Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra başvuru bilgilerinizi, www.a3kirtasiye.com adresindeki
aday işlemlerinden kontrol ediniz.
A3 KIRTASİYE DENEME SINAVI ÖLÇME MERKEZİ
Deneme Sınavı (YGS) ve (LYS) Başvuru Tarihleri: 14 Kasım – 07 Aralık 2014
1) 1. Deneme Sınavı (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi: 18 Ocak 2015 (Pazar),
1.Oturum:10.00, 160 dakika
2.Oturum:14.30, 160 dakika
2) 2. Deneme Sınavı (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi: 08 Mart 2015 (Pazar),
1.Oturum:10.00, 160 dakika
2.Oturum:14.30, 160 dakika
3) LYS-1: Lisans Yerleştirme Deneme Sınavı-1 (Matematik) Tarihi, Saati ve Süresi:
30 Mayıs 2015 (Cumartesi),
1.Oturum:10.00, 135 dakika
2.Oturum:14.30, 135 dakika
4) LYS-2: Lisans Yerleştirme Deneme Sınavı-2 (Fen Bilimleri) Tarihi, Saati ve Süresi:
31 Mayıs 2015 (Pazar),
1.Oturum:10.00, 135 dakika
2.Oturum:14.30, 135 dakika
5) LYS-3: Lisans Yerleştirme Deneme Sınavı-3 (Edebiyat-Coğrafya) Tarihi, Saati ve Süresi:
31 Mayıs 2015 (Pazar),
1.Oturum:10.00, 120 dakika
2.Oturum:14.30, 120 dakika
*Deneme sınavlarındaki oturumlardan yalnız birine girebilirsiniz.
Deneme Sınav Ücretleri: Aşağıdakilerden sadece bir tanesini seçebilirsiniz.
o
YGS 1 DENEME ÜCRETİ:20,00 TL.
o
YGS 2 DENEME ÜCRETİ:35,00TL
o
LYS 2 DENEME ÜCRETİ:35,00 TL.
o
YGS 1 DENEME ve LYS 2 DENEME ÜCRETİ:55,00 TL
o
YGS 2 DENEME ve LYS 2 DENEME ÜCRETİ: 70,00 TL
Başvuru Hizmeti Ücreti: 3,00 TL (2014-2015 öğretim yılında alınmayacaktır.)
DİKKAT! Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında; yeniden şifre edinme, sonuçlara veya sorulara itiraz, belge çıkarma vb.
nedenlerle, adaylardan alınacak diğer ücretler, A3 Kırtasiye tarafından belirlenir ve A3 Kırtasiye internet sayfasından
duyurulur. Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından, kılavuzda ve internet sayfasında belirtilen ücretlerin dışında
herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edilemez. Deneme sınavına girmeyen veya giremeyen, sınava
alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret
gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların
ödedikleri ücretler geri verilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Başvuru
merkezleri tarafından başvurusunu tamamlayan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, başvuru esnasında ayrıca
fotoğraf ve şifre için ücret alınmaz.
ADRES
:
A3 KIRTASİYE
HASAN EFENDİ MAHALLESİ BATI GAZİ BULVARI NO:47/B EFELER/AYDIN
İnternet Adresi:
www.a3kirtasiye.com
Tel: 0256-213 01 53
Fax:0256-213 01 53
Gsm:0506-865 68 04
e-posta:[email protected]
BAŞVURU
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Öğrenim durumları aşağıdakilerden birine uyanlar 2015 deneme sınavlarına başvurabilirler:
 2014-2015 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim
lisesi) son sınıfında okumakta olan öğrenciler
 Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar
 Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar
 Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar
DENEME SINAVINA BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?
2015 Deneme sınavına başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:
a) 2015 Deneme Sınavı Kılavuzuna Erişim: 2015 Deneme Sınavına başvurmak isteyen adaylar,
2015 deneme sınavı kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, A3 Kırtasiyenin
http://www.a3kirtasiye.com İnternet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz satışı
yapılmayacaktır.
b) Başvuruların Nereye Yapılacağının Belirlenmesi: Başvurular, aşağıda belirtilen şekilde
yapılacaktır.
Tüm adaylar başvurularını A3 Kırtasiye’den yapacaktır. (2014-2015 Öğretim yılı için geçerlidir.)
Başvuru Ücretinin (Deneme Sınavı Ücretinin) Yatırılması:2014-2015 öğretim yılına mahsus A3
Kırtasiye’ye, bundan sonraki dönemlerde belirlenen bankaya yatırılacaktır.
3
4
2015- ADAY BAŞVURU FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR?
Aday Başvuru Formundaki alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla ve aynı başlıklar kullanılarak aşağıda
verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine geçilmelidir. Form, başvuru işleminin kolay
ve doğru yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılanlar okunaklı olmalıdır. Formun doğru ve eksiksiz olarak
doldurulması adayın sorumluluğundadır. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler
değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır.
T.C. KİMLİK NUMARASI:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklar ve UYRUĞU alanında T.C.
seçeneğini işaretleyeceklerdir.
 ADI
 SOYADI
 BABA ADI
 ANNE ADI
 DOĞUM TARİHİ
 CİNSİYETİ
 DOĞUM YERİ
 NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE
 UYRUĞU
“T.C.” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
 YAZIŞMA ADRESİ
 TELEFON NO.
 E-POSTA ADRESİ
 OKUL ADI VE KODU
 OKUL TÜRÜ VE KODU
 ALAN ADI VE KODU
 OKUL NUMARASI
 MEZUNİYET TARİHİ
 NOT SİSTEMİ
 DİPLOMA NOTU/PUANI
ÖĞRENİM DURUMU VE KODU:
Bu alana, aşağıda yer alan seçeneklerden size uygun olanını koduyla birlikte yazınız.
2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA BİR ORTAÖĞRETİM KURUMUNDAN
MEZUN OLABİLECEK DURUMDA OLANLAR KODU
Kodu
Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okumaktayım
1
Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında beklemeliyim
2
MEZUN DURUMDA OLANLAR KODU
Kodu
Bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra herhangi bir yükseköğretim programına
yerleştirilmedim.
Bir yükseköğretim programına (sınavsız geçiş dâhil) ÖSYM'ce yerleştirildim fakat kayıt
olmadım.
4
5
Bir yükseköğretim programına kayıtlıyım.
6
Bir yükseköğretim programını bitirdim.
7
Yükseköğretimden kaydım silindi.
8
5
DENEME SINAVI BAŞVURU İŞLEMİ NASIL TAMAMLANACAKTIR?
a) A3 Kırtasiye Merkezinde Yapılacak Başvurular:
Başvuru işleminin tamamlanabilmesi için adayın başvuru merkezine bizzat gitmesi gereklidir.
Adayın başvuru merkezine gitmeden önce de aşağıdaki işlemleri tamamlamış olması gerekir:


2015-Deneme Sınavı Aday Başvuru Formu eksiksiz ve doğru doldurulmuş olmalıdır.
Başvuru/sınav ücreti yatırılmış olmalı. (2014-2015 öğretim yılında A3 Kırtasiye’de
gerçekleştirilecektir.)
Başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler aşağıda
belirtilmiştir:
 Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş 2015 Aday Başvuru Formu
 Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga, son iki yıl içinde çekilmiş bir
fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı; pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
 Engelli/sağlık sorunu olan adaylar için Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu (tam ve doğru
olarak doldurulmuş olmalı) ve sağlık raporu
Başvuru merkezi görevlisi tarafından 2015 Aday Başvuru Formundaki bilgiler ile birlikte
Merkezimizde adayların web kamerayla çekilecek fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Bu
fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık olarak çekilmesi
gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.
Deneme Sınav günü adayı tanımada önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi
görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır.
 Belgede yer alan şifre geçici şifrenizdir. Bu şifreyi en kısa sürede A3 Kırtasiye’nin İnternet
adresinden değiştiriniz.
DENEME SINAVINA GİRERKEN ADAY NELERİ YANINDA BULUNDURMAK ZORUNDADIR?
2015-DENEME SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine
gönderilmeyecektir. Bu belgeyi, T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile www.a3kirtasiye.com İnternet
adresinden sınav tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilirsiniz. Belgenin üzerinde
sınava gireceğiniz merkez, bina, salon bilgileriniz ile fotoğrafınız bulunmaktadır. Hiçbir aday sınava
giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı
olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Sınava gireceğiniz binayı,
adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmeniz sınav günü size kolaylık sağlayacaktır.
Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar İnternet’ten edinebileceklerdir. Adaylar İnternet’ten
edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında
bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu
belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat
etmelidir.
NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT: Deneme Sınavına girebilmeniz için 2015Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya pasaportunuzun yanınızda bulunması
zorunludur .
Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, 2015
DENEME SINAVLARINA alınmayacaktır.
6
SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR
NELERDİR?
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla;
kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal
içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı
cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla,

cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü
bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

silah ve benzeri teçhizatla,

kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel vb.
araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır.
Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri güvenlik görevlileri
tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava
gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır.
Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri
binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en
az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında
alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
DENEME SINAVI NASIL UYGULANACAKTIR?
YGS Deneme sınavları, 18 Ocak ve 8 Mart 2015 Pazar günü 2 oturumda yapılacaktır. Sınav, saat
10.00 ve 14.30’da başlayacak ve 160 dakika sürecektir.
Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik
kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, 1. Oturuma girecek adayların
sınava girecekleri binanın kapısında en geç saat 09.00'da, 2. Oturuma girecek adayların ise saat
13.30’da hazır bulunmaları zorunludur.
Adaylar, sınav salonuna 2015-Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı/pasaportları kontrol edilerek
alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklardır. Yerine oturan aday 2015- Sınava
Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanını/pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk
iş olarak adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklar ve sınava giriş belgelerini
toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak
kuralları adaylara okuyacak; üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bulunan
cevap kâğıtları ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete bulunan kutuların
dağıtılmasını sağlayacaktır.
Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır.
Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten
sonra, kitapçığın kapağı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, salon no. ile sıra no. bilgilerini
dolduracaklar ve soru kitapçık numarasını cevap kâğıdındaki “Soru Kitapçık Numarası’’ alanına
yazıp kodlayacaklardır. Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı, hem soru kitapçığının hem de
cevap kâğıdının ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacaktır. Cevap kâğıdı üzerine soru
kitapçığı numarasının doğru ve eksiksiz kodlanmasından aday sorumludur. Daha sonra salon
görevlileri, adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan soru kitapçığı karekod etiketini, salon aday
yoklama listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştıracaklardır.
7
Sınav başladıktan sonra adayların ilk 120 dakika ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk
etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan
çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne
sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 120 dakikası
dolana kadar sınav binasında bekletilecektir.
Sınav sırasında A3 Kırtasiye Temsilcileri sınav salonlarını denetleyebilir, gerekli gördükleri takdirde
kimlik kontrollerini yapabilirler. Sınav süresince adayların;

Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

Salondaki görevlilere soru sormaları,

Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan
adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir.
Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı
çıkarmaları kesinlikle yasaktır. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve A3 KIRTASİYE’DE tek
tek incelenecektir.
DENEME SORU KİTAPÇIĞI NASIL OLACAKTIR?
Deneme Sınavında uygulanacak testler, tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar
cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir. Her bir soru kitapçığı özel olarak poşetlenecektir.
Soru kitapçıkları sınavda adaylara, salon görevlileri tarafından poşet içinde, açılmadan ve rastgele
dağıtılacaktır. Soru kitapçığı poşeti adayın kendisi tarafından açılmalıdır. Her soru kitapçığının
“SORU KİTAPÇIK NUMARASI” olacaktır. Farklı numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki sorular
birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru
cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olabilecektir.
CEVAP KÂĞIDI NASIL DOLDURULACAKTIR?
Cevap Kâğıdının Başlık Kısımlarının Doldurulması: Cevap kâğıtlarına her adayın fotoğrafı, T.C.
Kimlik Numarası, adı ve soyadı basılı olacaktır. Adaylar ilk olarak, verilen cevap kâğıdının
kendilerine ait olup olmadığını kontrol edeceklerdir.
Her aday, sınavda kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu (kendisine ait) cevap
kâğıdını kullanmak zorundadır. Verilen cevap kâğıdı kendisine ait olmayan aday, salon başkanına
başvurarak kendi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını edinecektir. Başka bir adaya ait cevap kâğıdını
kullanan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
Daha sonra tüm adaylar kendilerine verilen soru kitapçığının üzerinde basılı soru kitapçık
numarasını cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alana yazıp kodlayacak, numarayı doğru yazıp kodladığını
soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yer alan ilgili alanda da onaylayacaktır. Soru kitapçığı
numarası yazılıp kodlanmayan veya yanlış yazılıp kodlanan cevap kâğıtlarının optik okuyucuda
okunması ve değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu işlemlerin eksiksiz ve doğru olarak
yapılmasının sorumluluğu adaya aittir.
Cevapların İşaretlenmesi: Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmelidir. Her soru için beş
farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar, cevap
kâğıdına işaretlenecektir. Soru kitapçığında işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz. Doğru
cevap olarak işaretlenecek seçeneği gösteren yuvarlak alan dışarıya taşırılmadan, tam olarak ve
8
belirgin bir şekilde doldurulmalıdır. Bir soru için birden çok cevap işaretlenmiş ise o soruya verilen
cevap yanlış sayılacaktır. Cevap kâğıdını değerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiş işareti de
okuyabilir. Bu nedenle bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için, yanlış konulmuş işaretin
temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Özellikle, verilen bir cevap silinip yerine başka bir cevap
işaretlenmediğinde bu işaret çok iyi silinmiş olmalıdır.
DİKKAT: İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız
gerektiğini unutmayınız.
ADAYLAR DENEME SINAVDA HANGİ BELGE VE EVRAKI TESLİM EDECEKLERDİR?
Sınavını tamamlayan adaylar, kullandığı cevap kâğıdını ve soru kitapçığını salondaki görevlilere
teslim edecekler, sıra üzerinde bırakmayacaklardır.
Sınava giriş belgesi ise sınavın başlangıcında sınav görevlileri tarafından toplanacaktır. Sınava
giriş belgesinin, soru kitapçığı ve cevap kâğıdının salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim
edilmesinin sorumluluğu adaya aittir. Sınava giriş belgesi, soru kitapçığı veya cevap kâğıdı eksik
çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Adaylar isterlerse salon görevlilerinin, cevap kâğıtları ile soru
kitapçıklarını paketlemelerini izleyebilirler.
DENEME SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;
 sınava, atandığı salonda girmesi,
 sınav başlamadan önce sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
 kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
 cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp
kodlaması,
 soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve
eksiksiz olması,
 sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav
görevlilerine teslim etmesi,
 salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav
kurallarına uyması zorunludur.
Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya
sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava
devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları Sınav Yürütme Kurulu kararıyla geçersiz sayılır.
Deneme Sınav Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri
ile A3 Kırtasiye’nin www.a3kirtasiye.com İnternet adresindeki aday işlemlerinden
öğrenebileceklerdir.
9
DENEME SINAVINDA HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR?
Sınavda ortak müfredata dayalı Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer
alacaktır. Adaylar, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim programlarından (müfredat) sorumludur. Deneme Sınavında
uygulanacak testler ve kapsamları aşağıda gösterilmiştir.
YGS DENEME SINAVINDAKİ TESTLER VE KAPSAMLARI
TEST
Türkçe Testi
Sosyal Bilimler Testi
Temel Matematik
Testi
Fen Bilimleri Testi
TESTİN KAPSAMI
Türkçeyi kullanma gücü ile ilgili sorular
Sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular
Tarih
Coğrafya
Felsefe
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları)
SORU SAYISI
40
15
12
8
5
Matematiksel ilişkilerden yararlanma gücü ile ilgili sorular
40
Fen bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular
Fizik
Kimya
Biyoloji
14
13
13
10
Download

Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra başvuru bilgilerinizi, www