Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Giresun İslami İlimler Vakfı’nın düzenlemiş olduğu
Arapça Öğretim Çalıştayı 09.09.2014 tarihinde Giresun Üniversitesi Rektörlük binasında bulunan
konferans salonunda yapılmıştır.
Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI’nın moderatörlüğünde yapılan çalıştaya, Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Bölümü Öğretim üyelerinden
Sayın Doç. Dr. İlyas KARSLI ve Sayın Yrd. Doç. Dr.Mamdouh ABDELREHİM ;
Ayrıca Dr. Hani İsmail Muhammed konuşmacı olarak katılmışlardır.
Download

"Arapça Öğretimi" Çalıştayı - Giresun Üniversitesi İslami İlimler