Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3
Technikum Mechaniczno – Elektryczne im. Nikoli Tesli
V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli
SZKOLNA BIBLIOTEKA PODRĘCZNIKÓW 2014/2015
lp
tytuł
przedmiot
„Język polski 1”. Seria: Odkrywamy na nowo”.
Zakres podstawowy i rozszerzony
1
2
język polski
język angielski
„Język polski 2”. Seria: Odkrywamy na nowo”.
Zakres podstawowy i rozszerzony
„Język polski 3”. Seria: Odkrywamy na nowo”.
Zakres podstawowy i rozszerzony
„Język polski 4”. Seria: Odkrywamy na nowo”.
Zakres podstawowy i rozszerzony
444/1/2012
OPERON
444/2/2012
OPERON
444/3/2013
OPERON
2L, 3T
K. Budna, J. Manthey
444/4/2013
OPERON
„Język polski 5. Kształcenie kult. i językowe”
4T
E. Dunaj, B. Zagórska
29/09/S
OPERON
„Język polski 5”. Seria: Odkrywamy na nowo”.
Zakres podstawowy i rozszerzony
3L
Podręcznik w przygotowaniu
„Gateway”. Zakres podstawowy i rozszerzony
1L, 1T,
2L, 2T,
3L, 3T
„Express Publishing. Matura repetytorium”
„Welttour 2”. Zakres podstawowy
„Direkt 2a”
4
1L, 1T
U. Jagiełło, R. JanickaSzyszko, M. StableckaJankowska
R. Janicka-Szyszko,
M. Stablecka-Jankowska
nr
wydawnictwo
dopuszczenia
D. Dominik-Stawicka
„Welttour 1”. Zakres podstawowy
język niemiecki
1L, 1T
autor
2L, 2T
„Longman. Repetytorium maturalne”
3
klasy
421/2/2012
MACMILLIAN
V. Evans, J. Dooley
357/2011
EGIS
4TI
M. Umińska, B. Hastings
351/2011
PEARSON
1L, 1T
2L, 2T
2L, 2T
3L, 3T
S. Mróz-Dwornikowska,
K. Szachowska
459/1/2012
NOWA ERA
459/2/2012
NOWA ERA
4T
G. Motta, B. Ćwikowska
3/07
LektorKlett
4E/I, 4MI
D. Spencer
OPERON
"Nuovo progetto italiano 1a"
1L, 2L
T. Marin, S. Magnelli
557/1/2012
EDILINGUA
Nuovo progetto italiano 1b"
2L, 3L
T. Marin, S. Magnelli
557/2/2012
EDILINGUA
język włoski
lp
przedmiot
tytuł
klasy
autor
nr
wydawnictwo
dopuszczenia
5
historia
„Poznajemy przeszłość”
1L, 1T
Z. Kozłowska, I. Unger,
S. Zając
546/2012
SOP
6
wiedza
o społeczeństwie
„Wiedza o społeczeństwie. Seria: Odkrywamy
na nowo”. Zakres podstawowy
1L, 1T
J. Bonecki, J. Maleska,
Z. Smutek
407/2012
OPERON
7
wiedza o kulturze
„Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy
o kulturze dla liceum i technikum”
1L, 1T
M. Bokiniec, B.Forysiewicz,
J. Michałowski
449/2012
NOWA ERA
1L, 1T
A. Przychoda, Z. Łaszczyk
540/1/2012
WSiP
2L, 1T, 2T A. Przychoda, Z. Łaszczyk
540/2/2013
WSiP
matematyka
„Matematyka. Poznać, zrozumieć 1. Podręcznik
dla liceum i technikum. Klasa I”. Zakres
podstawowy i rozszerzony
„Matematyka. Poznać, zrozumieć 2. Podręcznik
dla liceum i technikum. Klasa II”. Zakres
podstawowy i rozszerzony
„Matematyka. Poznać, zrozumieć 3. Podręcznik
dla liceum i technikum. Klasa III”. Zakres
podstawowy i rozszerzony
„Poznać, zrozumieć. Matematyka. Podręcznik
dla liceum i technikum. Klasa III i IV”
540/3/2014
WSiP
A. Przychoda, M. Strawa,
Z. Łaszczyk
23/310/S
WSiP
W. Kwitowski
649/2013
Zamkor
8
„Fizyka to nie katastrofa”
9
10
fizyka
chemia
„Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony.
Część 1”
„Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony.
Część 2”
„Chemia na co dzień”. Zakres podstawowy.
A. Przychoda, M. Strawa.
3L, 2T, 3T Z. Łaszczyk
4T
1L, 1T
2T
M. Fiałkowska,
B. Sagnowska
548/1/2012
Zamkor
3T
M. Fiałkowska,
B. Sagnowska
548/2/2013
Zamkor
1L, 1T
K.M. Pazdro,
R. Szmigielski
371/2011
KRZYSZTOF
PAZDRO
lp
11
przedmiot
biologia
tytuł
klasy
„Biologia. Seria: Ciekawi świata”. Zakres podst.
1 L, 1 T
„Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum
i technikum. Zakres rozszerzony”
„Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum
ogólnokształcącego i technikum. Zakres
rozszerzony”
„Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum
ogólnokształcącego i technikum. Zakres
rozszerzony”
„Geografia. Seria: Odkrywamy na nowo”.
Zakres podst.
12
geografia
autor
M. Łaszczyca,
G. Skirmuntt
nr
wydawnictwo
dopuszczenia
457/2012
OPERON
2L
M. Guzik, E. Jastrzębska,
R. Kozik, R. Matuszewska
564/1/2012
NOWA ERA
3L
F. Dubert, R. Kozik
S. Krawczyk, A. Kula
564/2/2013
NOWA ERA
3L
F. Dubert, M. Jurgowiak,
M. Marko – Worłowska,
W. Zamachowski
564/3/2013
NOWA ERA
1L, 1T
S. Kurek
429/2012
OPERON
„Geografia 1. Seria: Ciekawi świata. Zakres
rozszerzony”
2L
M. Zawadzka-Kuc,
R. Wróblewski
502/1/2012
„Geografia 2. Seria: Ciekawi świata. Zakres
rozszerzony”
3L
J. Stasiak
502/2/2013
OPERON
OPERON
13
podstawy
przedsiębiorczości
„Krok w przedsiębiorczość”
1L, 2T
Z. Makieła, T. Rachwał
467/2012
NOWA ERA
14
informatyka
„Informatyka. Seria: Ciekawi świata. Zakres
podstawowy”
1L, 1T
G. Hermanowska,
W. Hermanowski
520/2012
OPERON
15
edukacja dla
bezpieczeństwa
„Edukacja dla bezpieczeństwa. Seria: Ciekawi
świata”
1 L, 1T
B.Boniek, A. Kruczyński
409/2012
OPERON
16
przyroda
„Przyroda 1. Podręcznik dla liceum
ogólnokształcącego i technikum”
2L, 3L
M. Gawlikowski, R. Hassa
658/1/e/2013
NOWA ERA
lp
17
tytuł
przedmiot
historia
i społeczeństwo
„Historia i społeczeństwo. Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych. Ojczysty Panteon i
ojczyste spory”
„Historia i społeczeństwo. Przedmiot
uzupełniający. Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych. Europa i świat”
„Historia i społeczeństwo. Przedmiot
uzupełniający. Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych. Wojna i wojskowość”
klasy
2L, 3T,
A. Balicki
3L, 3T
3L
nr
wydawnictwo
dopuszczenia
autor
665/2013
OPERON
B. Burda, A. Roszak,
M. Szymczak
665/2/2014
OPERON
B. Halczak, R. Józefiak,
C. M. Szymczak
665/3/2014
OPERON
J. Musiałkiewicz
37/97
Ekonomik
E. Goźlińska
10/07
WSiP
A. Pytlak, M. Rosnowska
05/04
WSiP
18
elementy prawa
„Elementy prawa – podręcznik”
„Elementy prawa - ćwiczenia”
19
maszyny elektryczne
„Maszyny elektryczne”
20
energoelektronika
"Energoelektronika"
21
urządzenia i systemy
mechatroniczne
„Urządzenia i systemy mechatroniczne.
część 1-2”
3M, 4M
M. Olszewski
03/09
REA
22
elektrotechnika
i elektronika (elektr.)
"Elektrotechnika"
1E, 2E
St. Bolkowski
24/05
WSiP
23
elektrotechnika
i elektronika
(mechatr.)
"Elektrotechnika"
„Urządzenia i systemy mechatroniczne. Cz.1”
1M, 2M
03/09
REA
24
pneumatyka i
hydraulika
„Urządzenia i systemy mechatroniczne. Cz.1-2”
25
pracownia pneumatyki
„Urządzenia i systemy mechatroniczne. Cz.1-2”
i hydrauliki
2 L, 3 L
2E, 3E
4E
M. Olszewski
2M
M. Olszewski
03/09
REA
2M, 3M
M. Olszewski
03/09
REA
.
Chorzów 01 lipca 2014 r
Dyrektor ZSTiO Nr 3 Chorzowie
Krystian Biadacz
Download

Szanowni Paostwo, Prezentujemy ofertę nowo