SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI I. SINIF I. DÖNEM
I. ÖĞRETİM
PAZARTESİ
08:05
1
Temel Bil. Tek. Kul. I
Yrd. Doç. Dr. Yakup KAYA
9
2
Temel Bil. Tek. Kul. I
Yrd. Doç. Dr. Yakup KAYA
09:55
3
10:50
4
YERİ
Bil.Lab.
Bil.Lab.
SALI
Osmanlı Türkçesine Giriş I
Doç. Dr. Kemal Özcan /
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş
Osmanlı Türkçesine Giriş I
Doç. Dr. Kemal Özcan /
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş
Osmanlı Türkçesine Giriş I
Doç. Dr. Kemal Özcan /
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş
İlk Müslüman Türk
Devletleri Tarihi I
YERİ
ÇARŞAMBA
YERİ
İlk Müslüman Türk
Devletleri Tarihi I
5
D3/Anfi 1
Doç. Dr. Nejdet GÖK
Anfi 1
Doç. Dr. Nejdet GÖK
II. ÖĞRETİM
İlk Müslüman Türk
Devletleri Tarihi I
Yrd. Doç. Dr. Bekir BİÇER
6
7
15:05
8
16:00
1
Temel Bil. Tek. Kul. I Yrd. Doç. Dr.
Bil.Lab.
Yakup KAYA
Yrd. Doç Dr. Bekir BİÇER
16:55
2
Temel Bil. Tek. Kul. I Yrd. Doç. Dr.
Bil.Lab.
Yakup KAYA
17:50
3
18:45
4
Doç. Dr. Nejdet GÖK
19:40
5
Orta Asya Türk Tarihi
Anfi 1
20:35
6
21:30
7
22:25
8
Doç. Dr. Nejdet GÖK
Bölüm Başkanı
İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi I
Yrd. Doç. Dr. Bekir BİÇER
ANFİ 5
Anfi 1 Y.DİL
ANFİ 5
Anfi 1 TÜRK DİLİ
ANFİ 5
Anfi 1 TÜRK DİLİ
ANFİ 5
Orta Asya Türk Tarihi
Anfi 1
Yrd. Doç. Dr. Zahide AY
Orta Asya Türk Tarihi
Anfi 1
Yrd. Doç. Dr. Zahide AY
İslam Tarihi I
Osmanlı Türkçesine Giriş I
Yrd. Doç. Dr. Bekir BİÇER
Anfi 1 Y.DİL
Yrd. Doç. Dr. Zahide AY
İlkçağ Tarihi
İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi I
Anfi 1
Anfi 1
Yrd. Doç. Dr. Fatih M. BERK
Yrd. Doç. Dr. Bekir BİÇER
Anfi 1
İslam Tarihi I
D3/Anfi 1
(Yrd. Doç. Dr. Fatih M.
BERK)
Doç. Dr. Kemal Özcan /
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş
Osmanlı Türkçesine Giriş I
Doç. Dr. Kemal Özcan /
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş
Osmanlı Türkçesine Giriş I
Doç. Dr. Kemal Özcan /
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş
İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi I
YERİ
Tarih Metodolojisi I
Anfi 1
İlkçağ Tarihi
14:10
CUMA
Yrd. Doç Dr. Bekir BİÇER
İslam Tarihi I
D3/Anfi 1
Yrd. Doç. Dr. Bekir BİÇER
13:15
YERİ
Tarih Metodolojisi I
Yrd. Doç. Dr. Bekir BİÇER
11:45
PERŞEMBE
İslam Tarihi I
D3/Anfi 1
Doç. Dr. Nejdet GÖK
Orta Asya Türk Tarihi
Anfi 1
İslam Tarihi I
D3/Anfi 1
Doç. Dr. Nejdet GÖK
Anfi 1
Anfi 1
Anfi 1
Doç. Dr. Nejdet GÖK
Yrd. Doç. Dr. Zahide AY
Tarih Metodolojisi I
Anfi 1
Orta Asya Türk Tarihi
Anfi 1
İslam Tarihi I
D3/Anfi 1
Anfi 1
Yrd. Doç. Dr. Zahide AY
Yrd. Doç Dr. Bekir BİÇER
Anfi 1
Tarih Metodolojisi I
Anfi 1
Yrd. Doç Dr. Bekir BİÇER
Anfi 1
Orta Asya Türk Tarihi
Anfi 1
Yrd. Doç. Dr. Zahide AY
İlkçağ Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Fatih M. BERK
İlkçağ Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Fatih M. BERK
Anfi 1
Anfi 1 Y.DİL
ANFİ 5
Anfi 1 Y.DİL
ANFİ 5
TÜRK DİLİ
ANFİ 5
TÜRK DİLİ
ANFİ 5
Prof. Dr. Abdulkadir BULUŞ
Dekan V.
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.SINIF I. DÖNEM
I. ÖĞRETİM
08:05
9
09:55
10:50
11:45
Osmanlıca Tarihi Metinler I Yrd.
Doç. Dr. Mustafa Akkuş / Doç. D3-D18
Dr. Kemal Özcan
Osmanlıca Tarihi Metinler I Yrd.
2 Doç. Dr. Mustafa Akkuş/ Doç.
D3-D18
Dr. Kemal Özcan
Osmanlıca Tarihi Metinler I Yrd.
3 Doç. Dr. Mustafa Akkuş / Doç.
D3-D18
Dr. Kemal Özcan
Anadolu Seçuklu ve Beylikler Tarihi I
4
Anfi 1
Doç. Dr. Ayşe D. Kuşcu
Anadolu Seçuklu ve Beylikler
Tarihi I
13-20 yy. Asya Türk Tarihi I
1
Yrd. Doç.Dr. Zahide AY
13-20 yy. Asya Türk Tarihi I
Yrd. Doç.Dr. Zahide AY
Osmanlı Tarihi I
Yrd. Doç.Dr. Zahide AY
Osmanlı Tarihi I
Doç. Dr. Nejdet GÖK
Osmanlı Tarihi I
Doç. Dr. Ayşe D. Kuşcu
13:15
14:10
D3
T.C. İNKILAP TARİHİ
ANFİ 5
D3
T.C. İNKILAP TARİHİ
ANFİ 5
D3
Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti I
Doç. Dr. Ayşe. D. Kuşcu
Anfi 1
13-20 yy. Asya Türk Tarihi I
D17
Doç. Dr. Nejdet GÖK
Anfi 1
5
D3
Doç. Dr. Nejdet GÖK
6
Çağdaş İslam Dünyası Tarihi
7
Çağdaş İslam Dünyası Tarihi
8
Avrupanın Sosyal ve Ekonomik
Tarihi I
Yrd. Doç. Dr. Ahmet DÖNMEZ
Avrupanın Sosyal ve Ekonomik
Tarihi I
Yrd. Doç. Dr. Ahmet DÖNMEZ
Anfi 1
Anfi 1
Yrd. Doç. Dr Mustafa AKKUŞ
PAZARTESİ
II. ÖĞRETİM
16:00
16:55
17:50
1
2
3
18:45
4
19:40
5
20:35
6
21:30
7
22:25
8
YERİ
SALI
YERİ
Osmanlıca Tarihi Metinler I Yrd.
D3-D18
Doç. Dr. Mustafa Akkuş/ Doç.
Dr. Kemal Özcan
Osmanlıca Tarihi Metinler I Yrd.
D3-D18
Doç. Dr. Mustafa Akkuş/ Doç.
Dr. Kemal Özcan
Osmanlıca Tarihi Metinler I Yrd.
Doç. Dr. Mustafa Akkuş / Doç. D3-D18
Dr. Kemal Özcan
Anadolu Seçuklu ve Beylikler Tarihi I
Anfi 1
Doç. Dr. Ayşe D. Kuşcu
Anadolu Seçuklu ve Beylikler Tarihi I
Anfi 1
Doç. Dr. Ayşe D. Kuşcu
Doç. Dr. Nejdet GÖK
Bölüm Başkanı
ÇARŞAMBA
YERİ
13-20 yy. Asya Türk Tarihi I
Yrd. Doç.Dr. Zahide AY
D3
Osmanlı Tarihi I
(Doç. Dr. Nejdet GÖK)
Osmanlı Tarihi I
(Doç. Dr. Nejdet GÖK)
Osmanlı Tarihi I
(Doç. Dr. Nejdet GÖK)
Çağdaş İslam Dünyası Tarihi
Yrd. Doç. Dr Mustafa AKKUŞ
Çağdaş İslam Dünyası Tarihi
Yrd. Doç. Dr Mustafa AKKUŞ
Anfi 1
CUMA
YERİ
T.C. İNKILAP TARİHİ
ANFİ 5
T.C. İNKILAP TARİHİ
ANFİ 5
D3
D3
YERİ
D3
Yrd. Doç. Dr. Ahmet DÖNMEZ
Avrupanın Sosyal ve Ekonomik Tarihi I
D3
13-20 yy. Asya Türk Tarihi I
Yrd. Doç.Dr. Zahide AY
PERŞEMBE
Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti I
Doç. Dr. Ayşe. D. Kuşcu
Avrupanın Sosyal ve Ekonomik Tarihi I
13-20 yy. Asya Türk Tarihi I
Yrd. Doç.Dr. Zahide AY
Anfi 1
Doç. Dr. Ayşe. D. Kuşcu
Yrd. Doç. Dr Mustafa AKKUŞ
15:05
Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti I
D3
D3
D3
D3
D3
D3
Yrd. Doç. Dr. Ahmet DÖNMEZ
Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti I
Doç. Dr. Ayşe. D. Kuşcu
Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti I
Doç. Dr. Ayşe. D. Kuşcu
Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti I
Doç. Dr. Ayşe. D. Kuşcu
Anfi 1
Anfi 1
Prof. Dr. Abdulkadir BULUŞ
Dekan V.
Anfi 1
Anfi 1
Anfi 1
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI III. SINIF I. DÖNEM
PAZARTESİ
I. ÖĞRETİM
08:05
9
YERİ
Balkan Devletleri Tarihi I
1 Yrd. Doç. Dr. Cemile Tekin
Anfi 1
Balkan Devletleri Tarihi I
2 Yrd. Doç. Dr. Cemile TEKİN
Anfi 1
09:55
3
10:50
Rusça I
4 Doç. Dr. Kemal ÖZCAN
D3
11:45
Rusça I
5 Doç. Dr. Kemal ÖZCAN
D3
13:15
6
Arapça I Yrd. Doç. Dr. Mustafa
AKKUŞ
D3
14:10
7
Arapça I Yrd. Doç. Dr. Mustafa
AKKUŞ
D3
15:05
8
SALI
Osmanlı Diplomatikasına Giriş
(Zorunlu Ders)
Doç. Dr. Nejdet GÖK
Osmanlı Diplomatikasına Giriş
(Zorunlu Ders)
Doç. Dr. Nejdet GÖK
Osmanlı Diplomatikasına Giriş
(Zorunlu Ders)
Doç. Dr. Nejdet GÖK
YERİ
ÇARŞAMBA
D3
D3
Seminer I Doç. Dr. Ayşe Dudu KUŞÇU
D3
YERİ
PERŞEMBE
Yakınçağ Avrupa Tarihi
(Zorunlu Ders)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet DÖNMEZ
Yakınçağ Avrupa Tarihi
Anfi 1 (Zorunlu Ders)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet DÖNMEZ
Yakınçağ Avrupa Tarihi
(Zorunlu Ders)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet DÖNMEZ
YERİ
D3
D3
D3
YERİ
CUMA
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
(Zorunlu Ders)
Yrd. Doç Dr. Yakup KAYA
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
(Zorunlu Ders)
Yrd. Doç Dr. Yakup KAYA
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
(Zorunlu Ders)
Yrd. Doç Dr. Yakup KAYA
Osmanlı Tarihi III
(Zorunlu Ders)
(Yrd. Doc. Dr. Ahmet Dönmez)
Osmanlı Tarihi III
(Zorunlu Ders)
Yrd. Doc. Dr. Ahmet Dönmez
Osmanlı Tarihi III
(Zorunlu Ders)
Yrd. Doc. Dr. Ahmet Dönmez
Atatürk ve Türk Modernleşmesi
Doç. Dr. Yakup KAYA
Atatürk ve Türk Modernleşmesi
Doç. Dr. Yakup KAYA
D3
D3
D3
D3
D3
D3
Yrd.
Yrd.
D3
D3
*Seminer Dersi ve Bölüm dışı seçmeli ders tüm öğrenciler için zorunludur.
**Öğrenciler A Grubu seçmeli derslerden bir(1) ve B Grubu seçmeli derslerden bir(1) olmak üzere iki adet ders seçecektir.
PAZARTESİ
II. ÖĞRETİM
16:00
16:55
Balkan Devletleri Tarihi I
Yrd. Doç. Dr. Cemile Tekin
Balkan Devletleri Tarihi I
2
Yrd. Doç. Dr. Cemile TEKİN
1
17:50
3
18:45
4
19:40
Rusça I
Doç. Dr. Kemal ÖZCAN
Rusça I
5
Doç. Dr. Kemal ÖZCAN
YERİ
SALI
YERİ
ÇARŞAMBA
YERİ
PERŞEMBE
YERİ
Anfi 1
Anfi 1
D3
D3
20:35
6
Arapça I Yrd. Doç. Dr. Mustafa
AKKUŞ
D3
21:30
7
Arapça I Yrd. Doç. Dr. Mustafa
AKKUŞ
D3
22:25
8
Osmanlı Diplomatikasına Giriş
(Zorunlu Ders) Doç. Dr. Nejdet GÖK
Osmanlı Diplomatikasına Giriş
(Zorunlu Ders) Doç. Dr. Nejdet GÖK
Osmanlı Diplomatikasına Giriş
(Zorunlu Ders) Doç. Dr. Nejdet GÖK
D3
D3
Seminer I Doç. Dr. Ayşe Dudu KUŞÇU
D3
Yakınçağ Avrupa Tarihi (Zorunlu Ders)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet DÖNMEZ
Yakınçağ Avrupa Tarihi (Zorunlu Ders)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet DÖNMEZ
Yakınçağ Avrupa Tarihi (Zorunlu Ders)
Anfi 1
Yrd. Doç. Dr. Ahmet DÖNMEZ
D3
D3
D3
CUMA
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Zorunlu Ders)
Yrd. Doç Dr. Yakup KAYA
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Zorunlu Ders)
Yrd. Doç Dr. Yakup KAYA
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Zorunlu Ders)
Yrd. Doç Dr. Yakup KAYA
Osmanlı Tarihi III (Zorunlu Ders)
Yrd. Doc. Dr. Ahmet Dönmez
Osmanlı Tarihi III (Zorunlu Ders)
Yrd. Doc. Dr. Ahmet Dönmez
Osmanlı Tarihi III (Zorunlu Ders)
Yrd. Doc. Dr. Ahmet Dönmez
Atatürk ve Türk Modernleşmesi
Yrd. Doc. Dr. Yakup KAYA
Atatürk ve Türk Modernleşmesi
Yrd. Doc. Dr. Yakup KAYA
*Seminer Dersi ve Bölüm dışı seçmeli ders tüm öğrenciler için zorunludur.
**Öğrenciler A Grubu seçmeli derslerden bir(1) ve B Grubu seçmeli derslerden bir(1) olmak üzere iki adet ders seçecektir.
Doç. Dr. Nejdet GÖK
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Abdulkadir BULUŞ
Dekan V.
YERİ
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3
Download

Doç. Dr. Nejdet GÖK Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir BULUŞ