Časopis vychádza ako dvojjazyčné české a slovenské periodikum. Články sú
publikované v obidvoch jazykoch. Náklad TriboTechniky je 6 000 výtlačkov.
Cieľová skupina
Časopis v tlačenej forme dostávajú naši klienti, ktorí sú odborov:
povrchové úpravy – výrobcovia
24 -%
- povrchové úpravy – koncoví zákazníci a užívatelia
18 % -
výrobcovia mazív, aditív
koncoví užívatelia mazív a aditív
17 % -
automobilový priemysel – výrobcovia bŕzd, spojok, ozubení motorov,
prevodoviek, diferenciálov, ...
údržba, servisy
19 % -
rezné nástroje
kovoobrábacie a drevoobrábacie firmy
16 % -
výrobcovia a dodávatelia ložísk
koncoví odberatelia ložísk - automobilový priemysel, energetika,
strojárstvo, stavebný priemysel, lesná a poľnohospodárska technika
a stroje, elektrotechnický priemysel...
6%
ostatní – papierenský priemysel, tlačiarne, výrobcovia celulózy, ...
-
Časopis v elektronickej forme je k dispozícii všetkým klientom z našej databázy.
Zasielame ho týždeň po vyjdení na cieľovú skupinu cca 11 400 čitateľov,
ktorými sú:
15 – vrcholový a stredný manažment
25 – technický a výkonný personál
40 – koncoví užívatelia všetkých produktov a údržba
12 – akademická obec – stredoškolskí a vysokoškolskí profesori, študenti, ...
8 – ostatní
Download

DISTRIBÚCIU časopisu TriboTechnika v pdf formáte