Nazwa preparatu:
1.
Farba Zen
Data wydania: 24-07-2013
Data aktualizacji:
-
Identyfikacja substancji / preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa
Identyfikacja preparatu:
Nazwa handlowa: Farba Zen
Zastosowanie preparatu:
W budownictwie do dekoracyjnego malowania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynku
Identyfikacja przedsiębiorstwa:
Producent:
Firma Fox Sp. z o.o. , ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław,
Telefon: +48 71 33 666 51; Fax: +48 71 33 670 98
E-mail: [email protected]
Telefon alarmowy:
+48 71 33 666 51 w godzinach urzędowania firmy lub Pogotowie Ratunkowe tel.: 999
2.
Opis produktu
Farba Zen to niekapiąca, strukturalna farba dyspersyjna o specjalnych właściwościach dekoracyjnych. Drobne, średnie lub
grube kuliste ziarna jak żwir, dają się układać w równe, przemyślane lub intuicyjne kompozycje z pustymi przestrzeniami
pomiędzy nimi, tworząc na ścianach zaskakujące efekty dekoracyjne.
Zastosowanie:
Farbę Zen można nakładać na tynk, beton, płyty gipsowe, tapety, akryl, winyl oraz inne podłoża nośne, po ich
wcześniejszym przygotowaniu.
Właściwości:
Nadaje ścianom estetyczny, przyjemny dla oka, matowy wygląd z rozsianymi kulistymi ziarnami wypełniacza, wokół którego
na płaskich powierzchniach dyskretnie połyskuje mika.
Barwny Zen ułatwia dopasowanie do kolorystyki warstw wykończeniowych lub umożliwia ich skontrastowanie w zależności
od zamierzonego efektu.
Wykończenie:
Matowa farba Zen sama w sobie może stanowić finalne, szlachetne wykończenie. Zen można również pokryć Werniksami
lub Patynami Metalicznymi oraz bezbarwnymi lub kolorowymi Bejcami do ścian. Odpowiednio wcierane miękkim pędzlem,
czy malowane wałkiem zmieniają charakter, determinują lub podkreślają efekt dekoracyjny
3.
Sposób użycia
Przygotowanie podłoża:
Podłoża z surowych tynków cementowo-wapiennych muszą być mocno związane, równe, bez spękań, wolne od kurzu i
tłustych plam. W przypadku występowania nierówności w postaci grudek zaprawy, sznarów, słabo związanych i wystających
ziaren piasku itp., należy je usunąć z powierzchni metodą ścierania sztorcem drewnianego klocka, na sucho.
Przygotowanie podłoża z betonu surowego: należy usunąć zanieczyszczenia, luźną zaprawę, nadlewy, osady, pył i inne
substancje obce. Należy usunąć olej i smar za pomocą roztworu technicznego mydła malarskiego, dobrze spłukać i
pozostawić do całkowitego przeschnięcia. Należy usunąć plamy spowodowane wpływami atmosferycznymi lub
korodującymi metalami za pomocą roztworu kwasu szczawiowego (stężenie 10%, temperatura wody do 35 st C), dobrze
spłukać i pozostawić do całkowitego przeschnięcia. Wszystkie szkliste, niechłonne powierzchnie powinny zostać
przeszlifowane papierem ściernym do całkowitego zmatowienia. Raki i otwory powinny być zaszpachlowane preparatami na
spoiwie cementowym. Podłoża zawierające cement i wapno należy zwilżyć równomiernie wodą przed przystąpieniem do
malowania. Świeże tynki lub betony można malować po 4 tygodniach sezonowania.
W innych przypadkach farba wymaga podłoża mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się
powłok malarskich, równego, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami
klejowymi należy dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża. Całą powierzchnię najlepiej umyć przy użyciu
technicznego mydła malarskiego, dobrze spłukać i pozostawić do całkowitego przeschnięcia. Słabo związane podłoża
należy zagruntować. Zalecamy aplikację farby ZEN na PODKŁAD DEKORACYNY. Ciekawe efekty uzyskuje się barwiąc
farbę podkładową na kolor zbliżony do finalnej kolorystyki dekoracji.
Przygotowanie farby:
Farba jest gotowa do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać.
Barwienie: W systemie NCS dostępnych jest 1816 kolorów.
1
Dekorowanie:
Nieregularne efekty: intuicyjne efekty uzyskuje się aplikując krzyżowymi ruchami, cienką warstwę przy użyciu miękkiego
pędzla. Malując, starajmy się, aby kulisty wypełniacz tworzył skupiska, pomiędzy którymi są mniejsze lub większe, gładkie
wolne przestrzenie. Do osiągnięcia wymaganego jednorodnego efektu zazwyczaj potrzebne jest 1-krotne malowanie (przy
zastosowaniu Podkładu Dekoracyjnego). Każda kolejna warstwa zmienia efekt dekoracyjny. Po wyschnięciu farby Zen
należy strącić miękkim pędzlem niezwiązane ziarna wypełniacza.
Regularne efekty: wykonywanie regularnych efektów należy dokładnie zaplanować. Nakładamy tylko jedną warstwę farby
Zen. Pracę należy wykonywać etapami na ograniczonych, oklejonych taśmą maskującą, obszarach powierzchni. Następne
obszary można dekorować po wyschnięciu sąsiadujących. Najlepsze efekty uzyskuje się aplikując farbę pędzlem wzdłuż
planowanego na danym obszarze kierunku, a następnie przeczesuje, przegrabia, szczotkuje różnego rodzaju narzędziami,
które pozwolą uzyskać efekt ukierunkowanych, poukładanych kulistych ziaren. Można stosować sąsiadujące ze sobą
pionowe, poziome, faliste lub okrągłe wzory, zależnie od zaplanowanego, zamierzonego efektu. Po wyschnięciu farby Zen
należy strącić miękkim pędzlem niezwiązane ziarna wypełniacza.
Techniki bejcowania, werniksowania, patynowania:
Przy nieregularnych efektach: pokrywamy powierzchnię krzyżowymi ruchami, przy użyciu miękkiego pędzla.
Przy regularnych efektach: pokrywamy powierzchnię aplikując miękkim pędzlem zgodnie z kierunkiem przebiegu wzoru na
danym obszarze.
Efekt dekoracyjny uzależniony jest w głównej mierze od inwencji dekorującego oraz narzędzi użytych do aplikacji i
modelowania farby Zen. Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw.
Zalecamy sprawdzenie ostatecznego efektu na małej próbce!
Narzędzia:
Wałek do farb, pędzel lub aplikator flokowy. Po skończonej pracy narzędzia umyć w wodzie.
4.
Dane techniczne
Wydajność
Ziarno drobne 0,09 do 0,11 l/m2; ziarno średnie 0,1 do 0,15 l/m2;
ziarno grube 0,12 do 0,18 l/m2, średnio na 1 warstwę. Wydajność
zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego
przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od
doświadczenia wykonawcy, od grubości i ilości warstw, wybranej
metody aplikacyjnej.
Ilość warstw
1-3
Czas schnięcia
Suchość dotykowa po ok. 2h
Nanoszenie kolejnej warstwy
Po upływie 4h
Mieszanie
Dokładnie wymieszać przed użyciem
Rozcieńczalnik
Woda. W razie potrzeby rozcieńczyć czystą wodą w ilości 5-10%
Przechowywanie i użytkowanie
Przechowywać i malować w temperaturze od +5oC do +30oC. Przy
niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia
wydłuża się
Mrozoodporność
Produkt chronić przed przemrożeniem
Atest PZH
HK/B/0360/02/2013
Norma
Wyrób zgodny z normą: PN-C-81914:2002 rodzaj I – odporna na
szorowanie na mokro.
LZO
Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kategoria
A/12FW) 200 g/l/2010
Produkt zawiera maksymalnie 200 g/l
Ważność
Data przydatności i numer partii na opakowaniu
5. Konsultacje techniczne
W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W
przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym.
Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej:
www.fox-dekorator.pl
2
Download

Untitled - Fasada Plus