2010-2011
Bitirme Projeleri
FARMAKOGNOZİ ANABİLİM DALI
Prof.Dr. Ali H. Meriçli
701060031 Barış Tekin: Onkolojide Bitkilerin Önemi
701060104 Oğuzhan Bacı: Araklı-Sürmene (Trabzon) Çevresinde Etnofarmakognozik
Araştırmalar
701060144 Sıdıka Birlik: Karaciğer-Safra Sistemi Fitoterapötikleri
Prof.Dr. Nurhayat Sütlüpınar
701050023 Emre Kaldırımcı: Tedavide Yararlanılan Üzümsü Meyveler
701060114 Aycan Dikmen: Kolşisin ve Ailesel Akdeniz Ateşi Tedavisindeki Yeri
701060134 Nursel İşçi: Migren Tedavisinde Yararlanılabilecek Bitkiler
Prof.Dr. Afife Mat
701070034 Arzu Biricik: Fitoöstrojenler
Prof.Dr. Filiz Meriçli
701060069 G. Zeynep Ortaköylü: Almanya Eczanelerindeki Bitkisel Preparatlar
(Rote Liste) 2009
701060037 Hakan Yıldız: Fatsa ve Çevresinde Etnofarmakognozik Araştırmalar
701060022 Zeynep Akto: Batman ve Çevresinde Etnofarmakognozik Araştırmalar
Doç.Dr. Aynur Sarı
701060074 Ayşe Semra Güvenç: Valeriana officinalis
701060121 Evren Arslan: Primula veris, Primula elatior
701060050 Gülcan Uzel: Urtica dioica Urtica urens
Yard.Doç.Dr. Gülay Melikoğlu
701060095 Merve Kurtan: Komptotesin
701060024 Yusuf Ezberci: Diyabet Tedavisinde Kullanılan Bitkiler
701060068 Eren Şen: Allium sativum
Yard.Doç.Dr. Sevda Süzgeç Selçuk
701050141 Erhan Alınmaz: Ginkgo biloba
701050010 Kaan Kaya: Sinir Sistemi Fitoterapötikleri
701060010 Seda Eyisan: Türkiye Eczanelerinde Bitkisel İlaçlar
701060016 İlhami Turan: Dermatolojide Fitoterapötikler
701060054 Mustafa Taner Güney : Farmakognozik Açıdan Taxol ve Kaynakları
Yard.Doç.Dr. Çağlayan Ünsal
701060026 Sinan Tahir Dikici: Kalp Rahatsızlıklarında Fitoterapötikler
701060066 Fatma Zehra Yavuz: Soya’nın tedavideki yeri
701060146 Ayşegül İsrafiloğlu: Selülit Tedavisinde Fitoterapi
701060100 İlyas Kalkan: Cannabis sativa
FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI
Prof.Dr. Buket Alpertunga
701060123 Songül Karakaya : Sigara kullanımının toksikolojik boyutları
701060081 Emrah Taşdemir : Siyanür ile altın aranmasının insan ve çevre açısından önemi
701060043 Buket Öztürk : Alkol-ilaç etkileşimlerinin toksikolojik açıdan önemi
Doç.Dr. Gül Özhan
701060143 Zehra Özsayın : Toksisite testleri
701060076 Betül Sağırlı : Bisfenol A’nın toksikolojik açıdan değerlendirilmesi
701060060 Beyza Okyar : Formaldehid’in toksikolojik açıdan değerlendirilmesi
Yard.Doç.Dr. Sibel Özden
701060097 Aysel Şekerci : Türkiye’de sık kullanılan bazı pestisidlerin toksikolojik açıdan
incelenmesi
701060142 Berin Şengezer : Ftalatların toksikolojik açıdan değerlendirilmesi
701060119 Meryem Yılmaz : Antidepresan ilaçlar ile zehirlenmeler
701050078 Ahmet Okuyan : Opiatların adli toksikolojik açıdan değerlendirilmesi
FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Gül Baktır
701060126 Dilanur Aksoy: Parkinson hastalığı ve yeni tedavi yaklaşımları.
701060018 Buşra Akarvardar: Diyabetes Mellitus’un komplikasyonları ve kontrolünde
eczacının rolü
701060008 Mehmet Murat Yılmaz: Antidepresanlar ve tedavide kullanımı
Prof. Dr. Sönmez Uydeş Doğan
701060154 Burcu Erden : Peptik ülser/reflü hastalığı ve tedavisinde kullanılan ilaçlar
701060120 Yasemin Tuncel : Konjestif kalp yetmezliği ve tedavisi
701060058 Yasemin Aslan : Koroner kalp hastalıklarında hiperkolesterolemini ve tedavisi
0701050048 Mehmet Kazankıran : Hiperlipidemi ve Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Yrd. Doç. Dr. Alper Okyar
701060029 Halise Yüksel : Kinolon grubu kemoterapötiklerin ve bu grup ilaçların akılcı
kullanımı
701060105 Nagihan Acır : Döneme özgü antineoplastik ilaçlar
701060053 Semanur Deniz : Gebelik – laktasyonda ilaç kullanımı ve eczacının rolü
Yard.Doç.Dr. Gökçe Topal
701060082 Tuğba Kaya : İlaç etkileşmelerinin önlenmesinde eczacının rolü
701060112 Kübra Gedik : Menopoz ve hormon replasman tedavisi
701060027 Banu İnan : Lokal mantar enfeksiyonlarında farmasötik bakım
Yard. Doç. Dr. F. İlkay Alp
701060048 Fatih Erhan Çakmaklı : Astım ve tedavisi
701060096 Serpil Çelik : Migren ve tedavisi
701060103 O.Uğur Altun : Tiroid fonksiyon bozuklukları ve tedavisi
701060153 Zeynep Kaya : Vitaminler ve vitaminlerin akılcı kullanımında eczacının rolü
Yard. Doç. Dr. Selçuk Takır
701060106 Emrah Doğan : Üst solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar ve
eczacının rolü
701050107 Emre Öztürk :Uyku bozukluğu, insomnia tedavisinde kullanılan ilaçlar ve
eczacının rolü
701060109 Nihan Ergül : Anjina pektoris tedavisinde kullanılan ilaçlar ve eczacının rolü
701060019 Adem Şimşek : Diyare tedavisinde kullanılan ilaçlar ve eczacının rolü
FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Sumru Özkırımlı
070106128 Ertuğrul Çelebi :
0701060092 Hasan Akçan:
Proteasom İnhibitorü Antikanser İlaçlar
Ekinokandin Türevi yeni Antifungal İlaçlar
0701060077 Zeynep İkbal Güneş:
Antidiyabetik İlaçlardaki Son Gelişmeler.
Prof. Dr. Aydın Salman
701060046 Alkan Kirmit : Androjenler ve diğer steroid hormonlar
701060140
Görkem Eren Erbek : Antitüberküloz ilaçlar
701060073
Hande Nur Hızıroğlu : Psikosedatif ilaçlar
Prof.Dr.Zafer Cesur
701060006 Bilal Araz : Statinler
701060168 Selahattin E.Kalkan : Migren ve önleyici ilaçlar
701060115 Sefa Başyiğit : Mikrotubüller ve mikrotubüllere etkin ilaçlar
Prof.Dr. Gültaze Çapan
0701060034 Arif Biberoğlu : Antidepresan ilaçlar
0701060045 Serkan Kıllıoğlu : Nikotinik asetilkolin reseptörü parsiyel agonistleri ve sigara
bağımlılığı
0701070029 Nesibe Gür : Antiepileptik ilaçlar
Prof.Dr.Nesrin Cesur
70106013 Burcu Kurban : Parkinson hastalığının tedavisinde yeni gelişmeler
701050035 Büşra Aşar : Astım tedavisinde yeni gelişmeler
70106099 Tuğba Yeşil : İnfluenza A virüsüne karşı yeni antiviral hedefler
Prof. Dr. Nuray Güzeldemirci
701060148 Ali Bölükbaşı : Antianginal İlaçlar (İlaçların formülleri, kimyasal okunuşları,
sentezleri, kullanılışları, metabolitleri, piyasadaki preparatları, vb.)
701060102 Eray Arslan: Antiaritmik İlaçlar (İlaçların formülleri, kimyasal okunuşları,
sentezleri, kullanılışları, metabolitleri, piyasadaki preparatları, vb.)
701060098 Mehmet Yağcı : Antihiperlipidemik (Hipolipidemik=Antihiperlipoproteinemik)
İlaçlar (İlaçların formülleri, kimyasal okunuşları, sentezleri, kullanılışları, metabolitleri,
piyasadaki preparatları, vb.)
Prof.Dr. Nilgün Karalı
701060094 Merve Gürbüzoğlu : 1H-İndol-2,3-dion 3-tiyosemikarbazon türevlerinin sentezi,
yapı tayini ve biyolojik etkilerinin incelenmesi I
701060091 Nazlı Dilek Çolak : 1H-İndol-2,3-dion 3-tiyosemikarbazon türevlerinin sentezi,
yapı tayini ve biyolojik etkilerinin incelenmesi II
701060021 Gamze Aktaş : 1H-İndol-2,3-dion 3-tiyosemikarbazon türevlerinin sentezi, yapı
tayini ve biyolojik etkilerinin incelenmesi III
Doç.Dr. Ayşe Kocabalkanlı
701050142 Gökhan Güney: Hipotiroidiye neden olan faktörler, tedavide kullanılan ilaç etken
maddeleri
701060129 Ezgi Taşkıran: Şizofreni; tarihçesi, kullanılan tedavi yolları ve ilaç etken
maddeleri
701060158 Melek Ameti: Organ nakli konusunda genel bilgi, sonrasında kullanılan
baskılayıcılar
Yard.Doç.Dr. Özlen Güzel
701060085 Emrah Guvener: Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaclar ve bu konuda son yillarda
yapilan arastirmalar
701060171 Yagmur Cengel : Narkotik analjezikler ve bu konuda yapilan arastirmalar
70160133 Hakan Ozdemir : Antikanser etkili Poly (ADP-ribose)polymerase (PARP)
inhibitorleri
FARMASÖTİK BOTANİK ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Neriman Özhatay
0701060011 Yağmur Emre Arıcan : Antalya’nın Tıbbi Bitkileri
0701060071 Betul Karpuz : Fitoterapide Kullanılan ve Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Bazı
Bitkilerin Morfolojik ve Anatomik Özellikleri
0701060075 Mustafa Güneş : İstanbul (Avrupa Yakası) Aktarlarında Satılan Tıbbi Bitkiler
Doç. Dr. Emine Akalın
0701060108 Aysel Tunç: Halk Arasında Kadın Hastalıklarında Kullanılan Bitkiler
0701060111 Nihan Yeşiltaş : Melissa officinalis L. (Melissa, Oğulotu)
0701060150 Gökhan Şahin : İstanbul (Anadolu Yakası) Aktarlarında Satılan Tıbbi Bitkiler
Yard. Doç. Dr. Şükran Kültür
0701060017 Rıdvan Çolak : Develi (Kayseri) İlçesinden Etnobotanik Bir Araştırma
0701060025 Timur Hakan Barak : Allium sativum L. (Sarımsak)
0701060040 Gözde Sönmez : Homeopatide Kullanılan Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Bazı
Tıbbi Bitkiler
BİOKİMYA ANABİLİM DALI
Prof.Dr. Nuriye Akev
0701050161 Aliona Ceavdari : Hepatit ve Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar
0701060004 Serkan Kaluç : Kardiovasküler Hastalık Riski Belirteçleri ve Tanıda
Kullanımları
0701060070 Erman Korkmaz : Böbreküstü Korteks Hormonları ve İlgili Hastalıklar
Prof.Dr. Ayşe Can
0701060030 Ramazan Yücel Öner : Leptin ve Obezite
0701060139 Merve Didar Özmen : Karaciğer Yağlanmasının Biokimyası ve Tanısında
Kullanılan Yöntemler
0701060139 Asiye Saygılı : Alzheimer Hastalığının Biokimyası ve Yeni Tedaviler
Yrd.Doç.Dr. Nurten Özsoy
0701060032 İsmail Dede : Hastalığın Tanısı Açısından Bazı Enzimler
0701060137 Gülcan Aktuna : Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi ve Tiroid Fonksiyon
Bozuklukları
0701060151 Kader Eren : sağlığımız için demirin, Folik asidin ve B-12 vitamininin Önemi
FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Prof.Dr. Gülten Ötük
0701060072 Emine Bolat : Streptokokların İnsanla İlişkileri
0701060116 Ayşegül Karadeniz : Mikroorganizmalarla Elde Edilen Farmasötik Ürünler
0701060049 Bahattin Kaycı : Kandan Bulaşan Hastalık Etkenleri
Prof.Dr. Alev Gerçeker
0701060132 Büşra Bezirgan : Otoimmün Hastalıklar ve Tedavisindeki Yaklaşımlar
0701060093 Gözde Ermiş : Ülkemizde Uygulanan Aşı Politikası Nedir, Hangi Konular ne
Tür Görevler Üstlenmektedir
0701060002 Funda Altınok : Düşüncelerimizdeki HIV/AIDS
Yrd.Doç.Dr. Sibel Döşler
0701050047 Ahmet Alperen Kalaycı : Antimikrobik Etkili Bitkiler ve Bunların
İnfeksiyonlardan Korunmadaki Rolleri
0701060020 Muhammet Davut Arpa : genetiği Değiştirilmiş Mikroorganizmalar ve Bunların
İlaç sanayinde kullanımları
0701060057 Özlem Karabudak : Antiseptik Maddelerin Günlük Hayatımızdaki Yerleri
0701060047 Okan Turan : Yeni ve Yeniden Önem Kazanan Antibiyotikler
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
Prof.Dr. Yıldız Özsoy Erginer
0701060044 Taygun Temiztürk : CTD Formatında Ruhsat Hazırlanması için SOP
hazırlanması
07010079 Belkıs Soylu : Nazal İlaç Taşıyıcı Sistemler ve Beyine Hedeflendirme
0701060107 Veysi Bulut : Enjektabl Preparatlarda Kullanılan Yardımcı Maddeler
Doç.Dr. Erdal Cevher
0701060101 Burcu Kahraman : farmasötik Üretimde QbD Uygulamaları
0701060167 Duygu Yazar : İlaç Endüstrisinde Kalite Politikaları ve PAT uygulamalarının
Kalite Güvence Sistemindeki Etkinliği
0701060080 Sinem Güngördük : Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlilik Çalışmalarındaki Yasal
Gereklilikler
Yrd.Doç.Dr. Sevgi Güngör
0701050006 Enes Olcay Önal : Farmasötik Müstahzarlarda Biyoyararlanım ve
Biyoeşdeğerlilik Çalışmaları
0701050043 Özge Ayhan : Transdermal Terapötik Sistemlerin Formülasyonları ve İlaç
Pazarındaki Yeri
0701060083 Ersin Yıldırım : Antihipertansif İlaçların Transdermal Uygulamalarının
İncelenmesi
Yrd.Doç.Dr. Sedef Erdal
0701060090 İbrahim Kaya : Mukoadhesif İlaç taşıyıcı Sistemler
0701060118 Tuğba Erkan: Nanopartiküler İlaç Taşıyıcı Sidtemlerin Topikal Uygulamaları
0701060088 Ahmet Duman : Dermal ve Transdermal Taşıyıcı Sistemler Olarak
Mikroemülsiyonlar
070106113 Pelin Bilgin : İlaç Endüstrisinde Tanıtım Faaliyetlerinin Yeri ve Satış Gücü
Eğitiminin Önemi
KOZMETOLOJİ BİLİM DALI
Prof.Dr. Gülgün Yener:
0701060059 Mustafa Dede : nonsteroidal Antienflamatuvar İlaçların Kanser Tedavisinde
Kullanılan Farmasötik Şekilleri
0701060136 Ayşe Buket Dinçer : Cilt Kanserinden Korunmada ve Tedavisinde Etkili Olan
Kozmetik ve Farmasötik Yaklaşımlar
0701060005 Mehmet Fatih Yakşi : Aromaterapinin Kozmetolojide Kullanım Alanları
Doç.Dr. Melike Üner
0701060065 H. Fırat Yılmaz : Kontrollü Salım Sistemlerinin Hazırlanmasında Kullanılan
Polimerler ve Özellikleri
0701060086 Şakir Aslan : İnhalasyon Yoluyla Akciğerlere Uygulanan İlaç Taşıyıcı Sistemler
0701060149 Enis Erağca : Çoklu Emülsiyon Sistemler ve Mikroemülsiyonlar
Yrd.Doç.Dr. Ümit Gönüllü
0701050054 Taha Uludağ : Yanık Tedavisinde Kullanılan Farmasötik İlaç Şekilleri Hakkında
Bilgiler
0701060001 Fatma Zehra Ocak : Hyaluronik asitin Farmasötik Teknoloji ve Kozmetolojideki
Yeri
0701060062 İkram Başaran : Sublingual Tabletler ve Uygulama Alanları
0701060125 Müzeyyen Tuğçe Karakaş : İlaçta Kalite Güvence Sistemi Kapsamında Üretim
Alanları ile İlgili Bilgiler
ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI
Prof.Dr. Serap Sağlık Aslan
0701060039 Cemil Kalkan : Antidiyabetik İlaçların biyolojik Sıvılarda Yüksek Performanslı
Sıvı Kromatografisi Yöntemi ile Analizleri
0701060064 ersin Aslan : Yağ asitlerinin biyolojik Sıvılarda Gaz Kromatografisi Yöntemi ile
Analizleri
0701060110 Ayşen Saliha Tarakçı : Antihipertansif İlaçların Biyolojik Sıvılarda Yüksek
Performanslı sıvı Kromatografisi Yöntemi ile Analizleri
Prof.Dr. Ufuk Kolak
0701050098 Gökalp Zengin : Ülkemiz için Bor elementinin Önemi ve Bor Elementinin
Eczacılıktaki Yeri
0701060023 Semra Kılıçtutan : Stronsuyum Elementinin Kullanım Alanları
0701060033 Ömer Ekinci : Şifalı Taşlar
0701060051 İbrahim Baytok : Sera Etkisi
070106124 Engin Sönmez : Demir Elementinin Kullanım Alanları ve Analiz Yöntemleri
Doç.Dr. Sıdıka Toker
0701050045 Sultan BanuKoparal : Proton Pompası İnhibitörlerinin Biyolojik Materyellerden
Analizlerinde Kullanılan Analitik Metotlar
0701060014 Emre Can Güngör : Proton Pompası İnhibitörlerinin Farmasötik Preparatlardan
Analizlerinde Kullanılan Analitik Metotlar
07010600141 Abdullah İlker Arslan : Yağda Çözünen Vitaminlerin Biyolojik Materyellerde
Analizlerinde Kullanılan Analitik Metotlar
0701060169 Asaf Emre Edis : Yağda Çözünen Vitaminlerin Farmasötik Preparatlarda
Analizlerinde Kullanılan Analitik Metotlar
Doç.Dr. Zeynep Aydoğmuş
0701050011 Reha Furkan Arslan : Hidrojen Peroksidin (H 2O2 ) Voltametrik Yöntemlerle
Tayini
0701060012 İsmet Yavuzyiğit : Hidrojen Peroksidin (H 2O 2) Spektrofotometrik Yöntemlerle
Tayini
0701060152 Merve Tümen : Gıdalarda Eser Elementlerin Stripping Voltametri Yöntemiyle
Tayini
0701060172 Oğuzhan Şengül : Gıdalarda Eser Elementlerin Spektrofotometrik Yöntemiyle
Tayini
Doç.Dr. Sevgi Tatar Ulu
701060009 Mahmut Arıç : Nizatidinin farmasötik Preparatlarda ve Biyolojik Sıvılarda Miktar
Tayini Yöntemleri
0701060063 Sinan Şengül : Lisinoprilin UV Spektrofotometrik Yöntemle Miktar Tayini
0701060122 Harun Ertaş : Antihistamin Grubu İlaçların Farmasötik Preparatlar ve Biyolojik
Sıvılarda Miktar Tayini Yöntemleri
Doç.Dr. Armağan Önal
0701060007 Soner Sarıpınar : asit Yağmurlarının Oluşumu ve Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerine
Etkileri
0701060061 Muzaffer Aktaş : Ağır Metallerin Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri
0701060067 Şükran Damgalı : Olmesartanın Tabletlerde UV Spektrofotometrik ve Yüksek
Performanslı Sıvı Kromatografisi ile Tayini
Doç.Dr. Olcay Sağırlı
0701060041 Mehmet S. Yılmaz : Albendazolün Tabletlerde Ultra Performanslı Sıvı
Kromatografik Analizi
0701060117 Muhammed Ali Dündar : Oksfendazolün Tabletlerde Ultra Performanslı Sıvı
Kromatografik Analizi
0701050086 Ali Kümperli : Sefaklorun Tabletlerde Ultra Performanslı sıvı Kromatografik
Analizi
0701050046 Cihan Ay : Esameprazolün Tabletlerde Ultra Performanslı Sıvı Kromatografik
Analizi
0701060078 Şeyma Toker : Domperidonun Tabletlerde Ultra Performanslı Sıvı
Kromatografik Analizi
Download

2010-2011 Bitirme Projeleri FARMAKOGNOZİ ANABİLİM DALI Prof