Yarıyıl
Zor./Seç.
Teorik
Uygulama
Toplam Kredi
Gün Sırası
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
2013-2014 Bahar Yarıyılı Vize Sınav Programı (09-22 Nisan 2014)
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Yunan Dili Grameri 2
2
Z
6
-
6
4
17.04.2014
Amfi 5
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Arkaik Çağ Yunan Şiiri
2
Z
1
-
1
3
16.04.2014
Amfi 11
7
12:30-13:10 Yrd. Doç. Dr. Erman Gören
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Yunan Mitolojisi 2
2
Z
1
-
1
5
11.04.2014
Amfi 3
7
12:30-13:10 Okut. Vicdan Taşçı
Bölüm / Anabilim Dalı
Dersin Adı
Tarih
Yer
Saat
Öğretim Üyesi
9-10 14:00-15:25 Yrd. Doç. Dr. Emre Erten
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Yunan Dili Grameri 4
Yunan Edebiyatında Tarih Yazımı 2
4
4
Z
Z
4
1
-
4
1
1
3
14.04.2014
16.04.2014
Amfi 1
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Yunan Filolojisine Giriş 2
4
Z
2
-
2
4
10.04.2014
345
4-5
10:15-11:40 Prof. Dr. A. Vedat Çelgin
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Arkaik Çağ Yunan Kültürü 2
4
Z
1
-
1
4
10.04.2014
345
6
11:45-12:25 Prof. Dr. A. Vedat Çelgin
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Yunanca Kolay Metinler 2
Yunanca Metin Çevirisi 2
4
6
Z
Z
2
2
-
2
2
4
2
17.04.2014
15.04.2014
Amfi 3
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Yunan Dili Grameri 6
6
Z
4
-
4
2
15.04.2014
345
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Yunan Komedyası
6
Z
1
-
1
3
16.04.2014
345
8
13:15-13:55 Prof. Dr. Güler Çelgin
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Klasik Çağ Yunan Kültürü 2
6
Z
1
-
1
3
16.04.2014
345
11
15:30-16:10 Prof. Dr. A. Vedat Çelgin
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Yunan Dilinin Lehçeleri 2
6
Z
2
-
2
4
10.04.2014
345
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Roma ve Geç Antikçağ Yunan Ed. 2
8
Z
1
-
1
5
11.04.2014
310
7
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Yunanca Metin Çevirisi 4
8
Z
2
-
2
2
15.04.2014
345
7-8
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Yunan Dili Grameri 8
8
Z
2
-
2
2
22.04.2014
233
9-10 14:00-15:25 Okut. Vicdan Taşçı
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Hellenistik Çağ Yunan Edebiyatı 2
8
Z
1
-
1
3
16.04.2014
345
7
12:30-13:10 Prof. Dr. Güler Çelgin
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Hellenistik Çağ Yunan Kültürü 2
8
Z
1
-
1
3
16.04.2014
345
10
14:45-15:25 Prof. Dr. A. Vedat Çelgin
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Yunan Epigrafyasına Giriş 2
8
Z
2
-
2
4
10.04.2014
367
1-2
08:00-09:25 Yrd. Doç. Dr. Emre Erten
345
345
11-12 15:30-16:55 Yrd. Doç. Dr. Filiz Cluzeau
9
14:00-14:40 Yrd. Doç. Dr. Emre Erten
11-12 15:30-16:55 Yrd. Doç. Dr. Filiz Cluzeau
3-4 14:00-15:25 Okut. Vicdan Taşçı
5-6
11:00-12:25 Okut. Vicdan Taşçı
11-12 15:30-16:55 Dr. Hristo Fotyadis
12:30-13:10 Dr. Hristo Fotyadis
12:30-13:55 Yrd. Doç. Dr. Erman Gören
Download

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı