Web Labaratuar Modulu
http://212.156.99.42:777/mLis Linkini web tarayıcıların(Google Chrome tercih sebebi) adres satırına
linki yazıp Enter butonu tıklanır. Kullanıcı ekranı karşımıza gelir.
Karşımıza gelen kullanıcı ekranında Kullanıcı Ad ve Parala girişi yapılır.
Not: Aile Hekimlerimizin Kullanıcı Ad T.C. Kimlik numaralarıdır. Parola ise 12345
Parola değiştir butonuna tıklayarak gelen ekrandan parola değiştirilebilinir.
Kullanıcı adı ve parola girişi yapıldıktan sonra Rol seçin ekranı karşımıza
gelir.
Aile Hekimleri Rol Seçin ekranındaki listeden Halk Sağlığı Doktoru Satırı seçilir Seç butonu tıklanır.
Ana ekranı Karşımıza
gelir.
Ana ekranda ekranın Halk Sağlığı Laboratuarı listesinde bulunan Halk Sağlığı Doktoru dosyası açılır.
Açmak için Dosya sembolünün önündeki artı ( +) butonuna tıklanır.
Açılan alt başlıklar sırası ile LIS İstek İşlemleri, LIS Sonuç Rapor İşlemleri Başlıkları yer almaktadır.
LIS İstek İşlemleri
Aile Hekimleri hastalarına LIS istek İşlemleri ekranından Hasta aramaları, hasta kayıtları ve
hastalarına Laboratuar tetkikleri istenir.
Hast. Kabul İşlemleri sayfasında ilk kısımda hasta aramak için t.c. kimlik no, Ad, Soyada göre arama
yapar arama yapmak için Hasta Ara butonu tıklanır. Arama satırlarını temizlemek için (x) sembolüne
tıklanır.
Arama sonuçları birinci listede listelenir.
Yeni bir hasta sisteme kaydetmek için Yeni Hasta Kayıt butonuna tıklanır.
Hasta Kaydı Ekleme ekranı açılır.
Yeni
Hastanın t.c. Kimlik No. Yazılır ve KPS Sorgula Butonu tıklanır hastanın özlük bilgileri sorgulanıp diğer
bilgiler dolar KPS sorgusundan gelen bilgilerin dışındaki bilgileri manuel olarak girişi gerçekleştirilir.
Kaydet butonuna basılır. Satırları temizleme istenir ise Ekran sıfırla butonu tıklanır. Kapat butonuna
basılarak ekran kapatılır. Katır edilen hasta Hast. Kayıt İşlemleri ekranındaki birinci listede yer alır.
Hasta bilgilerinde düzenleme yapılmak istenir ise Hast. Kayıt İşlemleri ekranındaki Hasta Kayıt
Düzenle
tıklanır.
butonuna tıklanır gelen ekranda düzenlemeler yapılıp kaydet butonuna
Hast. Kayıt İşlemleri ekranındaki birinci listesinden seçilen hataya laboratuar işlemleri eklemek için
Yeni İşlem Kayıt
butonuna tıklanır Yeni İşlem Kayıt ekranı açılır.
Açılan Yeni İstek Kayıt ekranındaki gerekli bilgiler; Doktor Bilgileri, Birim Bilgileri, istek Durum Bilgileri
seçilir.
Hastaya Tetkik ve Testler kısımda bulunan Tetkik Ekle Butonuna tıklanır ve yeni bir ekran daha
Tetkik Seçin Ekranı açılır.
Tanımlı rutinler baslığı altındaki önceden hazırlanmış olan tetkik grupları seçilebilinir seçme işlemi
tanımlı rutinler listesinden satıra çift tıklayarak bir alttaki listeye eklemek yeterlidir ve seçme işlemi
bittikten sonra tetkik ekle butonuna tıklanır.
Tüm tetkik Listesi bölümünde sistemde tanımlı tüm tetkikler bulunmaktadır. Seçme işlemini listenin
seçim kutucuğu seçilir(çoklu seçim yapılabilinir) ve tetkik etle butonuna tıklanır.
İşlemler yapıldıktan sonra Yeni işlem Kayıt ekranına geri döner ve tektiler ve testle listesinde görünür.
Seçilir tetkiklerin içeriği tetkik ve testler listesinde detaylı görünür. Tetkik ve testler kısmından
istenene tetkik seçilir ve Tetkik Sil butonuna tıklanır
Seçim işlemleri gerçekleştikten sonra Yeni İşlem Kayıt ekranında bulunan Kaydet Butonu tıklanır ve
kapatılır LIS İstek İşlemleri ekranına geri dönülür işlem ikinci listede satır olarak görünür.
Eklenen tetkikler Düzeltme işlemi yapılmak istenir ise LIS İstek İşlemleri ekranındaki ikinci ekrandan
satır seçilir ve İstek Kayıt Düzelt butonuna tıklanır değişiklik yapılarak kaydet butonuna tıklanır.
Seçilen istek kaydını kullanıcı ister ise İstek Kaydı Sil Butonuna tıklanır.
Seçili olan İstek Kaydına Önceden üretilmiş Barkodu( DİKKAT : Barkod Girişi gerçekleştirilmesi
zorunludur. ) girmek için Barkod İşlemleri butonuna tıklanır
gelen ekrandan
Örnek No Satırına Mevcut barkodu yazılır ve Barkod Kaydet Butonu tıklanır . ekranı kapatmak için
Kapat butonuna tıklanır.
DİKKAT : Barkod girme işlemi gerçekleştikten sonra hastanın barkod girilmiş olduğunuz İsteği
üzerinde değişiklik yapamazsınız ama İsteği silebilirsiniz.
Sonuç Rapor İşlemleri
sonuç rapor işlemleri ekranında Doktorun hastaları için istemiş olduğu isteklerini yer Durumları yer
alır.
Ekranın sol tarafında Hasta arama Seçenekleri , Hasta Arama seçeneklerine bağlı olarak Hasta Listesi
ve diğer ekranlara geçiş yapmak için Halk Sağlığı Doktoru Dosyası yer alır.
Hasta arama seçeneklerinde
belirlenen tarihler arasında Listeleme Durumuna göre arama yapabildiğimiz gibi hastanın T.C.,
Hastanın Ad ve soyadı,barkod gibi seçeneklerde arama yapabilinir.seçenekleri seçtikten sonra Sonuç
Ara butonuna tıklanır. Hastalar Hasta Listesinde Listelenir.
seçilen hastanın test sonuçları hasta test sonuç listesine yansıtılır. istenilir ise test sonuçları Yazdır
Butonuna tıklanarak yazdırılır.
Download

Tıklayınız