Poznań, 9 kwietnia 2014 r.
Oświadczenie
Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Łodzi – w czwartą rocznicę katastrofy smoleńskiej
W czwartą rocznicę katastrofy smoleńskiej wyrażamy głęboki żal po stracie elity
Rzeczypospolitej Polskiej z Prezydentem prof. Lechem Kaczyńskim na czele. Pomimo upływu
czterech lat od chwili katastrofy powołane do tego instytucje państwowe nie doprowadziły do jej
wiarygodnego wyjaśnienia. Dochodzenia prokuratorskie były i są prowadzone tak, by nie kolidowały
z narzuconymi a priori założeniami. Powszechnie znane zaniedbania tych instytucji w dochodzeniu
prawdziwych przyczyn katastrofy spowodowały utratę wiarygodności nie tylko ich samych, ale
również organów państwa odpowiedzialnych za ich powołanie i nadzór.
Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie,
Warszawie i Łodzi domagają się odrzucenia raportu Komisji Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Państwowego z dnia 25 lipca 2011 roku, który w głównych punktach oparty jest na raporcie
rosyjskiego MAK. Raport KBWLLP w wielu zasadniczych kwestiach przyjmuje ustalenia – m.in. co
do mechaniki zniszczenia samolotu – niezgodne z prawami fizyki. Podczas II Konferencji
Smoleńskiej, w której uczestniczyło ponad dwustu uczonych, wybitnych specjalistów w swoich
dziedzinach, z Polski, USA, Australii, Kanady i Danii, w kilkudziesięciu wygłoszonych referatach
wskazano ponad sto istotnych sprzeczności między treścią tego raportu, a wiedzą z zakresu nauk
fizycznych, technicznych, medycznych, socjologicznych i prawnych.
II Konferencja Smoleńska wskazała zakres dalszych badań, jakie są niezbędne dla pełnego
wyjaśnienia tej wielkiej narodowej tragedii. Apelujemy do stosownych gremiów uczelni wyższych
o podjęcie działań, które umożliwią pracownikom uczelni włączenie się do badań przebiegu katastrofy
smoleńskiej z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w życiu naukowym. Apelujemy
o zachowanie najwyższych standardów przy recenzowaniu projektów naukowych i nieuleganie
wszechobecnej dziś politycznej poprawności, oraz naciskom mającym na celu wyciszenie sprawy. Nie
można dłużej tolerować niezgodnych z prawdą wniosków raportu KBWLLP; oczekujemy ustalenia
winnych doprowadzenia do sytuacji krytycznej przed katastrofą smoleńską i skandalicznego sposobu
prowadzenia śledztwa.
Zwracamy się przede wszystkim do pracowników nauki z apelem o zerwanie z postawą
bierności wobec wpajania fałszu zamiast wyjaśniania przyczyn katastrofy. Wymaga tego uczciwość
naukowa, którą przyrzekaliśmy odbierając stopień naukowy doktora, a także odpowiedzialność za
kształtowanie postaw społecznych, zwłaszcza młodzieży. Ostentacyjna obojętność instytucji
naukowych wobec prowadzenia i finansowania tych badań skutkuje obniżeniem ich prestiżu i zaufania
w społeczeństwie.
W tej sytuacji na najwyższe nasze uznanie zasługują: po pierwsze – działania polityków,
głównie skupionych wokół Zespołu Parlamentarnego ds. wyjaśnienia przyczyn katastrofy Tu-154 M
z 10 kwietnia 2010 roku, kierowanego przez pana posła Antoniego Macierewicza; po drugie – prace
polskich uczonych, dążących do uczciwego, zgodnego z najwyższymi standardami nauki wyjaśnienia
katastrofy smoleńskiej; po trzecie – wytrwałe podejmowanie tematu tragedii smoleńskiej przez
niektóre media i niezależnych publicystów.
Wszystkim tym osobom i środowiskom składamy serdeczne podziękowania i wyrazy
najwyższego szacunku.
LISTA SYGNATARIUSZY:
AKO Poznań
1. ks. Adam Adamski COr – UAM Poznań
2. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań
3. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań
4. dr Aleksandra Andruszewska – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań
5. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań
6. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – prof. Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
7. dr Róża Antkowiak – UAM Poznań
8. prof. dr. hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań
9. dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań
10. dr Adam Babula – UAM Poznań
11. dr Lidia Banowska – UAM Poznań
12. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM Poznań
13. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
14. dr Paweł Binek – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
15. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań
16. mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska
17. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski
18. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
19. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań
20. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM, Poznań
21. prof. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
22. dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań
23. dr inż. Krzysztof Borowiak – Poznań
24. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań
25. dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań
26. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet Zielonogórski
27. lek. stom. Krystyna Celichowska – stomatolog, Poznań
28. doc. dr Bogdan Celichowski – architekt, Poznań
29. dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin
30. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
31. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
32. dr Remigiusz Ciesielski – UAM Poznań
33. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań
34. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań
35. mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań
36. dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.
37. dr Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań
38. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
39. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań
40. dr med. Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań
41. prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań
42. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
43. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
44. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań
45. dr Mirosława Dabert – UAM Poznań
46. mgr Jan Dasiewicz – Poznań
47. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM Poznań
48. dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań
49. dr Maria Elżbieta Dębowska – Uniwersytet Wrocławski
50. mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań
51. mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny Poznań
52. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań
53. prof. dr hab. Józef Drabik – BSW Bydgoszcz
54. prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań
55. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań
56. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań
57. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm, Poznań
58. mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań
59. dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań
60. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska
61. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
62. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
63. mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań
64. dr hab. Jerzy Galina – PAN, Poznań
65. dr med Grzegorz Gertig – Uniwersytet Medyczny, Poznań
66. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM Poznań
67. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego
68. prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
69. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań
70. dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań
71. mgr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań
72. mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań
73. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań
74. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniwersytet Zielonogórski
75. dr hab. inż Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej
76. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań
77. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań
78. mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań
79. dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz
80. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań
81. mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań
82. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań
83. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań
84. prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
85. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań
86. mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej
87. dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań
88. dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
89. dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ Kalisz
90. lek. med. Zofia Karaszkiewicz – lekarz neurolog, Poznań
91. dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań
92. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM Poznań
93. mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań
94. prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
95. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań
96. prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska
97. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań
98. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań
99. prof. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski – Uniwersytet w Kielcach
100.
dr hab. Jacek Kowalski – UAM Poznań
101.
prof. dr hab. Edmund Kozal – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
102.
prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
103.
dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
104.
prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań
105.
prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski
106.
dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań
107.
mgr Jerzy Kubiak – artysta teatru, Poznań
108.
lek. med. Róża Filomena Kubiak – lekarz, Poznań
109.
dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
110.
prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa
111.
dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań
112.
prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
113.
prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM Poznań
114.
prof. dr hab. Mieczysław Kujawski – Politechnika Poznańska
115.
inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań
116.
mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań
117.
dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań
118.
dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań
119.
dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nzw. IChB PAN, Poznań
120.
dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
121.
dr hab. Jacek Kurzępa – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
122.
dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań
123.
mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań
124.
dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska
125.
prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań
126.
mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań
127.
mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań
128.
dr hab. inż Władysław Łańczak – prof. Politechniki Poznańskiej
129.
mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki
130.
dr Eryk Łon – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
131.
mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań
132.
mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria
133.
mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria
134.
dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska
135.
prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań
136.
dr Małgorzata Maciukiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań
137.
mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań
138.
ks. kan. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
139.
ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
140.
dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
141.
prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM Poznań
142.
mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań
143.
mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań
144.
prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
145.
prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM Poznań
146.
prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań
147.
mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań
148.
mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań
149.
mgr Ryszard Materny – Poznań
150.
mgr Anna Matysiak – UAM Poznań
151.
inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań
152.
dr hab. Karol Mausch – prof. UAM
153.
dr Piotr Meteniowski – Poznań
154.
prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska
155.
dr Jerzy Michalik – UAM Poznań
156.
prof. dr hab. inż. Jacek Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
157.
prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski
158.
dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań
159.
prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak , UAM Poznań – przewodniczący AKO-Poznań
160.
prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska
161.
prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
162.
mgr Paulina Molska – Poznań
163.
mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań
164.
mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań
165.
dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz
166.
mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu
167.
prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań
168.
prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
169.
mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań
170.
mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
171.
Maciej Neuman – Poznań
172.
prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
173.
mgr Wilhelmina Nowak – Poznań
174.
dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
175.
prof. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań
176.
prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM Poznań
177.
dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM Poznań
178.
prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM Poznań
179.
mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań
180.
prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – Uniwersytet Warszawski
181.
mgr Włodzimiera Pajewska – UAM Poznań
182.
inż. Ryszard Paprzycki – przedsiębiorca, Poznań
183.
prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
184.
prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
185.
dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań
186.
prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań
187.
dr Barbara Peplińska – UAM Poznań
188.
dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań
189.
mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin
190.
prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań
191.
dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań
192.
dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
193.
prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński
194.
prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań
195.
mgr Maria Przybylska – UAM Poznań
196.
prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM Poznań
197.
prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska
198.
prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
199.
dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska
200.
dr Jacek Radomski – UAM Poznań
201.
dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM Poznań
202.
dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska
203.
mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań
204.
prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań
205.
prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań
206.
dr Lech Różański – PTPN, Poznań
207.
mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
208.
prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań
209.
prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań
210.
prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań
211.
prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań
212.
mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań
213.
dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska
214.
prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań
215.
prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań
216.
mgr inż. Jan Smólski – Poznań
217.
dr Robert Sobków – ekonomista, Poznań
218.
prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska
219.
mgr Zygmunt Sporny – Poznań
220.
dr Teresa Stanek – UAM Poznań
221.
prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań
222.
prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań
223.
mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań
224.
mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań
225.
mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań
226.
dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska
227.
prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM Poznań
228.
prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań
229.
prof. dr hab. Zofia Szczotka – Inst. Dendrologii PAN, Kórnik
230.
prof. dr hab. Józef Szpikowski – UAM Poznań
231.
dr hab. Andrzej Szpulak – UAM Poznań
232.
prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki
233.
dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska
234.
mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska
235.
mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań
236.
prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań
237.
dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań
238.
dr Mirosław Szumiło – UMCS Lublin
239.
lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań
240.
dr Wojciech Szwed – UP Poznań
241.
dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań
242.
prof. dr hab. inż Michał Szweycer – Politechnika Poznańska
243.
dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM Poznań
244.
prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań
245.
ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin
246.
prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań
247.
mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
248.
prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
249.
prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań
250.
mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań
251.
prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań
252.
mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań
253.
dr Marek Mariusz Tytko – UJ Kraków
254.
dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań
255.
prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM Poznań
256.
mgr Henryk Walendowski – Poznań
257.
dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
258.
prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań
259.
prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski
260.
dr Marek Wedemann – UAM Poznań
261.
dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska
262.
prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
263.
dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków
264.
dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.
265.
prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań
266.
prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski
267.
prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
268.
dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań
269.
prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski
270.
dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań
271.
mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań
272.
prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań
273.
mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań
274.
prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań
275.
mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań
276.
dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań
277.
dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań
278.
mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań
279.
dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań
280.
dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański
281.
dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań
282.
Jerzy Żarnowski – HCP, Poznań
283.
dr Jakub Żmidziński – Uniwersytet Artystyczny, Poznań
284.
prof. dr Jacek Żurada – University of Louisville, USA
AKO Kraków
1. dr inż. Andrzej Augustynek, AGH Kraków
2. dr hab. Roman Badora, UŚ Katowice
3. dr Bałuk-Ulewiczowa, em. UJ Kraków
4. dr Mirosław Boruta, UP Kraków
5. prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański, em. AGH Kraków
6. prof. dr hab. inż. Dalczyńska-Jonas, AGH Kraków
7. prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda, AGH Kraków
8. dr hab. Katarzyna Dybeł, prof. UJ Kraków
9. prof. dr hab. Maria Dzielska, em. UJ Kraków
10. prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h.c. PK Kraków
11. dr hab. Wit Foryś, UJ Kraków
12. mgr Irena Gąsior, INiG Kraków
13. dr Krzysztof Godwod, Warszawa
14. prof. dr hab. Grzmil-Tylutki, UJ Kraków
15. prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor, UJ Kraków – przewodniczący AKO Kraków
16. dr hab. Zofia Kaszowska, ASP Kraków
17. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Kraków
18. mgr inż. Mariusz Klapper, AGH, PK Kraków
19. prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel, PAU Kraków
20. prof. Grażyna Korpal, ASP Kraków
21. dr hab. inż. Adam Korytowski, prof. n. AGH Kraków
22. prof. dr hab. Maria Korytowska, UJ Kraków
23. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, AGH Kraków
24. mgr Edward Kuliga, Kraków
25. prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta, AGH Kraków
26. prof. dr hab. Ryszard Legutko, UJ Kraków
27. prof. dr hab. Edward Malec, UJ Kraków
28. prof. dr hab. inż. Milewska-Duda, AGH Kraków
29. dr hab. Adam Nodzeński, em. prof. AGH Kraków
30. mgr Andrzej Ossowski, em. AGH Kraków
31. dr inż. Bernadetta Pasierb, PK Kraków
32. dr Krystyna Rakoczy-Pindor, em. AGH Kraków
33. prof. dr hab. inż. Jacek Rońda AGH Kraków
34. dr inż. Maria Sapor, nauczyciel akademicki, Kraków
35. mgr Jolanta Sekutowicz, ASP Kraków
36. dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański, em. AGH Kraków
37. prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski, AGH Kraków
38. prof. dr hab. Ryszard Terlecki, Akademia Ignatianum, Kraków
39. mgr Stanisława Tytko, Kraków
40. dr Mariusz Marek Tytko, UJ Kraków
41. mgr Barbara Zawidowska, Kraków
AKO Łódź
1. prof. zw. dr hab. Michał Seweryński – przewodniczący AKO-Łódź
2. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, prof. UŁ
AKO Warszawa
1. Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ancyparowicz
2. Prof. dr hab. n. med Krzysztof Bielecki
3. Prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś
4. Dr Paweł Bromski
5. Mgr Andrzej Budzyk
6. Dr Leszek Buller
7. Dr hab. Janusz Czyż
8. Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki
9. Dr hab. Wojciech Fabianowski
10. Prof. dr hab. Piotr Fiedor
11. Dr hab. Andrzej Gąsowski
12. Mgr Kazimierz Gerlach
13. Prof. dr hab. Piotr Gliński
14. Ks. dr hab. Waldemar Gliński
15. Dr Jerzy Goliszewski
16. Dr Artur Górski
17. Dr hab. Grzegorz Górski
18. Dr hab. Czesław Grajewski
19. Dr inż. Irena Gronowska
20. Dr hab. Marek Wojciech Gutowski
21. Mgr Irena Iwasińska-Budzyk
22. Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz
23. Prof. dr hab. Tadeusz Kaczorek
24. Dr Jerzy Kazimierczak
25. Dr hab. Marek Kloss
26. Prof. dr hab. Andrzej Kochański
27. Dr hab. Tadeusz Kołodziej
28. Dr Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz, prof. nadzw. Uczelni Łazarskiego
29. Prof. dr hab. Józef Krzyżewski
30. Dr Joanna Lisek
31. Dr hab. inż. Grażyna Łypacewicz
32. Prof. dr hab. Alfred J. Meissner
33. Prof. dr hab. Jacek Modliński
34. Prof. dr hab. inż. Jan B. Obrębski
35. Prof. dr hab. Janusz Odziemkowski
36. Dr inż. Grażyna Ożarek
37. Dr hab. Krzysztof Papis
38. Dr hab. Krystyna Pawłowicz
39. Dr Bolesław Petrażycki
40. Dr Aldona Piwko
41. Arch. Józef Polak
42. Dr hab. Grażyna Ptak
43. Dr Jan Rempała
44. Dr Anna Sędzińska
45. Dr Janusz Sobieszczański
46. Dr hab. Maciej Stasiak
47. Mgr inż. Agnieszka Stelmaszczyk-Kusz
48. Dr Lech Szyndler
49. Prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel – przewodniczący AKO-Warszawa
50. Dr inż. Andrzej Tadeusiak
51. Dr hab. inż. Krzysztof Weiss
52. Prof. dr hab. Janina Wiszniewska
53. Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki
54. Mgr inż. Bogdan Zalewski
55. Dr hab. Dominik Zamiatała
56. Dr Rafał Zapłata
57. Dr Oliwia Zegrodzka – Stendel
58. Prof. dr hab. Radosław Zendrowski
59. Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski
60. Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński
Download

statut ochotniczej straży pożarnej w śmialowicach gmina marcinowice