ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
W POWIECIE WODZISŁAWSKIM
Opracowanie:
Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu
ul. Pszowska 92 a, 44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 41 20 941
www.powiatwodzislawski.pl
e-mail: [email protected]
SPIS TREŚCI:
ROZDZIAŁ I
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I
OBYWATELSKIEJ……………………………………………………………………1-25
1. Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli”
2. Fundacja na dobro Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia
3. Fundacja Szkolna Ekonomik
4. Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Twórczych w Rydułtowach
5. Komenda Hufca Ziemi Wodzisławskiej - Związek Harcerstwa Polskiego
6. Stowarzyszenie „Lepsze jutro dla Górnioka”
7. Marklowickie Stowarzyszenie Kobiet
8. Stowarzyszenie „Ogólnopolski” Bezpartyjny Ruch Społeczny
9. Stowarzyszenie „Przejrzysty Wodzisław”
10. Stowarzyszenie Nasz Wodzisław
11. Stowarzyszenie Praworządność i Rozwój
12. Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Perspektywa” w Czyżowicach
13. Stowarzyszenie Braci Górniczej
14. Stowarzyszenie Mieszkańców Terenów Górniczych
15. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
16. Stowarzyszenie Zwykłe Kobiet Śląskich – Radoszowy
17. Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich
18. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej
Oddział Wodzisław Śląski
19. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pokochaj mnie”
20. Stowarzyszenie „Serce przy sercu”
21. Stowarzyszenie Sympatyków Odry Wodzisław
22. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Wodzisław Śląski
23. Stowarzyszenie „ŚWIĘTEJ BARBARY”
24. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
25. Wspólnota Samorządowa na rzecz Demokracji
26. Stowarzyszenie Wychowanków Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich
27. Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza – Jednostka
Strzelecka 2023
28. Polski Związek Niewidomych Koło Wodzisław Śląski
29. Stowarzyszenie Radlińska Przystań
30. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „TACY SAMI”
31. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
32. Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych
33. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim
34. Towarzystwo Charytatywne „Rodzina”
35. Zespół Charytatywny Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
36. Komitet Odnowy Wodzisławia Śląskiego
37. Promocja, Integracja, Rozwój Gminy Gorzyce
38. Stowarzyszenie na Rzecz Odtworzenia i Rozwoju Wsi Nieboczowy
39. Stowarzyszenie „Aktywność Dorzecza Olzy” w Gorzyczkach
40. Stowarzyszenie Moje Miasto Rydułtowy
41. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Buków
42. Towarzystwo Miłośników Marklowic
43. Towarzystwo Miłośników Rydułtów
44. Ruch na Rzecz Praworządności i Rozwoju Ziemi Wodzisławskiej
45. Stowarzyszenie Pomóżmy Sobie
46. Forum Ziemi Wodzisławskiej
47. Stowarzyszenie GONDOLA
48. Krajowe Obywatelskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Bezdomnych Samoobrona
49. Liga Ochrony Społeczeństwa
50. Bractwo Osób Niepełnosprawnych Związku Górnośląskiego Gorzyce
51. Stowarzyszenie „Ruch Demokracji Lokalnej” z siedzibą w Radlinie
52. Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych „Przyjazna Droga”
ROZDZIAŁ II
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA…………………………………………………...26-40
1. Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne Młodzieżowy Ośrodek „Flota Młodych – Port
Wodzisław Śląski”
2. Grupa Artystyczna „Konar”
3. Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Tanecznego „MIRAŻ”
4. Radlińskie Towarzystwo Kulturalne
5. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Radoszowik
6. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „UFF!”
7. Stowarzyszenie Vladislavia
8. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego. Zarząd
Oddziału w Wodzisławiu Śląskim
9. Stowarzyszenie HUSARIA POLSKA Vera Gloria Patria Regiment im. Jana III
Sobieskiego Honorowej Resursy Szlachty w Polsce z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim
10. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Rozwoju Osin „Bractwo Osińskie”
11. Klub Przyjaciół „Nowsi” Radoszowy w Rydułtowach
12. Stowarzyszenie „Nasz Śląsk”
13. Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej
14. Towarzystwo Przyjaciół Pszowa
15. Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia Im. Wojciecha
Kilara w Wodzisławiu Śląskim
16. Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Mieszany im. Juliusza Słowackiego
17. Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Mieszany „SPÓJNIA”
18. Orkiestra KWK Rydułtowy – Anna
19. Chóry na terenie powiatu wodzisławskiego
20. Orkiestry na terenie powiatu wodzisławskiego
ROZDZIAŁ III
SPORT…………………………………………………………………………………41-74
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Klub Gimnastyczny „RADLIN”
Klub Karate Kyokushin
Klub Rekreacyjno – Sportowy TKKF „Relaks”
Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF OLIMP
Klub Sportowy „27” Gołkowice
Klub Sportowy „Gosław” Jedłownik
7. Klub Sportowy „Górnik Radlin”
8. Klub Sportowy „Naprzód” Rydułtowy
9. Klub Sportowy „Przyszłość Rogów”
10. Klub Sportowy „Rozwój” Bełsznica
11. Klub Sportowy 25 Kokoszyce
12. Klub Sportowy Centrum Wodzisław Śląski
13. Klub Sportowy Forma Wodzisław Śląski
14. Klub Sportowy Płomień Połomia
15. Klub Sportowy Polonia Marklowice
16. Klub Sportowy Rozwój Rydułtowy
17. Klub Sportowy Wicher Wilchwy
18. Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Gorzyce
19. Ludowy Klub Sportowy „GWIAZDA” Skrzyszów
20. Ludowy Klub Sportowy „Naprzód 32 Syrynia”
21. Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” Czyżowice
22. Ludowy Klub Sportowy „Odra” Nieboczowy
23. Ludowy Klub Sportowy „Olszynka” Olza
24. Ludowy Klub Sportowy „Olza” Godów
25. Ludowy Klub Sportowy „POLONIA” Łaziska
26. Ludowy Klub Sportowy „Skrbeńsko”
27. Ludowy Klub Sportowy „START” Mszana
28. Ludowy Klub Sportowy „Strzelec” Gorzyczki
29. Ludowy Klub Sportowy „Unia” Turza Śląska
30. Ludowy Klub Sportowy Naprzód – 46 Zawada
31. Ludowy Klub Sportowy Naprzód 37 Krzyżkowice
32. Ludowy Klub Sportowy Silesia Lubomia
33. Ludowy Klub Sportowy Wypoczynek Buków
34. Ludowy Klub Sportowy "Naprzód Kokoszyce"
35. Miejski Klub Sportowy „Odra Wodzisław”
36. Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wodzisławiu Śl.
37. Ognisko Specjalistyczne Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Karate-Do
38. Ognisko TKKF „Ju-Jitsu Tygrys Team”
39. Osińskie Towarzystwo Sportowe OTS - Osiny
40. Siatkarski Klub „Górnik Radlin”
41. Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk Walki Tao
42. Stowarzyszenie Kultury fizycznej „Re-Active”
43. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Wsi Krostoszowice
„INTER KROSTOSZOWICE”
44. Stowarzyszenie Płetwonurków i Ratowników „Głębia”
45. Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki „Czarny Smok”
46. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej terenowe ognisko „KARLIK”
47. Towarzystwo Sportowe „Górnik Pszów”
48. Towarzystwo Szermierzy „Górnik Radlin”
49. Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Pszowie
50. Międzyszkolny Klub Sportowy Olimpijczyk Rydułtowy
51. Międzyszkolny Klub Sportowy w Wodzisławiu Śląskim
52. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Rycerz”
53. Młodzieżowy Klub Sportowy MKS ZORZA Wodzisław Śląski
54. Szkolny Uczniowski Klub Sportowy „Junior” w Turzy Śląskiej
55. Uczniowski Klub Sportowy „Diament Jedynka” w Wodzisławiu Śląskim
56. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”
57. Uczniowski Klub Sportowy „Feniks” w Rydułtowach
58. Uczniowski Klub Sportowy „Ognisko” Rydułtowy
59. Uczniowski Klub Sportowy „Omega”
60. Uczniowski Klub Sportowy „Piątka Plus”
61. Uczniowski Klub Sportowy „Radoszowy – Trójka”
62. Uczniowski Klub Sportowy „Ronin” Radlin
63. Uczniowski Klub Sportowy „Starter” Gołkowice
64. Uczniowski Klub Sportowy „Strzał Wodzisław” przy SP 21
65. Uczniowski Klub Sportowy „Trójka Radlin”
66. Uczniowski Klub Sportowy „WON-HYO” Marklowice
67. Uczniowski Klub Sportowy RONIN-Wodzisław Śląski
68. Uczniowski Klub Sportowy TEMPO
69. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Delfin” Gmina Mszana
70. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Marklowice
71. Uczniowski Szkolny Klub Sportowy „Master” Rydułtowy
72. Wodzisławska Szkoła Piłkarska
73. Wodzisławskie Centrum Sportów Walki
74. Wodzisławskie Towarzystwo Sportowe Judo „SATORI”
75. Związek Sportowy Langen Shihan Radlin
76. Żeński Klub Koszykarski „OLIMPIA” Wodzisław Śląski
ROZDZIAŁ IV
TURYSTYKA I REKREACJA………………………………………………………75-79
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Automobil Ślązak
NGC Niezależna Grupa Cyklistów
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Wodzisławskie Towarzystwo Cyklistów WoTC
Stowarzyszenie Promocji Aktywnego Wypoczynku „SPAW”
Stowarzyszenie SZOK – Skuteczni, Zdecydowani, Operatywni, Kreatywni Radlin
Stowarzyszenie „Zdrowa Rodzina”
Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Koni „Mustang”
ROZDZIAŁ V
ZDROWIE I OCHRONA ŚRODOWISKA…………………………………………80-86
1. Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek
2. Stowarzyszenie „DLA VITAMEDU”
3. Koleżeński Klub Lekarzy „Na zdrowie”
4. Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi
5. MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość
6. Stowarzyszenie „OGNIK”
7. Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło Wodzisław Śląski
8. Stowarzyszenie Diabetyków w Rydułtowach
9. Stowarzyszenie Diabetyków w Wodzisławiu Śląskim
10. Stowarzyszenie Pacjentów z Wrodzonym Przerostem Nadnerczy
11. Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia i Środowiska „VITA-MED”
12. Towarzystwo Wędkarskie „KARP”
13. Stowarzyszenie Pszczelarzy „Stara Barć” w Wodzisławiu Śl.
14. Stowarzyszenie EKO - ROZWÓJ Ziemi Wodzisławskiej
ROZDZIAŁ VI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA…………………………………………………87-90
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Forum Firm Miasta Radlin
Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim
Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim
Stowarzyszenie Stanu Średniego Przedsiębiorców
Stowarzyszenie Inicjatywa Radlin
Stowarzyszenie WSPÓLNOTA KUPIECKA na Rzecz Przedsiębiorczości
ROZDZIAŁ VII
INTEGRACJA EUROPEJSKA……………………………………………………...91-93
1.
2.
3.
4.
Polskie Stowarzyszenie – Europa Języków i Kultur
Wodzisławskie Stowarzyszenie Integracji Europejskiej
Szkolny Klub Europejski przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie
Szkolny Klub Europejski przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
ROZDZIAŁ VIII
HOBBY………………………………………………………………………………...94-98
Klub Hodowców Drobnego Inwentarza
Stowarzyszenie Wędkarskie „Machnikowiec” w Rydułtowach
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg ”Śląsk-Południe”
Polski Związek Wędkarski
Stowarzyszenie Hodowców Drobnego Inwentarza, Zwierząt Futerkowych, Ptactwa
Ozdobnego i Egzotyki
6. Zrzeszenie Miłośników Drobnego Inwentarza Radlin
7. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
8. Towarzystwo Numizmatyczne przy KWK Rydułtowy
1.
2.
3.
4.
5.
ROZDZIAŁ IX
INNE ORGANIZACJE……………………………………………………………...99-105
1. Oddział Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział rejonowy Wodzisław
Śląski
3. Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie w Pszowie
4. Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych Koło w Wodzisławiu Śląskim
5. Związek Inwalidów Wojennych RP. Zarząd Oddziału w Wodzisławiu Śląskim
6. Koła Gospodyń Wiejskich na terenie powiatu wodzisławskiego
Download

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy