Wybrane Projekty AMITECH Poland
w latach 2002 - 2011
01
1 Oczyszczalnie ścieków
02
2 Odwodnienia dróg
3
11
03
3 Przeciski
25
04
4 Odwodnienia mostów
35
05
5 Profile niekołowe GRP AMIREN
41
06
6 Zastosowania w przemyśle
49
07
7 Wodociągi
55
08
8 Kanalizacja
63
09
9 Renowacje
77
10
10 Zbiorniki i separatory
87
11
11 SUW
103
2
OCZYSZCZALNIE
ŚCIEKÓW
01
Kraków - Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Kraków
Zastosowanie:
Kanalizacja sanitarna
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN700 – DN1600 PN1-6 SN10000 L=3100m
Projektant:
Ekosystem Zielona Góra Sp. z o.o.
Biprowod-Warszawa Sp. z o.o.
Biprokom-Kraków S.A.
Hydrosan Sp. z o.o., Gliwice
Inwestor:
Urząd Miasta Krakowa, MPWiK Kraków
Wykonawca:
Hydrobudowa-Śląsk SA
Rok:
2004/2005
Istotne uwagi:
Projekt finansowany w ramach funduszu ISPA.
4
Łódź - modernizacja Grupowej Oczyszczalni Ścieków
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Łódź
Zastosowanie:
Kanalizacja sanitarna
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN900 PN6 SN10000 - 1230m
Inwestor:
Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
Wykonawca:
BUD-INŻ Sp. z o.o.
Rok:
2007
Istotne uwagi:
Celem projektu była modernizacja GOŚ w Łodzi polegająca na jej rozbudowie celem
zwiększenia ilości odbieranych ścieków bytowo-gospodarczych. Do przesyłu ścieków
pomiędzy obiektami zastosowano więc rury CFW GRP FLOWTITE DN900 PN6 SN10000.
5
01
02
Zdzieszowice - rozbudowa Oczyszczalni Ścieków przy
koksowni
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Zdzieszowice, woj. opolskie
Zastosowanie:
Sieci międzyobiektowe na oczyszczalni ścieków
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN300 - DN800 PN1 i PN6 o łącznej długości 1100mb wraz
z kształtkami: trójniki, redukcje, zwężki, króćce kołnierzowe
Projektant:
PPU PROJ-EKO Sp. z o.o., Piła
Inwestor:
Urząd Miasta Zdzieszowice
Wykonawca:
PUH M+ Sp. z o.o., Kędzierzyn-Koźle
Rok:
2007
Istotne uwagi:
Prace sieciowe przy rozbudowie oczyszczalni ścieków wykonywane były przy czynnym
obiekcie, wymagały więc szybkich dostaw kształtek, które były zamawiane po odkryciu
istniejących sieci, a kolidowały z nowymi przewodami.
6
Poznań – Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Poznań
Zastosowanie:
Kanalizacja sanitarna - ciśnieniowa
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE PN10 SN10000:
DN300 - DN1700 - ponad 1km
kształtki specjalne i profile niekołowe
Projektant:
Aqua Sp. z o.o.
Inwestor:
Urząd Miasta Poznania, Aquanet Sp. z o.o.
Wykonawca:
Hydrobudowa 9 S.A., Poznań
Rok:
2007/2008
Istotne uwagi:
Rurociągi międzyobiektowe na LOŚ, instalowane nawet do 6 metrów głębokości
w wykopie otwartym oraz kształtki specjalne.
7
01
Warszawa - Oczyszczalnia Ścieków „Czajka“
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Warszawa
Zastosowanie:
Kanalizacja deszczowa i sanitarna, ciągi technologiczne
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE SN10000 PN1:
DN150 - 4578m
DN400 - 2178m
DN1700 - 1518m
DN2000 - 180m
DN2800 - 102m
Projektant:
ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
Inwestor:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Wykonawca:
Warbud S.A.
Rok:
2008
Istotne uwagi:
Projekt dofinansowany ze środków UE.
8
Księżpol – Oczyszczalnia Ścieków
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Księżpol
Zastosowanie:
Oczyszczalnie ścieków
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN1800 - DN2400 PN1 SN10000
Projektant:
PAMM Krzysztof Dubiel, Lublin
Inwestor:
Urząd Gminy Księżpol
Wykonawca:
EKOMEL Sp. z o.o., Janów Lubelski
Rok:
2010/2011
Istotne uwagi:
Budowa zbiorników reakcyjnych (reaktorów) oraz zbiornika ścieków dowożonych na
oczyszczalni ścieków w Księżpolu.
9
01
Katowice - modernizacja Oczyszczalni Ścieków Podlesie
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Katowice
Zastosowanie:
Rurociągi międzyobiektowe na oczyszczalni
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN200 - DN1000 PN6 SN10000 – 1,3km
Projektant:
CDM Warszawa
Inwestor:
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Wykonawca:
Instal Kraków S.A.
Rok:
2011
Istotne uwagi:
Projekt przewiduje wykonanie wszystkich sieci międzyobiektowych z rur i kształtek GRP
typu FLOWTITE zbrojonych włóknem ciągłym i ciętym typu ECR. Materiał ten wybrano
z uwagi na trwałość i korzystną cenę w porównaniu z innymi instalacjami ciśnieniowymi.
10
ODWODNIENIA
DRÓG
01
Grajewo – kanalizacja deszczowa
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Grajewo
Zastosowanie:
Kanalizacja deszczowa
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN1400 - 216m, studnie zintegrowane – 4 szt.
Projektant:
Józef Zagórecki
Inwestor:
GDDKiA Białystok
Wykonawca:
POLNET Sp. z o.o., Augustów
Rok:
2002
Istotne uwagi:
Odwodnienie Drogi Krajowej nr 61. Kanalizacja położona na podłożu torfowym.
W związku z osiadaniem gruntu rurociąg był trzy razy demontowany.
Ostatecznie rury zostały posadowione na palach sosnowych.
12
Stalowa Wola - Trasa Podskarpowa
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Stalowa Wola
Zastosowanie:
Kanalizacja deszczowa - odwodnienie
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN1000 - DN1300 SN10000 L=2300m
Projektant:
DROGPROJEKT Sp. z o.o., Lublin
Inwestor:
GDDKiA Rzeszów, Urząd Miasta Stalowa Wola
Wykonawca:
Inżynieria Rzeszów S.A.
Rok:
2004/2005
Istotne uwagi:
Kolektor odwadniający północną obwodnicę miasta Stalowa Wola.
13
01
Zamość – Obwodnica Hetmańska
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Zamość
Zastosowanie:
Kolektor deszczowy
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN1800 PN1 SN10000
Inwestor:
Urząd Miasta w Zamościu
Wykonawca:
STRABAG Sp. z o.o.
Rok:
2004/2005
Istotne uwagi:
Rurociągi zainstalowano na słabonośnych gruntach lessowych.
14
Świnoujście – ul. 3-go Maja
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Świnoujście Zastosowanie:
Kanalizacja deszczowa
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE SN10000 PN1:
DN600 - 501m
DN500 - 204m
DN400 - 16m
DN300 - 71m
Projektant:
Instalprojekt Pracownia Projektowa s.c., Szczecin
Inwestor:
Urząd Miasta Świnoujście
Wykonawca:
MAZUR - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, Szczecin
Rok:
2005
Istotne uwagi:
Płytkie posadowienia, przykrycie gruntem 1-1,5m, obciążenie ruchem kołowym.
15
01
Autostrada A6 – odcinek Klucz – Kijewo
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Klucz – Kijewo (okolice Szczecina)
Zastosowanie:
Kanalizacja deszczowa
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE PN1 SN10000:
DN200 - 2100m
DN400 - 6424m
Projektant:
Transprojekt Gdański oddział Szczecin
Inwestor:
GDDKiA Szczecin
Wykonawca:
Budimex Dromex SA
Rok:
2006/2007
Istotne uwagi:
Montaż w ujemnych temperaturach, ok. -5°C.
16
Droga Krajowa nr 1 – odcinek Pruszcz Gd. – Pszczółki
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Pruszcz Gdański - Pszczółki
Zastosowanie:
Kanalizacja deszczowa
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE SN10000 PN1:
DN200 – 1632m
DN300 – 1896m
DN400 – 1848m
DN500 – 756m
DN600 – 24m
DN900 – 12m
Projektant:
Aqua-Gaz Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe Budownictwa Komunalnego
Inwestor:
GDDKiA Gdańsk
Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe ELMAL
Rok:
2008/2009
Istotne uwagi:
Zastosowane rozwiązania projektowe i przyjęte materiały rur spełniają podstawowe
kryteria techniczno-ekonomiczne przyjęte przez zamawiającego i zapewniają prawidłowe
wykonanie rurociągu oraz jego wieloletnią eksploatację.
17
01
Słupsk - obwodnica
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Słupsk
Zastosowanie:
Kanalizacja deszczowa
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE SN10000 PN1 z łącznikami EPDM
DN500 – 462m
DN600 – 768m
DN700 – 216m
DN800 – 408m
oraz 58 studni zintegrowanych GRP
Projektant:
B.P.I. Hydro-Term, Marbork
Inwestor:
GDDKiA Gdańsk
Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane Eko Instal - Piotr Kuczkowski
Rok:
2008/2009
Istotne uwagi:
Dzięki wymaganej wysokiej odporności chemicznej, małej utracie sztywności
obwodowej w czasie oraz odporności na ścieranie, inwestor zdecydował się na wybór rur
CFW GRP w technologii nawojowej FLOWTITE produkowanych przez AMITECH Poland.
18
Gdańsk Węzeł Karczemki
Przeciski z polimerobetonu pod Obwodnicą Trójmiasta
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Gdańsk – Węzeł Karczemki
Zastosowanie:
Kolektor deszczowy
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE SN10000 PN1:
DN300 – 3165m
DN400 – 1657m
DN500 – 1535m
DN600 – 710m
DN700 – 329m
DN800 – 303m
DN1400 – 143m
Projektant:
Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
Inwestor:
GDDKiA Gdańsk
Wykonawca:
Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o.
Rok:
2010/2011
Istotne uwagi:
Przejście dwoma równoległymi kanałami pod obwodnicą Trójmiasta wykonano
przewiertami metodą mikrotunelowania rurami z polimerobetonu DN1400 o profilu
kołowym. Dzięki wymaganej wysokiej odporności chemicznej, małej utracie sztywności
obwodowej w czasie oraz odporności na ścieranie, inwestor zdecydował się na wybór
rur CFW GRP w technologii nawojowej FLOWTITE produkowanych przez AMITECH
Poland.
19
01
02
Autostrada A4
odcinek Wierzchosławice - Krzyż
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Wierzchosławice - Krzyż (okolice Tarnowa)
Zastosowanie:
Kanalizacja deszczowa
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN200, DN300, DN400, DN500, DN600, DN800 SN10000, PN1
– 2100m, L=19200m
Projektant:
Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.
Inwestor:
GDDKiA Kraków
Wykonawca:
Dragados S.A. / ADMA ZRB, Staszów
Rok:
2010/2011
Istotne uwagi:
20
Toruń - Stryków - budowa odwodnienia autostrady A1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Toruń - Stryków
Zastosowanie:
Kanalizacja deszczowa
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN300 - DN800 PN1 SN10000 – 14900m
Projektant:
Arcadis Profil Sp. z o.o.
Inwestor:
GDDKiA Warszawa
Wykonawca:
SANDO Budownictwo Polska Sp. z o.o., POLDIM Sp. z o.o., Warszawa
Rok:
2011
Istotne uwagi:
Materiał spełnił oczekiwania inwestora w zakresie materiału zapewniającego długą,
bezawaryjną eksploatację oraz łatwy i szybki montaż.
21
01
Siedlce - obwodnica II etap
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Siedlce
Zastosowanie:
Kanalizacja deszczowa
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN1000 PN1 SN5000 w odcinkach L=6, L=3m
Projektant:
Kombudex Inżynieria Drogowa Sp. z o.o., Siedlce
Inwestor:
Urząd Miasta Siedlce
Wykonawca:
Zakład Instalacji Sanitarnej CO i Gaz, Siedlce
Rok:
2011
Istotne uwagi:
Kontrakt obejmował dostawę ponad 1400m rur CFW GRP DN1000 PN1 SN5000 oraz
19 studni zintegrowanych. Część kanału była instalowana w starym nasypie kolejowym.
22
Gliwice - CH Europa - przepust drogowy
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Gliwice
Zastosowanie:
Przepust drogowy
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN2000 PN1 SN10000 - 40m
Projektant:
Usługi Inżynierskie Andrzej Siudy
Inwestor:
GDDKiA Katowice
Wykonawca:
Hydomex Plus, Częstochowa
Rok:
2011
Istotne uwagi:
Z uwagi na zastosowanie rury CFW GRP DN2000 przed przepustem, jako zarurowanie
rowu, inwestor zdecydował wybrać jednorodny materiał na przepuście pod drogą A1
na węźle Sośnica.
23
01
Białystok - Kleosin
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Kleosin - ul. Zambrowska
Zastosowanie:
Kanalizacja deszczowa
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN700 PN1 SN10000 w odcinkach L=3m
Projektant:
WYG International Sp z o.o.
Inwestor:
Urząd Miasta Białystok
Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS, Siemiatycze
Rok:
2012
Istotne uwagi:
Kontrakt obejmował dostawę ponad 700m rur CFW GRP DN700 PN1 SN10000
w odcinkach 3-metrowych.
24
PRZECISKI
01
Kobiałka - Warszawa - przesył ścieków sanitarnych
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Kobiałka - Warszawa
Zastosowanie:
Kanalizacja sanitarna
Dane techniczne: Rura przeciskowa z polimerobetonu DN800 PN1
Projektant:
B.T.H. Cewok Sp. z o.o., Warszawa
Inwestor:
Dom Development S.A., Warszawa
Wykonawca:
P.R.I. POL-AQUA S.A.
Rok:
2008
Istotne uwagi:
26
Konstancin–Jeziorna – budowa kolektora w ulicy
Pułaskiego/Piaseczyńskiej
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Konstancin - Jeziorna
Zastosowanie:
Kolektor sanitarny
Dane techniczne: Rury przeciskowe z polimerobetonu
DN200 PN1 - 310m
DN250 PN1 - 381m
DN300 PN1 - 786m
DN400 PN1 - 1246m
Projektant:
UniProjekt, Warszawa
Inwestor:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie
Wykonawca:
P.R.I. POL-AQUA S.A.
Rok:
2008/2009
Istotne uwagi:
27
01
Warszawa – budowa kolektora w ul. Piastów Śląskich
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Warszawa
Zastosowanie:
Kanalizacja ogólnospławna
Dane techniczne: Rury przeciskowe z polimerobetonu
DN1000 PN1 - 429m
DN1200 PN1 - 549m
Projektant:
Kanprojekt sp. z o.o.
Inwestor:
MPWiK Warszawa
Wykonawca:
P.R.I. POL-AQUA S.A.
Rok:
2009/10
Istotne uwagi:
Dla poprawy parametrów hydraulicznych zastosowano rury z kinetą “V“ kształtną.
28
Katowice Gigablok - przeciski
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Katowice
Zastosowanie:
Kanalizacja ogólnospławna
Dane techniczne: Rury przeciskowe z polimerobetonu
DN1800 PN1 - 280m
DN1400 PN1 - 270m
DN1200 PN1 - 600m
DN1000 PN1 - 590m
DN800 PN1 - 770m
DN600 PN1 - 170m
DN500 PN1 - 50m
Projektant:
Mosty Katowice Sp. z o.o.
Inwestor:
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Wykonawca:
Energopol Południe S.A. Sosnowiec (podwykonawca Wodrol) - cz.1
PP-U ERGOPOL Sp. z o.o., Katowice - cz.2
P.R.I. POL-AQUA S.A., Warszawa - cz. 5,6,8,9
Rok:
2010
Istotne uwagi:
Łatwe w zabudowie, bez problemu w projektowaniu, trwałe w użytkowaniu.
29
01
02
Gdańsk - przeciski z polimerobetonu pod pasem
startowym lotniska
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Gdańsk – Port Lotniczy Rębiechowo
Zastosowanie:
Kanalizacja deszczowa
Dane techniczne: Przejście pod projektowaną drogą kołowania i istniejącym, czynnym pasem startowym
wykonano przewiertami metodą mikrotunelowania rurami z polimerobetonu DN1400
o niekołowym profilu wewnętrznym w kształcie litery ,,V,, zapewniającym wymagane
samoczyszczenie kanału przy małych spadkach hydraulicznych.
Wykonano dwa przewierty, każdy o długości około 210m bez stacji pośrednich.
Projektant:
Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA“ Sp. z o.o.
Inwestor:
Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy
Wykonawca:
P.W. WOD-KAN-GRZENKOWICZ Spółka z o.o., Kartuzy
Rok:
2010
Istotne uwagi:
Ze względu na wymagany duży zapas maksymalnej siły przeciskowej, małe spadki
hydrauliczne, wysoką odporność chemiczną i brak utraty sztywności obwodowej
wybrano rury z polimerobetonu dostarczane przez AMITECH Poland.
30
Gdańsk – odwodnienie rejonu stadionu PGE ARENA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Gdańsk – Połączenie zbiornika Uczniowska i przepompowni Wielopole
Zastosowanie:
Kanalizacja deszczowa
Dane techniczne: Przejście pod ulicą Marynarki Polskiej, dalej wzdłuż ulicy Wielopole i Wiślnej wykonano
przewiertami metodą mikrotunelowania dwoma równoległymi rurami z polimerobetonu
o średnicy DN1600 (DA/DZ 1600/1940 mm) o niekołowym profilu wewnętrznym
w kształcie litery ,,V,, zapewniającym wymagane samoczyszczenie kanału przy małych
spadkach hydraulicznych. Wykonano osiem przewiertów o długościach 4 x 282m,
2 x 156m, 2 x 48m.
Łączna długość kolektora: 2 x 837m = 1674m, w tym przecisk 1536m, pozostała część
na łukach w wykopie otwartym. Nowatorskim rozwiązaniem było wykonanie kominów
z rur CFW GRP FLOWTITE w miejscu planowanych studni rewizyjnych. Zostały one
przylaminowane do przygotowanych otworów w polimerobetonie. Wysoki zapas
maksymalnej siły przeciskowej umożliwił wykonanie przecisków bez wykorzystania
stacji pośrednich (dla bezpieczeństwa zostały one zamontowane, jednak nie zaistniała
konieczność ich użycia).
Projektant:
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku
Inwestor:
Gdańska Infrastruktura Kanalizacyjna
Wykonawca:
Hydrobudowa SA Gdańsk / Sanimet, Częstochowa
Rok:
2010/2011
Istotne uwagi:
Ze względu na wymagany duży zapas maksymalnej siły przeciskowej, małe spadki
hydrauliczne, występujące duże siły wyporu, wysoką odporność chemiczną i brak
utraty sztywności obwodowej wybrano rury z polimerobetonu dostarczane przez
AMITECH Poland.
31
01
Katowice Szopienice - kanalizacja sanitarna
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Katowice
Zastosowanie:
Kanalizacja sanitarna
Dane techniczne: Rury przeciskowe z polimerobetonu
DN1000 PN1 – 130m
DN800 PN1 – 750m
DN600 PN1 – 380m
DN500 PN1 – 160m
DN400 PN1 – 200m
DN300 PN1 – 50m
Studnie GRP z króćcami polimerobetonowymi
Projektant:
Mosty Katowice Sp. z o.o.
Inwestor:
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Wykonawca:
Synkret S.A., Katowice, Remetkor -Bis S.J., Sosnowiec
Rok:
2010/2011
Istotne uwagi:
System kompatybilny z metodą wykopową z zastosowaniem rur i studni GRP.
Łatwe w zabudowie, bez problemu w projektowaniu, trwałe w użytkowaniu.
32
Warszawa - budowa kolektora w ul. Połczyńskiej
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Warszawa
Zastosowanie:
Ścieki sanitarne
Dane techniczne: Rury przeciskowe z polimerobetonu
DN600 PN1 - 128m
DN800 PN1 - 559m
DN1000 PN1 - 147m
DN1200 PN1 - 24m
DN1400 PN1 – 192m
Projektant:
B.T.H. Cewok Sp. z o.o., Warszawa
Inwestor:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Wykonawca:
P.R.I. Inkop Sp. z o.o., Kraków
Rok:
2011
Istotne uwagi:
Zastosowano rury z polimerobetonu Meyer.
33
01
Toruń - odwodnienie przyczółków mostu na rzece Wiśle
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Toruń
Zastosowanie:
Kanalizacja deszczowa i sanitarna – odwodnienie przyczółków mostu
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN200 - DN1000 łącznie ponad 10km oraz rury przeciskowe
Meyer DN300 - DN2000 o długości ponad 800m
Projektant:
Kontrakt Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe
Inwestor:
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu i Urząd Miasta Toruń
Wykonawca:
Strabag Sp. z o.o.
Rok:
2011
Istotne uwagi:
Budowa w technologii bezwykopowej rurami przeciskowymi z polimerobetonu
o średnicy DN2000 DZ2400 na głębokości 12m.
34
ODWODNIENIA
MOSTÓW
01
Rzeka Orla - odwodnienie mostu
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Korzeńsko
Zastosowanie:
Odwodnienie mostu
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN150 - DN250 PN1 SN10000
Projektant:
BIPROSKIM Sp. z o.o., Wrocław
Inwestor:
GDDKiA Wrocław
Wykonawca:
Zakład Inżynierii Lądowo-Wodnej JAZ, Kunice
Rok:
2004/2005
Istotne uwagi:
36
Rzeka Bóbr - odwodnienie mostu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Kamienna Góra
Zastosowanie:
Odwodnienie mostu
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN150 - DN200 PN1 SN10000
Projektant:
AMITECH Poland
Inwestor:
GDDKiA Wrocław
Wykonawca:
Mostostal Warszawa S.A.
Rok:
2005
Istotne uwagi:
37
01
Rzeka Wisła - odwodnienie mostu
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Płock
Zastosowanie:
Odwodnienie mostu
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN150 (przykanaliki), DN250 - DN500 PN1 SN10000
Projektant:
Jerzy Gęca
Inwestor:
Urząd Miasta Płock
Wykonawca:
Mostostal Puławy S.A.
Rok:
2006
Istotne uwagi:
Oprócz rur w skład systemu wchodzą kształtki FLOWTITE: łuki monolityczne,
odgałęzienia, redukcje mimośrodkowe, kształtki siodłowe - w sumie ok. 900szt.
Wszystkie elementy zostały dostarczone w określonym kolorze RAL zgodnym
z kolorem pomostu, tworząc jednolitą całość.
38
Rzeka Warta - odwodnienie mostu na drodze nr 25
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Konin
Zastosowanie:
Kanalizacja deszczowa
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN200 - DN500 SN5000 - 3km
kształtki siodłowe i kolana ponad 900szt.
Rury w 3 kolorach RAL
Projektant:
Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
Inwestor:
Urząd Miasta Konin
Wykonawca:
Hydrobudowa - 6 S.A., Warszawa
Rok:
2007
Istotne uwagi:
39
01
02
Rzeka Średzka Woda - przebudowa mostu na drodze
krajowej nr 94
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Środa Śląska
Zastosowanie:
Odwodnienie mostu
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN200, DN150 PN1 SN10000
Projektant:
Tarcopol Sp. z o.o.
Inwestor:
GDDKiA
Wykonawca:
Zakład Inżynierii Lądowo-Wodnej JAZ, Kunice
Rok:
2008
Istotne uwagi:
Rury FLOWTITE, ze względu na swoje właściwości, są niezastąpione
przy odwodnieniach obiektów mostowych; długość rur ok. 80m, kształtki.
40
PROFILE NIEKOŁOWE
GRP AMIREN
01
02
Pabianice – modernizacja kolektora III
o przekroju jajowym DN900/1600
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Pabianice
Zastosowanie:
Kolektor ogólnospławny
Dane techniczne: GRP AMIREN DN750/1400 – 2000m
GRP AMIREN DN700/1200 – 200m
Projektant:
Firma Projektowa MW PROJEKT Sp. z o.o., Łódź
Inwestor:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Pabianice
Wykonawca:
Insituform Sp. z o.o., Kraków
Rok:
2007
Istotne uwagi:
Przedmiotem zadania była modernizacja (renowacja) kolektora ogólnospławnego
o przekroju jajowym 900/1600 o długości 2200m. Modernizacji dokonano poprzez
wprowadzenie paneli AMIREN DN750/1400 do starego kolektora poprzez wkładanie
modułów. Następnie przestrzeń pomiędzy starym a nowym kolektorem wypełniono
pianobetonem. Instalacja częściowo prowadzona była przy czynnym kanale.
42
Szczecin – ul. Dąbrowskiego
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Szczecin
Zastosowanie:
Kanalizacja ogólnospławna
Dane techniczne: GRP AMIREN DN1905/1410 PN1 – 269m (długość odcinków 2m)
Projektant:
INFRA S.A., Poznań
Inwestor:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin
Wykonawca:
INFRA S.A., Poznań
Rok:
2007
Istotne uwagi:
Renowacja kanału dzwonowego w ulicy Dąbrowskiego w Szczecinie przy użyciu profili
niekołowych AMIREN. Efektem przeprowadzonych prac przy użyciu profili AMIREN jest
poprawa parametrów hydraulicznych przepływu ścieków, uzyskanie jednolitego kształtu
i pełnej nośności kanału. Powyższe zalety, wraz z odpornością na korozję chemiczną
i odpornością na ścieranie, gwarantują długoletnie i bezawaryjne użytkowanie
odnowionego przewodu.
43
01
02
Wrocław – renowacja modułami niekołowymi
w ul. Grabiszyńskiej
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Wrocław
Zastosowanie:
Renowacja kanalizacji o profilu niekołowym
Dane techniczne: GRP AMIREN DN700/1050
Projektant:
BESKO Elżbieta Staworko Wrocław
Inwestor:
MPWiK Wrocław
Wykonawca:
Insituform Sp. z o.o.
Rok:
2009
Istotne uwagi:
Projekt obejmował renowację kanału ceglanego o długości 236m. Kanał o profilu
jajowym 0,82 x1,23m biegł w ulicy Grabiszyńskiej (od ul. Żytniej do ul. Kolejowej)
w pobliżu torowiska tramwajowego w centrum Wrocławia. Zastosowano moduły
AMIREN o długości 2m o wymiarach: 0,7 x 1,05m i grubości ścianki 24mm.
44
Wrocław – renowacja modułami niekołowymi
w ul. Krakowskiej
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Wrocław
Zastosowanie:
Renowacja kanalizacji o profilu niekołowym
Dane techniczne: GRP AMIREN DN1200/800
Projektant:
Politechnika Wrocławska Leszek Wysocki, Dariusz Irzyk
Inwestor:
MPWiK Wrocław
Wykonawca:
PRIS Sp. z o.o., Wrocław
Rok:
2009
Istotne uwagi:
Projekt obejmował renowację kanału ceglanego o długości 249m. Kanał o profilu
jajowym 1,4 x 0,93m biegł w ulicy Krakowskiej. Zastosowano moduły AMIREN
o długości od 0,5m do 1,2m o wymiarach: 1,2 x 0,8m i grubości ścianki 30mm.
Moduły wyposażone były w podwójne uszczelnienie.
45
01
02
Drezno - Stare Miasto - renowacja kanalizacji kanału
zbiorczego
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Drezno - Część 1.1 – 1.3
Zastosowanie:
Renowacja kanału zbiorczego III ze starych rur poprzez montaż rur statycznie nośnych, o profilu
parabolicznym z tworzyw sztucznych zbrojonych włóknem szklanym metodą „rura w rurę” (relining)
Kryteria wyboru: niewielki ciężar; dobre właściwości przepłukiwania gładkościennych rur z tworzyw sztucznych
zbrojonych włóknem szklanym; ekonomiczność; niewielka grubość ścianki: szybkie układanie dzięki
sprawdzonemu systemowi złączy wtykowych z uszczelką klinową
Dane techniczne: Rury AMIREN, profil NC (wymiary 2004/1965) rury z tworzyw sztucznych zbrojonych włóknem
szklanym; grubość ścianki 35mm; długości modułów rurowych 2,35m, 1,5m i 1,0m;
odcinek budowlany łącznie 153m; metoda reliningu
Projektant:
ACI Aquaproject Consult Ingenieurgesellschaft mbH Drezno
Inwestor:
Stadtentwässerung Dresden (Kanalizacje Miejskie Drezno)
Wykonawca:
Insituform Rohrsanierungstechniken GmbH; Heinrich Lauber GmbH
Rok:
2009
Lokalizacja:
Drezno - Część 2.1 – 2.2
Zastosowanie:
Renowacja kanału zbiorczego III ze starych rur poprzez montaż rur statycznie nośnych, o profilu
parabolicznym z tworzyw sztucznych zbrojonych włóknem szklanym metodą „rura w rurę” (relining)
Kryteria wyboru: Niewielki ciężar; dobre właściwości przepłukiwania gładkościennych rur z tworzyw sztucznych
zbrojonych włóknem szklanym; ekonomiczność; niewielka grubość ścianki: szybkie układanie dzięki
sprawdzonemu systemowi złączy wtykowych z uszczelką klinową
Dane techniczne: Rury AMIREN, profil NC (wymiary 2601/2590) rury z tworzyw sztucznych zbrojonych włóknem
szklanym; grubość ścianki 42mm; długości modułów rurowych 1,0 – 2,35m; odcinek budowlany
łącznie 235m; metoda reliningu częściowo wygięty o 10 przekrój poprzeczny kielicha rury
Projektant:
ACI Aquaproject Consult Ingenieurgesellschaft mbH Drezno
Inwestor:
Stadtentwässerung Dresden (Kanalizacje Miejskie Drezno)
Wykonawca:
Insituform Rohrsanierungstechniken GmbH; Heinrich Lauber GmbH
Rok:
2009
46
Sieradz – kanalizacja deszczowa
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Sieradz
Zastosowanie:
Kanalizacja deszczowa
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN 1000, DN1400, DN1500 SN10000 o długości ponad 600mb
wraz ze studniami zintegrowanymi, przekrój niekołowy 1800/1270mm do wykopu
otwartego wraz z komorami CFW GRP o długości 84mb
Projektant:
ECON Marek Michalczyk, Kielce
Inwestor:
MPWiK Sp. z o.o., Sieradz
Wykonawca:
MOLEWSKI Sp. z o.o., Chodecz
Rok:
2010
Istotne uwagi:
Ze względu na warunki terenowe wykorzystanie przekroju niekołowego do wykopu
otwartego jako retencji wraz z komorami DN3000.
47
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
48
ZASTOSOWANIA
W PRZEMYŚLE
01
Starogard Gdański - Polpharma – kanalizacja deszczowa
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Starogard Gdański
Zastosowanie:
Kanalizacja deszczowa
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE PN1 SN10000:
DN800 - 102m
DN1100 - 168m
DN1300 - 18m
DN1400 - 558m
oraz 21 szt. studni zintegrowanych GRP
Projektant:
Projprzem S.J. Gdańsk
Inwestor:
Polpharma SA
Wykonawca:
UZRZ Leszek Warczak
Rok:
2005
Istotne uwagi:
Wysoki poziom wody gruntowej.
50
Elektrownia Łaziska – instalacja zimowa w chłodni
kominowej
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Łaziska Górne
Zastosowanie:
Pierścień natryskowy instalacji zimowej
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE PN1 SN5000:
DN300 - 48 szt. L= 3m
DN400 - 24 szt. L= 4m
Projektant:
UNISERV S.A., Biuro Studiów i Projektów Chłodni Energetycznych PROJCHŁOD Sp. z o.o.
Inwestor:
Elektrownia Łaziska, Łaziska Górne
Wykonawca:
UNISERV S.A.
Rok:
2007
Istotne uwagi:
72 szt. kształtek rurowych DN300 i DN400 o długości 3-4m + 10 trójników. Wszystkie
elementy perforowane: otwory 16mm co 70mm. Wykonanie instalacji zwiększa
trwałość instalacji, która nie ulega korozji, a lekki materiał i laminowanie połączeń
daje gwarancję na cały system.
51
01
02
Tarnów – Zakłady Azotowe
– odpowietrzanie instalacji kaprolaktamu
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Tarnów
Zastosowanie:
Powietrze
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN200 - DN800 PN6 SN5000 L=140m
Projektant:
BIPROZAT - Tarnów Sp. z o.o.
Inwestor:
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
Wykonawca:
ZWRI Sp. z o.o.
Rok:
2008
Istotne uwagi:
Modernizacja rurociągów w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.,
rurociągi na estakadach, max. temperatura pracy 90°C.
52
Bełchatów – chłodnia kominowa
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Bełchatów
Zastosowanie:
Przemysł
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN500 PN6 SN5000 – 274m
Projektant:
Biuro Studiów i Projektów Chłodni Energetycznych PROJCHŁOD Sp. z o.o.
Inwestor:
BOT Bełchatów
Wykonawca:
UNISERV S.A.
Rok:
2011
Istotne uwagi:
Budowa instalacji przeciwzamarzaniowej chłodni kominowej w Bełchatowie. Wykonany
pierścień natryskowy jest owiercany otworami 16mm na całej długości co 8mm.
W sezonie zimowym tworzy kurtynę wodną, która chroni środek chłodni przed
oblodzeniem.
53
01
02
Dąbrowa Górnicza - Arcelor Mittal Poland
- chłodnia kominowa - pierścień instalacji zimowej
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Dąbrowa Górnicza
Zastosowanie:
Pierścień natryskowy do instalacji zimowej
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN400 PN1 SN10000 dł. 168mb na obwodzie chłodni
CFW GRP FLOWTITE DN500 PN1 SN10000 dł. 60mb na obwodzie chłodni
Projektant:
Biuro Studiów i Projektów Chłodni Energetycznych PROJCHŁOD Sp. z o.o.
Inwestor:
Arcelor Mittal Poland
Wykonawca:
UNISERV S.A.
Rok:
2011
Istotne uwagi:
Wykonany pierścień natryskowy jest owiercony 16mm na całej długości co 8cm.
W sezonie zimowym tworzy kurtynę wodną, która chroni środek chłodni przed
oblodzeniem. Cały pierścień zabudowany jest na obwodzie o promieniu 33m.
54
WODOCIĄGI
01
Chełm – magistrala wodociągowa
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Chełm
Zastosowanie:
Woda pitna - magistrala wodociągowa
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN600 PN16 SN10000
Inwestor:
Urząd Miasta Chełm
Wykonawca:
Skanska SA, Oddział RPRI w Rzeszowie
Rok:
2004/2005
Istotne uwagi:
56
Łódź – renowacja żeliwnych magistral wodociągowych
DN1000 i DN800
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Łódź
Zastosowanie:
Woda pitna - magistrala wodociągowa
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE SN10000 PN10:
DN600 - 2616m
DN500 - 20202m
Projektant:
Hydroservice Łódź
Inwestor:
Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
Wykonawca:
PBG S.A., Poznań
Rok:
2007
Istotne uwagi:
Przedmiotem projektu była renowacja starych żeliwnych magistral wodociągowych
DN1000 rurami CFW GRP FLOWTITE DN800 PN10 SN10000 oraz DN800 rurami
CFW GRP FLOWTITE DN600 PN10 SN10000 metodą wciągania. Główne magistrale
zlokalizowane są w centrum miasta, gdzie nie było możliwości ich wymiany wykopem
otwartym, stąd też zdecydowano na najmniej inwazyjną metodę naprawy magistral czyli
relining, gdzie najdłuższe odcinki miedzy komorami roboczymi dochodziły nawet do
300m.
57
01
Tarnobrzeg – Stacja Uzdatniania Wody Jeziórko
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Tarnobrzeg
Zastosowanie:
Wodociąg – woda surowa
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN500 PN10 SN10000 – 5150m
Projektant:
Termoprojekt s.c. Kraków
Inwestor:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu
Wykonawca:
Instal Kraków S.A. / BCJ Tarnobrzeg
Rok:
2007/2008
Istotne uwagi:
Budowa magistrali wodociągowej z ujęcia wody miasta Tarnobrzeg do Stacji
Uzdatniania Wody „Jeziórko” – wymiana starej instalacji na nową w wykopie
otwartym, głębokość posadowienia rur to 2,5m. Dzięki wymianie rurociągu inwestor
zminimalizował straty związane z nieszczelnością starego systemu.
58
Bielsko-Biała – przebudowa magistrali DN1000
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Bielsko–Biała, dzielnica Lipnik
Zastosowanie:
Woda pitna - magistrala wodociągowa
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN1000 PN16 SN10000 – 600m
Projektant:
BPBK Katowice
Inwestor:
AQUA S.A., Bielsko-Biała
Wykonawca:
Ekotexbud 2 Sp. z o.o., Bielsko-Biała
Rok:
2007/2008
Istotne uwagi:
Przekładka magistrali zasilającej DN1200, która została przebudowana poza obręb
wysypiska na średnicy DN1000. Cała inwestycja była znacznie tańsza niż realizacja
w żeliwie, a ponadto kształtki o dowolnym kącie ułatwiają wykonanie na trudnym
terenie.
59
01
02
Kędzierzyn-Koźle – renowacja magistrali zasilającej
Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Kędzierzyn-Koźle
Zastosowanie:
Renowacja magistrali
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN800 PN6 SN5000 – 1500m
Projektant:
HYDROSAN Sp. z o.o., Gliwice
Inwestor:
Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Kędzierzyn-Koźle
Wykonawca:
Zrib, Wrocław
Rok:
2008
Istotne uwagi:
Czas realizacji - 3 miesiące. Wykonawca w łatwy sposób montował rury i wciągał 6m
odcinki rur z komór podawczych do naprawianego rurociągu, a trudne warunki montażu
- teren bagienny oraz ilość załamań - ponad 10 łuków i komór startowych, nie pozwoliło
zastosować innego systemu. System szczelny i trwały.
60
Tarnowo Podgórne - wodociąg GRP DN250 do DN500
PN10 z łącznikami biaxialnymi
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Tarnowo Podgórne – Lusowo – Wysogotowo
Zastosowanie:
Woda pitna
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN250 - DN500 PN10, układ łuków i połączeń biaxialnych typu
key-lock ponad 11km, zbiornik naziemny na wodę pitną DN3000
Projektant:
EKO-WOD-KAN Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Sp. z o.o.
Inwestor:
TP-KOM Sp. z o.o., Tarnowo Podgórne
Wykonawca:
Alfa Sp. z o.o., Bydgoszcz i Aquanet Krzesinki Sp. z o.o.
Rok:
2011
Istotne uwagi:
61
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
62
KANALIZACJA
01
Sopot – ul. Polna
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Sopot
Zastosowanie:
Kanalizacja deszczowa
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE SN10000 PN1:
DN1000 - 246m
DN800 - 168m
Projektant:
„Drozet“ Pracownia Projektowa, Sopot
Inwestor:
Urząd Miasta Sopot
Wykonawca:
WOD-KAN S.J. M.Domski, R.Mich, K.Szałkowski
Rok:
2005
Istotne uwagi:
Przykrycie naziomem 60cm, obciążenie ruchem kołowym.
64
Bolesławiec – kanalizacja miasta
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Bolesławiec
Zastosowanie:
Kanalizacja deszczowa
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN500 - DN1600 PN1 SN10000 - SN20000
Projektant:
EKOSYSTEM S.A., Zielona Góra
Inwestor:
Urząd Miasta Bolesławiec
Wykonawca:
Hydrobudowa - 6 S.A.
Rok:
2005/2006
Istotne uwagi:
Dostarczono około 100 studni zintegrowanych z żywic poliestrowych oraz ponad 7km
rur, w tym ponad 1300m o średnicy DN1000.
65
01
Czeladź – rozbudowa Centrum Handlowego M-1
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Czeladź
Zastosowanie:
Kanalizacja deszczowa
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN600 - DN1000 PN1 SN10000 - 600m oraz 24 studnie
Projektant:
Mexem Sp. z o.o., Gliwice
Inwestor:
METRO PROPERTIES
Wykonawca:
ZHU Akwamont, Bytom
Rok:
2007
Istotne uwagi:
Wykonawca z uwagi na szybki i łatwy montaż systemu GRP zamienił zaprojektowane
studnie żelbetowe na studnie GRP, co ograniczyło użycie ciężkiego sprzętu oraz
wielkości studni do DN1200 i DN1000, a inwestycja została zakończona przed
terminem.
66
Lublin – budowa kolektora sanitarnego w ul. Turystycznej
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Lublin
Zastosowanie:
Kanalizacja sanitarna
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE PN1:
DN200 - 468m
DN250 - 1914m
DN300 - 192m
Inwestor:
Dyrekcja Inwestycji Miejskich Sp. z o.o., Lublin
Wykonawca:
LPRInż Sp. z o.o., Lublin
Rok:
2007
Istotne uwagi:
Przedmiotem projektu była budowa nowego kolektora ścieków sanitarnych w
ul. Turystycznej w Lublinie o długości 2500m w wykopie otwartym w bardzo ciężkich
warunkach gruntowych i na dużej głębokości, dochodzącej do 5m.
67
01
Gdańsk – kolektor Ołowianka II (ZASPA)
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Gdańsk
Zastosowanie:
Kanalizacja sanitarna
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN1200 PN10 SN10000 – 6583m
Projektant:
Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych EKOMETRIA Sp. z o.o.
Inwestor:
Gdańska Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Wykonawca:
Hydrobudowa 9 S.A., Poznań
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane
„Skibiński” Mieczysław Skibiński
Rok:
2007/2009
Istotne uwagi:
Rurociąg tłoczny ścieków komunalnych pomiędzy przepompownią ścieków
Ołowianka (zlewnia starej Oczyszczalni Ścieków w centrum miasta), a Oczyszczalnią
Ścieków Wschód. W miejscach załamań trasy kolektora przewidziano zastosowanie
nierozłącznego systemu biaxialnego, dzięki któremu nie ma konieczności stosowania
bloków oporowych.
68
Olsztyn – ul. Lubelska
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Olsztyn
Zastosowanie:
Kanalizacja deszczowa
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN1400 - DN1600 PN1 SN10000 - 1000m
Projektant:
GRONTMIJ POLSKA Sp. z o.o., Biuro Projektów „NOW-EKO“ Sp. z o.o.
Inwestor:
Urząd Miasta Olsztyn
Wykonawca:
Pekum Sp. z o.o., Olsztyn
Rok:
2009
Istotne uwagi:
Zwężenie kominów na studniach z DN2000 na DN800.
69
01
Śmigiel – budowa i modernizacja kanalizacji
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Śmigiel
Zastosowanie:
Kanalizacja sanitarna
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN600, DN700, DN800, DN1000 PN1 SN10000
o długości łącznej 3km plus 70 studni CFW GRP
Projektant:
Kanrys Biuro Projektów Ryszard Owsianowski, Poznań
Inwestor:
Urząd Miasta Śmigiel
Wykonawca:
KWG S.A., Infra S.A.
Rok:
2010
Istotne uwagi:
Projekt budowy nowych kanalizacji oraz wykonania renowacji starych przewodów
kanalizacyjnych w centrum miasta.
70
Poznań – kolektor Prawobrzeżny II
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Poznań
Zastosowanie:
Kanalizacja ogólnospławna
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN600 - DN2400 łącznie ponad 1,1km oraz relining rury DN3000
rurą CFW GRP FLOWTITE DN2400 - 85m
Projektant:
Aqua S.A., Poznań
Inwestor:
Aquanet S.A., Poznań
Wykonawca:
P.R.I. POL-AQUA S.A., WUPRINŻ S.A.
Rok:
2010/2011
Istotne uwagi:
Budowa głównego kolektora ogólnospławnego prawobrzeżnej części Poznania do
Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach w bardzo zurbanizowanym terenie.
71
01
Nisko - budowa kanału w ul. Kościuszki
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Nisko
Zastosowanie:
Kanalizacja ogólnospławna
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN300 - DN1200 PN1 SN10000 - 1860m
Studnie 31 sztuk
Projektant:
PRI Korkosz
Inwestor:
Urząd Miasta Nisko
Wykonawca:
PRI Korkosz
Rok:
2010/2011
Istotne uwagi:
Materiał spełnił oczekiwania inwestora w zakresie materiału zapewniającego długą,
bezawaryjną eksploatację oraz łatwy i szybki montaż.
72
Lublin – kolektor Feliński
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Lublin
Zastosowanie:
Kanalizacja deszczowa
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN600 - DN1800 PN1 SN10000 – 6375m
kształtki: łuki, trójniki, redukcje
Projektant:
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Lublinie
Inwestor:
Urząd Miasta Lublin
Wykonawca:
PRI Nisko, LPRInż Sp. z o.o., Lublin, TAYLOR Sp. z o.o., Lublin
Rok:
2010/2011
Istotne uwagi:
Materiał spełnił oczekiwania inwestora w zakresie materiału zapewniającego długą,
bezawaryjną eksploatację oraz łatwy i szybki montaż.
73
01
Katowice - budowa kanalizacji w zlewni Gigablok
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Katowice
Zastosowanie:
Kanalizacja ogólnospławna, sanitarna i deszczowa
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE PN1 SN10000
DN1800 - 470m
DN1400 - 50m
DN1200 - 180m
DN1000 - 500m
DN800 - 2050m
DN600 - 1050m
DN500 - 300m
DN400 - 500m
DN300 - 500m
Łączniki: FLOWTITE, Straub
Kształtki: Studnie GRP, przejścia GRP/Meyer
Projektant:
Mosty Katowice Sp. z o.o.
Inwestor:
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Wykonawca:
Energopol Południe S.A. Sosnowiec (podwykonawca Wodrol) - cz. 1
Ergopol Sp. z o.o. Katowice - cz. 2
P.R.I. POL-AQUA S.A., Warszawa - cz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Rok:
2010/2012
Istotne uwagi:
Łatwe w zabudowie, bez problemu w projektowaniu, trwałe w użytkowaniu.
74
Katowice - przerzut ścieków z dzielnicy Szopienice
do Oczyszczalni Ścieków Dąbrówka Mała
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Katowice Szopienice
Zastosowanie:
Rurociąg tłoczny kanalizacji ogólnospławnej
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN500 PN10 SN10000 – 4,6km
Projektant:
Mosty Katowice Sp. z o.o.
Inwestor:
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Wykonawca:
Synkret S.A., Bytom i Remetkor-Bis S.J., Sosnowiec
Rok:
2011
Istotne uwagi:
Projekt przewidywał wykonanie dwóch rurociągów tłocznych DN500 PN10 o długości
2,3km. Na łukach i pozostałych kształtkach zastosowano połączenia blokowane BX,
co pozwoliło wykonawcy w ciągu 3 miesięcy zrealizować projekt bez wykonywania
czasochłonnych bloków oporowych.
75
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
76
RENOWACJE
01
02
03
Radom – przebudowa i modernizacja kanalizacji
sanitarnej, ogólnospławnej i sieci wodociągowej
– zadanie 1
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Radom
Zastosowanie:
Kanalizacja sanitarna
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE PN1 SN10000:
DN1200 - 100m rury slipliningowe
DN1400 - 830m rury slipliningowe
DN1600 - 650m rury slipliningowe
DN1400 - 840m
DN1600 - 3680m
Projektant:
PROKOM Sp. z o.o. Warszawa
Inwestor:
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
Wykonawca:
P.R.I. POL-AQUA S.A., Piaseczno
Rok:
2007
Istotne uwagi:
Przedmiotem projektu była modernizacja kolektora sanitarnego DN1800 o długości
6,1km od węzła połączeniowego A do oczyszczalni ścieków. Zadanie realizowane było
w 3 etapach, z czego 4520m było realizowane w wykopie otwartym, a 1580m metodą
bezwykopową – relining. Do wykopu otwartego zastosowane zostały rury FLOWTITE,
natomiast do reliningu rury slipliningowe.
78
Kalisz – renowacja kolektora ściekowego Prosna
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Kalisz/Kuchary
Zastosowanie:
Renowacja kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni w Kucharach
Dane techniczne: Kolektor betonowy DN1600 poddany renowacji modułami CFW GRP FLOWTITE DN1400
z łącznikami sliplining o długości 3,7km
Inwestor:
Spółka Wodno-Ściekowa Prosna w Kucharach
Wykonawca:
Zakład Instalacji Sanitarnych i Budownictwa Drogowego, Wrocław
Rok:
2008/2009
Istotne uwagi:
Kolektor betonowy był wybudowany w 1992 roku.
79
01
02
Wrocław – budowa Północnej Obwodnicy
Śródmiejskiej, renowacja doprowadzalnika ścieków
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Wrocław
Zastosowanie:
Renowacja kanalizacji
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN1200 PN6 SN5000 i SN10000 odcinki 6m i 12m
Projektant:
Politechnika Wrocławska Leszek Wysocki, Jerzy Wartalski
Inwestor:
MPWiK Wrocław
Wykonawca:
SKANSKA SA
Rok:
2009
Istotne uwagi:
Projekt obejmował renowację dwóch kanałów doprowadzających ścieki na Pola
Irygacyjne OSOBOWICE. Ogółem dostarczono prawie 3500m rur ciśnieniowych
CFW GRP DN1200 w długościach 6 i 12m. Dostawa obejmowała również łuki,
redukcje, trójniki DN1200/600 jako odpowietrzenia oraz króćce kołnierzowe. Montaż rur
reliningowych prowadzono poprzez zdemontowany strop, a przestrzeń między kanałem
a rurami wypełniono iniektem. Wszystkie prace przebiegały bardzo sprawnie. Niewielki
ciężar rur oraz szybki sposób łączenia rur łącznikiem nasuwkowym – to tylko niektóre
zalety systemu CFW GRP. Użycie kształtek zostało zminimalizowane ze względu na
możliwość cięcia rur na budowie i uzyskania ugięcia kątowego na łącznikach.
80
Łódź - modernizacja rurociągu tranzytowego wody
uzdatnionej z SUW „Kalinko” do przepompowni
„Chojny”
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Łódź
Zastosowanie:
Renowacja magistrali wodociągowej
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN1200 PN6 SN10000 – 7913m
Projektant:
ANTARES Sp. z o.o.
Inwestor:
Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
Wykonawca:
Konsorcjum firm: BUD-INŻ. Sp. z o.o., INFRA S.A., WIERTMAR Sp. z o.o., PBG S.A.
Rok:
2009
Istotne uwagi:
Renowacja stalowej magistrali wodociągowej DN1600 i DN1800 metodą reliningu.
81
01
02
Rumia – renowacja kolektora WRR modułami
Sliplining CFW GRP FLOWTITE
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Rumia
Zastosowanie:
Kanalizacja sanitarna - renowacja
Dane techniczne: Zakres prac obejmował renowację 550m metodą bezwykopową oraz 700m techniką
wykopową żelbetowego kolektora o średnicy DN1200. Zastosowano moduły o średnicy
wewnętrznej 1083mm i długości 3m.
W części wykopowej zamontowano systemowe zintegrowane studnie GRP z
załamaniami kątowymi zgodnie z przebiegiem trasy.
Projektant:
PEWIK Gdynia Sp. z o.o.
Inwestor:
PEWIK Gdynia Sp. z o.o.
Wykonawca:
Per Aarsleff Polska Sp. z o.o. / Stewibud Gdynia
Rok:
2010
Istotne uwagi:
Firma AMITECH Poland ma możliwość produkcji modułów CFW GRP o dowolnej średnicy
wewnętrznej z łącznikiem GRP zlicowanym z zewnętrznym wymiarem rury. Dzięki temu
mogła sprostać wymaganiom inwestora, który oczekiwał, że po wykonaniu renowacji
średnica wewnętrzna kanału nie będzie zmniejszona więcej niż 10%.
82
Warszawa - Al. Jerozolimskie - renowacja
wodociągowa DN700 SN5000 PN10
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Warszawa
Zastosowanie:
Magistrala wodociągowa
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN700 PN10 SN5000 – 3150m
Projektant:
JT Zakład Budowy Gazociągów Sp. z o.o.
Inwestor:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Wykonawca:
JT Zakład Budowy Gazociągów Sp. z o.o.
Rok:
2010/2011
Istotne uwagi:
Pierwsza renowacja kolektora wodociągowego rurami CFW GRP w Warszawie.
83
01
02
Kędzierzyn-Koźle - renowacja magistrali zasilającej
Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Kędzierzyn-Koźle
Zastosowanie:
Renowacja
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN1000 PN6 SN5000 – 1500m
kształtki: łuki, króćce kołnierzowe, trójniki rewizyjne
łączniki: REKA
Projektant:
Amitech Poland
Inwestor:
Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Kędzierzyn-Koźle
Wykonawca:
Zrib Wrocław
Rok:
2010/2011
Istotne uwagi:
Wykonawca w łatwy sposób montował rury i wciągał 6m odcinki rur z komór podawczych
do naprawianego rurociągu, a trudne warunki montażu - teren bagienny oraz ilość
załamań - ponad 10 łuków i komór startowych, nie pozwoliły zastosować innego systemu.
84
Nowa Sól - renowacja ul. B. Chrobrego
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Nowa Sól
Zastosowanie:
Kanalizacja - renowacja
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN800 PN1 SN5000 w odcinkach L=0,7m
Projektant:
ESKO Zielona Góra
Inwestor:
MZGK Nowa Sól
Wykonawca:
Skanska S.A. / Kan-Rem Sp. z o.o., Wrocław
Rok:
2010/2011
Istotne uwagi:
Kontrakt obejmował dostawę ponad 1240m rur DN800 PN1 SN5000 w odcinkach
L=0,7m. Renowacji podlegał betonowy kanał ogólnospławny DN1000 przebiegający
głównie w pasie drogowym. Krótkie moduły wprowadzano przez istniejące komory
(bez konieczności ich rozbiórki). Wyeliminowało to w znacznym stopniu zajęcie pasa
drogowego i odtworzenia nawierzchni.
85
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
86
ZBIORNIKI
I SEPARATORY
01
Warszawa – Al. Jerozolimskie – zbiornik DN2400
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Warszawa
Zastosowanie:
Zbiornik retencyjny wód deszczowych
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN2400 SN10000 PN1
Projektant:
BAKS Sp. z o.o.
Inwestor:
ZDM Warszawa
Wykonawca:
PEBIS Sp. z o.o.
Rok:
2005/2006
Istotne uwagi:
Zaprojektowano i wykonano dwa zbiorniki tego typu: jeden o długości 96mb,
drugi 56mb.
88
Rybnik – budowa kanalizacji w dzielnicach Radziejów
i Popielów – zbiorniki retencyjne
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Rybnik
Zastosowanie:
Kanalizacja sanitarna
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE PN1 SN10000: DN800, DN1200, DN1400, DN1600
Projektant:
HYDROSAN Sp. z o.o., Gliwice
Inwestor:
Urząd Miasta w Rybniku
Wykonawca:
AKWEDUKT Sp. z o.o., Kielce
Rok:
2006
Istotne uwagi:
Łączna długość wszystkich zbiorników na terenie Rybnika to 4,2km. Zadanie
realizowano na terenach szkód górniczych do IV kategorii. W zbiornikach wlaminowano
kinety, które powodowały samoczynne oczyszczanie zbiornika przy pompowniach.
Z uwagi na nienośny grunt zbiorniki zakotwiono w płycie żelbetowej.
89
01
Poznań – zbiornik retencyjny – Unilever etap I
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Poznań, Zakład Unilever
Zastosowanie:
Zbiornik retencyjny deszczowy
Dane techniczne: Zbiornik o pojemności 665m3 wykonany w układzie labiryntowym z rur CFW GRP
FLOWTITE DN2400 SN5000
Projektant:
EKOPROJEKT Tomasz Ćwiertnia
Inwestor:
Unilever Polska S.A.
Wykonawca:
Pharmgas S.A., Poznań
Rok:
2006
Istotne uwagi:
90
Rybnik - Gaszowice – zbiornik retencyjny
przy pompowni PG1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Gaszowice k. Rybnika
Zastosowanie:
Kanalizacja sanitarna
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN2000 PN1 SN10000 - 38m
Projektant:
HYDROSAN Sp. z o.o., Gliwice
Inwestor:
Urząd Miasta w Rybniku
Wykonawca:
Tchas Polska Sp. z o.o.
Rok:
2007
Istotne uwagi:
W zbiornikach wlaminowano kinety, które wpływają na samoczynne oczyszczanie
zbiornika przy pompowniach. Z uwagi na nienośny grunt zbiorniki zakotwiono w płycie
żelbetowej stalowymi opaskami.
91
01
02
Rybnik - Gotartowice – zbiornik retencyjny
przy pompowni PG1
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Gotartowice k. Rybnika
Zastosowanie:
Kanalizacja sanitarna
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN2000 PN1 SN10000 - 26mb
Projektant:
HYDROSAN Sp. z o.o. Gliwice
Inwestor:
Urząd Miasta w Rybniku
Wykonawca:
Tchas Polska Sp. z o.o.
Rok:
2007
Istotne uwagi:
W zbiornikach wlaminowano kinety, które wpływają na samoczynne oczyszczanie
zbiornika przy pompowniach. Z uwagi na nienośny grunt zbiorniki zakotwiono w płycie
żelbetowej stalowymi opaskami.
92
Poznań – zbiornik retencyjny – Unilever etap II
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Poznań, Zakłady Unilever
Zastosowanie:
Zbiornik retencyjny wód deszczowych
Dane techniczne: Zbiornik o pojemności 665m3 wykonany w układzie labiryntowym z rur CFW GRP
FLOWTITE DN2400 SN5000
Projektant:
EKOPROJEKT Tomasz Ćwiertnia
Inwestor:
Unilever Polska S.A.
Wykonawca:
Pharmgas S.A.
Rok:
2008
Istotne uwagi:
93
01
Kraków – Muzeum Lotnictwa – zbiorniki retencyjne
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Kraków
Zastosowanie:
Ścieki deszczowe
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN1000 PN1 SN10000 - 100m
Zbiorniki DN2400 PN1 SN10000 - 4szt.
Projektant:
PRO-INSTAL Kraków
Inwestor:
Urząd Miasta Kraków
Wykonawca:
Budostal-2 S.A., Kraków
Rok:
2008
Istotne uwagi:
94
Warszawa – ul. Modlińska – zbiornik retencyjny
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Warszawa
Zastosowanie:
Kanalizacja deszczowa – zbiornik retencyjny
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE SN10000 PN1:
DN3000 - 132m
DN700 - 240m
DN600 - 258m
DN300 - 696m
DN200 - 1256m
Projektant:
BAKS Sp. z o.o. Usługi Consultingowe
Inwestor:
Zarząd Dróg Miejskich Warszawa
Wykonawca:
PBUH Ajmix Sp. z o. o.
Rok:
2008
Istotne uwagi:
Jest to pierwsze w Polsce zastosowanie rury o średnicy DN3000 do budowy zbiornika
retencyjnego, za którego realizację otrzymaliśmy nagrodę GRAND PRIX podczas
Targów „WOD-KAN 2008” w Bydgoszczy.
95
01
02
Warszawa – budowa zbiornika retencyjnego wód
deszczowych DN3000 w ul. Wilanowskiej
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Warszawa
Zastosowanie:
Kanalizacja deszczowa i sanitarna, ciągi technologiczne
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE SN10000 PN1:
DN200 - 306m
DN500 - 132m
DN600 - 744m
DN800 - 372m
DN3000 - 212m
Projektant:
AZET Sp. z o.o.
Inwestor:
Zarząd Dróg Miejskich Warszawa
Wykonawca:
P.R.I. POL-AQUA S.A.
Rok:
2009
Istotne uwagi:
Największe jak dotąd w Polsce zastosowanie rur DN3000 w aplikacji zbiorników
retencyjnych.
96
Gdańsk – zbiornik retencyjny wody deszczowej dla
zespołu budynków mieszkaniowych
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Gdańsk ul. Myśliwska
Zastosowanie:
Kanalizacja deszczowa – zbiorniki retencyjne
Dane techniczne: Zbiornik retencyjny dla wód deszczowych o pojemności 140m3 wykonano w oparciu
o rurę CFW GRP FLOWTITE na bazie żywicy poliestrowej, włókna szklanego o
podwyższonej odporności na korozję E-R i piasku kwarcowego bez domieszek
węglanu wapnia o średnicy DN2000, sztywności obwodowej SN10000N/m2, ciśnieniu
nominalnym PN1, łączonych za pomocą łączników systemowych z uszczelkami EPDM.
Projektant:
Firma Architektoniczno-Budowlana STYL Sp. z o.o., Gdańsk
Inwestor:
Polservice Development Sp. z o.o., Gdańsk
Wykonawca:
Zakłady Techniczno - Budowlane KAPITOL Sp. z o.o., Gdańsk
Rok:
2010
Istotne uwagi:
Ze względu na ograniczenia terenowo - wysokościowe zaprojektowano zbiornik
o niestandardowym kształcie spełniający wymagania inwestora.
97
01
02
Gdańsk – Port Lotniczy – zbiorniki retencyjne wód
deszczowych
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Gdańsk – Port Lotniczy Rębiechowo
Zastosowanie:
Kanalizacja deszczowa
Dane techniczne: Zbiorniki retencyjne dla wód deszczowych w układzie zamkniętym o pojemności:
V=4846 m3 (długość 108m; szerokość 14m ) i V=3249 m3 (długość 72m; szerokość 14m)
wykonane zostały w oparciu o rurę CFW GRP FLOWTITE na bazie żywicy poliestrowej,
włókna szklanego o podwyższonej odporności na korozję E-CR i piasku kwarcowego bez
domieszek węglanu wapnia o średnicy DN2700, sztywności obwodowej SN10000 N/m2,
ciśnieniu nominalnym PN6, łączonych za pomocą łączników systemowych z uszczelkami
EPDM.
Projektant:
Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA“ Sp. z o.o., Gdańsk
Inwestor:
Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy
Wykonawca:
P.W. WOD-KAN-GRZENKOWICZ Spółka z o.o., Kartuzy
Rok:
2010
Istotne uwagi:
Dzięki wymaganej wysokiej odporności chemicznej, małej utracie sztywności
obwodowej w czasie i możliwości zastosowania nietypowych studni zintegrowanych
inwestor zdecydował się na zastosowanie rur CFW GRP w technologii nawojowej
FLOWTITE produkowanych przez AMITECH Poland.
98
Bielsko-Biała - obwodnica wschodnia - kanalizacja
deszczowa
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Bielsko-Biała
Zastosowanie:
Podczyszczanie wód deszczowych
Dane techniczne: AmisepBypass
AmisepBypass
AmisepBypass
AmisepBypass
AmisepBypass
AmisepBypass
AmisepBypass
10/100
15/150
20/200
30/300
40/400
50/500
80/800
PN1
PN1
PN1
PN1
PN1
PN1
PN1
SN10000
SN10000
SN10000
SN10000
SN10000
SN10000
SN10000
2
2
2
2
2
1
1
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
Projektant:
Mosty Katowice Sp. z o.o.
Inwestor:
GDDKiA Katowice
Wykonawca:
Hermann Kirchner Sp. z o.o.
Inżynieria Bielsko-Biała i Dromil-Ekorexbud Sp. z o.o.
Rok:
2010/2011
Istotne uwagi:
Główne zalety zastosowania separatorów Amisep Bypass to łatwość montażu
i brak konieczności zastosowania dodatkowych studni dla wykonania bypassu.
99
01
02
03
Gdańsk – Port Lotniczy – zbiornik retencyjny
wody deszczowej dla budynku nowego terminalu
pasażerskiego T2
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Gdańsk – Port Lotniczy Rębiechowo
Zastosowanie:
Kanalizacja deszczowa
Dane techniczne: Zbiornik retencyjny dla wód deszczowych wykonano w oparciu o rury CFW GRP
FLOWTITE na bazie żywicy poliestrowej, włókna szklanego o podwyższonej odporności
na korozję E-CR i piasku kwarcowego bez domieszek węglanu wapnia o średnicy
DN1800, długości 172,6m, sztywności obwodowej SN10000 N/m2, ciśnieniu nominalnym
PN1, łączone za pomocą łączników systemowych z uszczelkami EPDM.
W najniższych punktach zaprojektowano dwie studzienki z pompami odwadniającymi
zbiornik, a w najwyższych dwie studnie rewizyjne zintegrowane GRP.
Projektant:
mgr inż. Hanna Włodarczyk
Inwestor:
Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy
Wykonawca:
Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o.
Rok:
2010/2011
Istotne uwagi:
Przez zbiornik wykonano 12 przejść przyłączy wodno-kanalizacyjnych w rurach
osłonowych CFW GRP o średnich DN400. Każda rura osłonowa posiada cztery łączniki
przegubowe gwarantujące zmniejszenie naprężeń spowodowanych ewentualnym
nierównomiernym osiadaniem.
100
Bydgoszcz - separatory
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Bydgoszcz
Zastosowanie:
Separatory piasku
Dane techniczne: Największe separatory piasku na rynku o pojemności 90 m3 DN2400
Projektant:
AquaProjekt Bydgoszcz, Edward Smentek
Inwestor:
MWiK Bydgoszcz
Wykonawca:
Alfa Bydgoszcz
Rok:
2010/2011
Istotne uwagi:
9 szt. separatorów AMIOS
101
01
02
Katowice – budowa kanalizacji, zlewnia Gigablok cz. III
- zbiornik retencyjny dzwon
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Katowice Gigablok
Zastosowanie:
Retencjonowanie ścieków deszczowych na kanalizacji ogólnospławnej
Dane techniczne: Zbiorniki AMIREN DN3000/2400 w kształcie dzwonu o długości 100mb łącznie
Projektant:
Mosty Katowice Sp. z o.o.
Inwestor:
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Wykonawca:
P.R.I. POL-AQUA S.A., Warszawa
Rok:
2011
Istotne uwagi:
Z uwagi na małą powierzchnię zabudowy i max. zagłębienie 2,4m zaprojektowano dwa
zbiorniki w kształcie dzwonu o wymiarach 3000/2400, które łącznie retencjonują 630m3
ścieków.
102
SUW
01
Wrocław – ZPW na Grobli
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Wrocław
Zastosowanie:
Instalacja do transportu wody surowej
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN1000/1200 PN2 SN10000
Projektant:
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego
Inwestor:
MPWiK Wrocław, Urząd Miasta Wrocław
Wykonawca:
Hydrobudowa 9 S.A. / WPRI-EKO
Rok:
2004/2005
Istotne uwagi:
Niestandardowe, wielkogabarytowe kształtki z łącznikami z połączeniami kołnierzowymi
i mechanicznymi.
104
Jelenia Góra – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Jelenia Góra
Zastosowanie:
Kanalizacja deszczowa - ciągi technologiczne
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN200 - DN600 PN1-10 SN10000
Projektant:
CH2O Kraków
Inwestor:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Wykonawca:
Budimex-Dromex S.A.
Rok:
2005/2006
Istotne uwagi:
Kształtki specjalne z króćcami kołnierzowymi.
105
01
Warszawa – rurociągi perforowane
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Wodociąg Centralny - Warszawa
Zastosowanie:
Pulsator na Wodociągu Centralnym
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE DN400 SN5000 PN1
Projektant:
EKO PARTNERZY Sp. z o.o.
Inwestor:
MPWiK Warszawa
Wykonawca:
MPWiK Warszawa
Rok:
2006
Istotne uwagi:
Wymiana azbestocementowej instalacji transportu wody surowej na rurociągi CFW
GRP FLOWTITE DN400. Rury pozbawione jakichkolwiek wypełniaczy oraz posiadające
dopuszczenie PZH do stosowania przy transporcie wody pitnej.
106
Opole – Stacja Uzdatniania Wody
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Lokalizacja:
Opole
Zastosowanie:
Sieci międzyobiektowe
Dane techniczne: CFW GRP FLOWTITE PN10 SN10000:
DN500 - 80m
DN600 - 50m
DN700 - 50m
DN800 - 400m
Projektant:
Aquasewer Sp. z o.o., Opole
Inwestor:
Urząd Miasta Opole
Wykonawca:
Energopol Trade Opole Sp. z o.o.
Rok:
2009
Istotne uwagi:
System łatwy w montażu. Krótki czas dostaw wielu kształtek pozwolił na sprawną
realizację zadania. Zastosowanie połączeń REKA pozwoliło wykorzystać wszystkie rury
dostarczone w 6m odcinkach.
107
Dystrybutor:
AMITECH Poland Sp. z o.o.
Biuro Handlowe:
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
Tel.: + 48 61 650 34 90
Fax: + 48 61 650 34 99
[email protected]
www.amitech.pl
www.amiantit.com
AP- / V2 04-12 PL
Dołożono wszelkich starań,
by treść niniejszej broszury była
zgodna ze stanem faktycznym.
Jednakże firma AMIANTIT
oraz jej spółki zależne nie biorą
odpowiedzialności za jakiekolwiek
problemy, jakie mogą wyniknąć
z błędów występujących
w niniejszej publikacji.
W związku z powyższym klienci
powinni kierować zapytania do
potencjalnego dostawcy
produktów w celu sprawdzenia
przydatności jakichkolwiek
produktów dostarczanych
lub wytwarzanych przez firmę
AMIANTIT i/lub jej spółki zależne
przed wykorzystaniem tych
produktów.
Download

Tego warunku brak w krajowych przepisach technicznych