Labyrinty – ochrana ložísk
v priemysle
Kvalita
Výkonnosť
# 1 vo výrobe bezkontaktných a neodieravých
labyrintových tesnení. Iba
raz zakúpite počas celej
životnosti stroja. Životnosť
ložísk predlžuje 2 až 10
násobne! Používané
výrobcami najpredávanejších rotačných strojov.
Testované v kritických
prevádzkových podmienkach, sme schopní
zaručiť: nulové znečistenie oleja a nulové
nestesnosti maziva.
Pri technológii “VBX” nie
je kondenzácia! Ložiská
bežia v ideálnych
podmienkach.
Efektivita
Efektívne a dostupné
kapacity konštruktérov & technikov
zaručujú výrobu
NA MIERU, výrobu a
odoslanie v ten istý
deň ako objednanie:
dodané do 72 hodín!
Platí pre labyrinty
priemerov hriadeľov
18 -1 200 mm!
Prispôsobivosť
Tesnenia Inpro/Seal
môžu byť osadené na
všetkých typoch
strojov. Dostupných je
viac ako 60 000
výkresov. Každý
labyrint INPRO/SEAL®
ponúka profit zaručenej
výkonnosti. Používateľ
je alebo spokojný,
alebo bude
odškodnený.
Viac ako 5 500 000 inštalácií po celom svete
Labyrintové upchávky Inpro/Seal® sú vhodným riešením pre zvýšenie
spoľahlivosti rotačných strojov. Labyrinty chránia ložiská a zaručujú:
- NULOVÚ kontamináciu nečistotami
- NULOVÚ netesnosť maziva
+
=
=
Labyrintová upchávka VBXX odlučuje kontamináciu (nečistory, voda...) späť do
atmosféry. Labyrinty sú bezkontakné, teda nepoškodzujú hriadeľ, ani svoje
súčasti vzájomne.
Labyrint Inpro/Seal ®je neodieravé tesnenie.
1
1
2
2
3
3
4
Tvorba oleja 1 od odstrekovania prejde
pod bariéru 2 a následne sa kanálikom
"D“ olejovej drážky 3 odvádza späť do
olejovej komory cez otvor vratného oleja 4
4
Nečistoty 1, voda, para, nečistoty sa
zachytávajú v labyrinte medzi rotorom a
statorom, prostredníctvom XX priestoru 2,
potom kanálom odvádzané do expanznej
komory 3, následne vylúčené cez expulzný
otvor 4.
Ak nie je znečistený olejový priestor ložísk,
čerpadlá sú oveľa spoľahlivejšie.
Servis čerpadiel je oveľa lacnejší – úspora
nákladov na údržbu :
Nie je potrebné časté domazávanie
Nie sú netesnosti oleja
Upchávková strana
Strana od spojky
Labyrinty INPRO/SEAL® prispôsobíme akejkoľvek konfigurácii a rozmerom
čerpadla. Veľa rozmerov sa vyrába ako štandard podľa priemeru
hriadeľa/komory. Prispôsobiteľná je tiež zástavbová dĺžka, napr 23x18x16,
takže môžu byť použité aj do malého zástavbového priestoru.
Čerpadlá SULZER–ALHSTAR sú originálne vybavené labyrintami
INPRO/SEAL
Pre objednanie labyrintu postačuje typ a rozmery čerpadla a pozíciu labyrintu (strana
upchávka alebo spojka):
INPRO/SEAL P/N
Pump & Model
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
± 0,25 mm
± 0,05 mm
± 0,03 mm
± 0,25 mm
± 0,64 mm
APP/APT 3 ODE
18,54 mm
55 mm
80 mm
12,20 mm
83,25 mm
Čerpadlá ABS-SCANPUMP môžu byť vo výrobe originálne
vybavené labyrintami INPRO/SEAL® ako extra opcia.
PALIER
"A"
"B"
"C"
3 D/E
56 mm
60 mm
80 mm
Veľa iných výrobcov čerpadiel ponúka labyrinty INPRO/SEAL® ako
extra výbavu: Goulds, Andritz, Moret-Ensival, Egger atď…
Kontaktuj dodávateľa pre bližšie údaje!
Ložiskové jednotky „Pillow block“, typ SN, SNH,
SNL, SNA, na pulperoch bývajú vybavené
labyrintami CODE 1000 – typ SPHERE ALIGN.
Pre tieto typy labyrintov Inpro/Seal nie je
potrebná modifikácia domca.
SPHERE ALIGN CAP LOCK
Z dôvodu veľkých ostrekov domcov ako aj pohybov
hriadeľa sú pri týchto typoch zariadení rotor a stator
zaistené červíkmi 1. Toto riešenie zabezpečuje
funkčnosť aj pri axiálnych pohyboch.
1
Odporúčame zaistenie proti rotácii kolíkom 2.
Mäkké tesnenie je Chesterton 860 polymérne
tesnenie®
2
3
2
4
6
4
5
7
Mazanie olejom
Mazanie vazelínou
Sklzy 4 z PTFE zaručujú výborné
osové ustavenie labyrintu a hriadeľa
Aplikácie mazané
„vazelínou“ majú tlmiče z
Rulonu 5. Olejové
aplikácie sú vybavené "D"
odvodňovacou drážkou 6 s
vratným otvorom oleja 7
Charakteristika
1 ROTOR
1-1 FLINGER
2 STATOR (PRÍRUBOVÝ)
3 ROTOR - O KRÚŽOK
- Integrovaný vynášač
- Kompletne neodieravá tachnológia
- Veľká komora zachytáva kontaminácie
- Výroba na mieru
- Prírubová konštrukcia
- Tesní oleje aj tuky
- Možné aj delené prevedenie
4 VYNÁŠANIE KONTAMINÁCIE
5 ZADNÝ ÚCHYT
6 PTFE TESNENIE PRE TUKY
7 MAZACIA DRÁŽKA A KANÁLIK
8 ODVODNENIE PRE TUKY
9 BARIEROVÝ KRÚŽOK
10 HEX HEAD SKRUTKY
11 UNÁŠACÍ KOLÍK
11
2
10
5
Pre mazanie
olejom
6
3
1
9
7
8
1-1
4
Labyrinty Inpro odstraňujú príčinu až 80% porúch
elektromotorov! Nie je možná kontaminácia ložísk
ak použijete labyrint INPRO/SEAL® VBXX.
Vaše motory automaticky dosiahnu stupeň
ochrany IP56 !
Prispôsobené konštrukcii
elektromotorov – ak je odsadený
hriadeľ, používa sa technológia
INPRO STEPPED DESIGN
0.375"
0.900"
Dvojitá D drážka -Cap Lock
Pre prevodovky s horizontálnymi
hriadeľmi a rozstrekovaním oleja
prípadne centrálnym mazaním.
Dvojitá D drážka 1 & 2, s vertikálnym 3 a
radiálnym 4 vratným výpustom oleja zaručuje
vynikajúcu tesnosť
1
2
1
2
4
3
Dotazník pre návrh labyrintu
A – hriadeľ Ø :
C
F
B - Ø odsadenie
D
C – dĺžka odsadenia
E
D -1
er
B A
ØH ØG
prekážka
E – hrúbka veka
F -1
er
vnútorná prekážka
G – vŕtanie domca Ø
H – max. možné vŕtanie Ø
Typ stroja:
Čerpadlo
El.Motor
Valec
Iné:
Značka/typ:
Mazadlo:
Prevodovka
Turbína
Aplikácia:
Olej
Tuk
Olej rozstrak
Tlak maziva
Normál *
Hladina oleja:
Olejová hmla
„Vyrobená“
„Vytvorená“
Axiálny pohyb**:
Typ ložiska :
Teplota: ***
Rýchlosť:
Umiestnenie:
Horizontálne
Materiál:
Bronz
Vertikálne pod
uhlom
SS nerez
P.T.F.E
Vertikálne zvislé
Alu
Iné:
Poznámka:
Chesterton Slovakia s.r.o.: [email protected]
Zaplavený hriadeľ
*
Po stred
alebo celý
**
Axiálny pohyb
hriadeľa
***
Na pozícii
labyrintu
Doplňujúce informácie
•INPRO - vynálezca labyrintového tesnenia “Bearing Isolator“
•Patentovaný Vapor Blocking aXion ring "VBX„
•Výrobca labyrintových tesnení viac ako 30 rokov
•Viac ako 5 500 000 inštalácií po celom svete
•Najširšie portfólio ponúkaných tesnení
•Viac ako 60000 výkresov a riešení
•Na požiadanie vyrobíme a odošleme objednané
tesnenie v ten istý deň ako príde objednávka (dodanie do 72
hodín). Inak dodacia doba cca 2 týždne.
Dodáva:
Chesterton Slovakia, s.r.o.
Strojnícka 103, 821 05 Bratislava
Slovakia
tel: +421 2 4363 2151, fax: +421 2 4363 2191
[email protected]
www.chesterton.sk
Download

INPRO - Chesterton