DAWPOL
części zamienne / spare parts
AUTOMATY
ROZRYWKOWE
AMUSEMENT
MACHINES
44-240 Żory, Fabryczna 10 , POLAND tel./fax +48 32 43 57 922,
mobil: +48 665 775 033; +48 665 775 999
[email protected]; [email protected]
KOD
CODE
Nazwa
Goods
DW 01
ELEKTRONIKA BDP / MAIN BOARD BDP
DW 02
ELEKTRONIKA BUGGY / MAIN BOARD BUGGY
DW 03
WYŚWIETLACZ WYNIK / SCORE DISPLAY
DW 04
WYŚWIETLACZ REKORD / RECORD DISPLAY
DW 05
WYŚWIETLACZ GRACZ (1 ZŁĄCZE) /
PLAYER DISPLAY (1 SOCKET)
DW 06
WYŚWIETLACZ GRACZ (2 ZŁĄCZA) /
PLAYER DISPLAY (2 SOCKETS)
Cena
(PLN)
KOD
CODE
Nazwa
Goods
DW 07
WYŚWETLACZ KREDYTOWY / CREDIT DISPLAYv
DW 08
WRZUTNIK MONET “WH” /COIN MECH “WH”
DW 09
PRZYCISK MALY / SAMLL BUTTON (MALE, FEAMLE)
DW 10
PRZYCISK METALOWY/ METAL BUTTON
DW 11
DĘTKA DO GRUSZKI / BLADDER
DW 12 MATERAŁ NA DĘTKĘ DO GRUSZKI / BLADDER CLOTH
Cena
(PLN)
KOD
CODE
Nazwa
Goods
DW 13
KOMPLETNA GRUSZKA / COMPLETE PUNCHBALL
DW 14
SKÓRA DO GRUSZKI/ PUNCHBALL LEATHER
DW 15
KOMPLETNA PIŁKA / COMPLETE BALL
DW 16
RAMIĘ DO PIŁKI / ARM FOR BAL
DW 17
OCHRANIACZ BOXER / PROTECTOR BOXER
DW 18
OCHRANIACZ KOPACZ / PROTECTOR KICKER
Cena
(PLN)
KOD
CODE
Nazwa
Goods
Cena
/
DW 19 MECHANIZM NIEKOMPLETNY
BOXER
DW 20
PARTIAL MECHANISM
MECHANIZM KOMPLETNY / COMPLETE MECHANISM
BOXER
DW 21
SPRĘŻYNA DO MECHANIZMU KOPACZ /
DW 22
SPRĘŻYNA DO MECHANIZMU BOXER /
DW 23
DW 24
SPRING FOR MECHANISM KICKER
SPRNG FOR MECHANISM BOXER
(PLN)
KOD
CODE
Nazwa
Goods
DW 25
MŁOTECZEK DO MECHANIZMU / HAMMER FOR MECHANISM
DW 26 CIĘGNA DO MŁOTECZKA / TIES FOR HAMMER
/
DW 27 CZUJNIK BOXER i KOPACZSENSORE
BOXER & KICKER
DW 28
GUMA Z PRĘTEM / RUBBER WITH SCREW
DW 29
ELEKTROMAGNES / ELECTROMAGNET
DW 30 TRANSFORMATOR / TRANSFORMER
Cena
(PLN)
KOD
CODE
DW 31
DW 32
DW 33
DW 34
DW 35
DW 36
Nazwa
Goods
KABEL ŁĄCZACY WYŚWIETLACZE /
CABLE FOR DISPLAYS
KABEL WEWNĘTRZNY (łączący wrzutnik z elektroniką) /
INNER CABLE (linking coin mech with electronic)
ZAMEK DO DRZWICZEK / DOOR LOCK
ZAMEK DO DRZWICZEK REWIZYJNYCH /REVISION DOOR LOCK
KABEL ZASILAJĄCY /POWER CORD
GŁOŚNIK BUGGY / SPEAKER BUGGY
Cena
(PLN)
KOD
CODE
DW 37
Nazwa
Goods
ŚRUBA Z TELESKOPEM DO MECHANIZMU BOXER /
SCREW WITH TELESCOPE FOR MECHANISM - BOXER
DW 38
DW 39
DRZWICZKI GÓRNE BOXER / UPPER DOOR BOXER
DW 40
DRZWICZKI DOLNE / BACK DOORS (BOTTOM)
DW 41
ODBÓJ III DO MECHANIZMU / FENDER III FOR MECHANISM
DW 42 CZUJNIK MŁOT / SENSORE HAMMER
Cena
(PLN)
KOD
CODE
Nazwa
Goods
Cena
DW 43
SZURÓWKA DO GRUSZKI /
LACES FOR PUNCHBALL
DW 44
GUMKA DO WRZUTNIKA / COIN MECH RUBBER
DW 45 KÓŁKO TRANSPORTOWE / TRANSPORT WHEEL
DW 46
ODBÓJ I / FENDER I (stop the punchball after hit)
DW 47
ODBÓJ II (poduszka) / FENDER II (rubber pillow)
FOR BOXER
DW 48
ODBÓJ I / FENDER I
FOR BOXER
FOR KICKER
(PLN)
KOD
CODE
Nazwa
Goods
TWO SCREWS
DW 49 ODBÓJ II / FENDER IIWITHFOR
KICKER
DW 50 STOPKA GUMOWA / RUBBER FOOTV
DW 51
GUMKA POD TRANSFORMATOR /
RUBBER UNDER TRANSFORMER
DW 52
GUMOWA OSŁONA NA SPRĘŻYNĘ - MŁOT /
RUBBER PROTERCTION FOR SPRING - HAMMER
DW 53
ŻARÓWKA # 286 - 10 szt. / BULB 286 - 10 pcs
DW 54
OPRAWKA NA ŻARÓWKĘ - 10 szt / LAMPHOLDER - 10pcs.
Cena
(PLN)
KOD
CODE
DW 55
Nazwa
Goods
REKLAMA PLEXI BOXER DE LUXE /
FRONT PLEXI BOXER DE LUX
/
DW 56 REKLAMA PLEXI BOXERFRONTSTANDARD
PLEXI BOXER STANDARD
DW 57
REKLAMA PLEXI BOXER 6 PLAYER /
FRONT PLEXI BOXER 6 PLAYER
DW 58
REKLAMA PLEXI KICKER /
FRONT PLEXI KICKER
DW 59
MŁOTEK / HAMMER
DW 60AKCEPTOR BANKNOTÓW / BANKNOTE ACCEPTOR
Cena
(PLN)
KOD
CODE
Nazwa
Goods
DW 61
LAMP PRZOD BUJAK / LAMP BUGGY FRONT
Cena
DW 62 LAMP TYŁ BUJAKLAMP BUGGY/ FRONT
(PRAWA/LEWA)
DW 63
(PRAWA/LEWA)
ZAMEK DO DRZWICZEK BUGGY /
DOOR LOCK BUGGY
DW 64
STEERING WHEEL /
KIEROWNICA
DW 65
MICROSWITCH WITH PLATE /
MICROSWITCH Z BLASZKĄ /
FOR PEDALS /
DW 66 LIMIT SWITCH
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY DO PEDAŁOW
(PLN)
KOD
CODE
Nazwa
Goods
DW 67
MOTOR FOR MR BUGGY /
SILNIK DO BUJAKA BUGGY
DW 68
METAL CONSTRUCTION WITH GEAR /
KONSTRUKCJA METALOWA Z PRZEKŁADNIĄ
COIN MECH /
DW 69 COMESTEROWRZUTNIK
COMESTERO
DW 70
COMESTERO COIN MECH COVER /
CZOŁÓWKA DO WRZUTNIKA COMESTERO
DW 71
TROLLEY WHEEL WITHOUT BRAKE /
KÓŁKO TRANSPRTOWE BEZ HAMULCA
DW 72
TROLLEY WHEEL WTH BRAKE /
KÓŁKO TRANSPRTOWE Z HAMULCA
Cena
(PLN)
KOD
CODE
Nazwa
Goods
Cena
/
DW 73 ON / OFF SWITCH
WŁĄCZNIK ON OFF/
DW 74
DW 75
DW 76
DW 77
DW 78
EXHAUST/WYDECH
SPRING FOR PEDALS /
SPRĘŻYNA DO PEDAŁÓW
WHEEL COVER /KOŁPAK
FLYWHEEL FOR MOTOR /
KOŁO ZAMACHOWE DO SILNIKA
WIRING SET / OKABLOWANIE
(PLN)
KOD
CODE
Nazwa
Goods
Cena
GUARD/
DW 79 FRONT PIPEORUROWANIE
PRZEDNIE
DW 80
SIDE PIPE GUARD/
ORUROWANIE BOCZNE
DW 81 BACK PIPE GUARD/ORUROWANIE TYLNE
DW 82 CAR SEAT PIPE GUARD/
ORUROWANIE TyŁ SIEDZISKA
DW 83
Dw84
(PLN)
Download

Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014 – Szkoła Podstawowa