POWER OF ATTORNEY
VEKALETNAME
I/We the undersigned, hereby empower
Aşağıdaki imza sahibi olan Ben/Biz
………………………………..
………………………
DIŞ
PATENT
MARKA
TESCİL
DANIŞMANLIK HİZM. LTD. ŞTİ.
following attorneys
VE
and
DIŞ
PATENT
MARKA
TESCİL
DANIŞMANLIK HİZM. LTD. ŞTİ.
aşağıdaki vekiller
VE
ve
Tolga CAYLAK, Ihsan KARACA
Tolga CAYLAK, Ihsan KARACA’yı
To apply for registration of patent (including
European Patents and PCT applications),
utility model, industrial design, trade/service
mark in Turkey before the Turkish Patent
Institute, to withdraw such applications at
any time, to reply to all kinds of office
actions, to register any change of name,
address, company status, merger, to assign
in reference to our trademark / patent and
industrial designs and raise oppositions for
cancellation of similar trademark / patent
and industrial design applications and reply
or state counter-opinions against oppositions
also national phase proceedings of European
Patents and PCT applications as well as
validations.
Türkiye’de Türk Patent Enstitüsü nezdinde
firmamız/şahsım
adına
patent
(Avrupa
Patentleri ve PCT başvuruları da dahil olmak
üzere), faydalı model, endüstriyel tasarım,
ticaret/hizmet markası tescili için müracaat
etmeye, verilen kararlara itiraz etmeye, söz
konusu başvuruları geri çekmeye; unvan,
adres, nevi değişikliği birleşme, devir
işlemlerini yapmaya, benzer marka patent
veya endüstriyel tasarımın iptali için itiraz
etmeye, görüş bildirmeye ve savunma
yapmaya ayrıca Avrupa patentleri ve PCT
başvurularının da geçerlilik (validasyon) ve
ulusal aşamaya geçirilmesi işlemleri için
yetkili kıldık.
We/I do hereby declare that we express and
declare our full content for the acts and full
representation of the said agent in the
aforementioned actions and prosecution
before Turkish Patent Institute and other
related institutions.
Yukarıda bahsedilen maksatlar için gerekli
olabilecek veya istenebilecek tüm evrak ve
yazıları imzalamaya ve Türk Patent Enstitüsü
ve diğer ilgili kurumlar nezdinde takibe ve
temsile razı olduğumuzu beyan ederek yetkili
kıldık.
Place and Date
Tarih ve Yer
Firm StampSignature of Principal / Principals
Name of the Principal/Principals
Yetkili imzalar ve Firma Kaşesi
İçerenköy, Değirmenyolu Caddesi No: 12/7 Kat: 5 Ataşehir 34752 İstanbul, Turkey
T: +90 216 545 57 00 F: +90 216 545 57 07 www.dispatent.com.tr
Download

İçerenköy, Değirmenyolu Caddesi No: 12/7 Kat: 5 Ataşehir 34752