MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ORTAOKULU 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ YARIYIL TATİL ÇALIŞMALARI
Devlet
Kurucusu
Başkenti
Akla Gelen
İlk Özelliği
Önemli
Eseri
Sizin Bildikleriniz
Asya Hun Devleti
Selçuklular
Abbasiler
Uygurlar
Karahanlılar
Köktürkler
Gazneliler
Anadolu’nun Kapısı
Türklere Açıldı
Türk Adıyla
Kurulan İlk Devlet
Hindistan’a
İslamiyet i yaydılar
Alp Tigin
İlk Türk Devlet idir
Ötüken
Merv
Gazne
Teoman
Selçuk Bey
Samarra Ulu Cami
Kaşgar
Karabalgasun
Oğuz Kağan
Destanı
Bağdat
Bumin Kağan
Ergenekon Destanı
Türeyiş Destanı
Manihezim Dinini
Benimsediler
Bilge Kül Kadir
Han
Nizamiye
Medreseleri
Divan-ı Lügat İt
Türk
İlk Türk İslam
Devlet idir
Kutluk Bilge
Kül Kağan
Ebul Abbas
Abdullah
Bumin Kağan
Ötüken
Avasım Şehirleri
AŞAĞIDAKİ KELİMELERİ KULLANARAK BİR HİKAYE YAZINIZ
Demircilik, Göçebe, Çadır, Hayvancılık, Kağan, Ötüken, At, Savaş, İpek Yolu, Ticaret,Boy, Göç
Download

Devlet Kurucusu Başkenti Akla Gelen İlk Özelliği Önemli