Curriculum Vitae
Jowita Anna Rząsowska
Data urodzenia: 27. 07. 1977 r.
Stan cywilny: mężatka
Dzieci: Jola, Małgosia i Michałek
Telefon: 502 390 240
1. Wykształcenie:
09. 1992 – 06. 1997 – Technikum Hotelarskie przy Zespole Szkół Ekonomiczno –
Gastronomicznych w Wałbrzychu, uzyskany tytuł: technik hotelarz,
10. 1997 – 06. 2000 – Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości,
kierunek: Zarządzanie i Marketing, studia dzienne, uzyskany tytuł: Licencjat
zarządzania i marketingu
10.2002 – 05. 2003 – Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich w Łodzi, uzyskany tytuł:
Specjalista ds. opracowywania projektów i pozyskiwania funduszy europejskich –
certyfikat Ministra Edukacji Narodowej,
10.2001 – 06. 2003 – Uniwersytet Wrocławski, kierunek: Politologia, specjalność:
Marketing polityczny, studia zaoczne, uzyskany tytuł: magister politologii
09. 2004 – 06. 2006 - Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, kierunek:
Stosunki Międzynarodowe, specjalność: Międzynarodowe prawo publiczne, studia
zaoczne, uzyskany tytuł: magister międzynarodowego prawa publicznego
2. Znajomość języków obcych:
- język angielski – biegle w mowie, czytaniu i pisaniu,
- język niemiecki – biegle w mowie, czytaniu i pisaniu,
- język rosyjski – w stopniu podstawowym.
3. Publikacje naukowe:
1998 – „Japońskie podejście do biznesu” publikacja w Zeszytach Naukowych
Politechniki Opolskiej, Nauki Społeczne, Zeszyt 47, nr 243.
1999 – „Turystyka w Kamieniu Pomorskim”, Zeszyt naukowy nr 3 przy Katedrze
Ekonomii i Badań Regionalnych Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania
i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu.
1
4. Doświadczenie zawodowe:
04. 1996 – 06. 1996 – angielska firma – Space Computer Systems Limited – zajmowane
stanowisko – tłumacz, zakres obowiązków: tłumaczenia z języka angielskiego
i angielskiego na polski, umowa zlecenie,
05. 1997 – 07. 1997 – Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości,
zajmowane stanowisko, tłumacz prof. Duana Sacketta z Uniwersytetu Wisconsin,
wykłady, konferencje, wystąpienia, umowa zlecenie,
1997 – 1998 – Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości,
opracowanie w języku polskim i angielskim informatora akademickiego na rok
97/98, umowa o dzieło,
1998 – 1999 – Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, zajmowane
stanowisko: asystentka dziekana socjologii, zakres obowiązków związany z obsługą
dziekanatu,
1999 – 2000 – Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, zajmowane
stanowisko: specjalista ds. promocji i reklamy, zakres obowiązków: organizowanie
konferencji, nadzór nad publikacjami w lokalnej prasie, tłumaczenia, zorganizowanie po
raz pierwszy a następnie cyklicznie imprezy Marzenalia oraz wydanie gazetki studenckiej
Marzenalia,
2000 – 2001 – duńska firma DBI Plastics Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, zajmowane
stanowisko: zastępca dyrektora, zakres obowiązków: nadzorowanie i zarządzanie pracą
firmy,
2001 – 2002 – japońska firma Shimizu Europe Limited, Wałbrzyska Specjalna Strefa
Ekonomiczna, zajmowane stanowisko: tłumacz , zakres obowiązków: zawieranie umów
z podwykonawcami i personelem, komunikacja z mediami, tłumaczenia,
2002 – 2003 – Urząd Miejski w Wałbrzychu, Wydział Integracji Europejskiej, zajmowane
stanowisko: podinspektor, zakres obowiązków: pisanie wniosków o dofinansowanie
z UE, tłumaczenia,
2003 – 2008 – Międzynarodowy Instytut Badań i Doradztwa, zajmowane stanowisko:
współwłaściciel i wiceprezes, zakres obowiązków: organizacja szkoleń i konferencji,
sporządzanie wniosków o dofinansowanie z UE,
2007 – nadal – Tinea Sp. z o.o., zajmowane stanowisko: dyrektor departamentu
szkoleń, zakres obowiązków: zatrudnianie wykładowców, doradców, organizacja szkoleń
oraz promocji i reklamy realizowanych projektów,
2008 – 2009 – Salon Margo, C. H. Auchan w Wałbrzychu, zajmowane stanowisko:
właściciel, sprzedaż ekskluzywnego obuwia, biżuterii i odzieży,
2
2009 – 2010 – Rivendell Sp. z o.o. w Szczawnie Zdrój, zajmowane stanowisko –
prokurent i dyrektor zarządzający, organizacja imprez, zarządzanie bieżącą działalnością
spółki.
5. Członkostwo w organizacjach:
2003 – nadal - członek Koła Terytorialnego Platformy Obywatelskiej w Wałbrzychu,
2005 – nadal – Prezes Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. R. Dmowskiego 22
w Wałbrzychu,
2006 – 2007 – członek Wałbrzyskiej Izby Gospodarczej,
2006 – 2008 – Prezes Fundacji Rozwoju Obszarów Wiejskich.
6. Zainteresowania:
- jogging,
- muzyka poważna,
- literatura.
3
Download

katarzyna szlapa-mikitczak.cdr