PROGRAM KOFERENCJI
„Inteligentny rozwój – wyzwania, metody, uwarunkowania”
9 lutego 2015, Warszawa
Sala Kinowa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
10.30 – 11.00 Rejestracja, kawa powitalna
11.00 – 11.05 Przywitanie uczestników – prof. Ryszard Pregiel, prezes Polskiej Izby
Gospodarczej Zaawansowanych Technologii
11.05 – 11.10 Otwarcie konferencji – prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego,
przewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii
11.10 – 11.20 Wystąpienia wprowadzające do obrad przedstawicieli rządu
11.20 – 11.50 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 – Marcin Łata,
dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju
11.50 - 12.10 „Systemowe uwarunkowania skuteczności wsparcia prac badawczo-rozwojowych
prowadzonych w przedsiębiorstwach” - Piotr Wojciechowski , prezes zarządu Grupy
WB Electronics
12.10 - 12.30 „Współpraca jednostek naukowych z przemysłem w realizacji celów PO IR
w zakresie internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw” - prof. Leszek Rafalski,
przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, dyrektor Instytutu
Badawczego Dróg i Mostów
Przerwa kawowa
12.45 – 14.00 Inteligentny rozwój – wyzwania, metody, uwarunkowania
Panel dyskusyjny
Moderator – prof. Józef Suchy, Wiceprezes Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
Uczestnicy:
Danuta Ciechańska, dyrektor Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Agata Juzyk, dyrektor ds. badań i rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.
Kazimierz Murzyn, prezes zarządu, koordynator Klastra Life Science
Małgorzata Szczepańska, dyrektor Departamentu Wdrażania Programów
Operacyjnych Ministerstwa Gospodarki
Marcin Szczeciński, dyrektor ADAMED S.A.
Prof. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej
14.00-14.45 Dyskusja
14.45-15.00 Podsumowanie konferencji – Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju,
15.00-15.15 Zamknięcie konferencji – prof. Jerzy Buzek
Download

Michał Ziętara