Pozvánka na odborné podujatie
Medzioborová
spolupráca
v liečbe rán
Termíny a miesta konania (začiatok o 16:00 hod.)
28.5.2013
4.6.2013
12.6.2013
hartmann medziodborova spolupraca 2013 A5.indd 1
Double Tree by Hilton Hotel, Hlavná 1, Košice
Hotel Turiec, A. Sokolíka 2, Martin
Hotel Tatra, Nám. 1. Mája 5, Bratislava
2. 5. 2013 18:20:01
Motto: „Vďaka chorobe poznáme hodnotu zdravia, vďaka zlu dobra,
vďaka hladu sýtosť, vďaka únave odpočinok”
Herakleitos.
Medzioborová
Medzioborová
spolupráca
spolupráca
v liečbe
v liečbe
rán
rán
Odborný program je určený lekárom z odborov (dermatológie, chirurgie, plastickej chirurgie, cievnej chirurgie a angiológie)
a sestrám z príslušných odborov.
Edukačný grant poskytuje
HARTMANN-RICO spol. s r.o.
Odborný garant
Slovenská komora
sestier a pôrodných
asistentiek
Lekári: Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Po skončení odborného programu
získavajú prítomní lekári Potvrdenie o účasti s 3 kreditmi. Sestry: Kredity sa prideľujú v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z.
o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov.
Po skončení odborného programu získavajú účastníci Potvrdenie o účasti - pasívna účasť 3 kredity.
ODBORNÝ PROGRAM
28.5.2013 – Košice,
Double Tree by Hilton Hotel
4.6.2013 – Martin,
Hotel Turiec
12.6.2013 – Bratislava,
Hotel Tatra
16:00 – 16:20
Spoločnosť hojenia rán
Prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.
16:00 – 16:20
Ošetrovanie chronických rán
z pohľadu angiológa
MUDr. Iveta Kopalová
16:00 – 16:20
Všeobecné princípy hojenia rán
Doc. MUDr. Ján Koller, PhD.
16:20 – 16:40
Úskalia aplikácie brušného setu
MUDr. Marián Rošák
16:40 – 17:00
Riešenie defektov v plastickej chirurgii
MUDr. Jozef Ulianko
17:00 – 17:20
Možnosti riešenia a rekonštrukcie defektov
diabetickej nohy
MUDr. Marianna Zábavníková, PhD.
17:20 – 17:40
Diabetická noha z pohľadu cievneho
chirurga
MUDr. Norbert Torma, PhD.
17:40 – 18:00
Chronická žilová insuficiencia v praxi
MUDr. Jozef Keller
18:00 – 19:00 Diskusia
hartmann medziodborova spolupraca 2013 A5.indd 2
16:20 – 16:40
Riešenie defektov vlhkou a podtlakovou th.
v plastickej chirurgii
MUDr. Jozef Ulianko
16:40 – 17:00
Liečba diabetického ulcusu vlhkou
a podtlakovou terapiou
MUDr. Mariana Rončáková
17:00 – 17:20
Lokálne aspekty liečby diabetickej nohy
MUDr. Martin Huťan, PhD.
17:20 – 17:40
Woundmanagement v praxi I.
Mgr. Daniela Karasová, PhD.
16:20 – 16:40
Diferenciálna diagnostika chronických rán
očami angiológa
MUDr. Ivar Vacula, PhD.
16:40 – 17:00
Kto má liečiť venózny vred prekolenia?
Doc. MUDr. Marek Čambal, PhD.
17:00 – 17:20
Lokálne aspekty liečby diabetickej nohy
MUDr. Martin Huťan, PhD.
17:20 – 17:40
Využite podtlakovej liečby pri popáleninách
a rekonštrukčnej chirurgii
MUDr. Peter Bukovčan, PhD.
17:40 – 18:00
Woundmanagement v praxi II.
Mgr. Daniela Karasová, PhD.
17:40 – 18:00
Možnosti riešenia ischemie v patogenéze
diabetickej nohy
MUDr. Róbert Lámala
18:00 – 19:00 Diskusia
18:00 – 19:00 Diskusia
2. 5. 2013 18:20:04
Download

Pozvánka - Farmi