TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
BİREYSEL KULLANICI
KILAVUZU
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
İÇİNDEKİLER
1.
BAŞVURU ................................................................................................................................ 4
1.1. Hesap Oluşturma ...................................................................................................................... 5
1.2. Kimlik Bilgileri ........................................................................................................................... 7
1.3. Hesap, Tarife, Paket Seçimi...................................................................................................... 8
1.4. Ödeme Seçenekleri ................................................................................................................ 11
2.
WEB POSTA HESAP KULLANIMI .......................................................................................... 14
2.1. Web Posta Kullanıcı Girişi ...................................................................................................... 14
2.2. Mobil İmza İle Kullanıcı Girişi .................................................................................................. 18
2.3. Web Posta İşlemleri ................................................................................................................ 20
2.4. Yeni İleti Oluşturma ................................................................................................................ 20
2.5. KEP İletisine Ait İmzanın Doğrulanması .................................................................................. 22
2.6. Orijinal İletinin KEP İletisi İçerisinde Görüntülenmesi .............................................................. 23
2.7. Delil Doğrulama ...................................................................................................................... 24
2.8. İleti Durumları ......................................................................................................................... 26
2.9. Paket Kullanım Detayları ........................................................................................................ 27
2.10.
Hesap Kapatma .................................................................................................................. 27
2.11.
Şifre Güncelleme................................................................................................................. 28
2.12.
Hesap Ayarları / KEP Rehber Kaydı .................................................................................... 28
2.13.
Adres Defterinden Yeni Kayıt Ekleme ................................................................................. 29
2.13.1.
Adres Defteri Bağlantısından Kayıt Ekleme ..................................................................... 29
2.13.2.
İleti Gönderen Kişiyi Adres Defterine Ekleme ................................................................... 31
2.13.3.
Kayıt Düzeltme Ve Silme ................................................................................................. 31
2.13.4.
Adres Defterindeki Kişiye İleti Gönderme ......................................................................... 32
2.14.
KEP Rehberi ....................................................................................................................... 34
2.15.
Fatura ................................................................................................................................. 39
2.16.
Paket İşlemleri..................................................................................................................... 41
2.17.
İleti Gönderim Grafiği/Raporu .............................................................................................. 42
2.18.
Gizlilik ................................................................................................................................. 43
2.19.
Yardım ................................................................................................................................ 44
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
2 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
ŞEKİL LİSTESİ
Şekil 1: TNB KEP Web Sitesi .............................................................................................................. 4
Şekil 2: Bireysel Başvuru Ekranı.......................................................................................................... 5
Şekil 3: Başvuru Tamamlama Ekranı................................................................................................... 6
Şekil 4: Kimlik Bilgileri.......................................................................................................................... 7
Şekil 5: İletişim Bilgileri ........................................................................................................................ 8
Şekil 6: Hesap ve Tarife Seçenekleri ................................................................................................... 9
Şekil 7: Kimlik Doğrulama Seçimi ...................................................................................................... 10
Şekil 8: Ödeme Seçenekleri .............................................................................................................. 11
Şekil 9: Elektronik Taahhütname İmzalama ....................................................................................... 12
Şekil 10: Ödeme Ekranı..................................................................................................................... 13
Şekil 11: Kullanıcı Giriş Ekranı .......................................................................................................... 14
Şekil 12: Sertifika Seçim Ekranı......................................................................................................... 15
Şekil 13: İmzalama Ekranı ................................................................................................................. 16
Şekil 14: PIN Giriş Ekranı .................................................................................................................. 17
Şekil 15: Mobil İmza İle Giriş Ekranı .................................................................................................. 18
Şekil 16: Mobil İmza Şifre Onaylama Ekranı ...................................................................................... 19
Şekil 17: Kullanıcı Ana Sayfası .......................................................................................................... 20
Şekil 18: Gelen Kutusu ...................................................................................................................... 20
Şekil 19: Giden Kutusu ...................................................................................................................... 21
Şekil 20: Yeni İleti Oluşturma............................................................................................................. 21
Şekil 21: PIN Giriş Ekranı .................................................................................................................. 22
Şekil 22: İleti Gönderildi Mesajı ......................................................................................................... 22
Şekil 23: İmza Durumu ...................................................................................................................... 23
Şekil 24: Örnek KEP İleti Görüntüsü .................................................................................................. 23
Şekil 25: Orijinal İleti .......................................................................................................................... 24
Şekil 26: Delil İlişkilendirme Ekranı .................................................................................................... 24
Şekil 27: Orijinal İleti kanıtı ................................................................................................................ 25
Şekil 47: İleti Durumları Ekranı .......................................................................................................... 26
Şekil 29: Paket ve Kullanım Detayları Görüntüleme .......................................................................... 27
Şekil 30: Hesap Kapatma Ekran ........................................................................................................ 27
Şekil 31: Şifre Güncelleme Ekranı ..................................................................................................... 28
Şekil 32: Hesap Ayarları Ekranı ......................................................................................................... 29
Şekil 33: Adres Defteri ....................................................................................................................... 29
Şekil 34: Yeni Adres Ekleme ............................................................................................................. 30
Şekil 35: Adres Defterinde Bulunmayan Hesaba İleti Gönderme ....................................................... 31
Şekil 36: Kayıt Düzeltme Ve Silme .................................................................................................... 31
Şekil 37: Adres Defterindeki Hesaba İleti Gönderme ......................................................................... 32
Şekil 38: Adres Defteri Sorgu Ekranı ................................................................................................. 33
Şekil 39: KEP Rehberi Ekranı ............................................................................................................ 34
Şekil 40: Gerçek Kişi Sorgulama Ekranı ............................................................................................ 35
Şekil 41: Gerçek Kişi Sorgulama Sonucu .......................................................................................... 36
Şekil 42: Tüzel Kişi Sorgulama .......................................................................................................... 37
Şekil 43: Tüzel Kişi Sorgu İşlemi Sonucu .......................................................................................... 38
Şekil 44: Fatura Ekranı ...................................................................................................................... 39
Şekil 45: Fatura Ödeme Ekranı ......................................................................................................... 40
Şekil 46: Paket İşlemleri Ekranı ......................................................................................................... 41
Şekil 48: İleti Gönderim Grafiği .......................................................................................................... 42
Şekil 49: İleti Gönderim Raporu ......................................................................................................... 42
Şekil 50: Gizlik Politikası Ekranı ........................................................................................................ 43
Şekil 51: Yardım Ekranı ..................................................................................................................... 44
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
3 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
1. BAŞVURU
TNB KEP internet sitesi www.tnbkep.com.tr adresinden “Online Başvuru” butonuna tıklanır.
Şekil 1: TNB KEP Web Sitesi
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
4 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
1.1. Hesap Oluşturma
Açılan başvuru ekranından “Bireysel Başvuru” işaretlenerek seçilir.
Şekil 2: Bireysel Başvuru Ekranı
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
5 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
İlk defa başvuru yaparken E-imza/M-imza kullanıcısı olmayan bireysel kullanıcılar, e-imza /m-imza
sahibi olduktan sonra başvurularını “Başvuru Tamamla” butonunu tıklayarak gerçekleştirebilirler.
Şekil 3: Başvuru Tamamlama Ekranı
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
6 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
1.2. Kimlik Bilgileri
Kişisel bilgiler resmi kayıtlarda olduğu biçimiyle eksiksiz olarak doldurulur. Aynı şekilde İletişim bilgileri
de kolayca ulaşılabilmesi adına doğru ve eksiksiz biçimde doldurulur. Tercihinize bağlı olarak anne
kızlık soyadı veya belirlediğiniz bir güvenlik kelimesi girilerek sistem kaydı gerçekleştirilir.
Şekil 4: Kimlik Bilgileri
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
7 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
Şekil 5: İletişim Bilgileri
1.3. Hesap, Tarife, Paket Seçimi
İsteğe bağlı olarak ilgili hesap, tarife ve paket seçenekleri işaretlenir. Varsa hizmet kodu girilir.
Adresinizin KEP rehberinde yayınlanmasını istiyorsanız veya almak istediğiniz ek ücrete tabi
hizmetler varsa aynı şekilde işaretleyerek seçmeniz gerekmektedir.
Tarafınızdan seçilen hesap adının uygunluğu sistemde kontrol edilir, uygun olan hesap adı
başvurunuz ile birlikte sizin tarafınızdan onaylandıktan sonra ödeme sayfasına yönlendirilirsiniz.
E-imza/mobil imzanız var ise taahhütnameyi elektronik olarak imzalayabilirsiniz.
E-imza/mobil imzanız yok ise şekil 6 ‘da yer alan kimlik doğrulama yöntemlerinden birini seçmeniz
gerekmektedir.
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
8 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
Şekil 6: Hesap ve Tarife Seçenekleri
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
9 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
Şekil 7: Kimlik Doğrulama Seçimi
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
10 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
1.4. Ödeme Seçenekleri
Elektronik/Mobil imzanız var ise ödeme ekranında bulunan taahhütnameyi “okudum, kabul ettim“
butonunu tıkladıktan sonra elektronik imza şifrenizi girerek imzalama işlemini tamamlayabilirsiniz.
Tüketici hakları kanunu çerçevesinde, “mesafeli satış sözleşmesi” yükümlülüklerini okuyarak, kabul
ettiğinize dair onayı vermeniz durumunda, kredi kartı bilgilerinizi girerek ödemenizi çevrimiçi olarak
gerçekleştirebilirsiniz. Elektronik/Mobil imzanız yok ise, kimlik doğrulamayı; Ankara ve İstanbul TNB
KEP merkezlerinde, tercih ettiğiniz noterde veya Ankara için yerinde kimlik doğrulama
seçeneklerinden birini tercih ederek gerçekleştirebilir, ödeme ekranında yalnızca “mesafeli satış
sözleşmesini” tıklayarak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu durumda taahhütname kimlik doğrulama
esnasında ıslak imzalı olarak imzalatılacaktır.
Şekil 8: Ödeme Seçenekleri
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
11 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
Şekil 9: Elektronik Taahhütname İmzalama
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
12 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
Şekil 10: Ödeme Ekranı
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
13 / 44
2.
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
WEB POSTA HESAP KULLANIMI
2.1. Web Posta Kullanıcı Girişi
Elektronik İmza sahibi bireysel kullanıcılar “KEP Sistemine Giriş” butonunu tıklayarak giriş yapabilirler.
Oturum Açma; “İmzalama Cihazı” olarak sms, mobil imza ya da elektronik imza seçilerek tamamlanır.
E-imza cihazı yanında olmayan ancak sisteme giriş yapmak isteyen kullanıcılar da sms şifresi
kullanarak sisteme giriş yapabilirler.
Sisteme ilk kayıt olunduğunda cep telefonuna gelen “giriş şifresi” kaydedilmelidir. Unutulduğu takdirde
“şifremi unuttum” butonu tıklanarak giriş şifresi sms ile yeniden alınabilir. Giriş şifresi ile işlem
yapıldıktan sonra sms ile 1 adet doğrulama şifresi de gelmektedir. Bu şifrenin de sisteme girilmesiyle
giriş işlemi gerçekleşir.
Şekil 11: Kullanıcı Giriş Ekranı
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
14 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
Şekil 12: Sertifika Seçim Ekranı
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
15 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
Şekil 13: İmzalama Ekranı
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
16 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
Kullanıcı akıllı karta ait PIN’i girer.
Şekil 14: PIN Giriş Ekranı
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
17 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
2.2. Mobil İmza İle Kullanıcı Girişi
Mobil imza operatörünüzü seçerek gireceğiniz cep telefonu numarasına gönderilecek şifreyi
telefonunuzdan onaylamanız ile birlikte hesaba erişim sağlanır.
Şekil 15: Mobil İmza İle Giriş Ekranı
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
18 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
Şekil 16: Mobil İmza Şifre Onaylama Ekranı
Mobil cihaz üzerinde mobil imza ile giriş yapılacağı onayının verilmesinin ardından mobil imza şifresi
girilir ve sisteme giriş sağlanır.
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
19 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
2.3. Web Posta İşlemleri
Başarılı kullanıcı girişi sonrasında Ana sayfada son oturum açma işlemleri ve yapılan son işlemler
“Son İşlem Kayıtlarınız” başlığı altında özet olarak görüntülenir.
Şekil 17: Kullanıcı Ana Sayfası
2.4. Yeni İleti Oluşturma
KEP iletisi oluşturmak için “Yeni İleti Oluştur” butonuna tıklanarak ileti oluşturma ekranı açılır.
Şekil 18: Gelen Kutusu
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
20 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
İleti gönderimi sonrasında iletinin gönderildiğine dair ilk KEP iletisi bir süre sonra alınır. Gönderilen ve
alınan iletilere ait tüm KEP iletileri “Gelen Kutusu” altında saklanır. İstenirse ek tarifelerle arşiv posta
kutusuna da iletileri taşımak mümkündür. Posta kutusunda “gönderilen posta kutusu” yer almaz ve
IMAP üzerinden oluşturulan gönderilen posta kutusundaki iletilerin saklanıp korunacağı garanti
edilmez.
Şekil 19: Giden Kutusu
Alıcı, CC, konu ve ileti içeriği girildikten sonra imza işlemi için gönder butonuna tıklayarak gönderim
işlemi başlatılır. Sonraki ekranda imzalama işlemi için akıllı kart/mobil imza tercihi ve sertifika seçimi
ekranları ile iletinin imzalanması sağlanır.
Şekil 20: Yeni İleti Oluşturma
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
21 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
İmzalanacak metin görüntülendikten sonra devam etmek isteniyorsa metini onaylamak için “Tamam”
düğmesine basılır. Gönderiyi iptal etmek için “İptal” butonuna basılır.
PIN girişi ile ileti imzalanıp gönderilir.
Şekil 21: PIN Giriş Ekranı
İleti başarılı şekilde imzalanıp gönderildiğinde bilgi mesajı görüntülenir.
Şekil 22: İleti Gönderildi Mesajı
2.5. KEP İletisine Ait İmzanın Doğrulanması
İmza Doğrulama ekranında eğer KEP iletisine ait imza doğrulanıyorsa sunucunun imzasının geçerli
olup olmadığı, orijinal ileti üzerinde imza doğrulama işlemi gerçekleştiriliyorsa kullanıcının imzasının
geçerli olup olmadığı kontrol edilir. İlk doğrulama imzanın geçerli bir KEP hizmet sağlayıcı tarafından
imzalanıp imzalanmadığını gösterirken, orijinal iletiye ait imza da geçerli bir kullanıcı tarafından
başarılı şekilde imzalandığı bilgisini verir.
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
22 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
Şekil 23: İmza Durumu
2.6. Orijinal İletinin KEP İletisi İçerisinde Görüntülenmesi
Örnek KEP iletisinde görüldüğü gibi iletinin imzası web posta ara yüzünden doğrulanabilir, ileti paket
halinde kullanıcı tarafından indirilebilir ve silinip kaldırılabilir.
Şekil 24: Örnek KEP İleti Görüntüsü
Orijinal iletinin görüntülenmesi için eklerden iletinin bulunduğu satırda görüntüle linkine tıklayarak
orijinal ileti görüntülenir.
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
23 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
Şekil 25: Orijinal İleti
Sunucu tarafından KEP iletisinde var olan kanıtlar “kanıtı görüntüle” linkine tıklayarak görüntülenebilir,
indirilebilir. Orijinal iletinin imza doğrulama işlemi de KEP iletisinin imza doğrulama işlemi ile aynıdır.
Dosya sisteminden var olan bir kanıt dosyası seçilerek doğrulama yapılır. Sonucu detaylı bir şekilde
gösterilir.
2.7. Delil Doğrulama
Sunucu tarafından KEP iletisinde var olan kanıtlar “kanıtı görüntüle” linkine tıklayarak görüntülenebilir,
indirilebilir. Orijinal iletinin imza doğrulama işlemi de KEP iletisinin imza doğrulama işlemi ile aynıdır.
Dosya sisteminden var olan bir kanıt dosyası seçilerek doğrulama yapılır. Sonucu detaylı bir şekilde
gösterilir.
Şekil 26: Delil İlişkilendirme Ekranı
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
24 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
Şekil 27: Orijinal İleti kanıtı
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
25 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
2.8. İleti Durumları
Seçilen tarih aralığında yapılmış olan gönderilerin durumları görüntülenebilir.
Kabul Edildi: Sistem tarafından üretilen kabul delilidir.
Dağıtıldı: Karşı tarafın posta kutusuna gönderinin iletildiği delilidir.
Okundu: Karşı tarafın gönderiyi açıp okuduğuna dair üretilen delildir.
Otomatik Okundu: Açılıp okunmayan iletiler için yasal olarak belirlenen süre - ertesi iş günü sonunda otomatik olarak sistem tarafından okunduğunu kabul eden delildir. (Örnek: Cuma günü
yapılan bir gönderi için otomatik okundu delili pazartesi günü sonunda üretilir.)
Şekil 28: İleti Durumları Ekranı
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
26 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
2.9. Paket Kullanım Detayları
Web posta ekranında paket ve kullanım detayları tıklanarak mevcut tarife ve toplam kullanım alanı
görüntülenebilir.
Şekil 29: Paket ve Kullanım Detayları Görüntüleme
2.10.
Hesap Kapatma
Kullanıcı hesabını online olarak anında kapatılabilir.
E-imzasız Kullanıcı işlemlerinde hesap kapatma işlemi sonrasında 3 günlük süre içerisinde gelen
iletileri alabilir ancak ileti gönderemez. Bu süre içinde kimlik fotokopisi ile birlikte şahsen başvuru
yapması gerekmektedir. Zamanında başvurusu yapılmamış işlemler iptal edilerek hesap kapatılır.
Şekil 30: Hesap Kapatma Ekran
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
27 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
Şifre Güncelleme
2.11.
Belirlenen şifre istenen zamanda güncellenebilir.
Şekil 31: Şifre Güncelleme Ekranı
2.12.
Hesap Ayarları / KEP Rehber Kaydı
KEP Rehberi bölümünden, KEP Rehberinde aktif olarak bulunan kayıtlar için sorgulama yapılabilir.
Bireysel kullanıcılar ön kayıt esnasında rehberde yayımlanmasını istediği bilgileri seçebilir, hesap
ayarlarından daha sonra aktif/pasif olarak yeniden ayarlama yapabilirsiniz.
İki çeşit sorgu tipi vardır. Gerçek kişi için sorgulama kısmı bireysel kullanıcıları temsil eder, tüzel kişi
sorgulama kısmında ise kurumsal kullanıcılar sorgulanabilir. Bireysel hesaplar için isteğe bağlı olan
rehberde yayımlanma durumu Kurumsal hesap için zorunludur. Yapılan sorgulama sonrasında aktif
bir rehber kaydı bulunursa listelenir.
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
28 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
Şekil 32: Hesap Ayarları Ekranı
2.13.
Adres Defterinden Yeni Kayıt Ekleme
2.13.1.
Adres Defteri Bağlantısından Kayıt Ekleme
Kişisel adres defteri oluşturmak ve adres defterinde bulunan hesapları listelemek için “Adres Defteri”
seçeneği seçilir.
Şekil 33: Adres Defteri
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
29 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
Yeni Adres Tanımlama düğmesi ile hesaba ait bilgilerin girişi sağlanarak adres defterine hesap
eklenir.
Şekil 34: Yeni Adres Ekleme
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
30 / 44
2.13.2.
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
İleti Gönderen Kişiyi Adres Defterine Ekleme
Adres defterinde yer almayan bir hesaba ileti gönderimi yapıldığında, gönderim sonrası hesabı adres
defterine ekleyebilmeniz için bir bağlantı görüntülenir. Bağlantıya tıklanarak istenilen bilgiler doldurulur
ve kişi adres defterine eklenir.
Şekil 35: Adres Defterinde Bulunmayan Hesaba İleti Gönderme
2.13.3.
Kayıt Düzeltme Ve Silme
Adres defterindeki hesaplar listesinde yer alan düzenle ve sil düğmeleri ile hesaba ait bilgilerde
güncelleme ve silme işlemleri gerçekleştirilebilir.
Şekil 36: Kayıt Düzeltme Ve Silme
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
31 / 44
2.13.4.
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
Adres Defterindeki Kişiye İleti Gönderme
Web posta ekranından adres defterinde yer alan bir hesaba ileti gönderimi yapılmak istendiğinde
düğmesi tıklanarak adres defteri sorgu ekranındaki alanlar doldurarak sorgulama yapılır.
Şekil 37: Adres Defterindeki Hesaba İleti Gönderme
Sorgulama sonucunda listelenen hesaplar arasından istenilen hesabın yanındaki ekle düğmesine
tıklanarak ileti gönderimi sağlanır.
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
32 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
Şekil 38: Adres Defteri Sorgu Ekranı
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
33 / 44
2.14.
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
KEP Rehberi
Yapılan sorgulama sonrasında aktif bir rehber kaydı bulunursa listelenir.
Kurumsal kullanıcılar hesap adını aşağıdaki biçimlerde alabilirler.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Bireysel kullanıcılar hesap adını ;
[email protected]
[email protected] biçimlerinde alabilirler.
Şekil 39: KEP Rehberi Ekranı
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
34 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
Şekil 40: Gerçek Kişi Sorgulama Ekranı
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
35 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
Şekil 41: Gerçek Kişi Sorgulama Sonucu
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
36 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
Şekil 42: Tüzel Kişi Sorgulama
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
37 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
Şekil 43: Tüzel Kişi Sorgu İşlemi Sonucu
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
38 / 44
2.15.
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
Fatura
Fatura görüntüleme ekranı ile kullanıma ait fatura detayı görüntülenebilir.
Şekil 44: Fatura Ekranı
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
39 / 44
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
Kredi kartı bilgileri girilerek ödeme gerçekleştirilebilir.
Şekil 45: Fatura Ödeme Ekranı
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
40 / 44
2.16.
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
Paket İşlemleri
Kullanıcı tarife değişikliği işlemlerini “Tarife İşlemleri” menüsünden yapabilir.
Şekil 46: Paket İşlemleri Ekranı
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
41 / 44
2.17.
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
İleti Gönderim Grafiği/Raporu
Seçilen tarih aralığında gönderilen iletiler grafik ve rapor olarak görüntülenebilir.
Şekil 47: İleti Gönderim Grafiği
Şekil 48: İleti Gönderim Raporu
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
42 / 44
2.18.
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
Gizlilik
Gizlilik bölümünden Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminin gizlilik politikasına ulaşılabilir.
Şekil 49: Gizlik Politikası Ekranı
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
43 / 44
2.19.
TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET
BİREYSEL KULLANICI
SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.
KILAVUZU
Yardım
Yardım bölümünde, açıklama ve yardım amaçlı bilgiler bulunduran sayfalar ile KEP Sistemi
yetkilileriyle iletişime geçmek için kullanılabilecek “İletişim Formu” bulunmaktadır. İletişim formu
aracılığıyla soru, istek ve görüşler KEP Sistemi yetkililerine iletilebilir.
Şekil 50: Yardım Ekranı
Değişiklik No: 1.3
Tarih: 31.01.2014
44 / 44
Download

Bireysel Kullanıcı Kılavuzu