltracja i odprowadzanie wód
opadowych w rowach otwartych i muldach
trawiastych; centralny zbiornik retencyjno-infiltracyjny
zaplanowany jako naturalny biotop (uznany jako
obszar wyrównawczy i zastępczy)
Uwzględnienie kanalizacji deszczowej/przelewów z ogólnospławnej
Działania na sieci – przykłady rozwiązań zagospodarowania wód opadowych
Rozbudowa istniejącego osiedla
Użytkowanie odpływów z dachów istniejących bloków w nowym
systemie wody użytkowej; zastosowanie dwóch nieużywanych
zbiorników olejowych jako cystern; zdecentralizowane
odparowywanie i infiltracja nadmiaru wód opadowych
Uwzględnienie kanalizacji deszczowej/przelewów z ogólnospławnej
Działania na sieci – przykłady rozwiązań zagospodarowania wód opadowych
Tereny przemysłowe 1
Odprowadzanie wód opadowych za pomocą
otwartych muld trawiastych; centralne
odparowywanie/infiltracja w dużym wilgotnym
biotopie na skraju zabudowywanego terenu
Uwzględnienie kanalizacji deszczowej/przelewów z ogólnospławnej
Działania na sieci – przykłady rozwiązań zagospodarowania wód opadowych
Tereny przemysłowe 2
Zdecentralizowane zagospodarowanie wód opadowych na
posesjach; wody opadowe z powierzchni ulic wsiąkają do gruntu i
odparowują w pasach zieleni poprowadzonych równolegle do jezdni.
Jako odbiornik przelewów awaryjnych działa zrenaturalizowany rów
odwadniający, który pełni również funkcję ożywiającego otoczenie
elementu przyrodniczego
Uwzględnienie kanalizacji deszczowej/przelewów z ogólnospławnej
Harmonogram stworzenia modelu sieci odwodnieniowej
1. Analiza danych kartograficznych systemu odwodnieniowego
2. Uzupełnianie danych kartograficznych – pomiary geodezyjne
3. Odwzorowanie geometryczne sieci w postaci numerycznej
4. Podział na zlewnie poszczególnych kolektorów
5. Charakterystyka poszczególnych zlewni
6. Opracowanie deszczy miarodajnych na podstawie danych IMGW
7. Modelowanie stanu istniejącego – PIERWSZE WYMIERNE KORZYŚCI




wyznaczenie stopnia obciążenia systemu
wyznaczenie stref zagrożonych wylaniami/podtopieniami (szacowanie strat)
obliczenie ilości wód odprowadzanych do odbiornika
możliwość optymalizacji lokalizacji i rodzaju działań – wielkość i rodzaj retencji, wpływ planowanych działań na system
8. Modelowanie stanu planowanego
Koszty: w zależności od jakości danych wejściowych i wielkości analizowanego obszaru zlewni
Rząd wielkości: 10 ha skanalizowanego terenu, 10 % danych do uzupełnienia => ok. 50.000 PLN
Uwzględnienie kanalizacji deszczowej/przelewów z ogólnospławnej
Harmonogram stworzenia modelu sieci odwodnieniowej – dalsze możliwości
9. Kalibracja modelu
 pomiary opadów i przepływów
 weryfikacja modelu
10. Modelowanie stanu obecnego i planowanego za pomocą zweryfikowanego modelu
Koszty: w zależności od ilości punktów pomiarowych
Rząd wielkości: deszczomierz => ok. 6.000 EUR/szt (zakup)
przepływomierz => ok. 5.000-10.0000 EUR/szt (zakup)
=> ok.. 500-1000 PLN/tydz. (wynajem)
Uwzględnienie kanalizacji deszczowej/przelewów z ogólnospławnej
PODSUMOWANIE:
- „ostatni dzwonek” na rozpoczęcie działań na sieci kanalizacyjnej
- znaczne oszczędności można osiągnąć relatywnie niewielkim kosztem
- zalecane działanie etapami, np. opracowanie modelu zlewni
konkretnego kolektora
Dziękujemy za uwagę!
Download

Zadanie 1. Udowodnij, że suma sześcianów trzech