12. december 2012
Juraj Griglák
Študoval kontrabas na Konzervatóriu v Bratislave
(1978-84). Počas štúdia bol členom funkových skupín Tamis a Tagore, Big Bandu Bratislavského Konzervatória, Jazz Q Martina Kratochvíla, skupiny Esprit, orchestra VV Systém Vlada Valoviča.
V rokoch 1987-91 pokračoval v štúdiu kontrabasu
na VŠMU v Bratislave, získal angažmán v Tanečnom
orchestri ČSR a v Tanečnom orchestri ČSTV. Výrazné
úspechy zaznamenal ako basgitarista skupiny Stop
Time (leader Matúš Jakabčic) zameranej na fusion
music. Viackrát vystúpil na festivale Bratislavské jazzové dni. Začiatkom
90. rokov účinkoval so skupinou ESH Band a The Quartet. V r. 2000 nahral svoje prvé CD Bass Friends.
V súčasnosti vedie svoj projekt Juraj Griglak Electric & Acoustic Project
a je členom skupiny Acoustic Colours. Je vyhľadávaným štúdiovým hráčom, nahral vyše 50 CD.
Okrem jazzu sa profesionálne venuje aj vážnej hudbe. Absolvoval turné
po Európe (1988) s Mládežníckym orchestrom Gustava Mahlera. Od roku
1991 je členom Slovenskej filharmónie. Koncertoval takmer vo všetkých
európskych štátoch,v Japonsku a v USA.
Je nositeľom Ceny L. Martoníka ako jazzman roka 1994 (udeľuje Slovenská jazzová spoločnosť).
Pôsobí ako lektor na jazzových kurzoch doma i v zahraničí. Je reklamným hráčom prestížnej firmy SADOWSKY (majstrovský výrobca basgitár
z New Yorku, Roger Sadowsky)
Pálffyho palác, Zámocká ul. 47,
Bratislava, 19.00 hod.
Moyzesovo kvarteto
Peter Zwiebel - viola
Matúš Jakabčic - gitara
Juraj Griglák - kontrabas
Marián Ševčík - bicie
Ján Levoslav Bella (1843-1936): Kvinteto pre dvojo huslí, dve violy
a violončelo d mol
Allegro appassionato
Scherzo. Vivace
Adagietto
Presto ma comodo
Ilja Zeljenka (1932-2007): Musica Slovaca pre sláčikové kvarteto
Matúš Jakabčic (1961): Room #5
269 Sumner st.
Premiéra
Peter Zwiebel
Hru na violu začal študovať v r. 1996 ako žiak I. Paulinovej na Konzervatóriu v Košiciach. V 17 rokoch
získal 2. cenu v Súťaži slovenských konzervatórií.
V štúdiu pokračoval na VŠMU v Bratislave, ktorú
v roku 2005 absolvoval. Zároveň už pôsobil ako
aktívny muzikant - v r. 2001 sa stal vedúcim violovej skupiny European Philharmonic Orchestra.
Toho roku založil spolu s bratom M. Zwiebelom, P.
Mosorjakom a A. Gálom Zwiebelovo kvarteto. V r.
2004 uspel na konkurze do Slovenského komorného orchestra Bohdana
Warchala. V štúdiách pokračoval na Akademie für Musik der Stadt Basel
vo Švajčiarsku v triede prof. Ch. Schillera.
Zúčastnil sa letných kurzov sláčikových kvartet Prague-Wien-Budapest v rakúskom Reichenau, kde bola Zwiebelovmu kvartetu udelená
cena Thomastik Infeld Preis. Kvarteto navštevovalo tiež kurzy komornej hudby v Bazileji u W. Levina a R. Schmidta. V súčasnosti je vedúcim violovej skupiny SKO B. Warchala, je aktívny aj ako sólista (uviedol diela Bryarsa, Kopelenta, Bokesa, ...). Od r. 2008 pôsobí v Quasars
Ensemble vedenom Ivanom Buffom. Zároveň je členom komorného
orchestra Ostravská banda.
Zúčastňuje sa mnohých nahrávaní, turné a festivalov ako Bratislavské
hudobné slávnosti, Melos Étos, Konvergencie, Orfeus, Nová slovenská
hudba a i.
Marián Ševčík
Študoval na konzervatóriu v Žiline a v Bratislave, odbor bicie nástroje. Po štúdiách absolvoval niekoľko
workshopov v zahraničí.
Vystupoval na jazzových festivaloch v Rakúsku,
Nemecku, Švédsku, Veľkej Británii, Francúzsku, Holandsku a v ďalších krajinách.
Podieľal sa na projektoch Hot House, Ľuboš Šrámek
Five Reasons, Milo Suchomel Quartet, Tariška- Carniaux Sextet, Matúš Jakabčic Big Band, As Guests The
Fifth Season, Pavel Wlosok a Harry Sokal Quintet, Ida Kelarová Jazz Famelia, Ondřej Štveráček Quartet. Spolupracoval s vynikajúcimi hudobníkmi
ako je Greg Burk, Joel Frahm, Steve Haines, Gabor Winand, Harry Sokal,
George Mraz, Peter Beets, Erwin Schmidt a i.
V roku 2008 získal cenu „Jazzman roka“, ktorá sa udeľuje na počesť slovenského jazzmana Ladislava Martoníka.
Matúš Jakabčic
Moyzesovo kvarteto
© design: Ateliér Edo s.r.o.
Pôsobí ako skladateľ, aranžér, gitarista, producent a pedagóg. Spolupracoval s mnohými poprednými domácimi ako aj medzinárodnými hudobnými telesami a sólistami (Greg Hopkins Big
Band, Euro Jazz Big Band, Central European Jazz
Connection, European Jazz Youth Orchestra, Orchester Gustáva Broma, Slovenská filharmónia...).
Sám viedol niekoľko zoskupení (M. Jakabčic CZSK Big Band, M. Jakabčic Tentet, Robo Opatovský
13 Piece Swing and Latin band, Stop Time, Bee
Connection, ...).
Môžeme ho počuť na viac ako 20 jazzových CD domácich a zahraničných vydavateľstiev, v muzikáloch, televíznych inscenáciách. Účinkoval na festivaloch a koncertoch takmer po celej Európe, v USA, Izraeli,
Alžíri a na Kube. V r. 1988 získal so skupinou Stop Time 1. cenu na Medzinárodnom jazzovom festivale v Karlových Varoch, v r. 1993 získal
cenu L. Martoníka ako jazzman roka.
Je autorom niekoľkých skladieb pre symfonický orchester a jazzový
kvintet, najrozsiahlejším dielom spomedzi nich je cca 45-minútová
skladba „Between 2 Worlds“, ktorá vznikla na objednávku Štátnej filharmónie Košice.
Stanislav Mucha – 1. husle, František Török – 2. husle,
Alexander Lakatoš – viola, Ján Slávik – violončelo
Je jedným z najpopulárnejších komorných zoskupení na Slovensku. Členovia kvarteta sú absolventmi VŠMU v Bratislave. V štúdiách pokračovali
na Hochschule für Musik und darstellende Kunst
vo Viedni. Už počas štúdií kvarteto získalo viacero
laureátskych titulov na domácich ale i medzinárodných súťažiach (Evian). V rokoch 1986–2005
patrilo Moyzesovo kvarteto k umeleckým súborom Slovenskej filharmónie.
Repertoár telesa zahŕňa všetky štýlové obdobia, nevynímajúc ani tvorbu súčasných slovenských autorov, z ktorých mnohí skladby kvartetu
priamo dedikovali. Nahralo vyše 30 CD. Počas svojej existencie koncertovalo v mnohých významných hudobných sálach sveta. Od roku 2008
je Moyzesovo kvarteto komorným súborom Slobodného kráľovského
mesta Skalica.
www.moyzesquartet.sk
Organizátor:
Moyzesovo kvarteto,
komorný súbor mesta Skalica
Vstupné: dospelí - 4€, študenti, dôchodcovia, ZŤP - 2€
Pocta Ladislavovi Hrdinovi
Prof. Ladislav Hrdina sa narodil 3. apríla 1910 v Častej v rodine učiteľa Vojtecha Hrdinu. Po ukončení
štúdia na Učiteľskom ústave v Banskej Bystrici začal učiť na základnej škole v Prievoze. V štúdiách
pokračoval na Hudobnej a dramatickej akadémii,
kde v triede Gustáva Náhlovského absolvoval
v roku 1938 hru na husliach koncertom Karola
Szimanovského. Po krátkom pôsobení na Učiteľskom ústave v Modre prevzal po Fricovi
Kafendovi, ktorý sa stal riaditeľom Štátneho konzervatória, miesto riaditeľa na
Hudobnej škole, ktoré zastával od roku
1941 do roku 1951. Potom do roku 1956
pôsobil na Poverníctve školstva a kultúry, ako ústredný inšpektor pre umelecké
školstvo, kde bolo jeho úlohou vytvoriť
sieť hudobných škôl na Slovensku, čo sa
mu aj podarilo. Z tohto postu sa postaSlovenské kvarteto:
ral aj o učiteľský dorast pre tieto školy,
Ladislav Hrdina, Emanuel Mysliveček,
Vojtech Gabriel, Alojz Nemec
zriadením Vyššej hudobnej školy a zaviedol tiež pravidelné školenia pre učiteľov
týchto škôl. Po krátkom externom pôsobení (1951-1953) bol od r.1956
až do svojho skonu prof. violovej triedy na Konzervatóriu.
Popri všetkom doteraz spomenutom hral od roku 1939 v ním založenom Slovenskom kvartete nepretržite do roku 1960 na poste violistu,
po roku 1956 pôsobil tiež ako koncertný majster viol v orchestri SND
a v poslednom desaťročí svojho života bol umeleckým vedúcim a dirigentom Komorného orchestra slovenských učiteľov. Pre potreby Ľudových škôl umenia napísal a bol vydaný “Rytmický šlabikár“ a tiež súbor
prednesových skladieb „ Usilovný muzikant“, zostavil album prednesových skladieb a etud pre husle a revidoval inštruktívne skladby. Zomrel
náhle 28. februára 1970.
26. september 2012
Pálffyho palác, Zámocká ul. 47,
Bratislava, 19.00 hod.
Moyzesovo kvarteto
Marta Beňačková - mezzosoprán
Július Šoška - viola
Ottorino Respighi (1879-1936): Il Tramonto pre mezzosoprán a sláči
kové kvarteto
Ilja Zeljenka (1932-2007): Zariekania pre sláčikové kvarteto a alt
na text Renáty Pandulovej (5 častí)
_________________________
Antonín Dvořák (1841-1904): Kvinteto pre dvojo huslí, dve violy
a violončelo Es dur op.97
Allegro non tanto
Allegro vivo
Larghetto
Finale. Allegro giusto
Marta Beňačková
je považovaná za jednu z najvýznamnejších speváčiek svojej generácie. Jej široký repertoár zahrňuje piesňovú, oratórnu a vokálno-symfonickú
literatúru od baroka po súčastnosť. Jej diskografia
zahŕňa viac ako 30 titulov. Spolupracovala s poprednými komornými telesami - Moyzesovo kvarteto, Musica Aeterna a orchestrami - SF, FOK,ČF...
Ako operná speváčka vytvorila významné role charakterového mezzosopránového oboru v ND Praha, ND Brno, SND, Staatsoper Wien, Theatre Chatelet v Paríži.
Pedagogicky pôsobí na Bratislavskom konzervatóriu a ako docentka na
hudobnej fakulte Janáčkovej akadémie v Brne, kde vedie tiež Medzinárodné interpretačné kurzy.
Július Šoška
Vyštudoval hru na husle na Konzervatóriu
v Košiciach v triede Mgr.art J. Kyjovského
a hru na violu u Mgr.art. O. Kaščákovej. Vo
svojich štúdiách pokračoval na VŠMU v Bratislave u M. Teleckého a Doc. J. Hošeka. Svoje
vzdelanie si doplnil aj na majstrovských kurzoch komornej hry v Reichenau (2006).
Popri svojich štúdiách bol členom rôznych
hudobných telies: Štátne divadlo Košice (1998-2000), Slovenská Filharmónia (2000-2002), Symfonický Orchester Slovenského Rozhlasu (20022006). Od roku 2006 je členom orchestra Solistes Européens, Luxembourg.
Počas svojho umeleckého pôsobenia spolupracoval s množstvom vynikajúcich slovenských, českých, maďarských, rakúskych a anglických dirigentov. Medzi jeho aktivity patrí spolupráca s Jurajom Čížmarovičom,
s ktorým uviedli Mozartovu Koncertantnú Sinfóniu pre husle a violu.
V roku 2006 premiéroval koncert pre violu a orchester od Antona Viskupa s Capellou Istropolitanou. Členom Pressburger Quartett bol v rokoch
2004 - 2008. Od roku 2009 je violistom Slovenského kvarteta.
24. október 2012
Pálffyho palác, Zámocká ul. 47,
Bratislava, 19.00 hod.
Moyzesovo kvarteto
Bálint Kovács - viola
Franz Schubert (1797-1828): Ilja Zeljenka (1932-2007): Sláčikové kvarteto a mol D 804
Allegro ma non troppo
Andante
Menuetto. Allegretto - Trio
Allegro moderato
Sláčikové kvarteto č.14 (v jednej časti)
_________________________
Wolfgang Amadeus Mozart: (1756-1791)
Kvinteto pre dvojo huslí, dve violy
a violončelo g mol KB 516
Allegro
Menuetto.Allegretto - Trio
Adagio ma non troppo
Adagio - Allegro
Bálint Kovács
Absolvent Štátneho konzervatória v Bratislave
(v triede M. Bandu) a HTF VŠMU v Bratislave (v triede Doc. Jozefa Hošeka). V rokoch 2004 -´06 absolvoval štipendijný pobyt na Hoegeschool v Maastrichte v triede prof. Michaila Kugela.
Popri štúdiu sa pravidelne zúčastňoval medzinárodných majstrovských kurzov na Slovensku a v
zahraničí - v Piešťanoch (prof. Tosiyuki Uzukaore),
v Nyírbátore (Maďarsko - prof. Konrád György),
v Sione (Švajčiarsko - prof. Gérard Caussé).
Od roku 1998 sa ako člen festivalového orchestra (jediný hudobník zo
Slovenska) pravidelne zúčastňoval prestížneho medzinárodného festivalu vo Verbier (Švajčiarsko), kde spolupracoval s najväčšími osobnosťami hudobného života ako Zubin Mehta, James Levine, Yuri Temirkanov, Bobby Mc Ferrin, Gidon Kremer, Vadim Repin, Maxim Vengerov,
Sarah Chang, Joshua Bell, Yuri Bashmet, Martha Argerich, Evgeni Kissin,
Mischa Maisky a.i. S týmto orchestrom absolvoval viacero úspešných
svetových turné po štátoch Európy, Severnej a Južnej Ameriky a Ázie.
Je zakladajúcim členom „Pressburger Quartett“ a v súčasnosti pôsobí
ako 1. hráč v skupine viol v Slovenskej filharmónií.
21. november 2012
Pálffyho palác, Zámocká ul. 47,
Bratislava, 19.00 hod.
Moyzesovo kvarteto
Veronika Prokešová - viola
Ilja Zeljenka (1932-2007): Martin Burlas (1955):
Sláčikové kvarteto č. 7 (Pocta L.v.B.),
venované Moyzesovmu kvartetu
(v jednej časti)
Sláčikové kvarteto - premiéra
_________________________
Wolfgang Amadeus Mozart: (1756-1791)
Kvinteto pre dvojo huslí, dve violy
a violončelo C dur KV 515
Allegro
Andante
Menuetto. Allegretto - Trio
Allegro
Veronika Prokešová
Na Konzervatóriu v Českých Budějoviciach absolvovala hru na viole v triede moskovskej profesorky Larisy Koltsovej. V roku 2002 získala 3. cenu na
medzinárodnej súťaži Čírenie talentov v Dolnom
Kubíne, počas štúdia na konzervatóriu v roku 2005
získala 2. cenu na súťaži konzervatórií Českej republiky a štipendium na letných kurzoch v Grächene (Švajčiarsko).
V roku 2006 a 2007 vystúpila ako sólistka s Komorným združením Bratislava na otváracom koncerte Festivalu mladých
umelcov v Piešťanoch.
V súčasnosti je študentkou 1. ročníka doktorandského štúdia na VŠMU
v Bratislave, v triede doc. Jozefa Hošeka ArtD. Pod jeho umeleckým
vedením sa zúčastnila prestížnej medzinárodnej súťaže „Beethovenův
Hradec“ (Česká rep.), kde získala Čestné uznanie. Aktívne sa zúčastnila
Brahmsovej súťaže v Pörtschachu ( Rakúsko). V decembri 2008 sólovo
vystúpila so Slovenským komorným orchestrom.
Od roku 2009 je členkou Muchovho kvarteta. V novembri 2010 s týmto kvartetom získala 2. miesto na Medzinárodnej súťaži Bohuslava
Martinů v Prahe. V máji 2011 účinkovala ako sólistka so symfonickým
orchestrom Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Zúčastnila
sa interpretačných kurzov pod vedením popredných umelcov a pedagógov, napr.: Moyzesovo kvarteto, Mikael Ericsson, Justus Frantz,
Wolfgang Klos, Zuzana Čižmarovičová, členovia orchestra Spira mirabilis a Orchester Mozart, pedagógovia Lisztovej akadémie v Budapešti
a pedagógovia Manhattan school of music v New Yorku, Johannes Meisl, Anton Beyerle, Günter Pichler.
Vo svojich štúdiach pokračuje aj na Hochschüle für musik und darstelle
kunst vo Viedni, pod vedením prof. Johannesa Meisla.
Download

12. december 2012 - Moyzesovo kvarteto