2013 -2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
NİSAN - MAYIS BÜLTENİ
KÖŞE YAZILARI
Çocuk Gelişiminde
Ailenin Rolü ,
Çocuk
Yetiştirmedeki
Hatalarımız
Yusuf ERASLAN
Uzman Psikolojik Danışman
Sayfa 4
İÇİNDEKİLER
Duyurular
3
Çocuk Gelişiminde Ailenin Rolü
4
Fransa Kültür Gezisi
7
Koç Üniversitesi Gezisi
8
Robert College RCIMUN
8
Yurt Dışı Eğitim Semineri Toplantısı
8
Bratislava Uluslararası Münazara Yarışması
9
Üniversite Giriş Sınavı Bilgilendirme Toplantısı
9
“Benimle Oynar mısın ?” Projesi
10
Veli Toplantıları
10
Adana MUN
11
Mef Gençlik Platformu
11
Liderlik Eğitimi
11
Meslek Tanıtım Günü
12
İlçe Voleybol Turnuvası
12
Sınıflar Arası Voleybol Turnuvası
12
Nisan Ayı Örnek Öğrencileri
13
Mayıs Ayında Yapılması Planlanan Etkinlikler
15
Sınav Takvimi
17
Mayıs Ayı Yemek Menüsü
19
DUYURULAR
LYS BAŞVURULARI TAMAMLANDI
21-30 Nisan tarihleri arasında tüm 12. Sınıf öğrencilerimiz Lisans Yerleştirme Sınavları için başvurularını
okulumuzda tamamladılar. 4 ayrı günde 5 oturum şeklinde yapılacak LYS’lerde öğrenciler hedefleri için istedikleri
sayıda sınava girebilecekler.
LYS Takvimi :
14 Haziran 2014 Cumartesi, 10.00
LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı
15 Haziran 2014 Pazar, 10.00
LYS-1 Matematik Sınavı
15 Haziran 2014 Pazar, 14.30
LYS-5 Yabancı Dil Sınavı
21 Haziran 2014 Cumartesi, 10.00
LYS-2 Fen Bilimleri Sınavı
22 Haziran 2014 Pazar, 10.00 LYS-3 Edebiyat-Coğrafya Sınavı
3
4
KÖŞE YAZISI
“ÇOCUK GELİŞİMİNDE AİLENİN ROLÜ”
“ÇOCUK YETİŞTİRMEDEKİ HATALARIMIZ”
Problemin Kaynağı Nedir? (Problem Çocukta mı, Ailede mi?)
Çocuk gelişiminde aile faktörünün önemi yadsınamaz bir gerçektir. Aile topluma açılan yolun kapısıdır ve aile fertleri
de toplumdan soyutlanamaz. Bireyin gelişimi için aile kadar çevrenin etkisi de önemli bir yer tutmaktadır. Çevre,
bireyin biyolojik olduğu kadar, ruhsal yapısını da biçimlendirmede etkin bir rol oynamaktadır. Bireylerin birbirleriyle
en yakın ve yakın olduğu kadar da karmaşık ruhsal ilişki ve etkileşim içinde bulundukları bir ortam olması nedeniyle,
aile; sadece toplum bilimlerinde değil, ruh bilimlerinde de giderek büyüyen bir önem kazanmıştır. Bu nedenle insan
yapısının ruhsal konularda da çok yönlü içsel ve dışsal çevre etkilerini göz önüne alarak incelenip değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Günümüzde aile, genel olarak “geleneksel geniş aile” ve “modern çekirdek aile” diye ikiye ayrılmaktadır. Fakat, geçiş
toplumlarında buna “geçiş ailesi” diye tanımlanan bir üçüncü tip de eklenmektedir.
Geleneksel Geniş Aile : Daha çok az gelişmiş ülkelerde ve kırsal kesimde yaygın olan bu aile tipi, birkaç kuşağı bir
arada (anne, baba, büyükanne, büyükbaba, dayı, teyze, hala, amca çoğu kez aynı çatı altında, yakın ilişki içinde
barındıran bir aile yaşamını yansıtır. Aile fertleri, geleneksel kalıplara uyan bir işbirliği ve bütünleşme düzeni içinde
yaşarlar. Aile fertleri arasında iyi bir dayanışma örneği vardır.
Çekirdek Aile : Birbirlerine kan bağı ile bağlı anne, baba ve çocuklardan kurulu iki kuşağı içeren, endüstrileşme ile
gelen sosyal oluşum sonucu ortaya çıkan dar bir toplumsal birimdir.
Geçiş Ailesi : Toprağa bağlı üretimden endüstrileşmiş üretime doğru geçişin yeni başladığı, hızla geliştiği ve buna
bağlı olarak toplumsal yapısı, yaşam biçimi ve kavramların değişmekte olduğu toplumlarda rastlanan bir aile tipidir.
Kırsal kesimden kent kesimine göçüşte, bireyler ister istemez biçim açısından çekirdek aile türünde yaşamak
zorunda kalmışlardır. Bunlar dış görünüşte çekirdek aileyi yansıttıkları halde, düşünce ve duygu kavramlarında,
aile içi etkileşimde henüz tam bireyselleşmemiş olup, geniş aile kavramını, inançlarını ve törelerini sürdürürler. Bu
nedenle bir geçiş döneminde oldukları için “geçiş ailesi” olarak tanımlanırlar.
Psikoterapi ve Aile :
Ailedeki bilinçli ve özellikle bilinçdışı etkileşim süreçlerinin ne denli önemli olduğu, bunların ailede kimde, ne tür bir
ruhsal bozukluğun ortaya çıkacağı ve ne biçimde gidiş göstereceği üzerindeki rolüne eskisinden daha fazla önem
verilmektedir. Ruhsal bozukluk gösteren kişinin ailesindeki yaşam, derin bir bozukluk gösterdiği, örneğin ailenin
kendi başına dayanamadığı grup gerilimlerini kanalize edecek bir zayıf çocuğa ya da günah keçisi olarak kullanacağı
başarısız bir üyeye gereksinimi olduğu sürece, o kişinin kolay kolay iyileşemediği sıklıkla görülür. Zira bu kişinin
ruhsal hastalığı onu kendilerine kurban seçmiş olan ailenin diğer üyelerinin ondan bekledikleri bilinçdışı role aittir.
Aile bu kendine bağımlı kurbanını soktuğu rolden azat etmezse, ruh tedavisi başarısız kalabilir. Ama eğer bu üyeyi
psikoterapi yoluyla, ailenin rahatlamasını sağlaması için atanmış olduğu rolden kurtarmak mümkün olursa, o zaman
ailenin kendi grup gerilimini kanalize edecek daha az zararlıdan başka bir yola başvuracağını da hesaba katmalıdır.
Yani : Bir çocuk kendisini şamar oğlanı gibi kullanarak, aralarındaki evlilik çatışmasını hafifleten anne babasına
karşı direnmeyi ve kendini daha iyi korumayı öğrendiğinde, bu anne baba, gerilimlerini geçiştirmek için, onun yerine
KÖŞE YAZISI
5
koymak üzere hemen diğer çocuklarından birini seçerler. Ya da başka bir örnek: Ailenin ortak çatışması altında
ezilip hastalanmış en zayıf üyesi, tedaviyle iyileştiğinde, aile hemen dış çevreye karşı düşmanca kuşkulu bir tutuma
girip, çatışmasını dışarıya yönelterek kendini rahatlatır. Aile, dayanışma içindeki savaşımını, aile dışındaki herhangi
bir düşmana mantıksızca saldırarak yürüttüğü sürece, baş edemediği asıl kendi çatışması örtülü kalır. Bu nedenle
evlilik ve aile danışmanlıklarına verilen önem her geçen gün daha da artmaktadır. Çünkü tek kişinin nevrozu, nasıl
ailedeki bir çatışmanın belirtisi oluyorsa, çoğu halde, bir aile nevrozu da toplumsal bir bozukluğun belirtisi olarak
yorumlanabilir.
Kimi zaman uzmanların, hastalık doğurucu dış etmenleri hastalarıyla elbirliği içinde değiştirebilme fırsatları olur.
Ör: Bir anne, on yaşındaki kızını, yemek saatlerinde iştahsızlıktan yakınarak çok az yediği, buna karşılık yemek
aralarında gizliden gizliye mutfağa gidip yiyecekler atıştırdığından ötürü uzmana getirir. Klasik yoldan gidildiğinde,
bu kızdaki bozukluk hemen “dürtüsel yemeler” le birlikte olan bir “nevrotik yeme bozukluğu” diye sınıflandırılabilir.
Annenin niyeti, çocuğu bir “hasta”, ya da doğrusu bir “yaramaz” olarak uzmana teslim etmek ve bozukluğu
onarıldıktan sonra yine geri almaktır. Burada anne tıpkı sipariş veren bir müşteri, çocuğu sanki bademcik veya
apandisit ameliyatı gibi gerekli bir tedavi girişimi için getirmiş sağlıklı bir hasta yakını gibi davranmaktadır. Şurası
da yalan değildir ki, bir takım eğitim danışmanları bu gibi anneler tarafından kendilerine verilen rolleri uzun süredir
körü körüne kabul etmişler, yani çocuğun yeme bozukluğunu doğrudan doğruya bireysel bir davranış bozukluğu
gibi görüp, bunun düzeltilmesini tedavi amacı olarak almayı doğal karşılamışlardır. Anneyle birlik olarak, çocuğa
yine “doğru dürüst yeme” yi öğretmeye kalkışmışlardır. Oysa, gerçekte, on yaşındaki kız bu yeme belirtileriyle
annesinin bozuk bir davranışını protesto etmektedir. Otoriter olma meraklısı anne, kızının tüm davranışlarını çok sıkı
kontrol ederek, hareketlerini kısıtlamaktadır. Buna karşılık da, gösterdiği ilgi ve bakımdan ötürü kendisine durmadan
teşekkür edilmesini beklemektedir. Çocuk annesinin bu koruyucu yönelticiliğine dayanamamaktadır. Yemek, annenin
hayatında özel bir rol oynar; egemenliğini kurmada kullandığı en önemli araçlardan biridir. Aile, pişirdiği yemekleri
övgülerle ve severek yemelidir, aksi halde hemen incinir ve ürkütücü suçlamalarda bulunur. Baba da, tıpkı kız gibi,
anneye açıkça karşı koyamamakta, sık sık iş bahanesiyle evde yemek yemekten kaçmaktadır. Kız babasının bu
gizli karşıtlığını sezer ve onunla bu konuda birlik olduklarını bilir. Yemek yememekle gizli gizli atıştırmak arasındaki
oynamaları aslında annenin artık dayanılmaz olan egemenliğine karşı örtülü bir başkaldırıdır. Bu, bir noktada, anneyi
özellikle sinirlendiren sözcüksüz bir başkaldırıdır. Kız böylece, sunduğu yemeklerin reddedilmesine dayanamayan
annesinden, kendisine uyguladığı baskının öcünü alarak cezalandırmaktadır. Dolayısıyla, kızın yeme problemi, ancak
annenin davranışlarıyla birlikte göz önüne alındığında, yeterince anlaşılabilir. Bozukluk tek başına çocukta değildir,
asıl bozukluk olan aile içindeki iletişimdir ki, bu da öncelikle annenin düşüncesiz ve kontrolsüz davranışlarından
ileri gelmiştir. Çocuğun belirtileri, çaresizliği ve korkusu içinde, kendini başka türlü nasıl koruyacağını bilemediği bir
saldırıya karşı gösterdiği umutsuz bir savunmanın işaretidir.
Toplumda sıklıkla karşılaştığımız bir başka durumdan da bahsetmeden geçmek doğru olmaz sanırım. Bu bana
göre diğer örneklere nazaran özellikle dikkat edilmesi gereken bir durum. Hemen hemen her gün, anne babalar
çocuklarının, okul başarısızlıklarının düzeltilmesi için, bir uzman yardımı alırlar. Bunların büyük çoğunluğunda, çalışma
bozukluğunun çalışmanın kendisi ile ilgisi olmayan çatışmalara bağlı bulunduğu ortaya çıkar. Ör: Çocuk, isteklerini
çoğunlukla reddeden fakat kendi doyuma ulaşmamış tutkularını onun okul başarısıyla gidermek isteyen anne
babasından okuldaki başarısızlıklarıyla öç almaktadır. Çocuğun tembelliği, girmesi için zorlandığı rolden kaçmak ve
kendisine bir parça özgürlük saklayabilmek için elindeki son olanaktır. Aslında bu başarı bozukluğunun içinde, onun
ruh sağlığından sağlam kalmış bir parça gizlidir. Zira çocuk ancak burada, hala kendi kendisi gibi davranabilmektedir.
Tutkulu, bencil anne babasının onu sokmak istedikleri rolün içine henüz sadece bu alanda gömülmemiştir. Bunun
yanı sıra az da olsa bazı uzmanlar problemin kaynağını araştırmadan, problemin çocuktan kaynakladığını düşünerek,
direkt olarak çözmek istemektedirler. Bunlar çocuğun başarı göstermeye istekli olmayışının belki de asıl bozukluk
odağının başka yerde, yani anne babada aranmasına bir işaret olabileceğini düşünmezler. Tabii ki bu, bir çocuk
6
KÖŞE YAZISI
bilinç dışı başarısızlık gösterdiğinde, uzmanın onun başarısızlığını desteklemesi gerektiği anlamına da gelmez.
Çocuk, başarılarının anne babasının bencil isteklerini yerine getirmek için zorlandığı bir görev olmaktan çıkıp da
sadece kendi girişimine bağlı olduğunu hissettiği anda, çocuk ailesinin istediği alanda olmasa bile, birden bire
içinde kendiliğinden bir başka isteği geliştirebilir. Bu nedenle yapılan çalışmalarda asıl başlangıç noktası, önce anne
babanın sorununun ela alınması olmalı, onların zedeleyici rol istekleri düzeltilmelidir. Aksi taktirde başarı tutkusu
anne babada da kendi yetersizlik ve suçluluk duygularını gidermeye yaramaktadır. Bu durum, anne babanın da
problemli bir aile ortamında büyüdüğünü göstermektedir. Problemsiz bir aile ortamında yetişen bireylerin çocuklarıyla
bu tür problemler yaşama ihtimali çok daha azdır. Anne babaların bu kaygıları giderildiğinde, çocuğa aktardıkları
katı başarı ideallerinde yumuşama gösterebilirler. Eğer anne babalar bugün çocuklarıyla daha özgür ve hoşgörülü
bir ilişkiye girmek cesaretini göstereceklerse, o zaman kendilerini hem kendilerinin hem de çocuklarının gözüne
yaptıklarına teşekkür bekleyen iyi yürekli, verici yardımseverler gibi göstermemelidirler. Onların çocuklarına yaptıkları
ve verdikleri, normalde yapmaları gereken şeylerdir. Eğer aileler, çocuklarına, ergenlik yaşına kadar olan dönem
sırasında, kendi aileleri içinde insanlar arası ilişkileri daha rahat ve katı kurallarla kısıtlamadan kurarak kendi
kişiliklerini güçlendirme fırsatı verirlerse, gelecekte, anne babalık görevlerini sadece ergenlik yaşına kadar sürdürmek
zorunda kalacaklardır. Buna karşılık, gençleri, eğitim durumları vb. gibi hallerde zorunlu olan bağımlılıklarını kendi
istekleriyle değil de evlatlık görevi olarak sürdürmeye zorladıklarında, bu bağımlılığı anormal değil de normalmiş
gibi göreceklerse, sonuç iyi olmayacaktır. Anne babalar çocuklarına erken bir dönemde kendileriyle eşit insanlar gibi
davranmakla neler kazanabileceklerini, bunun onların üzerinden çok fazla yükü alacağını bilmelidirler. Kısaca, ailenin
ortak sorunlarının çocuklarla birlikte konuşulup, birlikte kararlar alınması yolunda planlı bir yaklaşım sağlanması
gerekmektedir. Bunun yanı sıra uzmanlar, çocukların anne babaları ve onların sorunları hakkında tahmin edilenden
çok fazla şeyler bildiklerini sık sık görürler. Bu sorunlar; anne babanın evlilik ilişkilerinin ne durumda olduğu, babanın
iş güçlükleri, akrabalarla yarışmalar vb. sıralanabilir. Bu gibi durumlarda, çocukların birden bire kendi kişisel isteklerini
açıklamaz olmaları, anne babaları fazla şaşırtmamalıdır.
Kaynak : Richter H.E. Hata Aile, İstanbul, Mert Yayıncılık,1997
Yusuf ERASLAN
Uzman Psikolojik Danışman
ETKİNLİKLER
FRANSA KÜLTÜR GEZİSİ
7-13 Nisan 2014 tarihinde öğrenci ve öğretmenlerimizle Fransa’daydık. Paris’te
başlayıp Marsilya gezisiyle tamamlanan turumuzda hem eğlendik hem de bugün
de olduğu gibi geçmişte dünya tarihi, sanatı ve edebiyatına damgasını vuran bir
ülkeyi her yönüyle tanıma fırsatı elde ettik. Dünya üzerindeki seçme eserleri bir
arada itina ile barındıran Louvre Müzesi’nden, Victor Hugo’nun kaleminden anlatılan
Notre Dame Kilisesine, tarihi dokusunu aynen muhafaza etmesiyle baş döndüren
Dijon’dan, Fransa’nın endüstri beşiği Lyon’a, güney kıyıların prensesi olarak anılan
Nice’ten, muhteşem şehir planlamasıyla ünlü Monaco ve eğlence sektörünün
kalbinin attığı Monte Carlo’ya kadar uzanan gezimizden hayata ve insana dair nice
anılar biriktirerek ülkemize döndük.
7
8
ETKİNLİKLER
KOÇ ÜNİVERSİTESİ GEZİSİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimizin öğrencilerimize meslekleri tanıtmak amacı ile düzenlediği etkinlikler
arasında yer alan üniversite gezilerinden Koç Üniversitesi gezisini 3 Nisan Perşembe günü 11.sınıf öğrencilerimizle
yaptık. Gerek üniversite ile ilgili edindiğimiz bilgiler gerekse bizimle ilgilenen öğrenciler öğrencilerimizin üniversite
sınavına hazırlanma süreçlerinde motive edici oldu. Tanıtım ofisinde görev alan ve okulumuzu karşılayan öğrenciler
300. Ve 1200. sırada yer alan burslu öğrencilerdi. Öğrencilerimize düzenli çalışmalarını ve hedeflerini belirlemelerine
ilişkin önerilerde bulundular. Gençlerin akranlarından ve bu süreci yakın zamanda yaşamış olanlardan öneri
almalarının (akran dayanışması) önemine bir kez daha tanık olduk.
ROBERT COLLEGE RCIMUN
01.04.2014 ve 05.04.2014 tarihleri arasında MUN Danışman Öğretmenleri; Gülay Özkul ve Malia Akıncı ile 5 öğrenci
Lila Ceylan (11B), Ece Sevinç (11B), Ege Sevinç (11A), Lara Ozansoy (11IB) ve Enes Ladin Öncü (9C) İstanbul’da
düzenlenen (RCIMUN) Robert College Model Birleşmiş Milletler Konferansı’na katıldılar.
Konferansın öncesinde; öğrenciler konferansa yönelik son hazırlıklarını gerçekleştirdiler. Öğrencilerimiz RCIMUN
konferansıyla farklı ülkelerden gelen delegelerle tanışma şansı yakaladılar.
5 gün süren konferansta, Türkiye ve başka ülkeden gelen MUN direktörleri ve 750 civarında delege yer aldı.
Öğrencilerimiz bu konferansta okulumuzu, Fas devleti adına 5 farklı komitede temsil etti.
YURT DIŞI EĞİTİM SEMİNERİ TOPLANTISI
Yurtdışı Eğitim Danışmanı Deniz Alp öğrencilerimize yurtdışında üniversite eğitimi ile ilgili bilgi verdi. Hazırlık, 9 ve
10. sınıflarda yapılan sunumlarda başvuru süreci detaylıca anlatıldı. Okulumuzda salı ve perşembe günleri bulunan
Deniz Alp ile randevu alarak öğrenci ve velilerimiz görüşme yapabilmektedir.
ETKİNLİKLER
9
BRATISLAVA INTERNATIONAL DEBATE CONTEST
ULUSLARARASI MÜNAZARA YARIŞMASI.
Bu yıl organizasyona 20 ülkeden 54 takım katıldı.Yarışmada WSDC (World
Schools Debating Championship) kuralları uygulandı çünkü buraya gelen ülkelerin
amacı WSDC finalleri için hazırlık yapmaktı. Jüriler yine farklı ülkelerdendi ve her
münazara sonrasında öğrencilere tek tek geri dönüt verdiler. Neden kazandıklarını
veya kazanamadıklarını anlattılar. Bu yorumlar hem öğrenciler hem de çalıştırıcılar
için çok yararlı oldu.
Yarışmada 1)This house believes that stable autocracy rather than weak democracy
is better for Egypt. (1st, 4th round and the final debate) 2) This house would
criminalise scientifically unfounded claims against the overall benefits of vaccination
(2nd and 5th round) konuları hazırlıklı konular olarak belirlenmişti. Yarışmacı
ekiplerin for veya against, hangi tarafı savunacakları münazaralardan yarım saat
önce açıklandı. Hazırlıksız konular ise münazaralardan 1 saat önce açıklandı.
Yarışmacılar 1 saatlik süre içinde argümanlarını ve 8 dakikalık konuşmalarında
söyleyeceklerini hazırladılar. Hazırlıksız konulardan önce cep telefonu,ipad gibi
araçlar toplandı. Öğretmenlerin veya koçların öğrencilerle konuşması yasaklandı.
Okulumuzun katıldığı bu ilk uluslararası organizasyonda elde edilen 2 başarılı
sonuç, gelecek için bize ümit verdi. Öğrencilerimiz Ayşe Ecer, Ahmet Talha
Sırdaş ve Aysu Serindağ hem hazırlık sürecinde Türkiye’de hem de münazaralar
sırasında Bratislava’da hayat boyu unutmayacakları bir deneyim kazandılar, farklı
konularda bilgi sahibi oldular ve farklı ülkelerden akranlarıyla bilgi alışverişinde
bulunma fırsatı yakaladılar.
ÜNIVERSİTE GİRİŞ SINAVI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
3 Nisan’da 11. sınıf öğrencilerimize önümüzdeki sene girecekleri üniversite sınav sistemi hakkında ayrıntılı bir sunum
yapıldı. Sunumda üniversite hedeflerine ulaşmaları için nelere önem vermeleri gerektiği vurgulanarak, 2014 YGS’de
okulumuz 12. Sınıf öğrencilerimizin sonuçları paylaşıldı.
10
ETKİNLİKLER
“BENİMLE OYNAR MISIN ?” PROJESİ
Zihin engelli bireylerin
akran grubunu tanıma ve bütünleşme
fırsatlarının
yetersizliği bilinmektedir. Aynı zamanda normal gelişim gösteren gençler de zihin
engelli bireylerle tanışma ve etkileşimde bulunma fırsatına sahip değillerdir. Her
iki grubun birbirini tanıması ve sınırlarını öğrenmesi için daha çok bir arada vakit
geçirmelerini sağlayacak ortamların yaratılması gerekmektedir. Böylece, iki grup
da kendinden farklı olanlara karşı olumlu tutum geliştirme fırsatı elde edebilecekleri
inancı ile projemizi başlattık.
Okulumuz 11 IB öğrencileri ile kampüsümüz sınırlarına komşu olan Şehit Üsteğmen
Ali Büyükdicle Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri arasında “Benimle Oynar
mısın?” projesini Özel Eğitimci Emel Bolat’ın öğrencilerimize zihin engelliliğe ilişkin
bilgi vermesi ile ilk adımı attık. Şubat ayında itibaren öğrencilerimiz resim, dans,
masa tenisi, basketbol, futbol çalışmaları ile zihinsel engelli öğrenciler ile haftada
iki ders saati bir arada olmaktadırlar.
Başlangıçta öğrencilerimiz diğer okula giderken, nisan ayından itibaren engelli
öğrenciler okulumuza gelmektedir. Öğrencilerimizin önyargılarının değiştiğini,
baş etme becerilerinin geliştiğini gözlemekteyiz. Engelli gruptaki öğrencilerde
hem performanslarında hem de sosyal ilişkilerinde gelişme olduğu öğretmenleri
tarafından bizlere iletilmektedir. Bu katkıdan dolayı sekiz haftada sonlandıracağımız
projemizin süresini uzatmaya ve beraberce sergileyebileceğimiz etkinlikler katmayı
kararlaştırdık.
VELİ TOPLANTILARI
16 Nisan 2014 Çarşamba günü Hazırlık ve 9. Sınıf, 19 Nisan 2014 Cumartesi 10
ve 11. Sınıf veli-öğretmen görüşmeleri yapılmıştır.
ETKİNLİKLER
11
ADANA MUN
17.04.2014 VE 20.04.2014 tarihleri arasında Gülay Özkul ile yedi öğrenci Serra Şensoy (9A), Can Kahveci (9A), Alp
Arabacı (9A), Barkın Dayıoğlu (9A), Naz Polat (9C), Kaan Salt (9C) ve Zeynep Akıncı (9C) Adana’da düzenlenen
(FIMUN) Final Okulları Model Birleşmiş Milletler Konferansı’na katıldılar.
Konferansın öncesinde; öğrenciler konferansa yönelik son hazırlıklarını gerçekleştirdiler. MUN tecrübesi olmayan
bu öğrencilerimiz danışman öğretmenler ve MUN kulüp öğrencileri tarafından konferans öncesi bilgilendirildiler ve
komite konularıyla ilgili çalışma yaptılar.
3 gün süren konferansta, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen MUN danışman öğretmenleri ve 150 civarında delege
yer aldı. Öğrencilerimiz bu konferansta okulumuzu, İngiltere adına 4 farklı komitede temsil etti.
MEF GENÇLİK PLATFORMU
18-19-20 Nisan tarihlerinde Özel MEF Lisesinin, öğrencilerin kişisel ve sosyal
gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlediği 4. MEF Gençlik Platformu’na
öğrencilerimiz İrem Şarlak, Sera Talia Demirkol, Lara Ozansoy okulumuzu temsilen
katıldılar.
LİDERLİK EĞİTİMİ
21 Nisan Pazartesi günü saat 14.00-15.50 arasında Fuat Yalçın okulumuzda iki
saatlik bir liderlik eğitimi vermiştir. Kendisi de İTÜ mezunu olan eğitmen, Bahçeşehir
Üniversitesin’de de dersler vermektedir. İnteract Kulübü tarafından düzenlenen
etkinlik öğrencilerimiz tarafından ilgi ile izlenmiştir.
12
ETKİNLİKLER
MESLEK TANITIM GÜNÜ
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimizin öğrencilerimize meslekleri tanıtmak
amacı ile düzenlediği etkinlikler arasında yer alan Meslek Tanıtım Günleri’nin ikincisini
28 Nisan’da gerçekleştirdik. Sonbaharda yapılan Meslek Tanıtım Günü’müze
üniversite ve akademisyenleri davet etmiştik. Bu kez sahada çalışan velilerimizden
destek alarak meslekleri tanıtmaya çalıştık. Davetimizi kabul ederek zaman ayıran
velilerimize teşekkür ederiz.
İLÇE VOLEYBOL TURNUVASI
Bayan Voleybol Takımımız nisan ayı içerisinde Sarıyer İlçesinin düzenlediği okullar
arası voleybol turnuvasına katılım sağlanmıştır.
SINIFLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASI
Nisan ayı içerinde düzenlenen okul içi voleybol turnuvasında Defne Ayvaz,Ecem
Özdemir, Cem Ulutaş, Uğur Özenir,Canan Tırnova, Emir Erden, Alihan Ağaçkesen
isimli öğrencilerden oluşan 10 B sınıfı voleybol takımı birinci olmuştur. Katılımlarından
dolayı tüm öğrencilerimize teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.
ETKİNLİKLER
NİSAN AYI ÖRNEK ÖĞRENCİLERİ
Akademik başarı ve disiplin dikkate alınarak seçilen nisan ayının örnek öğrencilerini tebrik ederiz.
Hz
Şeref YAZAROĞLU
9-A
Burak İZER
9-B
Turgut KARTAL
9-C
Zeynep ÖZBİL
10 - A
Ayşe ECER
10 - B
Ecem ÖZDEMİR
10 - C
Eren CANOĞULLARI
11 - A
Deniz KASAPOĞULLARI
11 - B
Defne KARTAL
11 - C
Lara OZANSOY
12 - A
Utku ALGÜN
12 - B
Selen ATAY
12 - C
Akaşa CORAL
13
14
MAYIS AYINDA YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER
ELGİNKAN BULUŞMA ETKİNLİĞİ
Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Elginkan Vakfı Gününe okulumuz “Karagöz ve Hacivat“
adlı oyun ve “Dost Şiirler“ adlı şiir dinletisi ile katılacaktır.
YÜZME ŞAMPİYONASI
Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına 10. sınıf öğrencimiz İlayda Kaya
katılacaktır.
15
03
Mayıs
02-05
Mayıs
IIMUN
İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Ekrem Elginkan Lisesi 8-9-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında
Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 3. İTÜ Uluslararası Model Birleşmiş Milletler-IIMUN
konferansı düzenlemeyi planlamıştır. Dili İngilizce olan konferansımıza İstanbul içi ve dışı,
resmi ve özel eğitim kurumlarının Hazırlık, 9,10 ve 11. sınıflarında okuyan öğrenciler katılacaktır.
Konferansımızda amacımız; yapıcı bir tartışma ortamı yaratarak, genç katılımcıların dünya
08-10
Mayıs
genelindeki sorunlardan haberdar olmalarını sağlamak ve aynı zamanda sosyal ilişkilerini
geliştirecekleri bir fırsat yaratmaktır.
KULAKTAN KULAĞA OKUL TİYATROSU
Tiyatro Kulübü’nün hazırladığı “Kulaktan Kulağa” isimli oyunumuz 16 Mayıs 2014 Saat: 14.00’te
İTÜ KSB’de sizlerle buluşuyor. Katılımınız bizleri onurlandıracaktır.
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Kurtuluş Savaşı’mızın Büyük Önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesinin bir
meşalesi olarak Samsun’a çıkışının 95. yılını 19 Mayıs 2014 Pazartesi günü okulumuzda
törenle kutlayacağız.
16
Mayıs
19
Mayıs
16
MAYIS AYINDA YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER
REHBERLİK SEMPOZYUMU
Okulumuzda 23 Mayıs 2014 Cuma günü 09.30-13.00 saatleri arasında resmi ve özel ilkokul,
ortaokul ve liselerin rehber öğretmenlerine yönelik, çocuklarda ve gençlerde internet ve teknoloji
kullanımını farklı boyutlarda konu alan bir panel düzenlenecektir.
Panelde, internet (facebook, twitter, bilgisayar oyunları vb.) ve teknoloji kullanımının yaygınlığı,
hukuksal boyutu, bireylerin sosyal yaşamına etkileri, psikolojik uzantıları gibi boyutlarının uzman
isimler tarafından tartışılmasını ve psikolojik danışmanların alandaki bilgilerinin geliştirilmesi
amaçlandı.
Konuşmacılar:
Serhat Özeren: İTÜ GVO Kültürel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,İnternet Geliştirme Kurulu
23
Mayıs
Başkanı
Prof. Dr. Eşref Adalı:İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü Dekanı
Prof. Dr. Falih Köksal:Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Doç Dr. Nazlı Baydar: Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü
DELE SINAVI
23- 24 Mayıs 2014 tarihlerinde okulumuzdan 43 öğrenci İspanyolca ulusulararası sertifika
programı olan DELE sınavına katılacaklar. Taksim’de, Instituto Cervantes merkezinde A1 ve
A2 seviyelerinde dört dil becerisini ölçen bu sınava katılacak olan tüm öğrencilerimize şimdiden
başarılar diliyoruz.
23
Mayıs
İSPANYOLCA YARIŞMA VE SEMİNER
30 Mayıs 2014 tarihinde, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları olarak Editorial Edinumen, İnkaş
Yayınları ve İstanbul Cervantes Enstitüsü işbirliği ile, “Concurso de español: idioma y cultura”
başlıklı 2. Yabancı Dil İspanyolca Yarışmasını düzenliyoruz. Yarışmaya Türkiye’de 2. yabancı
dil İspanyolca eğitim veren tüm okullar katılabilecekler. Yarışmanın iki aşaması var. İlk
aşamada öğrenciler Türkiye hakkında İspanyolca bir broşür hazırlayacaklar. Bu broşürlerin
değerlendirilmesi sonucu üç okul finalist olacak. Quiz show formatındaki final yarışması 30
Mayıs 2014 Cuma günü, İTÜ Maslak Kampüsündeki okulumuzda gerçekleşecek. Final günü
ayrıca 2. yabancı dil İspanyolca öğretmenleri için bir de seminer düzenlenecektir. Katılımcılara
başarılar diliyoruz.
30
Mayıs
SINAV TAKVİMİ
MEB SINIFLAR
17
Hazırlık - 9 - 10 - 11.Sınıflar
Tarih
Hz.
9.Sınıf
10 FM
11 FM
11 TM
26.05.2014 Pzt
Y.Dili G.Y.ve K
Tarih
Tarih
T.C.İnk.T
T.C.İnk.T
27.05.2014 Sal
Geo.
Geo.
Geo.
Geo.
28.05.2014 Çar
Sağlık / Din
Din
Felsefe / Din
Felsefe / Din
29.05.2014 Per
Kimya
Kimya
Kimya
30.05.2014 Cum
MC
MC
MC
MC
MC
02.06.2014 Pzt
RW
RW
RW
RW
RW
03.06.2014 Sal
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
04.06.2014 Çar
Türkçe
T.Ed.
T.Ed.
T.Ed.
T.Ed.
05.06.2014 Per
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Coğrafya
Coğrafya
Kimya
Coğrafya
06.06.2014 Cum
09.06.2014 Pzt
Fizik
Fizik
Fizik
Fizik
Sosyoloji
10.06.2014 Sal
İspan./Alm.
İspan./Alm.
İspan./Alm.
İspanyolca
İspanyolca
Dil ve Anl.
Dil ve Anl.
Dil ve Anl.
Dil ve Anl.
11.06.2014 Çar
12.06.2014 Per
Mazeret
Mazeret
Mazeret
Mazeret
Mazeret
13.06.2014 Cum
Mazeret
Mazeret
Mazeret
Mazeret
Mazeret
12.SINIFLAR
Tarih
12 FM
12 TM
12 IB
05.05.2014 Pzt
Fizik
Mantık
Fizk - Mantık
06.05.2014 Sal
İng-Kimya
İng.
İng - Kimya
07.05.2014 Çar
Biyoloji
Coğrafya
Biyo - Coğ.
08.05.2014 Per
Din K.
Din K. / Ç.Türk ve D.
Tarihi
Din K. / Ç.Türk ve D.
Tarihi
09.05.2014 Cum
Matematik
Matematik
Matematik
12.05.2014 Pzt
T.Ed / İsp.
T.Ed / İsp.
T.Ed / İsp.
13.05.2014 Sal
Geometri
Geometri
Geometri
14.05.2014 Çar
Dil ve Anl. / Trafik
Dil ve Anl. / Trafik
Dil ve Anl. / Trafik
15.05.2014 Per
Mazeret
Mazeret
Mazeret
16.05.2014 Cum
Mazeret
Mazeret
Mazeret
18
SINAV TAKVİMİ
IB EXAM
Tarih
Saat
10 IB
11 IB
27.05.2014 Sal
2-3.Ders
Biology/Physics IB
28.05.2014 Çar
2.Ders
Dil ve Anl.
29.05.2014 Per
2-3.Ders
Chemistry HL
30.05.2014 Cum
2-3.Ders
English B
02.06.2014 Pzt
2-3.Ders
Fizik/Biyoloji(MEB)
03.06.2014 Sal
2-3.Ders
Turkish A1
04.06.2014 Çar
2.Ders
Din K.
Din K.
05.06.2014 Per
2.Ders
Geometri
Dil ve Anl.
06.06.2014 Cum
2.Ders
İspanyolca
Fizik/Biyoloji(MEB)
09.06.2014 Pzt
2-3.Ders
TSS
Geometri
10.06.2014 Sal
2-3.Ders
Math SL
İspanyolca
11.06.2014 Çar
2.Ders
Mazeret
Mazeret
12.06.2014 Per
2.Ders
Mazeret
Mazeret
"12-30 Mayıs 2014
IB Mock Exam"
ÖSYS DENEME TAKVİMİ
Sınav Tarihi
22.05.2014 Per
12.Sınıflar
11.Sınıflar
10.Sınıflar
9.Sınıflar
DENEME-5
DENEME-4
DENEME-3
YEMEK MENÜSÜ
19
ETİK FİRMASI YEMEK MENÜSÜ
5 Mayıs
cal
Mercimek Çorba 185
6 Mayıs
cal
7 Mayıs
cal
8 Mayıs
cal
Şehriye Çorba
185
Sebze Çorba
190
Tavuk Çorbası
200
9 Mayıs
cal
Kaşarlı
135
Domates Çorba
Tas Kebabı
460
Çıtır Piliç
410
İzmir Köfte
380
Karışık Pizza
380
Piliç Wrap
400
Patlıcan
Musakka
380
Kıymalı
Ispanak
280
Etli Dolma
350
Etli Bezelye
320
Yoğurtlu
Mücver
190
Şehriyeli Pirinç
Pilavı
370
Erişte
320
Abant Pilavı
370
Pirinç Pilavı
370
12 Mayıs
cal
13 Mayıs
cal
14 Mayıs
cal
Ezogelin Çorba
200
Şehriye Çorba
185
Kremalı
Ispanak Çorba
185
Tavuk Döner/
Patates-Turşu
410
Mantı
400
Sahan Köfte
360
Bahçıvan
Kebabı
Kıymalı Yeşil
Mercimek
350
Etli Dolma
350
Z.Y.Taze
fasülye
370
Şehriyeli Pirinç
Pilavı
370
Domates Soslu
Makarna
320
Bulgur Pilavı
350
Mozaik Pasta,
Salata,Meyve
Kek,Salata,
Meyve
19 Mayıs
cal
TATİL
Fırın Sütlaç
Salata,Meyve
Supangle
Salata,Meyve
Soslu Kakaolu
Kek,Salata
Mozaik pasta
Salata,Meyve
Revani,Salata
Meyve
Fırın Sütlaç
Salata,Meyve
15 Mayıs
cal
16 Mayıs
cal
Kaşarlı
190
Domates Çorba
Mercimek
Çorba
185
440
Şinitzel-Sebze
garnili
380
Etli Kuru
Fasülye
360
Kıymalı
karnabahar
310
Şeh.Pirinç
Pilavı
370
Erişte
320
Revani,SalataMeyve
Şekerpare,
Salata,Meyve
20 Mayıs
cal
21 Mayıs
cal
22 Mayıs
cal
Sebze Çorba
190
Yayla Çorba
200
Mercimek
Çorba
Piliç Izgara
470
Lazanya
400
Mititte Köfte
Kaşarlı
190
Domates Çorba
Sebzeli Piliç
370
350
Şeritleri
Karnıyarık
380
Z.Y.Karışık
Sebze
200
Etli Taze Fasülye
350
Meyhane Pilavı
350
Peynirli Erişte
320
Pirinç Pilavı
370
26 Mayıs
cal
27 Mayıs
cal
28 Mayıs
cal
29 Mayıs
cal
Ezogelin Çorba
200
Kremalı Mantar
Çorba
190
Domates
Çorba
180
Yayla Çorba
200
Izgara Köfte
390
Piliç Nugget
420
Mantı
400
Karşık Pizza
380
Sebzeli Krep
270
Etli Türlü
310
Z.Y.ıspanak
170
Kıymalı Musakka
380
Pirinç Pilavı
370
Fırın Makarna
350
Domates
Soslu Makarna
320
Bulgur Pilavı
350
Fırın Sütlaç,
Salata,Meyve
Kemalpaşa
Tatlısı,Salata
Islak Kek,
Salata,Meyve
23 Mayıs
cal
185
Tavukgöğsü,Salata,Meyve
Mozaik Pasta
Salata,Meyve
Kemalpaşa,
Salata,Meyve
Mozaik pasta
salata,meyve
Domates Soslu
320
Makarna
Sebze Graten
Krema Soslu
Makarna
Krem Şokola
Salata,Meyve
30 Mayıs
Mercimek
Çorba
Soslu Piliç
Izgara
Kıymalı
Ispanak
Peynirli Börek
Revani,Salata,
Meyve
280
350
cal
185
440
280
330
20
KÜNYE
İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ
Adres
: İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Özel Ekrem Elginkan
Lisesi Maslak Sarıyer / İSTANBUL
Telefon
: (0212) 367 13 00 (10 hat)
Faks
: (0212) 286 51 92
E-Posta
: [email protected]
Web
: http://www.itugvo.k12.tr
Sosyal Ağ
:
/ itugvo
BÜLTEN BİLGİLERİ
Aylık Okul Bülteni
Cilt 2, Sayı 13, Nisan 2014
Bülteni Derleyen, Düzenleyen : Özgür KAYA ( [email protected] )
Bülteni Düzenleyen, Tasarlayan, Yayımlayan : Şafak TÜLÜKAŞ ( [email protected] )
Redaksiyon
: Aynur MUSLU ( [email protected] )
Bültene katkılarından dolayı Sayın Yusuf ERASLAN’a ve bir ay boyunca yaptıkları etkinliklerle
okulumuza katkı sağlayan değerli öğretmenlerimize teşekkür ederiz.
Download

Ekrem Elginkan Lisesi Nisan - İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları