2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KLİNİK KİMYA DERSİ
LABORATUVARI DENEY ÇİZELGESİ
Öğrenci listesi
04090000119
04090000093
04080008774
04090000120
04090000112
04090000122
04090000106
04090000659
04090000097
04090000095
Deney adı
Deney tarihi
1
12.03.2014
2
19.03.2014
3
26.03.2014
4
02.04.2014
5
09.04.2014
6
16.04.2014
7
30.04.2014
8
07.05.2014
9
14.05.2014
10
21.05.2014
İlgili asistan
Deney reaktiflerinin hazırlanması
Biüre yöntemiyle serumda total protein tayini
Arş. Gör. Çağrı
Biüre yöntemiyle serumda total albumin tayini
Altuğ
Biüre yöntemiyle idrarda total protein tayini
Arş. Gör. Çağrı
İdrarda kalitatif ve yarı kantitatif protein tayini
Altuğ
Somogyi Nelson yöntemi ile serumda şeker Arş. Gör. Ebru
Kocadağ
tayini
Arş. Gör. Ebru
İdrarda kalitatif / kantitatif şeker tayini
Kocadağ
Serumda iyodometrik yöntemle α-amilaz tayini
Arş. Gör. Güliz
İdrarda enzimatik yöntemle üre tayini
AK
İdrarda PTA yöntemiyle ürik asit tayini
Arş. Gör. Güliz
İdrarda kreatinin tayini
AK
İdrarda
bilirubin
tayini
(kit
ve
kalitatif Arş. Gör. Çağrı
deneyler)
Altuğ
Serumda ALT ve AST tayini (kit)
Arş. Gör. Güliz
Serumda kolesterol tayini (kit)
AK
Klinik biyokimya cihazları ve uygulamalar
Doç. Dr. Şenay ŞANLIER
Download

2013-2014 öğretim yılı bahar dönemi klinik kimya dersi laboratuvarı