INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 9 maja 2014 r.
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ podaje się do publicznej wiadomości
skład Obwodowej Komisji Wyborczej
nr 1 w Koźminie Wielkopolskim
powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu
Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
1. Bręk Paulina
- Przewodniczący Komisji
2. Czerwińska Danuta
- Zastępca Przewodniczącego Komisji
Członkowie:
3. Góral Edyta Urszula
4. Maciejewska Lidia Maria
5. Maćkowiak Joanna
6. Rucińska Katarzyna
7. Zaworski Paweł, zam
8. BłaŜejczyk Marta
/pieczęć Komisji/
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1
w Koźminie Wielkopolskim
/-/ Bręk Paulina
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 9 maja 2014 r.
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ podaje się do publicznej wiadomości
skład Obwodowej Komisji Wyborczej
nr 2 w Koźminie Wielkopolskim
powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu
Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
1. Miedziński Radosław Marek - Przewodniczący Komisji
2. Osuch-Wojdała Karolina Maria - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Członkowie:
3. Chudzińska Danuta Rozalia
4. Iwańska Beata Jadwiga
5. Jagodziński Bartosz Tomasz
6. Krawiec Wiesława Maria
7. Trzeciak-Gorzelanna Justyna Kinga
8. Adamiak Beata
/pieczęć Komisji/
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2
w Koźminie Wielkopolskim
/-/ Miedziński Radosław Marek
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 9 maja 2014 r.
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ podaje się do publicznej wiadomości
skład Obwodowej Komisji Wyborczej
nr 3 w Koźminie Wielkopolskim
powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu
Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
1. Walczak Eugeniusz Zbigniew - Przewodniczący Komisji
2. Dawidowicz Dawid - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Członkowie:
3. Bałoniak Ilona Władysława
4. Górak Mariola
5. Kurkowiak Maria
6. Stabrowski Artur
7. Maciejewska-Puciata Izabela
/pieczęć Komisji/
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3
w Koźminie Wielkopolskim
/ -/ Walczak Eugeniusz Zbigniew
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Mokronosie
z dnia 9 maja 2014 r.
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ podaje się do publicznej wiadomości
skład Obwodowej Komisji Wyborczej
nr 4 w Mokronosie powołanej do
przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
1. Maciejewski Łukasz - Przewodniczący Komisji
2. Jankowska Lucyna - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Członkowie:
3. Chudzińska Sylwia Agnieszka
4. Florkowska Krystyna
5. Pieprzyk Ilona
6. Wrobińska Anita
7. Ratajczak Magdalena
/pieczęć Komisji/
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4
w Mokronosie
/-/ Maciejewski Łukasz
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 9 maja 2014 r.
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ podaje się do publicznej wiadomości
skład Obwodowej Komisji Wyborczej
nr 5 w Koźminie Wielkopolskim
powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu
Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
1. Cholewińska-Tacka GraŜyna Agnieszka - Przewodniczący Komisji
2. Maciejewska Genowefa - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Członkowie:
3. Kubiak Barbara
4.Regulska Ewelina Maria
5. Walczak Marian Ludwik
6. Warkocki Marcin
7. Weichbrodt Izabela
/pieczęć Komisji/
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5
w Koźminie Wielkopolskim
/-/ Cholewińska-Tacka GraŜyna Agnieszka
/
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Borzęciczkach
z dnia 9 maja 2014 r.
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ podaje się do publicznej wiadomości
skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Borzęciczkach powołanej do
przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
1. Lechman Mikołaj - Przewodniczący Komisji
2. Misiak Danuta - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Członkowie:
3. Dykcik Jarosław Mateusz
4. Karpińska Natalia
5. Kołaczkowska GraŜyna Jadwiga
6. Osuch Jarosław Maciej
7. Witczak Maria
/pieczęć Komisji/
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6
w Borzęciczkach
/-/ Lechman Mikołaj
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Wałkowie
z dnia 9 maja 2014 r.
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ podaje się do publicznej wiadomości
skład Obwodowej Komisji Wyborczej
nr 7 w Wałkowie powołanej do
przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
1. Zawikowska Dorota Maria - Przewodniczący Komisji
2. Tasiemski Andrzej - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Członkowie:
3. Dąbrowski Konrad Jerzy
4. Drabik Sebastian
5. Jackowska Malwina Maria
6. Jankowski Dariusz
7. Drabik Bogumiła
/pieczęć Komisji/
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7
w Wałkowie
/-/ Zawikowska Dorota Maria
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 9 maja 2014 r.
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ podaje się do publicznej wiadomości
skład Obwodowej Komisji Wyborczej
nr 8 w Koźminie Wielkopolskim
powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu
Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
1. Głuszek Wiesław Michał - Przewodniczący Komisji
2. Baszczyńska Magdalena - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Członkowie:
3. Karpińska Marta
4. Lindner Ewa
5. Staliś Donata Małgorzata
6. Witczak Izabela Urszula
/pieczęć Komisji/
Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8
w Koźminie Wielkopolskim
/-/ Głuszek Wiesław Michał
Download

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Gnojno