ZİRVE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ
Dersin Adı
Dersin Kodu
Yarıyılı
Teorik Ders Saati
2
2
Sağlık Sosyolojisi
Uygulama Ders
Ders Saati Kredisi
-
AKTS
2
3
Ön Koşul Dersleri
Dersin Türü
Destek Dersleri
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Koordinatörü
e-posta:
Dersi Verenler
e-posta:
Dersin Yardımcıları
e-posta:
Birey ve toplumun sağlık ve hastalık bakım ihtiyaçlarını çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda
tespit edebilen, meslek becerisini planyabilen bireyler kazanmak
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler sağlık-hastalık-sağlık personeli ve hasta ilişkileri
konusunda bilgiye sahip olurlar.
Dersin İçeriği
Sosyolojiye giriş, sosyolojinin tanımı, birey ve toplum, kültür sağlık ve hastalık ilişkisi,
sağlık sosyolojisine giriş ve çalışma alanları, sağlık ve hastalık, hasta- sağlık personeli
ilişkileri, beslenmeyi etkileyen unsurlar, sağlık hastalık ve sosyal değişim.
DERSİN HAFTALIK KONULARI
Hafta
Konular
1
Sosyloji nedir? Sosyolojinin yöntem ilkeleri. Sosyoloji diğer bilim dalları ile
ilişkisi
2
Birey ve toplum. Toplumsal kurumlar
3
Kültür ve toplum - kültür ve sağlık - hastalık ilişkisi
4
Sağlık sosyolojisine giriş
5
Tıp ve sosyoloji ilişkisi. Sağlık sosyolojisinin çalışma alanları
6
Sosyal yapının sağlık ve hastalık üzerine etkisi
7
Bir sosyal sistem olarak sağlık ve hastalık
8
Tıbbi uygulamaların sosyokültürel safhaları halk tıbbi, modern tıp
9
ARA SINAV
10
Hastalık ve resmi kuruluş ilişkilerinin sosyo-kültürel yönü: Hasta-EbeHemşire-Hekim-Hastane ilişkileri
11
Sosyal örgütlenme ve sağlık-hastalık sistemi
12
Sağlık-hastalık yönünden beslenmeyi etkileyen sosyo-kültürel unsurlar
13
Halkın sağlık ve hijyenle ilgili tutum ve inançlar sistemi
14
Sağlık-hastalık ve sosyal değişme
KAYNAKLAR
Ders Notu
Orhan Türkdoğan: Kültür ve Sağlık-Hastalık Sistemi - İstanbul, 1998
Mahmut Tezcan: Sosyolojiye Giriş Ankara, 1993
Mümtaz Turhan: Kültür Değişmeleri, İstanbul 1995
Diğer Kaynaklar
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Ön Hazırlık
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
Ara Sınav
1
KATKI PAYI
ÖĞRENCİNİN
HAFTALIK BİREYSEL
ÇALIŞMA SAATİ
40
15
Ödev
Proje
Laboratuar
Arazi Çalışması
Seminer ve Sunum
Uygulama
Diğer
Final Sınavı
1
60
15
TOPLAM
2
100
30
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM
40
60
100
Ders Kategorisi
Destek Dersleri
X
Temel Mesleki Dersler
Uzmanlık / Alan Dersleri
Beşerî, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri
Katkı Düzeyi
No Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5
Temel – Klinik Tıp Bilimleri ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim dalında yeterli altyapıya sahip olma; bu
alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri analitik düşünme ile beraber kullanabilme becerisi,
Sağlığı etkileyen unsurları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun kanıta
dayalı yöntemler ve yeni teknikler seçme ve uygulama becerisi,
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve
kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi,
Sağlık bilimlerinde multidisipliner araştırma tasarlama, kayıt tutma, uygun veri toplama, sonuçları analiz etme
ve yorumlama becerisi,
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, tıp- sağlık bilimlerine yönelik veri tabanları ve
bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,
1
2
3
4
5
x
x
x
x
x
6
Bireysel olarak ve sağlık ekibi içerisinde otonomi, etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni,
x
7
Bilgilerin hızla yenilendiği sağlık alanında yaşam boyu öğrenmenin mutlak gerekliliği bilinci; bilimsel
gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
x
8
Mesleki deontoloji ve etik bilince sahip olma
X
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1
Düşük
2
Düşük - Orta
3
Orta
4
Yüksek
5
Mükemmel
AKTS(ECTS) / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
1
16
1
15
15
Etkinlikler
Ödevler
Sunum/Seminer Hazırlama
Arasınavlar
Proje
Laboratuar
Arazi Çalışması
Uygulama
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Toplam İş Yükü
78
Toplam İş Yükü / 30
2.6
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ:
HAZIRLAYAN:
GÜNCELLEME TARİHİ:
3
Download

2sağlık sosyolojisi (t).pages - Zirve Üniversitesi Sağlık Bilimleri