Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları
(Yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitimöğretim vb.) devlet tarafından
karşılanmaktadır.
KARA HARP OKULU
Kara Harp Okulu, Ankara ilinde
bulunmaktadır. Kara Kuvvetleri
Komutanlığı ve Jandarma Genel
Komutanlığının ihtiyaç duyduğu sınıf
ve miktarda subay yetiştiren askerî
yükseköğretim kurumudur.
Dört yıllık üniversite statüsünde olan
Kara Harp Okulunda, Subay
Diplomasının yanı sıra; Mühendislik
(Endüstri ve Sistem, Elektronik,
Makine,İnşaat, Bilgisayar, Harita),
İşletme, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve
Uluslararası İlişkiler lisans
programlarında ulusal ve uluslararası
denkliği/geçerliliği olan lisans
diploması da verilmektedir.
Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank,
Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık,
İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma,
İkmal, Bakım, Personel, Maliye,
Harita ve Jandarma sınıflarında
subay yetiştirilmektedir. Kara
Havacılık sınıfındaki öğrenciler
helikopter ve uçak pilotu
olmaktadırlar.
Kara Harp Okulu mezunu subaylara;
sağlık, lojman ve askerî sosyal
tesislerden faydalanma, OYAK üyeliği
gibi birçok sosyal imkânlarla birlikte
kıt’a görevinde başarılı subaylara
yurt dışında temel ihtisas kursları ile
yüksek lisans, doktora eğitimi ve
meslek hayatında yurt dışı
geçici/daimi görev imkânları da
sunulmaktadır.
Onurlu bir geçmişe sahip, gelecek için
ümit ve güven veren Türk Kara
Kuvvetlerinde; geleceğini bir subay
ve lider olarak çizmek isteyen
gençlerimizi Kara Harp Okuluna
bekliyoruz.
BAŞVURU BİÇİMİ VE SEÇİM
AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI
Kara Harp Okulu Aday Adayı olmak
isteyenler 2014 yılı ÖSYS Aday
Başvuru Formunun “Askerî okullara
girme isteği” alanındaki kutucuğu
işaretleyeceklerdir. Kutucuğu
işaretleyen veya işaretlemeyen
adayların başvuru işlemlerini
tamamlayabilmeleri için ayrıca 25
Mart-15 Mayıs 2014 tarihleri
arasında www.kkk.tsk.tr veya
www.kho.edu.tr İnternet adresine
girerek ön kayıt başvurusu yapmaları
gerekmektedir. İnternet üzerinden
başvuru yapmayan adaylar, ikinci
seçim aşaması sınavlarına
çağrılmayacaktır.
Başvuruda bulunan adaylar YGS-1,
YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan
türlerinde aldıkları puanlardan en
yüksek olanı esas alınarak
sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday
sayısına bağlı olarak “Seçim
Aşamaları Çağrı Puanı” veya “Baraj
Puan” belirlenecektir.
Belirlenen puan ve bu puandan daha
yüksek alan adayların İkinci Seçim
Aşaması Sınavlarına (Ön Sağlık
Muayenesi, Bedenî Yeterlilik Sınavı,
Mülakat) çağrılması ile ilgili hususlar
ve çağrı tarihleri
http://www.kho.edu.tr ve
www.kkk.tsk.tr internet adreslerinde
yayımlanacaktır. (Ayrıca posta ile
çağrı/tebligat yapılmayacaktır.)
Kara Harp Okulu Komutanlığında icra
edilecek 2’nci Seçim Aşaması
Sınavlarında başarılı olan adaylar,
seçim aşamalarında aldıkları puanlara
ve 2014 yılı Lisans Yerleştirme Sınavı
sonucuna göre sıralanacaktır. (Lisans
Yerleştirme Sınavında MF ve TM
puan türlerinin en yükseği esas
alınacaktır.) Sıralama neticesinde
kontenjana giren adaylar sevk
edildikleri askerî hastaneden “Askerî
Öğrenci Olur” raporu almaları halinde
KHO’ya girmeye hak kazanacaklardır.
2014 ÖSYS Kılavuzu’nda belirtilen
Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)
taban puanını geçemeyen adaylar
sıralamaya girmeye hak
kazanamayacaklardır.
(Değerlendirme, asil ve yedek
adayların tespit edilmesi ile ilgili
detaylı bilgi 25 Mart-15 Mayıs 2014
tarihleri arasında yayımlanacak
başvuru kılavuzunda belirtilecektir.)
İnternet adresi :
http://www.kkk.tsk.tr
http://www.kho.edu.tr
İletişim için : (0312) 417 51 90-96 (7
Hat)
Sivil kaynaktan Kara Harp Okuluna öğrenci alım faaliyetleri özet tablosu
KHO’daki ikinci seçim aşaması faaliyetleri 3-5 gün arasında sürmektedir. İkinci seçim
aşaması faaliyetleri, aşağıdaki akış şemasında sunulmuştur.
Sorgun Rehberlik ve Araştırma Merkezi
e-mail:[email protected] Web:sorgunram.meb.k12.tr Tel: 0(354) 415 21 35
Adres:Yeni Mahalle Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No23 Sorgun/YOZGAT
Download

Kara Harp Okulu başvuru bilgileri için tıklayınız.