Maksimum 8 osi CNC !
Maximum 8 CNC-Achsen !
Maximum 8 CNC axis !
Maszyna produkcyjna
wysokiej precyzji łącząca
toczenie w stanie
utwardzonym i szlifowanie
Longlife High Precision
Car industry
Optical
Micro mechanic
Aeronautic-aerospace
Medical dental
Tooling
Equipment
High precision and production
Hochpräzisions- und
machine combining turning
Produktionsmaschine die
Schleifen und drehen verbindet and grinding
Maszyna produkcyjna wysokiej precyzji łącząca toczenie w stanie utwardzonym z szlifowaniem
Hochpräzisions- und Produktionsmaschine die Schleifen und drehen verbindet
High precision and production machine combining turning and grinding
Możliwe konfiguracje - Mögliche Gestalten - Possible conigurations
X1
X1
Z1
Z1
S1
S1
E1
E1
X2
X2
Z2
Z2
Głowica rewolwerowa / szlifowanie
Revolver / Schleifen
Turret / Grinding
Szlifowanie
Schleifen
Grinding
X1
X1
Z1
Z1
S1
S1
E1
E1
X2
X2
Z2
Z2
Szlifowanie / Liniowy suport narzędziowy 102
Schleifen / Werkzeuge 102
Grinding / Linear tooling 102
Głowica rewolwerowa / Liniowy suport narzędziowy 102
Revolver / Werkzeuge 102
Turret / Linear tooling 102
Przestrzeń robocza - Arbeitsbereiche - Working areas
FLEXIBILITY
•
LONGE VIT Y
•
HIGH PRECISION
•
SPECIALITIES
DANE TECHNICZNE | TECHNISCHE HAUPTDATEN | TECHNICAL DATA
Przestrzeń robocza
Arbeitsbereich
Capacity
Maksymalna średnica toczenia
Maximal Drehdurchmesser
Maximum turning diameter
80 mm
Maksymalna długość toczenia
Maximale Drehlänge: W25
Maximum turning length: W25
150 mm
Wrzeciennik W25
Spindelstock W25
Headstock W25
Wrzeciono do tulejek zaciskowych „Schaublin”
Spindel für „Schaublin“ Spannzangen
Spindle for “Schaublin” collets
Prędkość obrotowa wrzeciona
Moc - praca ciągła / przerywana
Spindeldrehzahl
Spindle speed
Leistung Dauer / Unterbrochen
Power continuous / intermittent
5/6 kW
Moment obrotowy - praca ciągła / przerywana
Maks. przelot wrzeciona z tulejkami zaciskowymi
Dauer / Unterbrechende Leistung
Torque continuous / intermittent
26.1 Nm / 35.1 Nm
Maximaler Stangendurchlass mit Spannzangen
Maximum throughbore with collet
Oś C
C-Achse
C Axis
Suport krzyżowy
Kreuzschlitten
Carriage
Przesuwy w osiach X1, X2 / Z1, Z2
Weg X1, X2-Achse / Z1, Z2-Achse
Stroke X1, X2 / Z1, Z2 axis
Rozdzielczość osi X i Z
Aulösung X-Achse & Z-Achse
Resolution X & Z axis
Posuwy
Posuwy robocze, oś X / oś Z
Vorschübe
Feed rate
Arbeitsvorschübe, X-Achse / Z-Achse
Working feeds, X & Z axis
Konik (opcja)
Reitstock (Optionen)
Tailstock (Option)
Przesuw wzdłużny oś Z3
Längsweg Z3-Achse
Stroke Z3 axis
660 mm
Stożek pinoli
Aufnahme Konus der Pinole
Spindle taper
Mo 2
Głowica rewolwerowa (opcja)
Liczba stacji narzędziowych
Revolver (Optionen)
Revolver (Option)
Anzahl der revolverpositionen
Number of tool station
Liczba stacji narzędziowych z napędem
Znormalizowane mocowanie oprawek narzędziowych
Anzahl der revolverpositionen für angetriebene Werkzeuge
Number of rotating tool station
Normalisierte Befestigung der Werkzeughalter
Standardized fixing of toolholders
Maks. prędkość obrotowa wrzeciona
Moc- praca trwała / przerywana
Spindeldrehzahl
Maximal speed
Leistung Dauer / Unterbrochen
Power continuous / intermittent
1 / 1 kW
Moment obrotowy - praca ciągła / przerywana
Dauer / Unterbrchende Leistung
Torque continuous / intermittent
3 / 7 Nm
Wrzeciono szlifierskie (opcja)
Schleifspindel (Option)
Grinding Spindle (option)
Maks. prędkość obrotowa wrzeciona
Moc- praca trwała / przerywana
Moment obrotowy - praca ciągła / przerywana
Spindeldrehzahl
Maximal speed
Leistung Dauer / Unterbrochen
Power continuous / intermittent
7-9 kW / 6-8 kW
Dauer / Unterbrechende Leistung
Torque continuous / intermittent
2.7-3.5 Nm / 1-1.3 Nm
Die Hochpräzisions-Drehmaschine 202 TG entspricht
den von der europäischen Gemeinschaft (EG) erlassenen
Sicherheits-Vorschriften.
The 202 TG High Precision Lathe is in conformity with
the European Community safety regulations.
Tokarka wysokiej precyzji 202 TG jest zgodna z
dyrektywami Unii Europejskiej w zakresie
bezpieczeństwa (CE).
Nasze wyroby są stale dostosowywane do wymogów
rynku, dlatego wszystkie rysunki, dane techniczne,
wymiary oraz masy są niezobowiązujące.
W25
50 - 7000 RPM
19 mm
tak /ja / yes
150 mm / 300 mm
0.0005
20 / 20 M/min
12
6
VDI 16
6000 RPM
25'000 / 60'000 RPM
In view of the constant improvements made to our
products, technical data illustrations, dimensions, and
Unsere Produkte werden laufend den Marktbedürfnissen
angepasst, daher sind alle Abbildungen, technische Daten, weights appearing in this catalogue are subject to
change without notice.
Abmessungen und Gewichtsangaben unverbindlich.
Maszyna produkcyjna wysokiej precyzji łącząca toczenie w stanie utwardzonym z szlifowaniem
Hochpräzisions- und Produktionsmaschine die Schleifen und drehen verbindet
High precision and production machine combining turning and grinding
Toczenie / Frezowanie
UNSERE PRODUKTE
Drehen / Fräsen
OUR PRODUCTS
Turning / Milling
51-5AX
60-CNC / 100-CNC / 160-CNC
48V / 48V-15K / 48 APC
136/142 Seria S
Pionowe 5 osiowe centrum obróbkowe
Vertikale Bearbeitungzenter - 5 Simultan Achsen
Vertical Machining Center - 5 simultaneous axis
Pionowe centra obróbkowe
Vertikale Bearbeitungszenter
Vertical Machining Centers
Kompaktowe, pionowe centra obróbkowe
Kompakt Vertikale Bearbeitungszenter
Compact vertical machining centers
Produkcyjne centrum tokarskie wysokiej precyzji
Hochpräzisions-Produktions-Drehcenter
High precision and production turning center
125-CCN
180-CCN
102 TM-CNC Robot
136/142 Seria S + Robot
Tokarki CNC wysokiej precyzji
CNC Hochpräzisions-Drehmaschinen
High Precision CNC lathe
Tokarki CNC wysokiej precyzji
CNC Hochpräzisions-Drehmaschinen
High Precision CNC lathe
Produkcyjne centrum tokarskie wysokiej precyzji
Hochpräzisions-Produktions-Drehcenter
High precision and production turning center
Produkcyjne centrum tokarskie wysokiej precyzji
Hochpräzisions-Produktions-Drehcenter
High precision and production turning center
202 TG
102 TM-CNC
225 TM-CNC
225 TMi-CNC
Produkcyjne centrum tokarsko - szlifierskie
Produktionsmaschine die Schleifen und drehen verbindet
Production machine combining turning and grinding
Tokarka CNC wysokiej precyzji
CNC Hochpräzisions-Drehmaschine
High Precision CNC lathe
Tokarka CNC wysokiej precyzji
CNC Hochpräzisions-Drehmaschine
High Precision CNC lathe
Tokarka CNC wysokiej precyzji
CNC Hochpräzisions-Drehmaschine
High Precision CNC lathe
Państwa partner / Ihr Partner / Your partner :
E-mail: [email protected]
Internet: www.meftech.com.pl
102N-CF / 102Mi-CF
102N-VM-CF
70-CF / 70Mi-CF
Konwencjonalne tokarki wysokiej precyzji
Konventionelle Hochpräzisions-Drehbänke
High Precision conventional Lathes
Konwencjonalna tokarka wysokiej precyzji
Konventionelle Hochpräzisions-Drehmaschine
High Precision conventional Lathe
Konwencjonalne tokarki wysokiej precyzji
Konventionelle Hochpräzisions-Drehbänke
High Precision conventional Lathes
© SCHAUBLIN MACHINES SA – 03/2014 – Printed in Switzerland
NASZE WYROBY
Rue Nomlieutant 1 | 2735 Bévilard, Switzerland | T +41 (0)32 491 67 00 | F +41 (0)32 491 67 08 | [email protected] | www.smsa.ch
Download

Protokół z zebrania MPKZP