T.C
BALIKESİR VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI
2013 – 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
ÇALIŞMA TAKVİMİ
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
FAALİYET
Temel Eğitim, Ortaöğretim Kurumları, Yaygın Eğitim ve Mesleki Eğitim
Merkezlerinde Görevli Öğretmenlerin Göreve Başlaması
Mesleki Eğitim Merkezlerinde Kalfalık-Ustalık sınavları öncesi Öğretmenler
Kurulu toplantısı.
Okul Öncesi, Temel Eğitim, Özel Eğitim Kurumlarında ve Halk Eğitimi Merkezi
ASO Görevli Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları
Mesleki Eğitim Merkezlerinde Kalfalık ve Ustalık Sınavları
Ortaöğretim Kurumlarında Sorumluluk Sınavları
a) Sınav Öncesi Öğretmenler Kurulu Toplantısı
Sorumluluk Sınavları
Balıkesir’in Kurtuluşu (Mahalli Kurtuluş Günü)
Merkez Halk Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme Planlama Komisyonu 1.Toplantısı
Okul Öncesi ve İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin Eğitim ve Öğretime Hazırlanması
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Bölgeleri 1.Kanaat Dönemi Başı
Toplantıları
a)Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumlarında Eğitim Bölgesi Zümre Başkanlar
Kurulu
b) Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumları Okul Ders Zümre Başkanları Kurulu
c) Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumları İl Zümre Başkanları Kurulu
Halk Eğitimi Merkezi ve ASO öğretmenlerinin alan çalışması
Örgün Eğitim Kurumlarında 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı sene başı
öğretmenler kurulu
b) Okul Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Beceri Eğitiminin sona ermesi
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 10. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin 2012-2013 Beceri
Eğitimi Sınavları öncesi Öğretmenler Kurulu ve Beceri Sınavlarının yapılması.
a)Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında 2013–2014 Eğitim Öğretim Yılının
Başlaması(Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri 10,11 ve 12.Sınıf Öğrencileri Hariç)
b)Mesleki Eğitim Merkezlerinde 2013 – 2014 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Kanaat
döneminin başlaması
İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitim ve Planlama ve İş Birliği Komisyonu
1.Toplantısı
İlköğretim Haftası
Anadolu Öğretmen Liselerinde, Öğretmenlik Uygulamaları İzleme Etkinlikleri
Koordinasyon Kurulunun oluşturulması
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 10. ve 11. Sınıflarda Ortalama Yükseltme ve
Sorumluluk Sınavları
a)Pansiyonlu Ortaöğretim Kurumlarında Mahalli Sınavların Yapılması
b)Sınav Kazanan Öğrencilerin Kesin kayıtlarının yapılması
Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri
a) Şube Temsilcisi Seçimi
b) Okul Meclisi Başkanı Seçimi
c) İlçe Temsilcilerinin Seçimi
d)İl Öğrenci Meclisi Başkanlık Divanının Seçimi
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Sene başı Öğretmenler Kurulu toplantısı
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 10,11. ve 12. Sınıf Öğrencilerinin Eğitim
Öğretime Başlaması.
Kurban Bayramı
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 10. ve 11. Sınıflarda Ortalama Yükseltme ve
Sorumluluk Sınavları
Cumhuriyet Bayramı
Atatürk Haftası
Öğretmenler Günü
Yılbaşı Tatili
TARİH
02 Eylül 2013
02 – 13 Eylül 2013
02 – 22 Eylül 2013
02 Eylül 2013
02 – 08 Eylül 2013
06 Eylül 2013
09 – 13 Eylül 2013
09 – 13 Eylül 2013
03-06 Eylül 2013
09-11 Eylül 2013
12-13 Eylül 2013
16-30 Eylül 2013
02-13 Eylül 2013
09 –13 Eylül 2013
20 Eylül 2013
23 Eylül – 25 Eylül 2013
16 Eylül 2013
17 Eylül 2012
23 – 27 Eylül 2013
16– 20 Eylül 2013
23-27 Eylül 2013
26 Eylül 4 Ekim 2013
01-31 Ekim 2013
01-08 Kasım 2013
21 – 31 Ekim 2013
01-08 Kasım 2013
18-22 Kasım 2013
02 – 06 Aralık 2013
04 Ekim 2013
07 Ekim 2013
14 Ekim 2013 Pazartesi Saat
13.00 da Başlar 18 Ekim 2013
Cuma Akşamı Sona Erer.
21-25 Ekim 2013
28 Ekim 2013 Pazartesi Saat
13.00 da Başlar 29 Ekim 2013
Salı Akşamı Sona Erer.
10 – 16 Kasım 2013
24 Kasım 2013
01 Ocak 2014 Çarşamba
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi ve Planlama ve İşbirliği Komisyon
1.Toplantısı
Mesleki Eğitim Merkezlerinde 2013 – 2014 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Kanaat
Döneminin Sona Ermesi.
Mesleki Eğitim Merkezi Öğretmenlerinin Yarıyıl tatili.
Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında 2013 – 2014 Eğitim Öğretim Yılı Birinci
Kanaat Döneminin Sona Ermesi.
Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında 2013 – 2014 Eğitim Öğretim Yılı İkinci
Kanaat Döneminin Başlaması.
Merkez Halk Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Planlama Komisyonu 2. Toplantısı
Mesleki Eğitim Merkezlerinde 2014 Şubat Dönemi Kalfalık - Ustalık Sınavları
Öncesi Öğretmenler Kurulu Toplantısı ve Sınavların Yapılması
Eğitim Bölgesi Okul Müdürleri II. Dönem Başı Toplantısı
Her Derece ve Türdeki Okullarda 2. Kanaat Dönemi Başı Öğretmenler Kurulu:
a) Okul Öncesi ve Temel Eğitim Kurumlarında
b) Orta Öğretim ve Yaygın Eğitim Kurumlarında
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Bölgeleri 1.Kanaat Dönemi Başı
Toplantıları
a)Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumlarında Eğitim Bölgesi Zümre Başkanlar
Kurulu
b) Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumları Okul Ders Zümre Başkanları Kurulu
c) Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumları Okul Zümre Öğretmenler Kurulu
Mesleki Eğitim Merkezlerinde 2014 Şubat dönemi Kalfalık-Ustalık Sınavları
Öncesi Öğretmenler Kurulu Toplantısı ve Sınavların yapılması.
Okul/Kurum Müdürlükleri Tarafından I. Dönem Taşınır Taleplerinin Sisteme
Girilmesi;
a) Sistem üzerinden taleplerin girilmesi ve onaylanması,
b) Okul/Kurum taleplerinin inceleme ve değerlendirme yapıldıktan sonra
onaylanması,
c) İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince taleplerin onaylanması,
d) İl Milli Eğitim Müdürlüklerince taleplerin onaylanması,
İlgili Genel Müdürlüklerce taleplerin gerekli koordine sağlanarak
değerlendirilmesi
Mesleki Eğitim Merkezlerinde 2013– 2014 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Kanaat
Döneminin Başlaması.
İl Hayat Boyu Öğrenme ve Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu
2.Toplantısı
Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde 2013– 2014 Eğitim Öğretim
Yılında Beceri Eğitimine gönderilecek öğrenciler için iş yeri tespiti ve
planlaması.
Anadolu Öğretmen Liselerinde, Öğretmenlik Uygulamaları İzleme Etkinlikleri
Değerlendirme Çalışmaları
Ortaöğretim Kurumlarında Sorumluluk Sınavlarının Yapılması
İmam Hatip Liseleri son sınıf öğrencilerinin mesleki uygulamaları
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Öğrenci Yerleştirilmesi ve Kayıt Komisyonu
oluşturulması
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
a)Okul Öncesi, ilkokullar ve Ortaokullarda
27– 31 Ocak 2014
17 Ocak 2014
20 – 31 Ocak 2014
24 Ocak 2014
10 Şubat 2014
10-14 Şubat 2014
03 Şubat - 21 Şubat 2014
06 Şubat 2014
10 - 14 Şubat 2014
10 – 16 Şubat 2014
17-18 Şubat 2014
19 Şubat 2014
20-21 Şubat 2014
03-21 Şubat 2014
Şubat – Mart 2014
Nisan 2014
Mayıs 2014
Haziran 2014
Sürekli
17 Şubat 2014
24– 28 Şubat 2014
03 – 28 Mart 2014
31 Mart 2014
09 Mayıs 2014
01-30 Nisan 2014
07 Nisan – 09 Mayıs 2014
49
b)Yaygın Eğitim ve Ortaöğretim Kurumlarında
e) Emek ve Dayanışma Günü
07-11 Nisan 2014
23 Nisan 2014 Çarşamba günü
başlar 24 Nisan Perşembe günü
sona erer.
23 Nisan 2014 Çarşamba
01 Mayıs 2014
50
Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde 2. Dönemin sona ermesi.
02 Mayıs 2014
48
51
52
Otelcilik Turizm Meslek Liseleri 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı ders kesimi
sonrası Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları Ders Seçimi ve
Programlarının hazırlanması.
Otelcilik Turizm Meslek Liseleri 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı ders kesimi
sonrası ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları öncesi öğretmenler kurulu
05-09 Mayıs 2014
12 Mayıs 2014
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
toplantısı
Otelcilik Turizm Meslek Liselerinde ortalama yükseltme ve sorumluluk
Sınavlarının yapılması.
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Ücret Tespit Komisyonu Toplanması
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
a)Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim okullarında
b)Yaygın Eğitim Kurumlarında
Otelcilik Turizm Meslek Liselerinde işletmelerde beceri eğitimi
a)Eğitimin başlaması
b) Eğitimin sona ermesi
Meslek Liselerinde 2013– 2014 Eğitim Öğretim Yılında Beceri Eğitimine
Gönderilecek Öğrenciler İçin İş Yeri Tespiti ve Planlaması.
İşletmelerde Meslek Eğitimi gören öğrencilerden Mesleki Eğitimi ve Öğretimi
Programlarının en az %80’ini tamamlamayanlar için; okulda
yoğunlaştırılmış Telafi Eğitimi
Okul öncesi Eğitim Kurumlarında Okul Öncesi eğitimin önemi ve
yaygınlaştırılması ile ilgili yapılacak işlemler(Şenlikler-paneller-konferanslar
vb. etkinlikler)
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında 2014-2015 Öğrenci kayıtları
a)Aday kayıtlar
b)Seçici Komisyon tarafından başvuruların değerlendirilmesi/alınacak
öğrencilerin tespiti
c)Kura çekimi ve listelerin açıklanması
d)Kesin kayıtların yapılması
e)Yedek öğrenci kayıtları (Okul kapasitesi dolana kadar devam edilecek)
İl ve İlçe Halk Eğitim Merkezlerinin Sergi ve Fuar Faaliyetleri
Mesleki ve Teknik Okulların İşletmelerde Beceri Eğitimine giden öğrencilerin
Beceri Eğitimi Sınavları
a)Sınavlar öncesi Öğretmenler Kurulu
b)-Beceri Sınavlarının yapılması
Mesleki Eğitim Merkezlerinde 2013 – 2014 Eğitim – Öğretim Yılı İkinci Kanat
Döneminin Sona Ermesi
Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında 2013 – 2014 Eğitim – Öğretim Yılı İkinci
Kanat Döneminin Sona Ermesi
Tüm Ortaöğretim Kurumlarında Mezun durumda olup ceza alan öğrencilerin
Disiplin Durumlarını Görüşmek üzere öğretmenler kurulu toplantısı (Disiplin
Yön. 19. maddesi gereği)
Mesleki Eğitim Merkezlerinde 2014 Haziran Dönemi Ustalık-Kalfalık
Sınavları Öncesi Öğretmenler Kurulu ve Sınavların Yapılması
Örgün Eğitim Kurumlarında 2014 – 2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Kayıtları
A) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında
a) Başvurular
b) Seçici Komisyon Tarafından Kayıtları Yapılacak Çocukların Tespiti.
c) Seçici Komisyon Tarafından Tespiti Yapılan Çocukların Kesin Kayıtları
d) İlkokul ve Ortaokulların Bünyesindeki Ana Sınıfı Öğrenci Kayıtları
B) Temel Eğitim Kurumlarında Kayıtlar (e-Kayıt Üzerinden Yapılacak)
C) Ortaöğretim Kurumlarında Kayıtlar (Merkezi Sistem Sınavı İle Öğrenci
Almayan Genel ve Meslek Liselerinin 9. Sınıf Kayıtları e-kayıt Üzerinden
Yapılacaktır.)
D) Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları 10. ve 11. Sınıflara Kayıtlar (Alan/Dal
Seçimi)
a) Teknik Liseye başvuru formunun dağıtılması
b) Alan/Dal Ön Kayıt Başvuruları
c) Teknik Lise Başvuruları
d) Başvuruların Değerlendirilmesi Listelerinin İlanı
e) Asil Listeden Kayıtlar
f) Yedek Listeden Kayıtlar
g) Açık Alanlara Kayıtlar
Telafi Eğitimi programı kayıtları:
a) Telafi eğitimi uygulanacak Okul/Kurumların Program Türlerini ve Alacakları
Öğrenci sayılarını Milli Eğitim Müdürlüğüne Bildirmesi
b) Telafi Eğitimi Komisyonunca Telafi Eğitimi Yapılacak Okul ve Program
12-16 Mayıs 2014
12 Mayıs 2014
19 Mayıs 2014 Pazartesi günü
saat:07.00’da başlar ve
saat:24.00’da sona erer.
21 Mayıs 2014
19 Eylül 2014
05–30 Mayıs 2014
12 Mayıs-06 Haziran 2014
21-28 Mayıs 2014
02-20 Haziran 2014
23 Haziran 2014
24 Haziran 2014
25-26-27 Haziran 2014
30 Haziran 2014 itibaren
19 Mayıs – 20 Haziran 2014
06 Haziran 2014
09-10-11 Haziran 2014
06 Haziran 2014
13 Haziran 2014
09-10 Haziran 2014
09–27 Haziran 2014
Bakanlıkça açıklanacak
Bakanlıkça açıklanacak
Bakanlıkça açıklanacak
Bakanlıkça açıklanacak
Bakanlıkça Belirlenecektir
Bakanlıkça Belirlenecektir
Bakanlıkça açıklanacak
Bakanlıkça açıklanacak
Bakanlıkça açıklanacak
Bakanlıkça açıklanacak
Bakanlıkça açıklanacak
Bakanlıkça açıklanacak
Bakanlıkça açıklanacak
Bakanlıkça Belirlenecek 2013 –
2014 Yılı Mesleki Öğretim Lisesi
(Açık) Çalışma Takvimindeki
Yeni Kayıt Tarihine Göre
Türlerinin belirlenmesi
c) Milli Eğitim Müdürlüğünce Telafi Eğitimi Yapılacak Okul ve Program Türlerinin
Duyurulması
d) Telafi Eğitimi Ön Kayıt İşlemleri
e) Telafi Eğitimi Komisyonunca Telafi Eğitimine Başlayacak Okul/Kurumları
Belirleme Aday Yönlendirme ve Yerleştirme İş ve İşlemlerinin Yapılması
f) Telafi Eğitimi Asil Liste Kesin Kayıtlarının Yapılması
g)Telafi Eğitimi Yedek Liste Kesin Kayıtlarının Yapılması
Eğitim Bölgesi Okul Müdürleri Yılsonu Toplantısı
Yapılacaktır.
16-20 Haziran 2014
67
68
69
70
71
72
73
74
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Bölgeleri Yıl sonu Toplantıları
a)Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumlarında Eğitim Bölgesi Zümre
Başkanlar Kurulu Toplantısı
2013– 2014 Eğitim – Öğretim Yılı Ders Yılı Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı
ve Mesleki Çalışmalar
a)
Temel Eğitim Kurumları Ders yılı Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı
ve Mesleki Çalışmalar
b)
Halk Eğitimi Merkezlerinde Görevli Öğretmenlerin Yıl Sonu Mesleki
Çalışmaları.
c)
Ortaöğretim Kurumlarında Ders Yılı sonu Öğretmenler Kurulu ve
Mesleki Çalışmalar
2014-2015 Yılı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri öğrenci seçim ve kayıtları
a) Ön Kayıtlar
b) Yetenek Sınavı
Kesin Kayıtlar
Merkez Halk Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Planlama Komisyonu 3.Toplantısı
Mesleki Eğitim Merkezlerinde Çırak Öğrenci Kayıtlarının Yapılması
Mesleki Eğitim Merkezleri Öğretmenlerin yaz tatili
Örgün ve Yaygın Eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin tatile girmesi
a) Temel eğitim kurumları ve Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi
Öğretmenleri
b) Orta Öğretim Kurumları öğretmenleri
75
Ramazan Bayramı
76
İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu
2.Toplantısı
77
78
79
80
81
d)
c)
16-20 Haziran 2014
16 – 27 Haziran 2014
16 – 27 Haziran 2014
16– 27 Haziran 2014
Bakanlıkça belirtilen tarihlerde
16–20 Haziran 2014
01 Temmuz – 30 Eylül 2014
01 Temmuz –31 Ağustos 2014
01 Temmuz 2014
01 Temmuz 2014
27 Temmuz 2014 Pazar saat
13.00 başlar, 30 Temmuz 2014
Çarşamba akşamı sona erer.
25-29 Ağustos 2014
Zafer Bayramı
30 Ağustos 2014
Mesleki Eğitim Merkezlerinde,2014 Eylül Dönemi Kalfalık-Ustalık
Sınavları Öncesi Öğretmenler Kurulu ve Sınavların yapılması
01 -21 Eylül 2014
2014 – 2015 Eğitim Öğretim Yılı Temel Eğitim, Ortaöğretim Kurumları ve Halk
Eğitim Merkezi Öğretmenlerinin,
a) Göreve Başlaması
b) Mesleki Çalışmalar
Örgün Eğitim Kurumlarında 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı sene başı
öğretmenler Kurulu
Örgün Eğitim Kurumlarında 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması
(Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin 10.11.12 Sınıfları Hariç)
Mesleki Eğitim Merkezlerinde 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Kanat
Döneminin Başlaması
01 Eylül 2014
01 – 14 Eylül 2014
08-12 Eylül 2014
15 Eylül 2014
22 Eylül 2014
82
83
84
Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin
a)2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı 10 ve11 sınıf öğrencilerinin beceri eğitiminin
sona ermesi
b) 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı 10.11 sınıf öğrencilerinin Beceri Sınavlarının
yapılması
c) 2013-2014 Öğretim Yılı 10. Ve 11. Sınıf ortalama yükseltme ve sorumluluk
sınavları öncesi derslerin belirlenmesi ve programın yapılması.
d) 2013-2014 Öğretim Yılı 10. Ve 11. Sınıf ortalama yükseltme ve sorumluluk
sınavlarının yapılması
Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin 2014-2015 Eğitim- Öğretim Yılı Sene başı
Öğretmenler Kurulu toplantısı
Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin 2014 -2015 Eğitim-Öğretim Yılının
başlaması
19 Eylül 2014
22-23-24 Eylül 2014
25-26 Eylül 2014
29 Eylül-03 Ekim 2014
03 Ekim 2014
06 Ekim 2014
AÇIKLAMALAR:
1- Mesleki Eğitim Kurs kayıtlarının sürekli olması esastır. Okul ve Kurumların şartlarına göre yaz ayları dâhil olmak
üzere yılın her ayında yeni kurs grupları oluşturularak kayıt yapılabilir.
2345-
Dünya Okuma Yazma Günü” 8 Eylül’de Halk Eğitim Merkezlerince kutlanır.
67-
Anadolu Öğretmen Liseleri’nde 16 Mart tarihi "Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıldönümü" olarak kutlanır.
89-
Özel yönetmeliği bulunan resmi ve özel okullarda kayıt – kabul işlemleri ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında 05 Ekim “Dünya Öğretmenler Günü” olarak kutlanır.
İmam – Hatip Liseleri’nde 13 Ekim tarihi "İmam Hatip Okullarının Kuruluş Yıldönümü" olarak kutlanır.
Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında Ekim ayının ikinci haftası “Ahilik, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Haftası”
olarak kutlanır.
Bu çalışma takviminde belirtilmeyen özel günler, haftalar ve benzeri günler; Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ile ilgili
mevzuatta belirtilen tarihlerde kutlanır.
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 51. maddesi gereği eylül ayının üçüncü haftasında kutlanan "İlköğretim
Haftası" faaliyetlerinin öğrencilerle ilgili kısımları öğretim yılının başlamasından sonra gerçekleştirilir.
10- Halk Eğitimi Merkezleri’nde açılması planlanan kısa süreli kurslar, İl Halk Eğitimi Planlama Kurulları’nca tespit edilir.
Yarıyıl ve yılsonu tatilinde de istek ve ihtiyaç duyulduğu takdirde kurslar açılabilir.
11- Şubat, Haziran ve Eylül aylarında yapılacak kalfalık ve ustalık sınavlarında ihtiyaç duyulması halinde bir sonraki ay
içinde de sınava devam edilebilir. Tüm dönemlerde gerektiğinde Cumartesi ve Pazar günleri de sınav gerçekleşecek şekilde
sınav programları hazırlanır.
12- Hangi tür sınav olursa olsun, Yönetmelikler ile diğer Mevzuat Hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.
13- Aynı okul bünyesinde farklı öğretim kademelerinde öğrenim gören özel eğitim gerektiren öğrenciler, öğretim
kademelerine bakılmaksızın aynı zamanda tatil edilir.
14- Açık İlköğretim Okulu, Açık öğretim Lisesi ve Mesleki Açık öğretirim Lisesi ile ilgili iş ve işlemler bakanlıkça belirlenen
çalışma takvimine göre yürütülür.(Okulların kayıt dönemleri, kayıt iş ve işlemleri, sınavlar ve sınavlarla ilgili iş ve işlemleri)
1516-
Halk Eğitimi Kursiyer kayıtları ve alan çalışmaları yıl süresince devam eder.(Eylül-Ekim-Kasım aylarında yoğunlaşır.)
Çalışma takvimindeki toplantı ve sergi tarihleri üzerinde bölgesel şartlara göre İl Halk Eğitim Planlama
Komisyonunca düzenlemeler yapılabilir.
17- Halk Eğitimi Merkezlerinde kurslar tam gün, tam yıl kapsamında yıl boyunca düzenlenebilir.
18- Sağlık Meslek Liselilerinde yaz dönemi stajına gönderilecek öğrencilerin stajları 12. Sınıflarda ders kesiminden
sonraki hafta, 11. Sınıflarda ortalama yükseltme sınavlarından sonraki hafta başlayacaktır.
2013-07-31 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI
ÇALIŞMA TAKVİMİ HAZIRLAMA KOMİSYONU ÜYELERİ
Mesut SOLAK
Orta Öğretim Hiz.
Şube Müdürü
Filiz ÇELİK
Temel Eğretim Hiz.
Şube Müdürü
Ahmet ERCAN
Özel Eğt. Ve Rehberlik Hiz.
Şube Müdürü
Şahin Murat DURAN
Eğitim Denetmenleri
Başkan Yardımcısı
Hüseyin TUNÇ
Mesleki ve Teknik Eğt.Hiz.
Şube Müdürü
Arif ÖZDEMİR
T.C. Ziraat Bank. Fen Lisesi
Okul Müdürü
Arif NALBANT
K.K.G.Güzel Sanatlar Lisesi
Okul Müdürü
Mümin BİLGİÇ
İstanbulluoğlu And. Öğrt.L
Okul Müdürü
Fatmagül ÇELİK
Fahri Kiraz Kız Tek. Ve ML.
Okul Müdürü
Ramazan ÇOLBAN
Pamukçu Çok Programlı Lisesi
Okul Müdürü
Mustafa DEMİRAL
Atatürk İlkokulu
Okul Müdürü
Yücel DAĞTAŞ
İbrahim Bodur Mes.Eğt.Mrk
Kurum Müdürü
Hasibe TAMER
Atatürk And. Sağlık Mes. Lis.
Okul Müdürü
Ayhan KILIÇ
100. Yıl Teknik ve EML
Okul Müdürü
Faruk ALDANMAZ
Balıkesir And. İHL
Okul Müdürü
İbrahim FIRAT
Din Öğretimi Hiz.
Şube Müdürü
Ramazan KONAKBAY
Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi
Okul Müdürü
Halil BAKAN
Merkez Ticaret Mes. Lis.
Okul Müdürü
Orhan AYDIN
Altıeylül Ortaokulu
Okul Müdürü
Mustafa CANSEVEN
Akgül KAFKASLI
Balıkesir Halk Eğitim Merk Sabiha Gökçen Anaokulu
Kurum Müdürü
Okul Müdürü
Sadettin SAGİT
Ayvalık TM ve Otelcilik veTML
Okul Müdürü
Muhsin GÜRSU
İl Özel İdare Özel Eğt. İş Uygulama Mrk.
Okul Müdürü
Download

buradan - Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü