Pár inšpiratívnych tipov/príkladov
pre aktivity v rámci Týždňa mozgu 2011
14. – 20. marec 2011
1. Prednáška pre verejnosť o fungovaní mozgu a potrebe jeho trénovania – prizvanie odborníkov
k prednášaniu, spolupráca s lekármi, miestnymi iniciatívami.
2. Prezentácia pre študentov v spolupráci s vyučujúcim (napr. v rámci hodiny biológie, angličtiny)
3. Rôzne aktivity pre deti a školákov (v spolupráci s pedagógmi školy, škôlky)
Vedomostný kvíz (otázky o ľudskom mozgu)
Prierez mozgom (schéma)
Logické úlohy, matematické hádanky atď.
Kreatívne dielne - modelovanie mozgu, kreslenie, výroba neurónov z papiera atď
Iné aktivity v spolupráci s pedagógmi školy, škôlky, lekármi.
4. Aktivita pre seniorov – pracovné listy pre mozgový jogging a trénovanie pamäti
Pomiešané kvety
Ukryté slovíčka
Iné......
5. Článok do miestnych novín, reportáž do miestnej televízie k spropagovaniu Vašej účasti na akcii atď...
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Prednáška pre verejnosť
-
Prezentácie na tému Mozog a jeho činnosť, Ako trénovať mozog, Mozgové hry a hádanky a pod.
Inšpirujte sa dostupnými informáciami z internetu.
Vzor prednášky (Ako funguje mozog?) Vám môžeme zaslať na vyžiadanie.
2. Prezentácia pre študentov
-
Prezentácie na tému Mozog a jeho činnosť, Ako trénovať mozog, Mozgové hry a hádanky a pod.
Inšpirujte sa dostupnými informáciami z internetu:
Vzor prednášky (Tajomstvá fungovania pamäti) Vám môžeme zaslať na vyžiadanie.
3. Rôzne aktivity pre deti a školákov
Vedomostný kvíz pre školákov
Preskúšajte vedomosti žiakov v tomto krátkom, ale náročnom teste☺. Najväčšieho znalca ľudského
mozgu odmeňte. Správne odpovede: 1b, 2a, 3c, 4a.
Koľko váži ľudský mozog?
a. 10 kg
b. 1,5 kg
c. 2,3 kg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Koľko miliárd neurónov zabezpečuje výkonnosť mozgu?
a. 10
b. 100
c. 1000
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Keby sa spojili všetky nervové vlákna mozgu, akú dlhú dráhu by vytvorili?
a. 2 kilometre
b. 1900 kilometrov
c. 0,5 milióna kilometrov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Je mužský mozog ťažší ako ženský?
a. áno
b. nie
Prierez mozgom
Poznáte zloženie ľudského mozgu? Viete, čo užitočné vykonávajú jednotlivé jeho časti? Obrázok je
možné prekopírovať do prezentácie, resp. vytlačiť.
Zdroj: http://mozgovna.pravda.sk/preco-si-clovek-pamata-a-co-prispieva-k-inteligencii-fhq-/skmclovek.asp?c=A101216_005838_sk-mclovek_p05
Logické úlohy pre najmenších – časť 1
Nájdite cestičku v mozgu z východiskového bodu START do koncového bodu END.
Logické úlohy pre najmenších – časť 1
Vyfarbite tie potraviny, ktoré sú prospešné pre našu vitalitu a mozgovú činnosť.
Kreatívne dielne pre deti
Úloha: Predstavte si pamäť ako usporiadanú knižnicu, kde sú všetky vedomosti usporiadané v regáloch
a v prípade, že sa náš mozog rozhodne niektorú z nich použiť, vie kde ju nájde. Nakreslite takúto malú
mozgovú knižnicu.
4. Pracovné listy pre seniorov
POMIEŠANÉ KVETINY
V skupinách písmen nájdite mená kvetov:
1. VLNKAINAKO
2. UPÁLNIT
3. PRVEINKASO
4. SLEČNANIC
5. DOGALILA
6. NIEŽENSKA
7. GALÓNPERIA
8. OCHDIERA
9. VEDĽANULA
UKRYTÉ SLOVÍČKA
Nájdite slová, ktoré sa končia na -čka a priamo súvisia s nápovedou.
1. zábavná hra, puzzle
_ _ _ _ _ _ čka
2. miesto pre unavených hráčov
_ _ _ _ _ _ _ čka
3. zamestnankyňa v obchode
_ _ _ _ _ _ _ čka
4. kuchynské náčinie
_ _ _ _ _ _čka
5. veľkonočný zvyk
_ _ _ _ čka
6. lov
_ _ _ _ _ _ čka
7. tanečná zábava
_ _ _ _ _ _ _ čka
8. haluška zo zemiakového cesta
_ _ _ _ _ _ čka
9. plaz s pancierom
_ _ _ _ _ _ _ čka
Veľa inšpiratívnych pamäťových cvičení nájdete aj v našich pracovných zošitoch, ktoré si môžete objednať na
[email protected] Ich vizuál a charakteristiku nájdete na www.alzheimer.sk v sekcii Publikácie/Pomôcky
pre trénovanie pamäti.
Download

1. Prednáška pre verejnosť 2. Prezentácia pre