Lustra
Mirrors
Piotr Dubie
l
lata 50-te XX
wieku
1950's
www.dubielvitrum.pl
Lustra z oœwietleniem
Illuminated mirrors
5-30
Lustra z nadrukiem
Mirrors with printed design
31-38
Lustra bez oœwietlenia
Mirrors without illumination
39-54
Lustra do samodzielnego monta¿u
Self-assembly mirrors
55-58
Lustra w ramach
Framed mirrors
59-62
P³ytki lustrzane
Mirror tiles
63-66
Pó³ki
Shelves
67-70
Lustra Dubiel Vitrum cechuje perfekcyjna jakoϾ wykonania oraz funkcjonalnoϾ, a ich wzornictwo jest zgodne
z najnowszymi trendami i pozwala na zastosowanie zarówno we wnêtrzach klasycznych, jak i nowoczesnych.
Zapraszamy do odkrycia pe³ni walorów luster i ich roli we wnêtrzu oraz do odnalezienia produktu wyj¹tkowego, spe³niaj¹cego
wymagania, jakie stawiamy sobie w doborze przedmiotów otaczaj¹cych nas w ¿yciu codziennym.
Perfect quality of workmanship and functionality are the two key features of the Dubiel Vitrum mirrors.
Their state-of-the-art designs correspond entirely with the most contemporary trends and therefore can be applied in both
classical and modern interiors.
Dubiel Vitrum invites you to discover the whole range of mirrors and to imagine their decorative and functional role
in any interior. We are sure you will find an exceptional product to meet the requirements of your everyday surroundings.
Euro Leader 2013 w zakresie produkcji luster
Euro Leader 2013 In Mirror Manufacture
Lider Rynku 2013 Najlepsza w Polsce firma w zakresie produkcji luster
Market Leader 2013 Best Mirror Manufacturer In Poland
Lustra z oœwietleniem
Illuminated mirrors
EAN
5905241002880
Wymiar / Overall size
67 x 67 cm
EAN
5905241002897
Perfekt
LED
Hicover
Wymiar / Overall size
85 x 65 cm
LED
Hicover
LED
Triton
Hicover
Dione
Wymiar / Overall size
60 x 80 cm
6 /72
EAN
5905241003009
Lustra z oœwietleniem
Illuminated mirrors
Vision Venezia
LED
Wymiar / Overall size
80 x 60 cm
Vision
LED
Wymiar / Overall size
uzupe³nij
7 /72
EAN
uzupe³nij
EAN
5905241002873
Montana
LED
Wymiar / Overall size
50 x 65 cm
50 x 80 cm
EAN
5905241002378
5905241002491
Dakota
LED
Wymiar / Overall size
50 x 50 cm
60 x 60 cm
EAN
5905241002507
5905241002361
Vittorio
LED
Wymiar / Overall size
50 x 66 cm
60 x 77 cm
8 /72
EAN
5905241001722
5905241002316
Lustra z oœwietleniem
Illuminated mirrors
Victor II
LED
Wymiar / Overall size
60 x 77 cm
60 x 77 cm
EAN
5905241000176
5905241000329
Kolor / Colour
bia³y / white
niebieski / blue
Midas
LED
Wymiar / Overall size
85 x 65 cm
Lazaro
LED
Wymiar / Overall size
90 x 60 cm
EAN
5905241002354
9 /72
EAN
5905241002354
Nevada
LED
Wymiar / Overall size
85 x 65 cm
Nevada I
LED
Wymiar / Overall size
85 x 65 cm
EAN
5905241002347
Lustro kosmetyczne
z 3-krotnym powiêkszeniem.
3x magnifying cosmetic mirror.
10 /72
EAN
5905241002330
Lustra z oœwietleniem
Illuminated mirrors
Ko³o Zoom
LED
Wymiar / Overall size
70 x 70 cm
EAN
5905241002323
Zenit
LED
Wymiar / Overall size
65 x 65 cm
11 /72
EAN
5905241002910
Helios LED
LED
Wymiar / Overall size
90 x 70 cm
EAN
5905241002477
Lacrima
Wymiar / Overall size
90 x 78 cm
EAN
5905241900797
Libera
Wymiar / Overall size
75 x 52 cm
12 /72
EAN
5905241900766
Lustra z oœwietleniem
Illuminated mirrors
Inga
Wymiar / Overall size
58 x 70 cm
EAN
5905241015934
Inga II
Model
Inga II P
Inga II L
13 /72
Wymiar / Overall size
49 x 60 cm
49 x 60 cm
EAN
5905241000565
5905241000664
Linea
Wymiar / Overall size
50 x 65 cm
EAN
5905241001791
Linea II
Wymiar / Overall size
50 x 65 cm
EAN
5905241001968
Buco
Wymiar / Overall size
50 x 60 cm
EAN
5905241000572
Leo
Wymiar / Overall size
55 x 65 cm
EAN
5905241001951
14 /72
Lustra z oœwietleniem
Illuminated mirrors
Ready
Model
Ready Z
Ready
Wymiar / Overall size
65 x 65 cm
65 x 65 cm
EAN
5905241905860
5905241015853
Dora II
Wymiar / Overall size
60 x 60 cm
15 /72
EAN
5905241000916
Loki
Model
Loki
Loki II
Wymiar / Overall size
50 x 60 cm
50 x 60 cm
EAN
5905241000589
5905241000640
Piano
Wymiar / Overall size
50 x 60 cm
EAN
5905241000428
Luke
Wymiar / Overall size
79 x 55 cm
16 /72
EAN
5905241905426
Lustra z oœwietleniem
Illuminated mirrors
Luna
Wymiar / Overall size
55 x 65 cm
EAN
5905241903545
Luna II
Wymiar / Overall size
57 x 67 cm
EAN
5905241904528
Liwa
Wymiar / Overall size
79 x 55 cm
EAN
5905241000541
Ceti
Wymiar / Overall size
79 x 55 cm
17 /72
EAN
5905241000596
Ledi
LED
Wymiar / Overall size
53 x 73 cm
53 x 73 cm
53 x 73 cm
EAN
5905241905235
5905241905433
5905241905259
Kolor / Colour
czerwony / red
bia³y / white
niebieski / blue
Ledi II
LED
Wymiar / Overall size
53 x 73 cm
53 x 73 cm
EAN
5905241905266
5905241905242
Kolor / Colour
niebieski / blue
czerwony / red
Bratek II
LED
Wymiar / Overall size
50 x 65 cm
/72
18 /72
EAN
5905241002118
Lustra z oœwietleniem
Illuminated mirrors
Wenecja
LED
Wymiar / Overall size
49 x 49 cm
79 x 65 cm
EAN
5905241001029
5905241001012
Wenecja Ko³o
LED
Wymiar / Overall size
61,6 x 61,6 cm
19 /72
EAN
5905241002903
Volano
Alu
IP54
LED
Wymiar / Overall size
66,5 x 66,5 cm
62,5 x 86,5 cm
EAN
5905241002149
5905241002156
Campo
Alu
IP54
Wymiar / Overall size
73 x 63 cm
EAN
5905241002071
Campo II
Wymiar / Overall size
73 x 63 cm
55 x 80 cm
20 /72
EAN
5905241002293
5905241002309
Lustra z oœwietleniem
Illuminated mirrors
Pegaz
Alu
IP54
Wymiar / Overall size
70 x 80 cm
Fondo
Alu
IP54
LED
Wymiar / Overall size
70 x 60 cm
100 x 60 cm
EAN
5905241002088
5905241002095
21 /72
EAN
5905241001760
Selene
Wymiar / Overall size
79 x 62 cm
EAN
5905241903569
Selene II
Wymiar / Overall size
80 x 60 cm
EAN
5905241905365
Alba
Wymiar / Overall size
85 x 68 cm
22 /72
EAN
5905241900759
Lustra z oœwietleniem
Illuminated mirrors
Cento
Wymiar / Overall size
55 x 65 cm
EAN
5905241015767
Cento II
Wymiar / Overall size
55 x 65 cm
EAN
5905241015965
Caso
Wymiar / Overall size
80 x 60 cm
23 /72
EAN
5905241015774
Gaja
Wymiar / Overall size
70 x 73 cm
EAN
5905241900735
Gaja II
Wymiar / Overall size
70 x 73 cm
EAN
5905241900742
Ada
Wymiar / Overall size
70 x 70 cm
24 /72
EAN
5905241015866
Lustra z oœwietleniem
Illuminated mirrors
Tulipan VI
Wymiar / Overall size
50 x 70 cm
EAN
5905241001128
Lucas
Wymiar / Overall size
53 x 69 cm
EAN
5905241001098
Rex
Wymiar / Overall size
60 x 80 cm
EAN
5905241001104
Alex
Wymiar / Overall size
65 x 75 cm
25 /72
EAN
5905241902487
Aura
Wymiar / Overall size
63 x 63 cm
EAN
5905241902432
Koral
Wymiar / Overall size
65 x 65 cm
65 x 65 cm
65 x 65 cm
EAN
5905241011301
5905241011318
5905241011325
Kolor / Colour
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite-black
Bratek
Wymiar / Overall size
50 x 65 cm
50 x 65 cm
26 /72
EAN
5905241013916
5905241013923
Kolor / Colour
br¹z / brown
grafit / graphite-black
Lustra z oœwietleniem
Illuminated mirrors
Krokus
Wymiar / Overall size
50 x 70 cm
50 x 70 cm
EAN
5905241015200
5905241015217
Kolor / Colour
chrom / chromium
mosi¹dz / brass
¯onkil
Wymiar / Overall size
55 x 65 cm
55 x 65 cm
Dorino
Wymiar / Overall size
45 x 60 cm
EAN
5905241000183
27 /72
EAN
5905241015101
5905241015118
Kolor / Colour
chrom / chromium
mosi¹dz / brass
Solo
Model
Solo 50x65 P
Solo 50x65
Wymiar / Overall size
50 x 65 cm
50 x 65 cm
EAN
5905241905372
5905241016030
Olo
Wymiar / Overall size
40 x 50 cm
EAN
5905241000688
Lio
Wymiar / Overall size
65 x 65 cm
28 /72
EAN
5905241902418
Lustra z oœwietleniem
Illuminated mirrors
Atos
Wymiar / Overall size
55 x 70 cm
EAN
5905241015699
Talia
Wymiar / Overall size
60 x 75 cm
Primo
Wymiar / Overall size
55 x 65 cm
EAN
5905241015743
29 /72
EAN
5905241015705
Ida
Wymiar / Overall size
75 x 70 cm
EAN
5905241015729
Olimp
Wymiar / Overall size
80 x 55 cm
EAN
5905241015712
Pluton
Wymiar / Overall size
80 x 65 cm
30 /72
EAN
5905241015682
Lustra z nadrukiem
Mirrors with printed design
27 /72
Lustro N1
Wymiar / Overall size
50 x 70 cm
EAN
5905241904955
Kolor / Colour
br¹z / brown
EAN
5905241905198
Kolor / Colour
br¹z / brown
Lustro N2
Wymiar / Overall size
50 x 70 cm
EAN
5905241904962
Kolor / Colour
bia³y / white
Lustro N3
Wymiar / Overall size
50 x 70 cm
32 /72
Lustra z nadrukiem
Mirrors with printed design
Lustro N6
Wymiar / Overall size
35 x 50 cm
35 x 50 cm
35 x 50 cm
EAN
5905241000107
5905241000114
5905241000121
Kolor / Colour
br¹z / brown
czerwony / red
bia³y / white
Lustro N7
Wymiar / Overall size
60 x 60 cm
60 x 60 cm
EAN
5905241000220
5905241000213
Kolor / Colour
czerwony / red
bia³y / white
33 /72
Lustro N8
Wymiar / Overall size
45 x 60 cm
45 x 60 cm
EAN
5905241000145
5905241000138
Lustro N9
Wymiar / Overall size
51 x 71 cm
51 x 71 cm
EAN
5905241000152
5905241000169
Kolor / Colour
czerwony / red
bia³y / white
Rondo
Wymiar / Overall size
65 x 65 cm
34 /72
EAN
5905241000923
Kolor / Colour
bia³y / white
br¹z / brown
Têcza
Wymiar / Overall size
65 x 65 cm
EAN
5905241000923
35 /72
Lustro N11
Wymiar / Overall size
70 x 70 cm
70 x 70 cm
EAN
5905241000268
5905241000251
Kolor / Colour
z³oty / golden
br¹z / brown
EAN
5905241000299
5905241000305
Kolor / Colour
czarny / black
z³oty / golden
Lustro N12
Wymiar / Overall size
70 x 70 cm
70 x 70 cm
EAN
5905241000275
5905241000282
Kolor / Colour
br¹z / brown
z³oty / golden
Lustro N13
Wymiar / Overall size
70 x 70 cm
70 x 70 cm
36 /72
Lustra z nadrukiem
Mirrors with printed design
Mozaika
Wymiar / Overall size
71 x 71 cm
EAN
5905241000398
Krople
Wymiar / Overall size
51 x 71 cm
Lustro N14
Wymiar / Overall size
55 x 63 cm
EAN
5905241002002
37 /72
EAN
5905241000336
Miœ
Wymiar / Overall size
50 x 50 cm
EAN
5905241002101
City
Wymiar / Overall size
50 x 70 cm
EAN
5905241002125
City II
Wymiar / Overall size
80 x 53,5 cm
38 /72
EAN
5905241002132
Lustra bez oœwietlenia
Mirrors without illumination
Opus C
Wymiar / Overall size
60 x 80 cm
EAN
5905241000978
Opus L
Wymiar / Overall size
60 x 80 cm
EAN
5905241000985
Ava
Wymiar / Overall size
70 x 70 cm
40 /72
EAN
5905241000947
Lustra bez oœwietlenia
Mirrors without illumination
Idea
Wymiar / Overall size
60 x 60 cm
60 x 60 cm
EAN
5905241000954
5905241000961
Kolor / Colour
czarny / black
matowy / matte
Syriusz
Wymiar / Overall size
65 x 80 cm
EAN
5905241000930
41 /72
Bryza
Wymiar / Overall size
70 x 70 cm
EAN
5905241010731
Ferro
Wymiar / Overall size
55 x 79 cm
55 x 79 cm
55 x 79 cm
60 x 120 cm
EAN
5905241905440
5905241000367
5905241000350
5905241000374
Kolor / Colour
czarny / black
czerwony / red
bia³y / white
bia³y / white
Victor
Wymiar / Overall size
60 x 77 cm
50 x 66 cm
40 x 56 cm
42 /72
EAN
5905241905013
5905241000879
5905241000886
Lustra bez oœwietlenia
Mirrors without illumination
Fala
Wymiar / Overall size
27 x 152 cm
EAN
5905241036540
Agat II
Wymiar / Overall size
26 x 37 cm
40 x 60 cm
44 x 118 cm
45 x 65 cm
58 x 76 cm
60 x 105 cm
EAN
5905241034201
5905241030104
5905241030401
5905241030203
5905241030302
5905241030500
Molino
Wymiar / Overall size
50 x 70 cm
EAN
5905241903484
¯agiel
Wymiar / Overall size
53 x 84 cm
EAN
5905241905228
43 /72
Prostok¹t fazowany - lustro bezpieczne
Wymiar / Overall size
50 x 80 cm
50 x100 cm
50 x 120 cm
60 x 80 cm
EAN
5905241002408
5905241002385
5905241002392
5905241002415
Prostok¹t fazowany / Bevelled rectangle
Wymiar / Overall size
40 x 80 cm
40 x 100 cm
45 x 120 cm
50 x 60 cm
50 x 70 cm
50 x 100 cm
60 x 120 cm
EAN
5905241031408
5905241031309
5905241031200
5905241036526
5905241031507
5905241036502
5905241031101
Prostok¹t szlifowany / Polished rectangle
Wymiar / Overall size
30 x 45 cm
40 x 60 cm
50 x 60 cm
50 x 100 cm
EAN
5905241904429
5905241036533
5905241900803
5905241036519
44 /72
Lustra bez oœwietlenia
Mirrors without illumination
Prostok¹t szlifowany 50/80
Polished Rectangle 50/80
Wymiar / Overall size
50 x 80 cm
EAN
5905241036496
Owal fazowany / Oval bevelled
Wymiar / Overall size
75 x 115 cm
42 x 115 cm
Owal szlifowany / Oval polished
Wymiar / Overall size
57 x 97 cm
42 x 77 cm
EAN
5905241030906
5905241031002
45 /72
EAN
5905241034508
5905241035307
Orion
Wymiar / Overall size
70 x 70 cm
EAN
5905241034409
Agis
Wymiar / Overall size
45 x 105 cm
EAN
5905241034607
Ara
Wymiar / Overall size
75 x 55 cm
46 /72
EAN
5905241035703
Lustra bez oœwietlenia
Mirrors without illumination
Klio
Wymiar / Overall size
58 x 58 cm
EAN
5905241035109
Hera
Wymiar / Overall size
56 x 65 cm
Kora
Wymiar / Overall size
60 x 80 cm
EAN
5905241034300
47 /72
EAN
5905241034805
Fama
Wymiar / Overall size
68 x 87 cm
EAN
5905241036106
Ikar
Wymiar / Overall size
50 x 82 cm
EAN
5905241034904
Oœmiok¹t / Octagon
Wymiar / Overall size
48 x 48 cm
50 x 50 cm
60 x 60 cm
48 /72
EAN
5905241036489
5905241033402
5905241030807
Lustra bez oœwietlenia
Mirrors without illumination
Faba
Wymiar / Overall size
54 x 41 cm
EAN
5905241036472
Ksiê¿yc
Wymiar / Overall size
46 x 36 cm
Ko³o fazowane / Bevelled circle
Wymiar / Overall size
58 x 58 cm
EAN
5905241030609
49 /72
EAN
5905241030708
Toaletka
Wymiar / Overall size
50 x 40 cm
55 x 50 cm
EAN
5905241031804
5905241031903
Toaletka I
Wymiar / Overall size
55 x 53 cm
EAN
5905241903491
Toaletka II
Wymiar / Overall size
44 x 63 cm
EAN
5905241903507
Toaletka III
Wymiar / Overall size
55 x 53 cm
50 /72
EAN
5905241903514
Lustra bez oœwietlenia
Mirrors without illumination
Szafir
Wymiar / Overall size
65 x 90 cm
65 x 90 cm
EAN
5905241012018
5905241012025
Kolor / Colour
br¹z / brown
grafit / graphite
Kombi
Wymiar / Overall size
65 x 95 cm
65 x 95 cm
65 x 95 cm
EAN
5905241011202
5905241011219
5905241011226
Kolor / Colour
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
51 /72
Velvet
Wymiar / Overall size
50 x 124 cm
EAN
5905241900698
Velvet II
Wymiar / Overall size
50 x 124 cm
EAN
5905241900704
Velvet III
Wymiar / Overall size
50 x 124 cm
52 /72
EAN
5905241900711
Lustra bez oœwietlenia
Mirrors without illumination
Velvet IV
Wymiar / Overall size
50 x 80 cm
EAN
5905241900728
53 /72
Neo
Wymiar / Overall size
60 x 60 cm
EAN
5905241900674
Neo II
Wymiar / Overall size
60 x 60 cm
54 /72
EAN
5905241900681
Lustra do samodzielnego monta¿u
Self-assembly mirrors
51 /72
Prostok¹t SM / Rectangle self-assembly
Wymiar / Overall size
45 x 30 cm
45 x 45 cm
60 x 30 cm
60 x 45 cm
60 x 60 cm
90 x 30 cm
90 x 45 cm
90 x 60 cm
120 x 30 cm
120 x 45 cm
150 x 50 cm
EAN
5905241905990
5905241906003
5905241043999
5905241906010
5905241906027
5905241906034
5905241906041
5905241906058
5905241905969
5905241905976
5905241905983
56 /72
Lustra do samodzielnego monta¿u
Self-assembly mirrors
Prostok¹t SM / Rectangle self-assembly
Wymiar / Overall size
45 x 30 cm
45 x 45 cm
60 x 30 cm
60 x 45 cm
60 x 60 cm
90 x 30 cm
90 x 45 cm
90 x 60 cm
120 x 30 cm
120 x 45 cm
150 x 50 cm
EAN
5905241043807
5905241905907
5905241043784
5905241905914
5905241905921
5905241905938
5905241905945
5905241905952
5905241905877
5905241905884
5905241905891
Agat SM / Agat self-assembly
Wymiar / Overall size
45 x 30 cm
60 x 30 cm
90 x 30 cm
90 x 60 cm
120 x 45 cm
150 x 50 cm
EAN
5905241043869
5905241906119
5905241906126
5905241906133
5905241906102
5905241043814
Agat SM / Agat self-assembly
Wymiar / Overall size
45 x 30 cm
60 x 30 cm
90 x 30 cm
90 x 60 cm
120 x 45 cm
150 x 50 cm
57 /72
EAN
5905241044071
5905241906072
5905241906089
5905241906096
5905241906065
5905241044026
Ko³o SM / Circle self-assembly
Wymiar / Overall size
42 x 42 cm
60 x 60 cm
Ko³o SM / Circle self-assembly
Wymiar / Overall size
42 x 42 cm
60 x 60 cm
EAN
5905241044101
5905241044095
58 /72
EAN
5905241043906
5905241043883
Lustra w ramach
Framed mirrors
55 /72
ON 55x80 H
Wymiar / Overall size
55 x 80 cm
EAN
5905241000619
Kolor / Colour
heban / ebony
ON 55x80 W
Wymiar / Overall size
55 x 80 cm
EAN
5905241000626
Kolor / Colour
wenge / wenge
ON 55x80 Z
Wymiar / Overall size
55 x 80 cm
60 /72
EAN
5905241000633
Kolor / Colour
zebrano / zebrano
Lustra w ramach
Framed mirrors
Lustro w ramie MDF
Mirror in an MDF frame
Wymiar / Overall size
30 x 120 cm
45 x 82 cm
50 x 102 cm
60 x 125 cm
60 x 60 cm
30 x 120 cm
45 x 82 cm
50 x 102 cm
60 x 125 cm
60 x 60 cm
EAN
5905241904764
5905241051574
5905241051581
5905241051598
5905241904733
5905241904740
5905241051543
5905241051550
5905241051567
5905241904726
Lustro MD / MD Mirror
Wymiar / Overall size
70 x 100 cm
EAN
5905241000657
Kolor / Colour
wenge / wenge
Lustro w ramie stylizowanej
Mirror in a stylized frame
Wymiar / Overall size
50 x 100 cm
EAN
5905241000015
61 /72
Kolor / Colour
z³oty / golden
Kolor / Colour
ciemny br¹z / dark brown
ciemny br¹z / dark brown
ciemny br¹z / dark brown
ciemny br¹z / dark brown
ciemny br¹z / dark brown
buk / beech
buk / beech
buk / beech
buk / beech
buk / beech
Lustro w prostokatnej ramie drewnianej
Mirror in a rectangular wooden frame
Wymiar / Overall size
33 x 49 cm
33 x 49 cm
46 x 105 cm
46 x 105 cm
58 x 128 cm
58 x 128 cm
EAN
5905241904719
5905241904702
5905241050713
5905241050706
5905241050812
5905241050805
Kolor / Colour
ciemny br¹z / dark brown
jasna sosna / light pine
br¹z / brown
jasna sosna / light pine
br¹z / brown
jasna sosna / light pine
Lustro w pó³okr¹g³ej ramie drewnianej
Mirror in a semicircular wooden frame
Wymiar / Overall size
46 x 105 cm
46 x 105 cm
EAN
5905241050614
5905241050607
Lustro w oœmiok¹tnej ramie drewnianej
Mirror in an octagonal wooden frame
Wymiar / Overall size
38 x 86 cm
38 x 86 cm
46 x 105 cm
46 x 105 cm
47 x 68 cm
47 x 68 cm
47 x 88 cm
47 x 88 cm
60 x 90 cm
60 x 90 cm
EAN
5905241050119
5905241050102
5905241050416
5905241050409
5905241050218
5905241050201
5905241050317
5905241050300
5905241050515
5905241050508
Kolor / Colour
br¹z / brown
jasna sosna / light pine
br¹z / brown
jasna sosna / light pine
br¹z / brown
jasna sosna / light pine
br¹z / brown
jasna sosna / light pine
br¹z / brown
jasna sosna / light pine
62 /72
Kolor / Colour
br¹z / brown
jasna sosna / light pine
P³ytki lustrzane
Mirror tiles
59 /72
P³ytki lustrzane / Mirror tiles
Lustra prostok¹tne lub æwierækoliste, szlifowane
lub fazowane. Ró¿norodnoœæ rozmiarów umo¿liwia
ich ³¹czenie ze sob¹ i tworzenie aran¿acji.
Ka¿de lustro wyposa¿one w taœmê dwustronn¹
umo¿liwiaj¹c¹ jego monta¿ bez dodatkowych
wieszaków lub kleju.
Polished or bevelled mirrors shaped
as rectangles or semi-circles. Their different
dimensions make it possible to connect various
mirror tiles and create new interior designs. Each
mirror is equipped with a double-sided adhesive
tape to fasten the tile on a surface without additional
hangers or adhesive.
64 /72
P³ytki lustrzane
Mirror tiles
P³ytki lustrzane pakowane w kompletach
Mirror tiles packed in sets
Wymiar
Overall size
EAN
Obróbka
Edge finishing
Kolor
Colour
Kszta³t
Shape
10 x 10 cm
10 x 10 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
15 x 15 cm
15 x 15 cm
15 x 15 cm
15 x 15 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
20 x 20 cm
20 x 20 cm
20 x 20 cm
20 x 20 cm
20 x 20 cm
30 x 30 cm
30 x 30 cm
30 x 30 cm
30 x 30 cm
30 x 30 cm
30 x 30 cm
20 x 20 cm
20 x 20 cm
20 x 20 cm
20 x 20 cm
20 x 20 cm
20 x 20 cm
30 x 30 cm
30 x 30 cm
30 x 30 cm
30 x 30 cm
30 x 30 cm
30 x 30 cm
20 x 30 cm
20 x 30 cm
20 x 30 cm
20 x 30 cm
20 x 30 cm
20 x 30 cm
15 x 30 cm
15 x 30 cm
15 x 30 cm
15 x 30 cm
15 x 30 cm
15 x 30 cm
5905241040103
5905241040110
5905241040127
5905241040202
5905241040219
5905241040226
5905241040301
5905241040318
5905241040325
5905241040400
5905241040417
5905241040424
5905241040509
5905241040516
5905241040523
5905241040608
5905241040615
5905241040622
5905241040707
5905241040714
5905241040721
5905241040806
5905241040813
5905241040820
5905241040905
5905241040912
5905241040929
5905241041001
5905241041018
5905241041025
5905241041100
5905241041117
5905241041124
5905241041209
5905241041216
5905241041223
5905241041308
5905241041315
5905241041322
5905241041605
5905241041612
5905241041629
5905241041704
5905241041711
5905241041728
szlif / polish
szlif / polish
szlif / polish
szlif / polish
szlif / polish
szlif / polish
faza / bevel
faza / bevel
faza / bevel
szlif / polish
szlif / polish
szlif / polish
faza / bevel
faza / bevel
faza / bevel
szlif / polish
szlif / polish
szlif / polish
faza / bevel
faza / bevel
faza / bevel
szlif / polish
szlif / polish
szlif / polish
faza / bevel
faza / bevel
faza / bevel
szlif / polish
szlif / polish
szlif / polish
faza / bevel
faza / bevel
faza / bevel
szlif / polish
szlif / polish
szlif / polish
faza / bevel
faza / bevel
faza / bevel
szlif / polish
szlif / polish
szlif / polish
faza / bevel
faza / bevel
faza / bevel
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
æwieræko³o / quarter-circle
æwieræko³o / quarter-circle
æwieræko³o / quarter-circle
æwieræko³o / quarter-circle
æwieræko³o / quarter-circle
æwieræko³o / quarter-circle
æwieræko³o / quarter-circle
æwieræko³o / quarter-circle
æwieræko³o / quarter-circle
æwieræko³o / quarter-circle
æwieræko³o / quarter-circle
æwieræko³o / quarter-circle
prostok¹t / rectangle
prostok¹t / rectangle
prostok¹t / rectangle
prostok¹t / rectangle
prostok¹t / rectangle
prostok¹t / rectangle
prostok¹t / rectangle
prostok¹t / rectangle
prostok¹t / rectangle
prostok¹t / rectangle
prostok¹t / rectangle
prostok¹t / rectangle
65 /72
Sztuk w opakowaniu
Tiles in a pack
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
P³ytki lustrzane pakowane po sztuce
Mirror tiles packed individually
Wymiar
Overall size
EAN
Obróbka
Edge finishing
Kolor
Colour
Kszta³t
Shape
10 x 10 cm
10 x 10 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
15 x 15 cm
15 x 15 cm
15 x 15 cm
15 x 15 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
20 x 20 cm
20 x 20 cm
20 x 20 cm
20 x 20 cm
20 x 20 cm
30 x 30 cm
30 x 30 cm
30 x 30 cm
30 x 30 cm
30 x 30 cm
30 x 30 cm
20 x 20 cm
20 x 20 cm
20 x 20 cm
20 x 20 cm
20 x 20 cm
20 x 20 cm
30 x 30 cm
30 x 30 cm
30 x 30 cm
30 x 30 cm
30 x 30 cm
30 x 30 cm
20 x 30 cm
20 x 30 cm
20 x 30 cm
20 x 30 cm
20 x 30 cm
20 x 30 cm
15 x 30 cm
15 x 30 cm
15 x 30 cm
15 x 30 cm
15 x 30 cm
15 x 30 cm
20 x 25 cm
20 x 25 cm
20 x 25 cm
20 x 25 cm
20 x 25 cm
20 x 25 cm
5905241042008
5905241042015
5905241042022
5905241042107
5905241042114
5905241042121
5905241042206
5905241042213
5905241042220
5905241042305
5905241042312
5905241042329
5905241042404
5905241042411
5905241042428
5905241042503
5905241042510
5905241042527
5905241042602
5905241042619
5905241042626
5905241042701
5905241042718
5905241042725
5905241042800
5905241042817
5905241042824
5905241042909
5905241042916
5905241042923
5905241043005
5905241043012
5905241043029
5905241043104
5905241043111
5905241043128
5905241043203
5905241043210
5905241043227
5905241043302
5905241043319
5905241043326
5905241043401
5905241043418
5905241043425
5905241043500
5905241043517
5905241043524
5905241043609
5905241043616
5905241043623
szlif / polish
szlif / polish
szlif / polish
szlif / polish
szlif / polish
szlif / polish
faza / bevel
faza / bevel
faza / bevel
szlif / polish
szlif / polish
szlif / polish
faza / bevel
faza / bevel
faza / bevel
szlif / polish
szlif / polish
szlif / polish
faza / bevel
faza / bevel
faza / bevel
szlif / polish
szlif / polish
szlif / polish
faza / bevel
faza / bevel
faza / bevel
szlif / polish
szlif / polish
szlif / polish
faza / bevel
faza / bevel
faza / bevel
szlif / polish
szlif / polish
szlif / polish
faza / bevel
faza / bevel
faza / bevel
szlif / polish
szlif / polish
szlif / polish
faza / bevel
faza / bevel
faza / bevel
szlif / polish
szlif / polish
szlif / polish
faza / bevel
faza / bevel
faza / bevel
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
srebro / silver
br¹z / brown
grafit / graphite
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
kwadrat / square
æwieræko³o / quarter-circle
æwieræko³o / quarter-circle
æwieræko³o / quarter-circle
æwieræko³o / quarter-circle
æwieræko³o / quarter-circle
æwieræko³o / quarter-circle
æwieræko³o / quarter-circle
æwieræko³o / quarter-circle
æwieræko³o / quarter-circle
æwieræko³o / quarter-circle
æwieræko³o / quarter-circle
æwieræko³o / quarter-circle
prostok¹t / rectangle
prostok¹t / rectangle
prostok¹t / rectangle
prostok¹t / rectangle
prostok¹t / rectangle
prostok¹t / rectangle
prostok¹t / rectangle
prostok¹t / rectangle
prostok¹t / rectangle
prostok¹t / rectangle
prostok¹t / rectangle
prostok¹t / rectangle
prostok¹t / rectangle
prostok¹t / rectangle
prostok¹t / rectangle
prostok¹t / rectangle
prostok¹t / rectangle
prostok¹t / rectangle
66 /72
Pó³ki
Shelves
63 /72
Pó³ka szklana z galeryjk¹
Glass shelf with railing
Wymiar / Overall size
50 x 15 cm
60 x 15 cm
70 x 15 cm
80 x 15 cm
90 x 15 cm
EAN
5905241033303
5905241033204
5905241033105
5905241033020
5905241033006
Kolor / Colour
chrom / chromium
chrom / chromium
chrom / chromium
chrom / chromium
chrom / chromium
Pó³ka szklana 10 mm
10 mm glass shelf
Wymiar / Overall size
50 x 15 cm
60 x 15 cm
65 x 15 cm
70 x 15 cm
80 x 15 cm
90 x 15 cm
EAN
5905241035406
5905241032405
5905241032306
5905241032207
5905241032108
5905241032009
Kolor / Colour
chrom / chromium
chrom / chromium
chrom / chromium
chrom / chromium
chrom / chromium
chrom / chromium
Pó³ka szklana 8 mm
8 mm glass shelf
Wymiar / Overall size
60 x 15 cm
60 x 15 cm
60 x 25 cm
60 x 25 cm
80 x 15 cm
80 x 15 cm
80 x 25 cm
80 x 25 cm
EAN
5905241090603
5905241090597
5905241090641
5905241090634
5905241090627
5905241090610
5905241090665
5905241090658
Kolor / Colour
bezbarwny / transparent
matowy / matte
bezbarwny / transparent
matowy / matte
bezbarwny / transparent
matowy / matte
bezbarwny / transparent
matowy / matte
Pó³ka szklana 8 mm
8 mm glass shelf
Wymiar / Overall size
60 x 15 cm
60 x 15 cm
60 x 25 cm
60 x 25 cm
80 x 15 cm
80 x 15 cm
80 x 25 cm
80 x 25 cm
68 /72
EAN
5905241090719
5905241090689
5905241090733
5905241090702
5905241090726
5905241090696
5905241090740
5905241090672
Kolor / Colour
bezbarwny / transparent
matowy / matte
bezbarwny / transparent
matowy / matte
bezbarwny / transparent
matowy / matte
bezbarwny / transparent
matowy / matte
Pó³ki
Shelves
Pó³ka satynowa 5 mm
5 mm etched glass shelf
Wymiar / Overall size
60 x 15 cm
60 x 15 cm
EAN
5905241090214
5905241090207
Kolor / Colour
matowy / matte
bezbarwny / transparent
Pó³ka satynowa 5 mm
5 mm etched glass shelf
Wymiar / Overall size
60 x 15 cm
60 x 15 cm
EAN
5905241090313
5905241090306
Kolor / Colour
matowy / matte
bezbarwny / transparent
Pó³ka satynowa 5 mm
5 mm etched glass shelf
Wymiar / Overall size
60 x 15 cm
60 x 15 cm
EAN
5905241090115
5905241090108
Kolor / Colour
matowy / matte
bezbarwny / transparent
Pó³ka szklana hartowana 5 mm
5 mm tempered glass shelf
Wymiar / Overall size
100 x 15 cm
100 x 15 cm
120 x 15 cm
120 x 15 cm
40 x 15 cm
40 x 15 cm
50 x 15 cm
60 x 15 cm
60 x 15 cm
80 x 15 cm
80 x 15 cm
EAN
5905241060507
5905241062556
5905241060606
5905241062655
5905241060705
5905241062754
5905241060996
5905241060309
5905241062358
5905241060408
5905241062457
Kolor / Colour
bezbarwny / transparent
matowy / matte
bezbarwny / transparent
matowy / matte
bezbarwny / transparent
matowy / matte
bezbarwny / transparent
bezbarwny / transparent
matowy / matte
bezbarwny / transparent
matowy / matte
69 /72
Pó³ka szklana 10 mm
10 mm glass shelf
Wymiar / Overall size
25 x 25 cm
30 x 30 cm
35 x 35 cm
EAN
5905241033709
5905241033501
5905241033600
Kolor / Colour
chrom / chromium
chrom / chromium
chrom / chromium
Pó³ka szklana 8 mm
8 mm glass shelf
Wymiar / Overall size
25 x 25 cm
25 x 25 cm
35 x 35 cm
35 x 35 cm
EAN
5905241090566
5905241090559
5905241090580
5905241090573
Kolor / Colour
bezbarwny / transparent
matowy / matte
bezbarwny / transparent
matowy / matte
Pó³ka szklana hartowana 5 mm
5 mm tempered glass shelf
Wymiar / Overall size
25 x 25 cm
25 x 25 cm
30 x 30 cm
30 x 30 cm
35 x 35 cm
35 x 35 cm
70 /72
EAN
5905241061405
5905241063454
5905241061504
5905241063553
5905241061603
5905241063652
Kolor / Colour
bezbarwny / transparent
matowy / matte
bezbarwny / transparent
matowy / matte
bezbarwny / transparent
matowy / matte
U¿yte symbole / Symbols used
klasa szczelnoœci IP54
IP54
fazowane krawêdzie
oœwietlenie LED
IP54 rating
bevelled edges
LED
LED illumination
fluorescent illumination
oœwietlenie - œwietlówka
oœwietlenie - halogen
halogen illumination
oœwietlenie - ¿arówka
bulb illumination
mo¿liwoœæ powieszenia pionowo lub poziomo
portrait or landscape orientation
kinkiet sprzedawany osobno
spotlights sold separately
lustro bez wieszaków
no hangers
foil-protected
lustro zabezpieczone foli¹
aluminiowa rama
Alu
touch switch
Hicover
w³¹cznik dotykowy
rama Hicover
aluminium frame
71 /72
Hicover frame
Dubiel Vitrum Producent Szk³a i Luster
ul. Kiliñskiego 74a
34-700 Rabka-Zdrój, Poland
telefon +48 18 26 77 717
fax
+48 18 26 77 922
e-mail [email protected]
www.dubielvitrum.pl
www.dubielvitrum.pl
Dubiel Vitrum Sp.j. | ul.Kilińskiego 74a | 34-700 Rabka-Zdrój | tel. +48 18 267 77 17 | fax. +48 18 267 79 22 | e-mail: [email protected]
Dubiel Vitrum – cennik luster
Rabka-Zdrój 5.03.2014
Lustra z oświetleniem
Model
Rozmiar (cm)
EAN
Cena netto PLN
Cena brutto PLN
70x70
5905241015866
202,44
249 zł
85x68
5905241900759
348,78
429 zł
65x75
5905241902487
243,09
299 zł
55x70
5905241015699
138,21
170 zł
63x63
5905241902432
146,34
180 zł
50x65
5905241002118
300,81
370 zł
Ada
Lustro srebrne przyklejone na okrągłym
podkładzie w kolorze grafitowym. Wyposażone
w dwa kinkiety.
Alba
Lustro z pionowymi matowanymi pasami.
Podświetlone zestawem świetlówek.
Alex
Lustro prostokątne składające się z dwóch tafli
oraz ozdobnych matowych pasów. Do
podświetlenia lustra zastosowano nowoczesne
kinkiety.
Atos
Lustro prostokątne z zaokrąglonymi rogami
oraz fazą na odcinkach pionowych.
Wyposażone w dwa kinkiety siatkowe.
Aura
Lustro prostokątne z obwodową fazą matową
oraz zestawem dwóch kinkietów.
Bratek II
Lustro srebrne umieszczone na podkładzie ze
szkła w kolorze czarnym. W górnej części
podkładu wymatowano pas, podświetlony
diodami LED.
1
www.dubielvitrum.pl
Buco
Lustro ze ściętym narożnikiem oraz jednym
podświetlanym, matowym pasem.
50x60
5905241000572
202,44
249 zł
89x103
5905241002439
503,25
619 zł
73x63
5905241002071
373,98
460 zł
73x63
55x80
5905241002293
5905241002309
260,16
260,16
320 zł
320 zł
80x60
5905241015774
138,21
170 zł
55x65
5905241015767
138,21
170 zł
55x65
5905241015965
146,34
180 zł
Bumerang
Lustro o nieregularnym kształcie, z
dodatkowym lustrem powiększającym (3krotne powiększenie), podświetlonym
obwodowo diodami LED.
Campo
Lustro w aluminiowej obudowie Alucover DV z
matowanymi po bokach pasami,
podświetlonym świetlówkami. Obudowa
zapewnia odpowiednią ochronę obwodów
elektrycznych (klasa szczelności IP 54), dzięki
czemu lustro może być bezpiecznie
użytkowane w łazienkach.
Campo II
Lustro z matowanymi po bokach pasami,
podświetlonymi świetlówkami. Mocowane na
dwóch wieszakach dystansowych.
Caso
Lustro owalne, szlifowane, podświetlone
dwoma kinkietami.
Cento
Lustro fazowane, prostokątne z dwoma
kinkietami.
Cento II
Lustro prostokątne fazowane. Wyposażenie
standardowe zawiera dwa kinkiety oraz półkę
szklaną mocowaną do lustra.
2
www.dubielvitrum.pl
Ceti
Lustro z podświetlanym ozdobnym motywem
kwiatowym.
79x55
5905241000596
341,46
420 zł
50x50
60x60
5905241002507
5905241002361
259,35
267,48
319 zł
329 zł
85x65
5905241002880
421,95
519 zł
60x60
5905241000916
398,37
490 zł
45x60
5905241000183
130,08
160 zł
70x60
100x60
5905241002088
5905241002095
422,76
520,33
520 zł
640 zł
70x73
5905241900735
219,51
270 zł
Dakota
Lustro fazowane obwodowo, podświetlane od
tyłu diodami LED.
Dione
nowość
Lustro owalne z wymatowanym obwodowo
pasem podświetlanym diodami LED.
Możliwość powieszenia w pionie lub poziomie.
Dora II
Lustro srebrne z przyklejoną szklaną półką. W
górnej części wymatowany pas. Półka i pas
matowy podświetlone świetlówkami.
Dorino
Lustro z górną krawędzią w kształcie fali.
Wyposażone w kinkiet oraz półkę szklaną
mocowaną do lustra.
Fondo
Lustro w aluminiowej obudowie Alucover DV z
matowanym poziomym pasem, podświetlonym
diodami LED. Obudowa zapewnia
odpowiednią ochronę obwodów elektrycznych
(klasa szczelności IP 54), dzięki czemu lustro
może być bezpiecznie używane w łazienkach.
Gaja
Lustro półokrągłe z zaokrąglonymi dolnymi
rogami. Wyposażone w półkę oraz
podświetlone dwoma kinkietami.
3
www.dubielvitrum.pl
Gaja II
Lustro półokrągłe z zaokrąglonymi dolnymi
rogami. Dodatkowo naklejono element
ozdobny w kolorze srebrnym. Wyposażone w
półkę oraz podświetlone dwoma kinkietami.
70x73
5905241900742
174,80
215 zł
90x70
5905241015507
486,99
599 zł
90x70
5905241002477
462,60
569 zł
75x70
5905241015729
186,99
230 zł
58x70
5905241015934
259,35
319 zł
49x60
5905241000664
202,44
249 zł
49x60
5905241000565
202,44
249 zł
Helios
Lustro z dwoma pionowymi matowymi pasami
podświetlonymi od tyłu zestawem żarówek
halogenowych. Dobrze prezentuje się na
jasnym tle.
Helios LED
Lustro z dwoma pionowymi matowymi pasami
podświetlonymi od tyłu diodami LED wysokiej
mocy. Dobrze prezentuje się na jasnym tle.
Ida
Lustro srebrne przyklejone na podkładzie w
kolorze grafitowym. Wyposażone w dwa
kinkiety kulowe.
Inga
Lustro o ściętej krawędzi z jednym pionowym,
matowanym pasem podświetlanym od tyłu
zestawem żarówek halogenowych.
Inga II L
Lustro o ściętej krawędzi z jednym pionowym
matowym pasem podświetlanym z tyłu
świetlówką.
Inga II P
Lustro o ściętej krawędzi z jednym pionowym
matowym pasem podświetlanym z tyłu
świetlówką.
4
www.dubielvitrum.pl
Koło Zoom
Lustro w kształcie koła, z dodatkowym lustrem
powiększającym (3-krotne powiększenie),
podświetlonym obwodowo diodami LED.
70x70
5905241002323
333,33
410 zł
50x70
50x70
5905241015217
5905241015200
Chrom – 211,33
Mosiądz – 211,33
260 zł
260 zł
90x78
5905241900797
585,37
720 zł
90x60
5905241002422
394,31
485 zł
53x73
53x73
53x73
5905241905259
5905241905235
5905241905433
Niebieski – 292,68
Czerwony – 292,68
Biały – 292,68
360 zł
360 zł
360 zł
53x73
53x73
5905241905266
5905241905242
Niebieski – 292,68
Czerwony – 292,68
360 zł
360 zł
50x65
5905241001951
191,06
235 zł
Krokus
Lustro srebrne z górną częścią w kształcie
półkola, fazowane obwodowo oraz
wyposażone w dwa kinkiety w dostępnych
kolorach chromu i mosiądzu.
Lacrima
Lustro składające się z trzech fazowanych
części połączonych bezbarwną taflą szklaną.
Podświetlone zestawem żarówek
halogenowych.
Lazaro
Lustro prostokątne z piaskowanym obwodowo,
podświetlonym diodami LED pasem.
Mocowane na dwóch uchwytach
dystansowych. Możliwość powieszenia w
pionie lub poziomie.
Ledi
Lustro prostokątne z fazą matową o
szerokości 5mm oraz oświetleniem diodowym
w kolorze niebieskim, czerwonym lub białym
Ledi II
Lustro prostokątne z fazą matową o
szerokości 5mm oraz oświetleniem diodowym
w kolorze niebieskim lub czerwonym.
Leo
Lustro srebrne z oświetleniem z bocznymi,
ozdobnymi pasami wykonanymi z lustra
grafitowego. Matowany pas podświetlany z
tyłu świetlówką.
5
www.dubielvitrum.pl
Libera
Lustro z szerokimi matowymi pasami w
kształcie łuku. Pasy podświetlone od tyłu
zestawem żarówek halogenowych.
75x52
5905241900766
300,81
370 zł
50x65
5905241001791
161,79
199 zł
50x65
5905241001968
186,99
230 zł
65x65
5905241902418
414,63
510 zł
79x55
5905241000541
345,53
425 zł
50x60
50x60
5905241000589
5905241000640
Wyłącznik – 316,26
276,42
389 zł
340 zł
53x69
5905241001098
153,66
189 zł
Linea
Lustro z matowanym pasem podświetlanym z
tyłu świetlówką.
Linea II
Lustro z półką, z matowanym pasem
podświetlanym z tyłu świetlówką.
Lio
Lustro w ramie aluminiowej w kolorze chromu
podświetlone dwoma kinkietami o
nowoczesnej formie.
Liwa
Lustro z podświetlanym ozdobnym motywem
kwiatowym.
Loki
Lustro z pionowymi matowymi pasami oraz
podświetlonym wzorem w kształcie krążków.
Dostępne w wersji z wyłącznikiem dotykowym
i bez wyłącznika.
Lucas
Lustro srebrne przyklejone na podkładzie z
lustra grafitowego. Wyposażone w szklaną
półkę i podświetlone kinkietem.
6
www.dubielvitrum.pl
Luke
Lustro podświetlane z matowymi pasami
zdobionymi nadrukowanym wzorem w kolorze
złotym.
79x55
5905241905426
365,85
450 zł
55x65
5905241903545
203,25
250 zł
57x67
5905241904528
251,22
309 zł
85x65
5905241002354
486,99
599 zł
50x65
5905241002378
260,16
320 zł
85x65
5905241002330
381,30
469 zł
85x65
5905241002347
462,60
569 zł
Luna
Lustro z zaokrąglonymi rogami oraz jednym
podświetlanym, matowym pasem.
Luna II
Lustro z zaokrąglonymi rogami oraz dwoma
podświetlanymi, matowymi pasami. Lustro
wyposażone w wyłącznik sznurkowy jednej
świetlówki.
Midas
Lustro prostokątne z zaokrąglonymi rogami.
Matowane pola zostały podświetlone diodami
LED.
Montana
Lustro fazowane obwodowo, podświetlane od
tyłu diodami LED. Możliwość powieszenia w
pionie lub poziomie.
Nevada
Lustro prostokątne z zaokrąglonymi rogami, z
dodatkowym lustrem powiększającym (3krotne powiększenie), podświetlonym
obwodowo diodami LED.
Nevada I
Lustro prostokątne z zaokrąglonymi rogami, z
dodatkowym lustrem powiększającym (3krotne powiększenie) oraz wymatowanym
paskiem, podświetlonymi diodami LED.
7
www.dubielvitrum.pl
Olimp
Lustro srebrne przyklejone na podkładzie w
kolorze grafitowym. Wyposażone w dwa
kinkiety kulowe.
80x55
5905241015712
145,53
179 zł
40x50
5905241000688
85,37
105 zł
60x80
60x60
5905241003009
5905241003085
397,56
365,04
489 zł
449 zł
70x80
5905241001760
486,99
599 zł
50x60
5905241000428
276,42
340 zł
80x65
5905241015682
174,80
215 zł
55x65
5905241015743
69,11
85 zł
Olo
Lustro srebrne przyklejone na podkładzie w
kolorze grafitowym. Wyposażone w dwa
kinkiety kulowe.
Perfekt nowość
Lustro w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi
rogami, szlifowane obwodowo. Wymatowany
obwodowo pasek podświetlono diodami LED.
Lustro można powiesić poziomo lub pionowo.
Pegaz
Lustro w aluminiowej obudowie Alucover DV z
matowanymi polami w kształcie lampionów,
podświetlonymi halogenami. Obudowa
zapewnia odpowiednią ochronę obwodów
elektrycznych (klasa szczelności IP 54), dzięki
czemu lustro może być bezpiecznie używane
w łazienkach.
Piano
Lustro z pionowymi matowymi pasami oraz
podświetlonym wzorem w kształcie
prostokątów.
Pluton
Lustro srebrne z półką szklaną oraz dwoma
kinkietami kulowymi.
Primo
Lustro szlifowane ze ściętym narożnikiem
podświetlone jednym kinkietem siatkowym.
8
www.dubielvitrum.pl
Ready
Lustro z wyłącznikiem dotykowym,
podświetlane zestawem świetlówek.
65x65
5905241905853
381,30
469 zł
65x65
5905241905860
486,99
599 zł
60x90
5905241001104
218,70
269 zł
79x62
5905241903569
333,33
410 zł
80x60
5905241905365
251,22
309 zł
50x65
5905241905372
93,50
115 zł
50x65
5905241016030
56,10
69 zł
Ready Z
Lustro z wyłącznikiem dotykowym oraz z
zegarem. Podświetlane zestawem świetlówek.
Rex
Lustro srebrne przyklejone na podkładzie z
lustra grafitowego. Wyposażone w szklaną
półkę i podświetlone dwoma kinkietami.
Selene
Lustro prostokątne fazowane na dwóch
krawędziach z pionowymi pasami
podświetlonymi od tyłu zestawem świetlówek.
Selene II
Lustro z dwoma matowymi pasami
podświetlonymi zestawem świetlówek.
Solo P
Lustro półokrągłe szlifowane z jednym
kinkietem oraz półką.
Solo
Lustro półokrągłe szlifowane z jednym
kinkietem.
9
www.dubielvitrum.pl
Talia
Lustro szlifowane z górną krawędzią w
kształcie fali. Wyposażone w dwa kinkiety
siatkowe.
Triton
60x75
5905241015705
153,66
189 zł
67x67
5905241002897
421,95
519 zł
50x70
5905241001128
186,18
229 zł
60x77
60x77
5905241000329
5905241000176
Niebieski – 316,26
Biały – 316,26
389 zł
389 zł
50x66
60x77
5905241001722
5905241002316
260,16
324,39
320 zł
399 zł
80x60
5905241002873
511,38
629 zł
66,5x66,5
62,5x86,5
5905241002149
5905241002156
520,33
568,29
640 zł
699 zł
nowość
Lustro szlifowane obwodowo, podświetlane
diodami LED.
Tulipan VI
Lustro srebrne przyklejone na podkładzie
wykonanym także z lustra srebrnego.
Wyposażone w szklaną półkę i podświetlone
dwoma kinkietami. Oświetlenie – żarówki.
Victor II
Lustro z matowym paskiem po obwodzie
oraz oświetleniem diodowym LED w
kolorze białym lub niebieskim.
Vittorio
Lustro z matowanym obwodowo pasem,
podświetlanym diodami LED.
Vision Venezia
nowość
Lustro z nadrukowanym i podświetlonym
diodami LED zdjęciem Wenecji. Dodatkowo
lustro posiada wymatowany, poziomy pas,
także podświetlony diodami LED. Wszystkie
krawędzie lustra są szlifowane i polerowane.
Volano
Lustro w aluminiowej obudowie Alucover DV z
matowanym obwodowo pasem,
podświetlonym diodami LED. Obudowa
zapewnia odpowiednią ochronę obwodów
elektrycznych (klasa szczelności IP 54), dzięki
czemu lustro może być bezpiecznie
użytkowane w łazienkach.
10
www.dubielvitrum.pl
Wenecja
49x49
65x79
5905241001029
5905241001012
333,33
462,60
410 zł
569 zł
61,5x61,5
5905241002903
552,03
679 zł
55x65
5905241015101
154,47
190 zł
Rozmiar (cm)
EAN
Cena netto PLN
Cena brutto PLN
50x65
50x65
5905241013916
5905241013923
Lustro z podświetleniem diodowym. Dzięki
odpowiedniej konstrukcji osiągnięto bardzo
efektowną iluzję "głębi". Lustro można
powiesić w pionie i poziomie.
Wenecja Koło
Lustro z podświetleniem diodowym. Dzięki
odpowiedniej konstrukcji osiągnięto bardzo
efektowną iluzję "głębi".
Żonkil
Lustro z górną krawędzią w kształcie łuku.
Wyposażone w kinkiet oraz półkę szklaną
mocowaną do lustra.
Lustra z oświetleniem sprzedawanym osobno
Model
Bratek
Lustro srebrne prostokątne przyklejane na
podkładzie w kolorze grafitowym lub
brązowym. Obydwa lustra szlifowane.
Oświetlenie sprzedawane osobno - zalecane
kinkiety K20.
Koral
65x65
65x65
65x65
Prostokątne lustro z ozdobnymi elementami
srebrnymi, brązowymi lub grafitowymi.
Wyposażone w szklaną półkę mocowaną do
lustra. Oświetlenie sprzedawane osobno zalecane kinkiety K20.
5905241011318
5905241011325
5905241011301
Brązowy – 117,89
Grafitowy – 117,89
145 zł
145 zł
Kinkiet K20 – 8,13
10 zł
Brązowy – 186,99
Grafitowy – 186,99
Srebrny – 186,99
230 zł
230 zł
230 zł
Kinkiet K20 – 8,13
10 zł
Lustra z nadrukiem
Model
Rozmiar (cm)
EAN
Cena netto PLN
Cena brutto PLN
50x70
5905241904955
69,11
85 zł
Lustro N1
Lustro prostokątne, szlifowane z nadrukiem.
Wieszaki do montażu przyklejone do tylnej
powierzchni lustra umożliwiają powieszenie
lustra w pionie lub poziomie. Dostępne z
kolorze brązowym.
11
www.dubielvitrum.pl
Lustro N2
Lustro prostokątne, szlifowane z nadrukiem.
Wieszaki do montażu przyklejone do tylnej
powierzchni lustra umożliwiają powieszenie
lustra w pionie lub poziomie.
50x70
5905241904962
69,11
85 zł
50x70
5905241905198
69,11
85 zł
35x50
35x50
35x50
5905241000107
5905241000121
5905241000114
Brązowy – 44,72
Biały – 44,72
Czerwony – 44,72
55 zł
55 zł
55 zł
60x60
60x60
5905241000213
5905241000220
Biały – 101,63
Czerwony – 101,63
125 zł
125 zł
45x60
45x60
5905241000138
5905241000145
Brąz – 56,91
Biały – 56,91
70 zł
70 zł
51x71
51x71
5905241000169
5905241000152
Biały – 69,11
Czerwony – 69,11
85 zł
85 zł
70x70
70x70
5905241000251
5905241000268
Brąz – 89,43
Złoty – 89,43
110 zł
110 zł
Lustro N3
Lustro prostokątne, szlifowane z nadrukiem.
Wieszaki do montażu przyklejone do tylnej
powierzchni lustra umożliwiają powieszenie
lustra w pionie lub poziomie. Dostępne w
kolorze brązowym.
Lustro N6
Lustro prostokątne, szlifowane z nadrukiem.
Wieszaki do montażu przyklejone do tylnej
powierzchni lustra umożliwiają wieszanie
lustra w pionie i poziomie. Dostępne w kolorze
białym, brązowym i czerwonym.
Lustro N7
Lustro szlifowane w kształcie kola z
nadrukiem. Wyposażone w wieszaki do
montażu. Dostępne w kolorze czerwonym i
białym.
Lustro N8
Lustro prostokątne szlifowane z nadrukiem.
Wyposażone w wieszaki do montażu.
Dostępne w kolorze białym i brązowym.
Lustro N9
Lustro prostokątne szlifowane z nadrukiem.
Wyposażone w wieszaki do montażu.
Dostępne w kolorze białym i czerwonym.
Lustro N11
Lustro szlifowane w kształcie kola z
nadrukiem. Wyposażone w wieszaki do
montażu. Dostępne w kolorze brązowym i
złotym.
12
www.dubielvitrum.pl
Lustro N12
Lustro szlifowane w kształcie kola z
nadrukiem. Wyposażone w wieszaki do
montażu. Dostępne w kolorze brązowym i
złotym.
70x70
70x70
5905241000275
5905241000282
Brąz - 89,43
Złoty - 89,43
110 zł
110 zł
70x70
70x70
5905241000299
5905241000305
Czarny - 89,43
Złoty - 89,43
110 zł
110 zł
50x70
5905241002125
96,75
119 zł
80x53,5
5905241002132
121,95
150 zł
51x71
5905241000336
97,56
120 zł
50x50
5905241002101
80,49
99 zł
71x71
5905241000398
161,79
199 zł
Lustro N13
Lustro szlifowane w kształcie kola z
nadrukiem. Wyposażone w wieszaki do
montażu. Dostępne w kolorze czarnym i
złotym.
City
Lustro prostokątne, szlifowane obwodowo. Na
powierzchni lustra nadrukowano grafikę. Z tyłu
lustra naklejono folię zabezpieczającą.
City II
Lustro srebrne, szlifowane obwodowo. Na
powierzchni lustra nadrukowano grafikę. Z tyłu
lustra naklejono folię zabezpieczającą.
Krople
Lustro prostokątne szlifowane z nadrukiem.
Wieszaki do montażu przyklejone do tylnej
powierzchni lustra umożliwiają wieszanie
lustra w pionie i poziomie.
Miś
Lustro w kształcie koła, szlifowane
obwodowo. Na powierzchni lustra
nadrukowano grafikę. Z tyłu lustra
naklejono folię zabezpieczającą.
Mozaika
Lustro szlifowane z nadrukiem rastrowym.
Wyposażone w wieszaki do montażu.
13
www.dubielvitrum.pl
Lustro N14
55x63
5905241002002
64,23
79 zł
65x65
5905241000923
129,27
159 zł
65x65
5905241001623
145,53
179 zł
Rozmiar (cm)
EAN
Cena netto PLN
Cena brutto PLN
26x37
40x60
44x118
45x65
58x76
60x105
5905241034201
5905241030104
5905241030401
5905241030203
5905241030302
5905241030500
29,27
44,72
101,63
56,10
77,24
113,01
36 zł
55 zł
125 zł
69 zł
95 zł
139 zł
45x105
5905241034607
170,73
210 zł
75x55
5905241035703
161,79
199 zł
Srebrne lustro z malowanymi, ozdobnymi
pasami bocznymi. Możliwe do zawieszenia w
pionie i poziomie.
Rondo
Lustro srebrne z naniesionym po obwodzie
wzorem.
Tęcza
Lustro kwadratowe z nadrukowanym pasem
po obwodzie.
Lustra bez oświetlenia
Model
Agat II
Lustro z górną częścią w kształcie półkola.
Krawędź górna szlifowana. Wieszaki do
montażu przyklejone do tylnej powierzchni
lustra.
Agis
Lustro fazowane po obwodzie - faza 20 mm.
Możliwe powieszenie lustra w poziomie lub
pionie.
Ara
Lustro fazowane po obwodzie – faza 20 mm.
Wieszaki do montażu przyklejone do tylnej
powierzchni lustra.
14
www.dubielvitrum.pl
Ava
Lustro z ozdobnymi bocznymi pasami
wykonanymi z lustra antycznego oraz
kryształków.
Bryza
70x70
5905241000947
291,87
359 zł
70x70
5905241010731
105,69
130 zł
54x41
5905241036472
44,72
55 zł
27x152
5905241036540
73,17
90 zł
68x87
5905241036106
170,73
210 zł
60x120
55x79
55x79
55x79
5905241000374
5905241905440
5905241000367
5905241000350
Biały – 252,03
Czarny – 195,12
Czerwony - 195,12
Biały – 195,12
310
240
240
240
56x65
5905241034805
186,99
230 zł
Lustro z matowanym pasem po obwodzie.
Faba
Lustro srebrne szlifowane po obwodzie.
Wieszaki do montażu przyklejone do tylnej
powierzchni lustra. Montaż pionowy i poziomy.
Fala
Lustro szlifowane wyposażone w wieszaki
umożliwiające montaż zarówno w pionie jak i
w poziomie.
Fama
Lustro fazowane po obwodzie – faza 25 mm.
Wieszaki do montażu przyklejone do tylnej
powierzchni lustra.
Ferro
Lustro zamocowane na podkładzie
wykonanym ze szkła w kolorze czarnym,
białym lub czerwonym. Wyposażone w
wieszaki do montażu.
Hera
Lustro fazowane po obwodzie – faza 20 mm.
Wieszaki do montażu przyklejone do tylnej
powierzchni lustra.
15
www.dubielvitrum.pl
Idea
Lustro z matowaną lub malowaną na czarno
obwódka oraz przyklejonymi kryształkami
Swarovskiego. Lustro można zawiesić w
pionie i poziomie.
60x60
60x60
5905241000954
5905241000961
Czarny – 215,45
Matowy – 203,25
265 zł
250 zł
50x82
5905241034904
186,99
230 zł
58x58
5905241035109
186,99
230 zł
58x58
5905241030609
80,49
99 zł
65x95
65x95
65x95
5905241011219
5905241011226
5905241011202
Brąz – 195,12
Grafit – 195,12
Srebrny – 186,99
240 zł
240 zł
230 zł
60x80
5905241034300
194,31
239 zł
46x36
5905241030708
32,52
40 zł
Ikar
Lustro fazowane po obwodzie – faza 20 mm.
Wieszaki do montażu przyklejone do tylnej
powierzchni lustra.
Klio
Lustro fazowane po obwodzie – faza 20 mm.
Wieszaki do montażu przyklejone do tylnej
powierzchni lustra.
Koło fazowane
Lustro okrągłe fazowane na obwodzie
odcinkami prostej fazy. Wieszak do montażu
przyklejony do tylnej powierzchni lustra.
Kombi
Lustro z ozdobnymi elementami lustrzanymi w
kolorach srebrnym, brązowym lub grafitowym.
Możliwość powieszenia w pionie lub poziomie
Kora
Lustro fazowane po obwodzie – faza 20 mm.
Wieszaki do montażu przyklejone do tylnej
powierzchni lustra.
Księżyc
Lustro srebrne szlifowane po łuku oraz
fazowane na odcinku prostym. Wieszak do
montażu przyklejony do tylnej powierzchni
lustra.
16
www.dubielvitrum.pl
Molino
Lustro szlifowane z górna częścią w kształcie
półkola oraz zaokrąglonymi narożnikami.
50x70
5905241903484
56,91
70 zł
60x60
5905241900674
89,43
110 zł
60x60
5905241900681
97,56
120 zł
48x48
50x50
60x60
5905241036489
5905241033402
5905241030807
36,59
52,85
72,36
45 zł
65 zł
89 zł
60x80
5905241000978
260,16
320 zł
60x80
5905241000985
316,26
389 zł
70x70
5905241034409
170,73
210 zł
Neo
Lustro srebrne przyklejone na podkładzie
składającym się z kompozycji elementów
lustrzanych. Wieszaki do montażu przyklejone
do tylnej powierzchni lustra.
Neo II
Lustro srebrne ośmiokątne przyklejone na
podkładzie składającym się z kompozycji
elementów lustrzanych. Wieszaki do montażu
przyklejone do tylnej powierzchni lustra.
Octagon
Lustro ośmiokątne fazowane. Wieszaki do
montażu przyklejone do tylnej powierzchni
lustra.
Opus C
Lustro srebrne z przyklejonymi ozdobami ze
szkła czarnego i kryształkami. Lustro można
zawiesić w pionie i poziomie.
Opus L
Lustro srebrne z przyklejonymi ozdobami z
lustra antycznego i kryształkami. Lustro można
zawiesić w pionie i poziomie.
Orion
Lustro fazowane po obwodzie – faza 25 mm.
Wieszaki do montażu przyklejone do tylnej
powierzchni lustra.
17
www.dubielvitrum.pl
Owal fazowany
Lustro owalne fazowane po obwodzie – faza
20 mm. Wieszaki do montażu przyklejone do
tylnej powierzchni lustra – umożliwiają
wieszanie lustra w pionie i w poziomie.
75x115
42x115
5905241034508
5905241035307
314,63
170,73
387 zł
210 zł
57x97
42x77
5905241030906
5905241031002
80,49
56,10
99 zł
69 zł
50x80
5905241036496
48,78
60 zł
30x45
40x60
50x100
50x60
5905241904429
5905241036533
5905241036519
5905241900803
20,33
28,46
36,59
32,52
25 zł
35 zł
45 zł
40 zł
40x80
40x100
45x120
50x100
50x60
50x70
60x120
5905241031408
5905241031309
5905241031200
5905241036502
5905241036526
5905241031507
5905241031101
64,23
72,36
89,43
47,97
34,15
69,11
97,56
79 zł
89 zł
110 zł
59 zł
42 zł
85 zł
120 zł
50x80
60x80
50x100
50x120
5905241002408590
5241002415
5905241002385
5905241002392
64,23
77,24
77,24
89,43
79 zł
95 zł
95 zł
110 zł
65x80
5905241000930
284,55
350 zł
Owal szlifowany
Lustro owalne szlifowane po obwodzie.
Wieszaki do montażu umożliwiają wieszanie
lustra w pionie w poziomie.
Prostokąt szlifowany 50x80
Lustro prostokątne szlifowane, rogi
zaokrąglone. Wieszaki do montażu
przyklejone do tylnej powierzchni lustra.
Prostokąt szlifowany
Lustro prostokątne szlifowane po obwodzie.
Wieszaki do montażu przyklejone do tylnej
powierzchni lustra – umożliwiają wieszanie
lustra w pionie i w poziomie.
Prostokąt fazowany
Lustro prostokątne fazowane po obwodzie.
Wieszaki do montażu przyklejone do tylnej
powierzchni lustra umożliwiają wieszanie
lustra w pionie i w poziomie.
Prostokąt fazowany – lustro
bezpieczne
Lustro fazowane po obwodzie. Wieszaki
umożliwiają wieszanie lustra w pionie i w
poziomie. Lustro z folią ochronną,
zabezpieczającą przed rozbiciem i
zmniejszajaca ryzyko skaleczenia w przypadku
rozbicia szkła.
Syriusz
Lustro srebrne z przyklejonymi obwodowo
ozdobami z fazowanego lustra grafitowego
oraz ozdobami kryształowymi w narożnikach.
Lustro można zawiesić w pionie i poziomie.
18
www.dubielvitrum.pl
Szafir
Lustro srebrne owalne przyklejone na
podkładzie prostokątnym w kolorze brązowym
lub grafitowym.
65x90
65x90
5905241012018
5905241012025
203,25
203,25
250 zł
250 zł
55x50
50x40
5905241031903
5905241031804
93,50
65,04
115 zł
80 zł
55x53
5905241903491
96,75
119 zł
44x63
5905241903507
96,75
119 zł
55x53
5905241903514
96,75
119 zł
50x124
5905241900698
130,08
160 zł
50x124
5905241900704
130,08
160 zł
Toaletka
Lustro prostokątne szlifowane po obwodzie,
wyposażone w szklaną półkę mocowaną do
lustra.
Toaletka I
Lustro prostokątne z zaokrąglonymi rogami,
szlifowane po obwodzie oraz wyposażone w
szklaną półkę mocowaną do lustra.
Toaletka II
Lustro z górną krawędzią w kształcie łuku,
szlifowane po obwodzie oraz wyposażone w
szklaną półkę mocowaną do lustra.
Toaletka III
Lustro z górną krawędzią w kształcie łuku,
szlifowane po obwodzie oraz wyposażone w
szklaną półkę mocowaną do lustra.
Velvet
Lustro srebrne prostokątne przyklejone na
podkładzie składającym się z kompozycji
elementów lustrzanych. Wieszaki do montażu
przyklejone do tylnej powierzchni lustra.
Velvet II
Lustro srebrne prostokątne z zaokrąglonymi
rogami przyklejone na podkładzie składającym
się z kompozycji elementów lustrzanych.
Wieszaki do montażu przyklejone do tylnej
powierzchni lustra.
19
www.dubielvitrum.pl
Velvet III
Lustro srebrne przyklejone na podkładzie
składającym się z kompozycji elementów
lustrzanych. Wieszaki do montażu przyklejone
do tylnej powierzchni lustra.
50x124
5905241900711
130,08
160 zł
50x80
5905241900728
89,43
110 zł
60x77
40x56
50x66
5905241905013
5905241000886
5905241000879
77,24
60,98
72,36
95 zł
75 zł
89 zł
53x84
5905241905228
80,49
99 zł
Rozmiar (cm)
EAN
Cena netto PLN
Cena brutto PLN
55x80
5905241000619
126,02
155 zł
55x80
5905241000626
126,02
155 zł
Velvet IV
Lustro srebrne przyklejone na podkładzie
składającym się z kompozycji elementów
lustrzanych. Wieszaki do montażu przyklejone
do tylnej powierzchni lustra.
Victor
Lustro z matowym pasem po obwodzie oraz
wieszakami umożliwiającymi jego montaż
zarówno w pionie jak i w poziomie.
Żagiel
Lustro szlifowane wyposażone w wieszaki do
montażu.
Lustra w ramach
Model
ON 55x80 H
Lustro z dwoma pionowymi, ozdobnymi
pasami w okleinie naturalnej w kolorze heban.
ON 55x80 W
Lustro z dwoma pionowymi, ozdobnymi
pasami w okleinie naturalnej w kolorze wenge.
20
www.dubielvitrum.pl
ON 55x80 Z
Lustro z dwoma pionowymi, ozdobnymi
pasami w okleinie naturalnej w kolorze
zebrano.
Lustro w ramie MDF
Rama wykonana z MDF, okleina w kolorze
buku lub ciemnobrązowym. Wieszaki do
montażu przyklejone do tylnej powierzchni
lustra.
55x80
5905241000633
126,02
155 zł
30x120
45x82
50x102
60x125
60x60
30x120
45x82
50x102
60x125
60x60
5905241904764
5905241051574
5905241051581
5905241051598
5905241904733
5905241904740
5905241051543
5905241051550
5905241051567
5905241904726
Ciemny brąz – 65,04
Ciemny brąz – 65,04
Ciemny brąz – 80,49
Ciemny brąz – 104,88
Ciemny brąz – 69,11
Buk – 65,04
Buk – 65,04
Buk – 80,49
Buk – 104,88
Buk – 69,11
80 zł
80 zł
99 zł
129 zł
85 zł
80 zł
80 zł
99 zł
129 zł
85 zł
70x100
5905241000657
178,86
220 zł
50x100
5905241000015
153,66
189 zł
33x49
33x49
46x105
46x105
58x128
58x128
5905241904719
5905241904702
5905241050713
5905241050706
5905241050812
5905241050805
Ciemny brąz - 40,65
Jasna sosna - 40,65
Brąz - 96,75
Jasna sosna - 96,75
Brąz - 113,01
Jasna sosna - 113,01
50 zł
50 zł
119 zł
119 zł
139 zł
139 zł
46x105
46x105
5905241050614
5905241050607
Brąz – 96,75
Jasna sosna – 96,75
119 zł
119 zł
38x86
38x86
46x105
46x105
47x68
47x68
47x88
47x88
60x90
60x90
5905241050119
5905241050102
5905241050416
5905241050409
5905241050218
5905241050201
5905241050317
5905241050300
5905241050515
5905241050508
Brąz - 60,98
Jasna sosna - 60,98
Brąz - 96,75
Jasna sosna - 96,75
Brąz - 56,91
Jasna sosna - 56,91
Brąz - 80,49
Jasna sosna - 80,49
Brąz - 80,49
Jasna sosna - 80,49
75 zł
75 zł
119 zł
119 zł
70 zł
70 zł
99 zł
99 zł
99 zł
99 zł
Lustro MD
Lustro w szerokiej ramie (16 cm) wykonanej z
MDF, okleina w kolorze wenge.
Lustro w ramie stylizowanej
Lustro prostokątne w ramie stylowej,
malowanej na złoty kolor.
Lustro w prostokątnej ramie
drewnianej
Prostokątna sosnowa rama lakierowana
bezbarwnie lub na kolor brązowy. Lustro
wieszane w pionie. Wieszaki przyklejone do
tylnej części lustra.
Lustro w półokrągłej ramie drewnianej
Rama sosnowa z górną częścią w kształcie
półkola.
Lustro w ośmiokątnej ramie
drewnianej
Ośmiokątna sosnowa rama lakierowana
bezbarwnie lub na kolor brązowy. Lustro
wieszane w pionie. Wieszaki przyklejone do
tylnej części lustra.
21
www.dubielvitrum.pl
Lustra do samodzielnego montażu
Model
Rozmiar (cm)
EAN
Cena netto PLN
Cena brutto PLN
45x30
45x45
60x30
60x45
60x60
90x30
90x45
90x60
120x30
120x45
150x50
5905241905990
5905241906003
5905241043999
5905241906010
5905241906027
5905241906034
5905241906041
5905241906058
5905241905969
5905241905976
5905241905983
28,46
36,59
32,52
40,65
48,78
44,72
56,10
65,04
52,85
56,10
89,43
35 zł
45 zł
40 zł
50 zł
60 zł
55 zł
69 zł
80 zł
65 zł
69 zł
110 zł
45x30
45x45
60x30
60x45
60x60
90x30
90x45
90x60
120x30
120x45
150x50
5905241043807
5905241905907
5905241043784
5905241905914
5905241905921
5905241905938
5905241905945
5905241905952
5905241905877
5905241905884
5905241905891
23,58
28,46
23,58
31,71
39,84
32,52
40,65
52,85
39,84
52,85
65,04
29 zł
35 zł
29 zł
39 zł
49 zł
40 zł
50 zł
65 zł
49 zł
65 zł
80 zł
45x30
60x30
90x30
90x60
120x45
150x50
5905241043869
5905241906119
5905241906126
5905241906133
5905241906102
5905241043814
28,46
39,84
47,97
65,04
65,04
80,49
35 zł
49 zł
59 zł
80 zł
80 zł
99 zł
45x30
60x30
90x30
90x60
120x45
150x50
5905241044071
5905241906072
5905241906089
5905241906096
5905241906065
5905241044026
35,77
48,78
60,98
80,49
85,37
104,88
44 zł
60 zł
75 zł
99 zł
105 zł
129 zł
42x42
60x60
5905241043906
5905241043883
39,84
52,85
49 zł
65 zł
42x42
60x60
5905241044101
5905241044095
48,78
65,04
60 zł
80 zł
Prostokąt SM faza
Lustro prostokątne fazowane na obwodzie.
Prostokąt SM szlif
Lustro prostokątne szlifowane po obwodzie.
Agat SM szlif
Lustro srebrne szlifowane na wszystkich
krawędziach z górną częścią w kształcie
półkola.
Agat SM faza
Lustro srebrne fazowane na krawędziach
prostych z górną częścią w kształcie półkola.
Koło SM szlif
Lustro okrągłe szlifowane obwodowo.
Koło SM faza
Lustro okrągłe fazowane obwodowo.
22
Download

Magia lustra z LED