Nazwa preparatu:
1.
Bejca do ścian
Data wydania: 24-07-2013
Data aktualizacji:
-
Identyfikacja substancji / preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa
Identyfikacja preparatu:
Nazwa handlowa: Bejca do ścian
Zastosowanie preparatu:
W budownictwie do dekoracyjnego wykańczania powierzchni ścian wewnątrz budynku
Identyfikacja przedsiębiorstwa:
Producent:
Firma Fox Sp. z o.o. , ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław,
Telefon: +48 71 33 666 51; Fax: +48 71 33 670 98
E-mail: [email protected]
Telefon alarmowy:
+48 71 33 666 51 w godzinach urzędowania firmy lub Pogotowie Ratunkowe tel.: 999
2.
Opis produktu
BEJCA DO ŚCIAN to transparentny, bezbarwny, dyspersyjny lakier. Tworzy na ścianach bezbarwną powłokę, która nadaje
połysk i pogłębia barwę. Nadaje się do każdego rodzaju pomieszczeń – zarówno w mieszkaniu, jak i w biurze, umożliwiając
w zależności od wyboru wykończenie matowe, perłowe lub satynowe.
Zastosowanie:
BEJCĘ DO ŚCIAN można nakładać we wnętrzach pomieszczeń na tynk, beton, płyty gipsowe, tapety, akryl, winyl oraz inne
podłoża nośne, po ich wcześniejszym przygotowaniu. Doskonale nadaje się do wielokolorowych lub monochromatycznych
przecierek wykonanych na PODKŁADZIE DEKORACYJNYM oraz do pokrywania dekoracji wykonanych RELIEFAMI i
FARBĄ ZEN. Wspaniałe efekty można uzyskać pokrywając zabarwioną BEJCĄ dekoracje wykonane przy użyciu PAPIERU
DEKORACYJNEGO
Dodatkowe właściwości:
BEJCA DO ŚCIAN tworzy na powierzchniach dekoracyjną powłokę, która ułatwia utrzymanie czystości.
3.
Sposób użycia
Przygotowanie podłoża:
Podłoża z surowych tynków cementowo-wapiennych muszą być mocno związane, równe, bez spękań, wolne od kurzu i
tłustych plam. W przypadku występowania nierówności w postaci grudek zaprawy, sznarów, słabo związanych i wystających
ziaren piasku itp., należy je usunąć z powierzchni metodą ścierania sztorcem drewnianego klocka, na sucho.
Przygotowanie podłoża z betonu surowego: należy usunąć zanieczyszczenia, luźną zaprawę, nadlewy, osady, pył i inne
substancje obce. Należy usunąć olej i smar za pomocą roztworu technicznego mydła malarskiego, dobrze spłukać i
pozostawić do całkowitego przeschnięcia. Należy usunąć plamy spowodowane wpływami atmosferycznymi lub
korodującymi metalami za pomocą roztworu kwasu szczawiowego (stężenie 10%, temperatura wody do 35 st C), dobrze
spłukać i pozostawić do całkowitego przeschnięcia. Wszystkie szkliste, niechłonne powierzchnie powinny zostać
przeszlifowane papierem ściernym do całkowitego zmatowienia. Raki i otwory powinny być zaszpachlowane preparatami na
spoiwie cementowym. Podłoża zawierające cement i wapno należy zwilżyć równomiernie wodą przed przystąpieniem do
malowania. Świeże tynki lub betony można malować po 4 tygodniach sezonowania.
W innych przypadkach farba wymaga podłoża mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się
powłok malarskich, równego, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami
klejowymi należy dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża. Całą powierzchnię najlepiej umyć przy użyciu
technicznego mydła malarskiego, dobrze spłukać i pozostawić do całkowitego przeschnięcia. Słabo związane podłoża
należy zagruntować.
W przypadku przygotowania podłoża niejednorodnego (występowanie wielu kolorów, bardzo intensywne kolory, widoczne
naprawy powierzchni), przed nałożeniem bejcy, celem ujednolicenia kolorystycznego, należy zastosować PODKŁAD
DEKORACYJNY.
Barwienie:
W systemie NCS dostępnych jest 1851 kolorów.
1
Dekorowanie:
Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw. Zalecamy sprawdzenie
ostatecznego efektu na małej próbce!
Malowanie powierzchni:
BEJCĘ DO ŚCIAN należy nakładać za pomocą pędzla lub wałka na powierzchni ok. 0,3-0,5 m2 i natychmiast rozpocząć
kreowanie efektów dekoracyjnych. Kreowanie efektów można rozpocząć również bez wstępnej aplikacji. Efekt zdobniczy
zależy od wyobraźni malującego, ale także od odpowiednich narzędzi oraz technik nakładania BEJCY. Do podstawowych
technik dekoratorskich należą: tamponowanie, wcieranie, szczotkowanie, szpachelkowanie.
Dodatkowe wskazówki:
Dobre efekty uzyskuje się barwiąc farbę podkładową na kolor zbliżony lub znacznie kontrastujący w stosunku do finalnej
kolorystyki dekoracji. Dla delikatnego efektu dekoracyjnego użyj jasnych kolorów w odcieniach zbliżonych do barwy
podkładu oraz miękkiego narzędzia np.: gąbki lub tamponu z irchy. Miękkie efekty uzyskuje się poprzez nakładanie i
rozcieranie wielu bardzo jasnych warstw. Aby otrzymać wyraźny efekt zastosuj duży kontrast między kolorami BEJCY i
podkładu lub użyj bardziej intensywnej BEJCY oraz twardych pędzli lub szpachelek. Intensywne barwy o miękkim rysunku
na ścianie, wykonuje się nakładając na siebie kilka warstw, stopniowo zwiększając intensywność koloru BEJCY DO ŚCIAN.
Pamiętaj! Ślady narzędzia, zakładki i nakładanie się poszczególnych warstw należą do zamierzonych technik
dekoratorskich.
Narzędzia:
Do malowania należy użyć narzędzi dekoratorskich takich jak: gąbki, tampony irchowe, plastikowe japonki, wałki
dekoracyjne i pędzle. Narzędzia umyć wodą natychmiast po zakończeniu malowania.
4.
Dane techniczne
Wydajność
0,05 do 0,06 l/m2 średnio na 1 warstwę. Wydajność zależy od
struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od
zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia
wykonawcy, ilości warstw, wybranej metody aplikacyjnej.
Ilość warstw
1-3
Czas schnięcia
Suchość dotykowa po ok. 2h
Nanoszenie kolejnej warstwy
Po upływie 4h
Mieszanie
Dokładnie wymieszać przed użyciem
Rozcieńczalnik
Woda . w razie potrzeby rozcieńczyć czystą wodą w ilości 5-10%
Przechowywanie i użytkowanie
Przechowywać i malować w temperaturze od +5oC do +30oC. Przy
niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia
wydłuża się
Mrozoodporność
Produkt chronić przed przemrożeniem
Atest PZH
HK/B/0637/02/2012
LZO
Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/5FW)
130 g/l/2010
Produkt zawiera maksymalnie 130 g/l
Ważność
Data przydatności i numer partii na opakowaniu
Uwaga:
Chronić przed dziećmi. Pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W razie
połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
5. Konsultacje techniczne
W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W
przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym.
Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej:
www.fox-dekorator.pl
2
Download

Nadproża YTONG w ścianach o grubości 24 cm