T.B.M.M.
B:143
1 9 . 7 1995
ÇANKIRI
HATAY
İbrahim Özdemir
ismail Coşar
Nihat Matkap
SabriÖztürk
İlker Tuncay
Ali Uyar
İsmail Sancak
ÇORUM
İSPARTA
Mehmet Sevigen
Cemâl Şahin
Mustafa Fikri Çobaner
Güneş Taner
DENİZLİ
Ertekin Durutürk
ŞadanTuzcu
Muzaffer Arıcı
Hasan Korkmazcan
'İÇEL
...••.."".'.•
Mehmet Bahattin Yücel
Ali Er
İZMİR
M. Halûk Müftüler
Aydın Güven Gürkan
Yıldırım Avcı
DİYARBAKIR
Durmuş Fikri Sağlar
Cengiz Bulut
Mehmet Kahraman
Ali Su
Işın Çelebi
Rüştü Kâzım Yücelen
İsmet Kaya Erdem
İSTANBUL
Ersin Faralyalı
Bülent Akarcalı
Erdal İnönü
Yıldırım Aktuna
İlhan Kaya
Bedrettin Doğancan Akyürek
Rıfat Serdaroğlu
Salih Sümer
EDİRNE
Evren Bulut
ERZİNCAN
Yıldırım Akbulut
Mustafa Kul
ERZURUM
Lütfü Esengün
İsmail Köse
Şinasi Yavuz
ESKİŞEHİR
Hüseyin Aksoy
Mustafa Balcılar
İbrahim Yaşar Dedelek
GAZİANTEP
Abdülkadir Ateş
Hikmet Çetin
0:7
İmren Aykut
Süha Tanık
Mustafa Baş
KAHRAMANMARAŞ
Mukadder Başeğmez
Ahmet Dökülmez
Kadir Ramazan Coşkun
KARAMAN
Zeki Ünal
Gürhan Çelebi can
KARS
Hüsnü Doğan
Abdülkerim Doğru
Halit Dumankaya
M. Sabri Güner
Elaattin Elmas
Halil Orhan Ergüder
Atilla Hun
Zeki Nacitarhan
Salih Ergün
KASTAMONU
İsmail Safa Giray
Refik Arslan
Mehmet Özkaya
Engin Güner
GİRESUN
İbrahim Gürsoy
Burhan Kara
Melike Haşefe
Yavuz Köymen
Fevzi İşbaşaran
Rasim Zaimoğlu
Ercan Karakaş
GÜMÜŞHANE
Mehmet Cavit Kavak
Lütfü Doğan
Emin Kul
Mahmut Oltan Sungurlu
Murat Başesgioğlu
KAYSERİ
Şaban Bayrak
Abdullah Gül
Salih Kapusuz
KIRIKKALE
Hacı Filiz
Ziyaeddin Selçuk Maruflu
Abdurrahman Ünlü
HAKKÂRİ
Yusuf Namoğlu
KIRKLARELİ
Mustafa Zey dan
Ali Oğuz
İrfan Gürpınar
-496
-
Download

T.B.M.M. ÇANKIRI ismail Coşar İlker Tuncay ÇORUM Cemâl Şahin