Prezydium Rady Rodziców
Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicz
Marcin Sarnacki – przewodniczący
Igor Łukaszuk – z-ca przewodniczącego ds. Szkoły Podstawowej
Alicja Bociuk – z-ca przewodniczącego ds. Gimnazjum
Joanna Witoszko – sekretarz
Członkowie:
Krzysztof Karolczuk
Joanna Demianiuk
Piotr Buszko
Sławomir Dunikowski
Magdalena Łukaszewicz
Izabela Ignatowicz
Marzena Jakubowicz
Anna Nesteruk
Barbara Naumczuk
Krystyna Augustyniak
Aniela Pieczyńska
Anna Korch
Agnieszka Romańczuk
Renata Jaroszewicz
Ewa Niczyporuk
Włodzimierz Łopaciuk
Anna Artemiuk
Marek Wieremiejuk
Marzanna Ostaszewska
Iwona Brunkalla
Halina Charytnowicz
Jolanta Jankowska
Alina Paszkowska
Aleksander Zinkiewicz
Krystyna Iwaniuk
Trójki klasowe
Klasa
Imię
Nazwisko
Szkoła Podstawowa
IA
IB
IC
ID
II A
II B
II C
III A
Marek
Agnieszka
Andrzej
Krzysztof
Ewa
Iwona
Joanna
Elżbieta
Anna
Bożena
Katarzyna
Elżbieta
Piotr
Agnieszka
Ewa
Marcin
Anna
Justyna
Iwona
Sławomir
Agnieszka
Magdalena
Anna
Ewa
Jarosław
Wera
Izabela
Anna
Emilia
Anna
Barbara
Urszula
Anna
Igor
Marzena
Ewa
Katarzyna
Agnieszka
Elżbieta
Bobel
Koziak-Bura
Demianiuk
Karolczuk
Hryniewicka
Brunkalla
Demianiuk
Fiedoruk
Kostierow
Ostrowska
Kaczanowska
Nalewajko-Iwaniuk
Buszko
Dąbrowska
Dmitruk
Sarnacki
Lesner
Wróblewska
Korniluk
Dunikowski
Kuczyńska
Łukaszewicz
Masalska
Nowicka
Szymoniuk
Golonko
Ignatowicz
Jakubowicz-Stepaniuk
Gliwa
Zajączkowska
Roszczyc
Jakonowicz
Jakuszewicz
Łukaszuk
Jakubowicz
Markiewicz
Popławska
Żmieńka
Brzozowska
III B
III C
IV A
IV B
VA
VB
VC
VI A
VI B
VI C
IA
Halina
Anna
Elżbieta
Jolanta
Barbara
Agnieszka
Danuta
Joanna
Magdalena
Krystyna
Elżbieta
Aniela
Tamara
Leszek
Anna
Elżbieta
Ewa
Marta
Anna
Agnieszka
Halina
Ewa
Marcin
Andrzej
Iwona
Anna
Renata
Anna
Halina
Mariusz
Grażyna
Ewa
Ewa
Jerzy
Barbara
Jerzy
Jacek
Joanna
Ewa
Bożena
Włodzimierz
Anna
Ewa
Ambrożewicz
Nesteruk
Ochrimiuk
Rokicka
Naumczuk
Dąbrowska
Zinowczyk
Korniluk
Piotrowska
Augustniak
Jakuszewicz
Pieczyńska
Dzikowska
Sidoruk
Pasiecznik
Zabrocka
Omelianowicz
Wojdakowska-Lewczuk
Korch
Romańczuk
Golonko
Markiewicz
Sarnacki
Tarasiuk
Pogorzelska
Ambrożewicz
Jaroszewicz
Mieleszko
Zinkiewicz
Ostaszewicz
Niesteruk
Omelianowicz
Niczyporuk
Ostrowski
Kowalko
Wasiluk
Sobieraj
Niemyjska
Świderska
Malinowska
Łopaciuk
Gimnazjum
Artemiuk
Tarasiuk
IB
IC
II A
II B
II C
III A
III B
III C
Joanna
Elżbieta
Marek
Alicja
Marzanna
Iwona
Jolanta
Barbara
Alicja
Halina
Halina
Jan
Grażyna
Jolanta
Maria
Tomasz
Anna
Joanna
Jarosław
Alina
Elżbieta
Joanna
Barbara
Aleksander
Irena
Tamara
Krystyna
Ewa
Dariusz
Ewa
Elżbieta
Florczuk-Leończuk
Fiedoruk
Wieremiejuk
Bociuk
Ostaszewska
Brunkalla
Ostaszewicz
Chmur
Szumeluk
Charytonowicz
Owerczuk
Grygoruk
Malec
Jankowska
Łuszczyńska
Czyżyk
Biszczuk
Witoszko
Szymoniuk
Paszkowska
Oniśkiewicz-Krasińska
Kalinowska
Góralczuk
Zinkiewicz
Mazuruk
Gac
Iwaniuk
Lubowicka-Waszczuk
Białowieżec
Nowicka
Sosna
Download

Informacja dla nauczycieli matematyki i uczniów wszystkich typów