T.C.
F曖贔
AFYONKARAHISAR VALILIGI
II Miln Egitim Midirlig韻
Sayl :79400284/115/6546375
Konu:I」 cretsiz Ders Kitabl
16/12/2014
KAYNIAKAMLIGINA
(II Milli EЁ itim Midiirli量 ■
)
…………………・………MUDURLUGUNE
r犠
瞳
h継 爛f鰍 :LrtcttT増 珊Inぶ 顔
叩
躙乱棚
「胤ょ
」 驚
arl l19c Milli Eこ itim Midiirliklerincc,Merlcez
ise Okul miidiirliiklerince teslim allnacaktlr.
n ders kitaplan Bakanllこ lmlz taraindan
r.
。
回h」∬
T;乳監kttk糊 器Fit:驚 常 童
h彰
g:I甘
DaЁ ltlm
iβ lemlel‐ i19.12.2014
MC&呻
:魔 iir.К
Cuma gllni mesai bitimine kadar yapllacaktlr.
Bu baこ lamda 119c Milli Ettitim Midiirliklerinden vc Mcrkez vc Mcrkcze ba凛
miidiirliiklc五 nden gcrckli hassasiyctin gё ste五 llncsi hususunda;
10bl
Bilgilcrinizi vc gcrcttini rica cdcrinl.
Mcln YALcIN
Vali a,
II Milli Ettitim Midirii
Ek: Kitap Listesi
1.,f
.SayA;
Da意 ltlm:
-17i19c kaymakaml嗜
1
-Mcrkcζ
vc mCrkczc baコ l tinl okJな urllm midiiJttHc百
‐MEBBIs birimine(weυ te yaylmlanlnasl.)
硼 醐
Karamall Mah Karaman is mcrkczi 4.Kat
ElcktrOnik AЁ
:w_.atton mcb gov tr
pOsta:[email protected] gov tr
Bu evrak givcnh clcktronik imza ic inlzalanmlstir http//evraksorgu mcb〔
AyrintlL bligi i9in:M.Mclik,・ ah
ERDEMLi― Mcmur
Tcl:(0272)2137604‐ 201
Faks:(0272)2137605
30V tr adrcinden 6aOe-1004‐ 3a66-8a5d‐ 6de4 kOdu letwi eよ に
Ыi「
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EK DAĞITIM PLANINA GÖRE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSUNDA BULUNAN DERS KİTABI LİSTESİ
TESLİM ALACAK İL
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
GÖNDERECEK İL/YÜKLENİCİ ADI
MEY (1. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (2. ihale) - Ada Matb. Yay. San. Tic. Ltd. Şti.
MEY (2. ihale) - Ada Matb. Yay. San. Tic. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
ISPARTA
MEY (3. ihale) - Sistem Ofset Basım Yay. San. ve Tic. Ltd. Şti.
MEY (1. İhale) - Özgün Matb. San. Ve Tic. A.Ş.
MEY (3. ihale) - Sistem Ofset Basım Yay. San. ve Tic. Ltd. Şti.
MEY (3. ihale) - Sistem Ofset Basım Yay. San. ve Tic. Ltd. Şti.
MEY (3. ihale) - Sistem Ofset Basım Yay. San. ve Tic. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (1. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (1. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (2. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (2. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (2. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (2. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
İLKÖĞR (2. İhale) - ÖZGÜN MATBAACILIK ORTAK GİRİŞİMİ
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
İLKÖĞR (2. İhale) - BAŞAK MATBAACILIK İŞ ORTAKLIĞI
İLKÖĞR (2. İhale) - BAŞAK MATBAACILIK İŞ ORTAKLIĞI
MEY (1. İhale) - Özyurt Matb. İnş. Taah.San. ve Tic. Ltd. Şti.
MEY (1. İhale) - Özyurt Matb. İnş. Taah.San. ve Tic. Ltd. Şti.
MEY (1. İhale) - Özyurt Matb. İnş. Taah.San. ve Tic. Ltd. Şti.
MEY - Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (2. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (2. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
İLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GİRİŞİMİ ADİ ORTAKL
KİTAP
KODU
100.150
100.010
100.020
100.040
100.050
100.060
100.110
100.120
100.130
100.140
100.180
100.190
100.200
100.210
100.250
100.320
100.330
100.340
100.350
100.360
100.370
100.380
100.390
100.400
100.410
100.420
100.430
100.440
100.480
100.520
100.530
100.540
100.550
100.570
100.580
100.590
100.600
100.610
100.620
100.630
100.640
100.650
100.660
100.680
KİTAP ADI
Fiziksel Etkinlik Kartları ve Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı (Öğretmenler için)
Pamuk Şekerim 1 Eğitim Aracı
Pamuk Şekerim 2 Eğitim Aracı
Düşünme Eğitimi Öğretmen Kılavuz Kitabı 6-8 (Seçmeli)
Görsel Sanatlar Öğretmen Kılavuz Kitabı 1-8 (1. ve 5. sınıfları okutan Öğretmenler hariç)
Hukuk ve Adalet Ders Kitabı (Seçmeli)
Müzik 1-3 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Müzik 4-5 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Müzik 6-8 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı ve Kılavuz Kitabı 6-8
Hayat Bilgisi - 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Matematik - 1 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1. kitap)
Matematik - 1 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2. Kitap)
Matematik - 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Türkçe - 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Hayat Bilgisi - 2 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1. kitap)
Hayat Bilgisi - 2 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2. kitap)
Hayat Bilgisi - 2 Öğretmen Kılavuz Kitabı
İngilizce - 2 Ders Kitabı
İngilizce - 2 Öğrenci Çalışma Kitabı
İngilizce - 2 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Matematik - 2 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1. kitap)
Matematik - 2 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2. kitap)
Matematik - 2 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Müzik 2 Öğrenci Çalışma Kitabı
Türkçe - 2 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1. kitap)
Türkçe - 2 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2. kitap)
Türkçe - 2 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Fen Bilimleri - 3 Ders Kitabı
Hayat Bilgisi - 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1. kitap)
Hayat Bilgisi - 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2. kitap)
Hayat Bilgisi - 3 Öğretmen Kılavuz Kitabı
İngilizce - 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı
İngilizce - 3 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Matematik - 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1. kitap)
Matematik - 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2. kitap)
Matematik - 3 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Müzik 3 Öğrenci Çalışma Kitabı
Türkçe - 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1. kitap)
Türkçe - 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2. kitap)
Türkçe - 3 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Almanca 4 Ders Kitabı
Almanca 4 Öğrenci Çalışma Kitabı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Ders Kitabı
Sayfa 1 / 5
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
İLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GİRİŞİMİ ADİ ORTAKL
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
İLKÖĞR (2. İhale) - BAŞAK MATBAACILIK İŞ ORTAKLIĞI
İLKÖĞR (2. İhale) - BAŞAK MATBAACILIK İŞ ORTAKLIĞI
İLKÖĞR (2. İhale) - BAŞAK MATBAACILIK İŞ ORTAKLIĞI
MEY (1. İhale) - Özyurt Matb. İnş. Taah.San. ve Tic. Ltd. Şti.
MEY (1. İhale) - Özyurt Matb. İnş. Taah.San. ve Tic. Ltd. Şti.
MEY (1. İhale) - Özyurt Matb. İnş. Taah.San. ve Tic. Ltd. Şti.
MEY (2. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (2. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (2. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
İLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GİRİŞİMİ ADİ ORTAKL
NEVŞEHİR
MEY (3. ihale) - Sistem Ofset Basım Yay. San. ve Tic. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
İLKÖĞR (2. İhale) - ÖZGÜN MATBAACILIK ORTAK GİRİŞİMİ
KASTAMONU
İLKÖĞR (2. İhale) - CEM VEB OFSET ORTAK GİRİŞİMİ
İLKÖĞR (2. İhale) - CEM VEB OFSET ORTAK GİRİŞİMİ
KARAMAN
MEY (1. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (1. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (1. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (1. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (1. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (1. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
BURSA
DENİZLİ
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
İLKÖĞR (2. İhale) - CEM VEB OFSET ORTAK GİRİŞİMİ
İLKÖĞR (2. İhale) - CEM VEB OFSET ORTAK GİRİŞİMİ
İLKÖĞR (2. İhale) - CEM VEB OFSET ORTAK GİRİŞİMİ
MEY (1. İhale) - Özyurt Matb. İnş. Taah.San. ve Tic. Ltd. Şti.
MEY (1. İhale) - Özyurt Matb. İnş. Taah.San. ve Tic. Ltd. Şti.
MEY (1. İhale) - Özyurt Matb. İnş. Taah.San. ve Tic. Ltd. Şti.
100.690
100.700
100.710
100.720
100.760
100.770
100.780
100.790
100.800
100.810
100.820
100.830
100.840
100.850
100.860
100.870
100.880
100.890
100.900
100.910
100.920
100.930
100.990
101.150
101.250
101.320
101.330
101.370
101.380
101.400
101.410
101.420
101.430
101.440
101.450
101.460
101.470
101.480
101.490
101.510
101.670
101.680
101.690
101.700
101.710
101.750
101.760
101.770
101.780
101.790
101.800
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Fen ve Teknoloji - 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1. kitap)
Fen ve Teknoloji - 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2. kitap)
Fen ve Teknoloji - 4 Öğretmen Kılavuz Kitabı
İngilizce - 4 Ders Kitabı
İngilizce - 4 Öğrenci Çalışma Kitabı
İngilizce - 4 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Matematik - 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1. kitap)
Matematik - 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2. kitap)
Matematik - 4 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Müzik 4 Öğrenci Çalışma Kitabı
Sosyal Bilgiler - 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1. kitap)
Sosyal Bilgiler - 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2. kitap)
Sosyal Bilgiler - 4 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Trafik Güvenliği 4 Ders Kitabı
Trafik Güvenliği 4 Öğrenci Çalışma Kitabı
Trafik Güvenliği 4 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Türkçe - 4 Ders Kitabı
Türkçe - 4 Öğrenci Çalışma Kitabı
Türkçe - 4 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Almanca 5 Ders Kitabı
Almanca 5 Öğrenci Çalışma Kitabı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Kur'an-ı Kerim 5 Ders Kitabı
Matematik Uygulamaları Öğretim Materyali 5 (Öğretmenler için-Seçmeli)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Ders Kitabı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Fen Bilimleri - 6 Ders Kitabı
İngilizce - 6 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı
İngilizce - 6 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Matematik - 6 Ders Kitabı
Müzik 6 Öğrenci Çalışma Kitabı
Sosyal Bilgiler - 6 Ders Kitabı
Sosyal Bilgiler - 6 Öğrenci Çalışma Kitabı
Sosyal Bilgiler - 6 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Türkçe - 6 Ders Kitabı
Türkçe - 6 Öğrenci Çalışma Kitabı
Türkçe - 6 Öğretmen Kılavuz kitabı
Kur'an-ı Kerim 6 Öğretim Materyali
İmam Hatip Ortaokulları Temel Dini Bilgiler 6 Öğretim Materyali
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Ders Kitabı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Fen ve Teknoloji - 7 Ders Kitabı
Fen ve Teknoloji - 7 Öğrenci Çalışma Kitabı
Fen ve Teknoloji - 7 Öğretmen Kılavuz Kitabı
İngilizce - 7 Ders Kitabı
İngilizce - 7 Öğrenci Çalışma Kitabı
İngilizce - 7 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Matematik - 7 Ders Kitabı
Matematik - 7 Öğrenci Çalışma Kitabı
Matematik - 7 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Sayfa 2 / 5
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
MEY - Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü
MEY (1. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (1. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (1. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (1. ihale) - Ada Matb. Yay. San. Tic. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Ada Matb. Yay. San. Tic. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Ada Matb. Yay. San. Tic. Ltd. Şti.
BOLU
MEY (4. ihale) - Ada Matb. Yay. San. Tic. Ltd. Şti.
MEY (2. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
UŞAK
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
İLKÖĞR - DÖRTEL YAYINCILIK ORTAK GİRİŞİMİ
İLKÖĞR - DÖRTEL YAYINCILIK ORTAK GİRİŞİMİ
İLKÖĞR - DÖRTEL YAYINCILIK ORTAK GİRİŞİMİ
İLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GİRİŞİMİ ADİ ORTAKL
İLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GİRİŞİMİ ADİ ORTAKL
İLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GİRİŞİMİ ADİ ORTAKL
MEY (1. İhale) - Özyurt Matb. İnş. Taah.San. ve Tic. Ltd. Şti.
MEY (1. İhale) - Özyurt Matb. İnş. Taah.San. ve Tic. Ltd. Şti.
MEY (1. İhale) - Özyurt Matb. İnş. Taah.San. ve Tic. Ltd. Şti.
MEY - Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü
İLKÖĞR - SEMİH OFSET İŞ ORTAKLIĞI
İLKÖĞR - SEMİH OFSET İŞ ORTAKLIĞI
İLKÖĞR - SEMİH OFSET İŞ ORTAKLIĞI
MEY (1. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (1. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (1. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
İLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GİRİŞİMİ ADİ ORTAKL
İLKÖĞR - TUNA MATBAACILIK. ORTAK GİRİŞİMİ ADİ ORTAKL
KIRKLARELİ
ADANA
KONYA
MANİSA
MEY (3. ihale) - Sistem Ofset Basım Yay. San. ve Tic. Ltd. Şti.
UŞAK
MEY (1. İhale) - Özyurt Matb. İnş. Taah.San. ve Tic. Ltd. Şti.
KARABÜK
KONYA
MEY (1. İhale) - Özyurt Matb. İnş. Taah.San. ve Tic. Ltd. Şti.
MEY (1. İhale) - Korza Yay. Basım San. Ve Tic. Ltd. Şti.
MEY (3. ihale) - Sistem Ofset Basım Yay. San. ve Tic. Ltd. Şti.
MEY (1. İhale) - Korza Yay. Basım San. Ve Tic. Ltd. Şti.
MEY (1. İhale) - Korza Yay. Basım San. Ve Tic. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. İhale) - Özyurt Matb. İnş. Taah.San. ve Tic. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. İhale) - Korza Yay. Basım San. Ve Tic. Ltd. Şti.
MEY (2. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
SAKARYA
İZMİR
101.810
101.820
101.830
101.840
101.850
101.860
101.870
101.880
101.900
102.020
102.030
102.040
102.050
102.060
102.070
102.110
102.120
102.130
102.140
102.150
102.160
102.170
102.180
102.190
102.200
102.210
102.220
102.230
102.240
102.250
200.280
200.370
200.370
200.370
200.370
200.370
200.400
200.430
200.440
200.440
200.490
200.550
200.600
200.620
200.660
200.750
200.790
200.820
200.840
200.850
201.130
Müzik 7 Öğrenci Çalışma Kitabı
Sosyal Bilgiler - 7 Ders Kitabı
Sosyal Bilgiler - 7 Öğrenci Çalışma Kitabı
Sosyal Bilgiler - 7 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Türkçe - 7 Ders Kitabı
Türkçe - 7 Öğrenci Çalışma Kitabı
Türkçe - 7 Öğretmen Kılavuz kitabı
Kur'an-ı Kerim 7 Öğretim Materyali
İmam Hatip Ortaokulları Temel Dini Bilgiler 7 Öğretim Materyali
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Kılavuz Kitabı 8 (Seçmeli)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Ders Kitabı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Fen ve Teknoloji - 8 Ders Kitabı
Fen ve Teknoloji - 8 Öğrenci Çalışma Kitabı
Fen ve Teknoloji - 8 Öğretmen Kılavuz Kitabı
İngilizce - 8 Ders Kitabı
İngilizce - 8 Öğrenci Çalışma Kitabı
İngilizce - 8 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Matematik - 8 Ders Kitabı
Matematik - 8 Öğrenci Çalışma Kitabı
Matematik - 8 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Müzik 8 Öğrenci Çalışma Kitabı
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük - 8 Ders Kitabı
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük - 8 öğrenci Çalışma Kitabı
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük - 8 Öğretmen Kılavuz Kitabı
Türkçe - 8 Ders Kitabı
Türkçe - 8 Öğrenci Çalışma Kitabı
Türkçe - 8 Öğretmen Kılavuz kitabı
Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi - 8 Ders Kitabı
Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi - 8 Öğretmen Kılavuz Kitabı
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (Seçmeli)
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (Seçmeli)
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (Seçmeli)
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (Seçmeli)
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (Seçmeli)
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (Seçmeli)
BİYOLOJİ 9
BİYOLOJİ 12
COĞRAFYA 9
COĞRAFYA 9
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (Seçmeli)
DİKSİYON VE HİTABET ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI (Seçmeli)
DİL VE ANLATIM 9
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ 9
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
FELSEFE
FİZİK 9
FİZİK 11
FİZİK 12
GİRİŞİMCİLİK (Seçmeli)
Sayfa 3 / 5
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR
MEY (1. İhale) - Korza Yay. Basım San. Ve Tic. Ltd. Şti.
UŞAK
MEY (2. ihale) - Ada Matb. Yay. San. Tic. Ltd. Şti.
MEY (2. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (2. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (2. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (2. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (2. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (2. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (2. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (2. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (2. ihale) - Saray Matbacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret v
MEY (2. ihale) - Ada Matb. Yay. San. Tic. Ltd. Şti.
MEY (2. ihale) - Ada Matb. Yay. San. Tic. Ltd. Şti.
BURSA
MEY (2. ihale) - Ada Matb. Yay. San. Tic. Ltd. Şti.
UŞAK
MEY (3. ihale) - Sistem Ofset Basım Yay. San. ve Tic. Ltd. Şti.
ISPARTA
KARAMAN
MEY (1. İhale) - Özyurt Matb. İnş. Taah.San. ve Tic. Ltd. Şti.
MEY (1. İhale) - Özyurt Matb. İnş. Taah.San. ve Tic. Ltd. Şti.
MUĞLA
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
ORTAÖĞR - GÜN YAYINCILIK ORTAK GİRİŞİMİ
MEY (1. İhale) - Özgün Matb. San. Ve Tic. A.Ş.
MEY (1. İhale) - Özgün Matb. San. Ve Tic. A.Ş.
MEY (1. İhale) - Özgün Matb. San. Ve Tic. A.Ş.
MEY (1. İhale) - Özgün Matb. San. Ve Tic. A.Ş.
MEY (1. İhale) - Özgün Matb. San. Ve Tic. A.Ş.
BURSA
MEY (4. ihale) - Ada Matb. Yay. San. Tic. Ltd. Şti.
MEY (1. İhale) - Özgün Matb. San. Ve Tic. A.Ş.
ORDU
KOCAELİ
MEY (1. İhale) - Özgün Matb. San. Ve Tic. A.Ş.
ADANA
MEY (1. İhale) - Özgün Matb. San. Ve Tic. A.Ş.
MEY - Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü
ORTAÖĞR - YILDIRIM YAYINLARI ORTAM GİRİŞİMİ
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Ada Matb. Yay. San. Tic. Ltd. Şti.
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
MEY (1. İhale) - Korza Yay. Basım San. Ve Tic. Ltd. Şti.
MEY (1. İhale) - Korza Yay. Basım San. Ve Tic. Ltd. Şti.
MEY (1. İhale) - Korza Yay. Basım San. Ve Tic. Ltd. Şti.
ORTAÖĞR - BİLİM VE KÜLTÜR ADİ ORTAKLIĞI ORTAK GİRİŞ
MEY (1. İhale) - Korza Yay. Basım San. Ve Tic. Ltd. Şti.
UŞAK
MEY (1. İhale) - Özyurt Matb. İnş. Taah.San. ve Tic. Ltd. Şti.
201.130
201.130
201.180
201.190
201.250
201.260
201.270
201.280
201.290
201.300
201.310
201.320
201.340
201.360
201.470
201.480
201.490
201.500
201.510
201.550
201.600
201.610
201.640
201.660
201.670
201.680
201.700
201.740
201.750
201.850
202.090
202.100
202.110
202.120
202.130
202.140
202.150
202.160
202.170
202.180
202.340
202.420
202.570
202.580
202.600
202.610
202.620
202.650
202.680
202.680
202.700
GİRİŞİMCİLİK (Seçmeli)
GİRİŞİMCİLİK (Seçmeli)
HAZIRLIK SINIFI TÜRKÇE
HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA
İNGİLİZCE A1.1 DÜZEYİ DERS KİTABI
İNGİLİZCE A1.1 DÜZEYİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI
İNGİLİZCE A1.1 DÜZEYİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI
İNGİLİZCE A1.2 DÜZEYİ DERS KİTABI
İNGİLİZCE A1.2 DÜZEYİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI
İNGİLİZCE A1.2 DÜZEYİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI
İNGİLİZCE A2.1 DÜZEYİ DERS KİTABI
İNGİLİZCE A2.1 DÜZEYİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI
İNGİLİZCE A2.2 DÜZEYİ DERS KİTABI
İNGİLİZCE A2.2 DÜZEYİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI
İNGİLİZCE B2.1 DÜZEYİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI
İNGİLİZCE B2.1 DÜZEYİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI
İNGİLİZCE B2.2 DÜZEYİ DERS KİTABI
İNGİLİZCE B2.2 DÜZEYİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI
İNGİLİZCE B2.2 DÜZEYİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI
İSLAM TARİHİ (12. sınflarda okutulacak)
KELAM
KİMYA 9
KİMYA 12
KUR'AN-I KERİM 9-10
MANTIK
MATEMATİK 9
MATEMATİK 11
MESLEKİ ARAPÇA 9 DERS KİTABI
MESLEKİ ARAPÇA 9 ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI
MESLEKİ ARAPÇA 12 ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI
ORTAÖĞRETİM KUR'AN-I KERİM 9 DERS KİTABI (Seçmeli)
ORTAÖĞRETİM KUR'AN-I KERİM 10 ÖĞRETİM MATERYALİ (Seçmeli)
ORTAÖĞRETİM KUR'AN-I KERİM 11 ÖĞRETİM MATERYALİ (Seçmeli)
ORTAÖĞRETİM HZ. MUHAMMED'İN HAYATI 9 ÖĞRETİM MATERYALİ (Seçmeli)
ORTAÖĞRETİM HZ. MUHAMMED'İN HAYATI 10 ÖĞRETİM MATERYALİ (Seçmeli)
ORTAÖĞRETİM HZ. MUHAMMED'İN HAYATI 11 ÖĞRETİM MATERYALİ (Seçmeli)
ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNİ BİLGİLER ÖĞRETİM MATERYALİ (İslam 1 - Seçmeli)
ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNİ BİLGİLER ÖĞRETİM MATERYALİ (İslam 2 - Seçmeli)
OSMANLI TÜRKÇESİ 10 (Sosyal Bilimler lisesi)
OSMANLI TÜRKÇESİ 11 (Sosyal Bilimler lisesi)
SAĞLIK BİLGİSİ
SOSYAL ETKİNLİK ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
TARİH 9
TARİH 11
TEFSİR
TEMEL DİNİ BİLGİLER
TRAFİK VE İLK YARDIM
TÜRK EDEBİYATI 9
TÜRK EDEBİYATI 9
TÜRK EDEBİYATI 11
Sayfa 4 / 5
AFYONKARAHİSAR
MEY (1. ihale) - Başak Matb. ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
202.720 TÜRK EĞİTİM TARİHİ
ALMANCA A1.1 DÜZEYİ DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI
ALMANCA A1.1 DÜZEYİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI
Sayfa 5 / 5
Download

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 16/12/2014 tarih ve 6546375 sayılı