Rímskokatolícky farský úrad Zoslania Ducha Svätého Babín
029 52 Babín 371
tel: 043 / 55 77 222
www.farnostbabin.sk
e-mail: [email protected]
FARSKÉ OZNAMY
Od 22. 9. 2014 do 28. 9. 2014
Nedeľa
25. NEDEĽA OBDOBIA „CEZ ROK“
21. 9. 2014
Pondelok
22. 9. 2014
Utorok
SV. PIO Z PIETRELČINY, KŇAZ
23. 9. 2014
Streda
24. 9. 2014
Štvrtok
25. 9. 2014
Piatok
SV. KOZMA A DAMIÁN,
26. 9. 2014 MUČENÍCI
Sobota
SV. VINCENT DE PAUL, KŇAZ
27. 9. 2014
Nedeľa
28. 9. 2014
26. NEDEĽA
OBDOBIA „CEZ ROK“
13,00 Vasiľov Pobožnosť
14,00 Babín Pobožnosť
18,00 Babín + Jozef a Mária Kubeková
18,00 Vasiľov + Gabriel a Janka Lipničanová
18,00 Babín
+ Štefan Brnkaľák (1. výr.)
18,00 Vasiľov + Štefan Bereň
18,00 Babín
+ rod. Polečova, Holubčíkova
15,00 Babín
Sobášna sv.omša (Holubčík-Polečová)
18,00
7,00
8,30
10,00
+ rid. Kušnierikova, Somorčíkova
Na úmysel
Na úmysel
Za veriacich
Vasiľov
Babín
Vasiľov
Babín
Príležitostné oznamy:
1. Stretnutie všetkých birmovancov a birmovných rodičov s katechézou pre birmovných rodičov:
Babín nedeľa 28.9. o 15,00 hod. ( birmovanci aj birmovní rodičia aj z Vasiľova )
2. V dnešnú nedeľu je zbierka pre Diecézny katechetický úrad.
3. Vincentínska rodina aj tento rok organizuje celoslovenská zbierku „Boj proti hladu - pomôžte Haiti“, ktorá je
od 1.9.2014 do 30.9.2014. Zbierku možno podporiť zakúpením medovníkových srdiečok alebo zaslaním
finančnej podpory. Túto zbierku v našej farnosti budeme mať na budúcu nedeľu 28. septembra. Na budúcu
nedeľu teda bude zbierka, tak ako býva každý rok „ BOJ PROTI HLADU“
4. Upratovanie kostola:
Babín
:
od č. d. 144 - 165
Vasiľov
:
Daniela Kotúľová, Antónia Gemeľová, Elena Chyľová,
Emília Vošková, Anna Hnojčíková, Terézia Mušáková
5. Ohlášky:
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Libor BOROVČÍK, syn Milana a + Bernardety eod. Kubovkovej, narodený – Dol. Kubín a býv.-Lokca
a Adriána SLAMENÍKOVÁ, dcéra Jozefa a Boženy rod. Rončákovej, narodená – Dol.Kubín a býv. Babín
Ohlasujú sa 1. raz
Ján BRIŠ, syn + Františka a Marty rod. Katrenčíkovej, narodený – Dolný Kubín a býv.- Or. Lesná
a Gabriela KUNOCHOVÁ, dcéra Štefana a Anastázie rod. Bellovej, nar. –Dol.-Kubín a býv.-Babín
Ohlasujú sa 2. raz
Jozef HOLUBČÍK, syn Milana a Eleny rod. Večerkovej, narodený – Dolný Kubín a býv.- Zákamenné
a Lenka POLEČOVÁ, dcéra Jozefa a Anny rod. Janidžárovej, narodená – Dol.Kubín a býv.- Babín
Ohlasujú sa 3. raz
Marek Furinda , syn Jána a Oľgy rod. Červeňovej, narodený – Dolný Kubín a bývajúci – Babín
a Michaela Vidová, dcéra Šimona Gombala a Daniely Vidovej, narodená- Dolný Kubín a býv. - Babín
Ohlasujú sa 3. raz
Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť
manželstva je to povinný ohlásiť na farskom úrade.
Download

FARSKÉ OZNAMY