2013
TEM
SYS
ST!
E
V
IN
CENNIK DO KOTŁÓW
TURBO I KONDENSACYJNYCH
System MKPS Invest,
MKKS Invest, Akcesoria
Edycja nr 1
TEM
!
SYS
EST
INV
Wstęp do cennika do kotłów turbo
i kondensacyjnych systemu INVEST
Drodzy Użytkownicy,
Przedstawiamy Wam wersję „przejściową” cennika MKKS Invest, MKPS Invest. W kolejnej edycji
elementy systemów Invest zostaną dodane do standardowego cennika MKKS/MKPS - do kotłów
Turbo i kondensacyjnych.
Poniżej przedstawiamy opis jak korzystać z naszego cennika:
korzystanie z obu części ułatwia spis treści na stronie obok
aby poszczególne elementy i akcesoria były łatwiej rozpoznawalne obok nazwy każdego z nich
umieszczamy zdjęcie
wszystkie elementy i akcesoria w obrębie danego systemu podzielone są na grupy, np.:
„odskraplacze”, „rury proste”, „trójniki”, itd. W systemie MKPS INVEST tabele zostały podzielone na
dwie części – elementy niemalowane i malowane na biało (patrz przykład tabeli)
Zdjęcie
produktu
Ceny elementów
niemalowanych
malowane na biało
niemalowane
nazwa elementu
symbol
indeks**
Trójnik rewizyjny 87° INV
AFKR PSI 87
2AFKRPSI87xxxxx
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
151*
169*
Element dostępny
na magazynie
Zdjęcie
produktu
Ceny elementów
malowanych na biało
210
-
179*
270
Element w takiej średnicy
nie występuje w danym systemie
w systemie MKKS Invest tabela zawiera tylko ceny elementów niemalowanych
Ceny elementów niemalowanych
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Rura z uchwytami montażowymi INV
RPKUI L1000
1RPKUI1000xx
---
67*
85*
Element w takiej
średnicy nie występuje
w danym systemie
Element dostępny
na magazynie
wszystkie elementy i akcesoria stale dostępne w naszym magazynie oznaczamy kolorem
i gwiazdką
przykłady instalacji poprzedzające cennik mają charakter poglądowy
na stronach z opisami systemów i poniżej umieściliśmy ikonki przedstawiające właściwości
danego systemu
kształt okrągły
gaz, olej opałowy
kształt owalny
drewno
kształt prostokątny
zastosowanie
do wentylacji
1.4521
gatunek
stali
rdzenia
30 mm
grubość
izolacji
200ºC
maksymalna
temperatura
pracy
system pracujący
w podciśnieniu
(bez uszczelki)
grubość
ścianki mm
system pracujący
w nadciśnieniu
(z uszczelką)
paliwa stałe
ECO
paliwa stałe
- ECO-GROSZEK
0,5-0,8
1
ROK
certyfikat CE
system pracujący
na mokro
gwarancja
system pracujący
na sucho
w razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących nowego cennika prosimy o kontakt z Biurem
Obsługi Klienta.
Będziemy wdzięczni za uwagi i opinie dotyczące naszego nowego cennika, gdyż pomogą nam
one udoskonalić go w kolejnych wydaniach.
Zespół MK
Spis treści
TEM
!
SYS
EST
INV
Opis systemu / Sposoby montażu
Montaż pionowy
Montaż przez ścianę (wersja 1)
Montaż przez ścianę (wersja 2)
Montaż w szacht
2
3
3
4
Montaż w szacht - MKPS INVEST, MKKS INVEST, MK FLEX
4
Dane techniczne
Dane techniczne
5
Tabela adapterów do kotłów
Tabela adapterów do kotłów
6
System powietrzno-spalinowy MKPS Invest
Adapter pionowy
Rozdzielacz
Redukcje
Kolana
Trójniki / Rewizje
Rury
Czerpnie
Odskraplacze
10
10
10
10
11
11
12
12
PAKIETY MKPS Invest
Pakiety MKPS Invest
12
System jednościenny kondensacyjny MKKS Invest
Kolana
Redukcje
Rury proste
Rury pozostałe
Trójniki
Odskraplacze
Wyczystki
Płyta dachowa z kołnierzem - KOMPLET
13
13
13
14
14
14
14
14
Akcesoria do systemów MKKS Invest i MKPS Invest
Akcesoria maskujące
Zakończenia komina
Kołnierze
Przepusty dachowe
Płyty dachowe
Obejmy spinające
Obejmy konstrukcyjne
Akcesoria do rur
15
15
15
15
16
16
16
16
Uszczelki
16
Notatki
17
Regionalni Kierownicy Sprzedaży
19
1
Opis systemu / Sposoby montażu
TEM
!
SYS
EST
INV
Opis systemu
System MKPS INVEST jest powietrzno-spalinowym systemem kominowym przeznaczonym do odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych i Turbo z zamknięta komorą spalania. Elementy składają się z
dwóch kanałów, z których wewnętrzny odprowadza spaliny do atmosfery, a zewnętrzny pobiera powietrze
do procesu spalania gazu w kotle.
System jest certyfikowany zgodnie z normą EN-14989-2 - która dotyczy wymagań i metod badań kanałów
spalin i doprowadzających powietrze, przeznaczonych do kotłów z zamkniętą komora spalania, a jego
zastosowanie gwarantuje bezpieczną i właściwą pracę kotła.
Występuje on w wersji PREMIUM do paliw na gaz i olej, jest przeznaczony do pracy na mokro w nadciśnieniu do
200 Pa oraz maksymalnej temperaturze pracy 200°C. Dzięki silikonowym uszczelkom uzyskujemy szczelność systemu na wydostawanie się kondensatu.
Dopełnieniem systemu MKPS INVEST w odcinkach komina, gdy nie potrzeba dodatkowego kanału
powietrza jest system MKKS INVEST. Występuje on w wersji STANDARD - wersja ta przeznaczona jest do
kotłów na gaz i olej. System MKKS INVEST przeznaczony jest do pracy na mokro w nadciśnieniu do 200 Pa
oraz maksymalnej temperaturze pracy 200°C. Dzięki silikonowym uszczelkom uzyskujemy szczelność
systemu na wydostawanie się kondensatu.
Systemy MKPS INVEST i MKKS INVEST są stosowane w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym,
a w wielu rozwiązaniach montażowych łączą się i są kompatybilne z innymi naszymi systemami, takimi
jak np. izolowany system z uszczelką MKKD.
Montaż pionowy
Montaż rozpoczynamy od podłączenia adaptera
pionowego pasującego do naszego modelu kotła tabela znajduje się w cenniku MKKS, MKPS, MK FLEX
oraz na naszej stronie: wwwmkzary.pl
Nastepnie do adaptera pionowego podłączamy
odcinki rur prostych RT PSI (z systemu MKPS INVEST)
aż do przejścia przez dach/strop budynku
Czerpnia pionowa CV PSI
Kołnież przeciwdeszczowy RKP
Przepust dachowy PDI
Do przejścia przez dach lub strop używamy przepustu dachowego PDI o kącie nachylenia odpowiadającemu kątowi połaci dachu
Na koniec zakładamy czerpnię powietrza pionową
CV PSI
Rura prosta RT PSI
UWAGA: Dla kotłów TURBO często wymagane jest
zastosowanie elementu odprowadzającego skropliny.
W takim przypadku zalecamy stosowanie jednego z
elementów zawierających odskraplacz, np. trójnik
rewizyjny z odskraplaczem AFKR OD PSI.
Rura prosta RT PSI
Adapter pionowy AD PS
2
Sposoby montażu
TEM
!
SYS
EST
INV
Montaż przez ścianę (wersja 1)
Wybieramy adapter w zależności od kotła - tabela
znajduje się wcenniku MKKS, MKPS, MK FLEX oraz
na naszej stronie: www.mkzary.pl
Wybieramy element przyłączeniowy (trójnik AFK PSI
lub kolano BGT PSI) - w zależności od potrzeb w
wersji z króćcem lub odskraplaczem
Rurą MKPS INVEST (oznaczenie RT PSI) wchodzimy
przez ścianę budynku, pamiętając o założeniu rozety
maskującej RS od wewnątrz, jak i na zewnątrz
budynku
Rozeta ścienna RS
Rozeta ścienna RS
Na koniec zakładamy czerpnię powietrza CH PSI
W ofercie dostępna jest również długa czerpnia
pozioma CHD PSI, która może zastąpić czerpnię
krótką i jedną rurę prowadzoną od trójnika
Rura prosta RT PSI
Trójnik rewizyjny AFKR PSI
UWAGA: Dla kotłów TURBO często wymagane jest
zastosowanie elementu odprowadzającego skropliny.
W takim przypadku zalecamy stosowanie jednego z
elementów zawierających odskraplacz, np. trójnik
rewizyjny z odskraplaczem AFKR OD PSI.
Adapter pionowy AD PS
Przy tym sposobie montażu systemów odprowadzania spalin należy dokładnie zapoznać się z przepisami regulującymi odprowadzanie spalin przez ścianę
budynku.
Czerpnia pozioma CH PSI
W przypadku gdy usytuowanie budynku lub przepisy
eliminują powyższy sposób odprowadzania spalin,
istnieje
możliwość
podłączenia
komina
z systemu MKPS INVEST tradycyjnym, izolowanym
kominem (MKKD) montowanym na zewnątrz
budynku (patrz wersja 2).
Montaż przez ścianę (wersja 2)
Wybieramy adapter w zależności od kotła - tabela
znajduje się w cenniku MKKS, MKPS, MK FLEX
oraz na naszej stronie: www.mkzary.pl
Wybieramy element przyłączeniowy (trójnik AFK PSI
lub kolano BGT PSI) - w zależności od potrzeb w
wersji z króćcem lub odskraplaczem
Zakończenie ustnikowe MAT
Następnie rurami prostymi (RT PSI) prowadzimy
odcinek odprowadzenia spalin przez ścianę, pamiętając o założeniu rozety maskującej RS
Przepust dachowy DDT
Tuż za wyprowadzoną rurą montujemy specjalne,
przejściowe kolano BGT PS/KD, które jednocześnie
wyposażone jest w rewizję i czerpnię powietrza
Nad kolanem BGT PS/KD montujemy wspornik
ścienny WKT, do niego przykręcamy płytę kotwową
przelotową KFSK
Nad płytą montujemy elementy z systemu izolowanego MKKD (rury proste o symbolu RTK)
Maksymalnie co cztery metry (optymalnie co dwa)
przytwierdzamy komin do ściany obejmą montażową WHT
Komin zakończamy parasolem RHTS lub zakończeniem ustnikowym MAT
Jeżeli komin przechodzi przez dach stosujemy przepust dachowy DDT o odpowiednim kącie pochylenia
UWAGA: Dla kotłów TURBO często wymagane jest
zastosowanie elementu odprowadzającego skropliny.
W takim przypadku zalecamy stosowanie jednego z
elementów zawierających odskraplacz, np. trójnik
rewizyjny z odskraplaczem AFKR OD PSI.
Obejma montażowa WHT
Rura prosta RTK
Rura prosta RT PSI
Trójnik rewizyjny
AFKR PSI
Adapter
pionowy AD PS
Wspornik ścienny WKT
Płyta kotwowa przelotowa KFSK
Kolano przejściowe BGT PS/KD
Rozeta ścienna RS
Rozeta ścienna RS
3
Sposoby montażu
TEM
!
SYS
EST
INV
Montaż w szacht
Wybieramy adapter w zależności od kotła - tabela
znajduje się w cenniku MKKS, MKPS, MK FLEX oraz
na naszej stronie: www.mkzary.pl
Parasol
Wybieramy element przyłączeniowy (trójnik AFK PSI
lub kolano BGT PSI) - w zależności od potrzeb w
wersji z króćcem lub odskraplaczem
Płyta dachowa DHRSI
Rurą MKPS INVEST (oznaczenie RT PSI) wchodzimy
do kanału
W kanale montujemy dalej system jednościenny z
uszczelką, rozpoczynając od kolana z podparciem
ŁPKKI lub nową wersją ŁPKKLI, pamiętając o założeniu
rozety maskującej RS
Kolejno montujemy, w zależności od długości
szachtu, rury proste RPKI
Rura prosta RPKI
Komin zamykamy płytą dachową, np. DHS lub nową
wersję tej płyty z kołnierzem (DHRSI) . Na płytę DHS
zakładamy kołnierz przeciwdeszczowy RKP
UWAGA: Nie uszczelniamy przestrzeni pomiędzy
rurą a płytą dachową, ponieważ tamtędy dostaje
się do szachtu świeże powietrze potrzebne
do spalania w kotle.
Element wystający z komina możemy zakończyć
parasolem, który chroni dodatkowo przed opadami
(nie zaleca się w przypadku kotłów kondensacyjnych).
Rura prosta RT PSI
Trójnik
rewizyjny AFKR PSI
Adapter
pionowy AD PS
UWAGA: Dla kotłów TURBO często wymagane jest
zastosowanie elementu odprowadzającego skropliny.
W takim przypadku zalecamy stosowanie jednego z
elementów zawierających odskraplacz, np. trójnik
rewizyjny z odskraplaczem AFKR OD PSI.
Kolano podparte ŁPKKLI
Rozeta ścienna RS
Montaż w szacht - SYSTEM MKPS INVEST, MKKS INVEST, MK FLEX
Wybieramy adapter w zależności od kotła - tabela
znajduje się w cenniku MKKS, MKPS, MK FLEX oraz
na naszej stronie: www.mkzary.pl
Kołnierz przeciwdeszczowy RKP
Płyta dachowa DHS
Wybieramy element przyłączeniowy (trójnik AFK PSI
lub kolano BGT PSI) - w zależności od potrzeb w
wersji z króćcem lub odskraplaczem
Rura prosta RPK
Złączka rura-flex FRG
Rurą MKPS INVEST (oznaczenie RT PSI) wchodzimy
do kanału, pamiętając o założeniu rozety maskującej RS
W kanale montujemy dalej system MK FLEX, rozpoczynając od kolana z podparciem ŁPKKI
Kolejno montujemy, złączkę dolną i rurę flex - silikonujemy, złączkę górną i rurę prostą RPKI - silikonujemy
Komin zamykamy płytą dachową, np. DHS. Na płytę
zakładamy kołnierz przeciwdeszczowy RKP
UWAGA: Nie uszczelniamy przestrzeni pomiędzy
rurą a płytą dachową, ponieważ tamtędy dostaje
się do szachtu świeże powietrze potrzebne
do spalania w kotle.
Element wystający z komina możemy zakończyć
parasolem, który chroni dodatkowo przed opadami
(nie zaleca się w przypadku kotłów kondensacyjnych).
UWAGA: Dla kotłów TURBO często wymagane jest
zastosowanie elementu odprowadzającego skropliny.
W takim przypadku zalecamy stosowanie jednego z
elementów zawierających odskraplacz, np. trójnik
rewizyjny z odskraplaczem AFKR OD PSI.
Rura flex
Trójnik
rewizyjny AFKR PSI
Złączka flex-rura FRD
Adapter
pionowy AD PS
Kolano podparte ŁPKK
Rozeta ścienna RS
4
Dane techniczne
TEM
!
SYS
EST
INV
System MKPS PREMIUM INVEST
wysoka jakość w najlepszej cenie
CE 0432-CPD-219971-1
CE 0432-CPD-219971-2
CE 0432-CPD-219971-3
EN-1856-1,14989-2*; T200
EN-1856-1,14989-2*; T200
EN-1856-1,14989-2*; T200
EN-1856-1,14989-2*; T200
Parasol AS
P1 W V2 L50050 O(00)
P1 W V2 L99050 O(00)
P1 W V1 L99040 O(00)
P1 W Vm L20040 O(00)
Płyta DHRSI
(komplet)
* norma dotyczaca wymagań i metod badań kanałów spalin i doprowadzających
powietrze, przeznaczonych do urządzeń z zamkniętą komorą spalania
Dane techniczne
Rura RPKI
Rodzaj pracy: nadciśnieniowy
Materiał rdzenia: stal gat. 1.4521
Temperatura pracy: do 200°C
Ciśnienie pracy: P1
Rodzaj paliwa: gaz, olej
Technologia połączeń: spawanie, zgrzewanie
20
1.4521
0,4
200ºC
Stabilizator AH
lat
System MKKS STANDARD INVEST
najlepsze ceny w dobrej jakości
Rura RPKI
CE 0432-CPD-219970-4
EN-1856-2; T200 P1 W V2 L50050 O(00)
EN-1856-2; T200 P1 W V2 L99050 O(00)
EN-1856-2; T200 P1 W V1 L99040 O(00)
EN-1856-2; T200 P1 W Vm L20040 O(00)
Dane techniczne
Rura RPKI
Rodzaj pracy: nadciśnieniowy
Materiał rdzenia: stal gat. 1.4521
Temperatura pracy: do 200°C
Ciśnienie pracy: P1
Rodzaj paliwa: gaz, olej
Technologia połączeń: spawanie, zgrzewanie
1.4521
Kolano ŁPKKI 93°
20
0,4
200ºC
lat
Trójnik rewizyjny
z odskraplaczem
i króćcami
pomiarowymi
AFKRM OD PSI 90°
Adapter AD
Rozeta RS
Rura RT PSI
LEGENDA
kształt okrągły
gaz, olej opałowy
kształt owalny
drewno
1.4521
gatunek stali
rdzenia
grubość izolacji
30 mm
kształt prostokątny
paliwa stałe
200ºC
zastosowanie
do wentylacji
ECO
paliwa stałe
- ECO-GROSZEK
0,5-0,8
1
ROK
certyfikat CE
system pracujący
na mokro
gwarancja
system pracujący
na sucho
maksymalna
temperatura pracy
system pracujący
w podciśnieniu
(bez uszczelki)
grubość ścianki mm
system pracujący
w nadciśnieniu
(z uszczelką)
5
Model kotła
Producent
HEATMASTER HM 25 CT
HEATMASTER HM 35 CT
ACV
HEATMASTER HM 85 CT
Prestige 50 Solo
Prestige 75 Solo
Prestige 18 Solo MkIII
Prestige 32 Solo MkIII
Prestige 18 Excellence MkIII
Prestige 32 Excellence MkIII
BS 24 FF
EGIS PLUS 24 FF
Clas EVO 24 FF System
Clas EVO 28 FF System
GENUS EVO 24 FF
GENUS EVO 30 FF
GENUS EVO 35 FF
Clas EVO 24 FF
Clas EVO 28 FF
CLAS B 24 FF
ARISTON
CLAS B 30 FF
CLAS PREMIUM EVO 24 NG
CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 24 NG
GENUS PREMIUM EVO 24
GENUS PREMIUM EVO 30
GENUS PREMIUM EVO 35
GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 24
GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 30
GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 35
CLAS B Premium 35 BFFI
CLAS B Premium 24 BFFI
GENUS PREMIUM FS
GENUS PREMIUM FS 35
GENUS PREMIUM FS SOLAR 25
GENUS PREMIUM FS SOLAR 35
GENUS HP 45 kW
GENUS HP 65 kW
Conica Green 25 e.s.i.
Conica Green 15S e.s.i
Conica Green 25S e.s.i
Kompakt Green 25 e.s.i.
Kompakt Green 16S e.s.i
Kompakt Green 25S e.s.i.
Kompakt Green 35S e.s.i.
BERETTA
Exclusive Green HE 25 C.S.I.
Exclusive Green HE 25 R.S.I.
Exclusive Green HE 35 R.S.I.
Boiler Green 25 e.s.i.
Junior 21 e.s.i. TURBO
Optima 21 e.s.i. TURBO
Optima 21S e.s.i. TURBO2
Kompakt II 24 e.s.i. TURBO
Kompakt II 24S e.s.i. TURBO
Kompakt II 30S e.s.i. TURBO
Boiler 21 e.s.i. TURBO
Venus 24IC
Venus 45I
Venus 69I
ECOTherm Plus WGB 15E, 20E, 28E, 38E
BROETJE
ECOTherm Plus WGB 50E, 70E, 90E, 110E
ECOTherm Plus WGB-S 17/20E
ECOTherm Kompakt WBS 14E, 22E
ECOTherm Kompakt WBC 22/24E
ECOTherm Kompakt WBK 20E
ENERGY TOP 240TE, 240CTE, 280CTE
ENERGY EASY 24CTE
ENERGY KOMFORT 24STE, 28STE
BUDERUS
Logamax plus GB072
Logamax plus GB162 (2,7 - 45 kW)
Logamax plus GB172-24 T50 (7,3 – 24,0 kW)
Logamax plus GB172T
Logamax plus GB162 (65-80-100 kW)
Logamax U042K, U052K, U052T
Logamax U052-24, U052-28
Logamax U052-24K, U052-28K
6
Średnica na kotle
Typ kotła*
Indeks
80-125
80-125
100-150
100-150
100-150
60-100
80-125
60-100
80-125
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
80-125
80-125
80-125
80-125
80-125
80-125
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
80-125
110-160
80-125
80-125
80-125
80-125
60-100
60-100
60-100
80-125
80-125
80-125
80-125
110-160
60-100
60-100
60-100
Kondensacyjny
2AD PS-D
Kondensacyjny
2AD PS-D
Kondensacyjny
2AD PS-P34
Kondensacyjny
2AD PS-P34
Kondensacyjny
2AD PS-P34
Kondensacyjny
2AD PS-A
Kondensacyjny
2AD PS-G
Kondensacyjny
2AD PS-A
Kondensacyjny
2AD PS-G
Turbo
2AD PS-B
Turbo
2AD PS-B
Turbo
2AD PS-B
Turbo
2AD PS-B
Turbo
2AD PS-B
Turbo
2AD PS-B
Turbo
2AD PS-B
Turbo
2AD PS-B
Turbo
2AD PS-B
Turbo
2AD PS-B
Turbo
2AD PS-B
Kondensacyjny
2AD PS-B
Kondensacyjny
2AD PS-B
Kondensacyjny
2AD PS-B
Kondensacyjny
2AD PS-B
Kondensacyjny
2AD PS-B
Kondensacyjny
2AD PS-B
Kondensacyjny
2AD PS-B
Kondensacyjny
2AD PS-B
Kondensacyjny
2AD PS-B
Kondensacyjny
2AD PS-B
Kondensacyjny
2AD PS-D
Kondensacyjny
2AD PS-D
Kondensacyjny
2AD PS-D
Kondensacyjny
2AD PS-D
Kondensacyjny
2AD PS-D
Kondensacyjny
2AD PS-D
Kondensacyjny
2AD PS-B
Kondensacyjny
2AD PS-B
Kondensacyjny
2AD PS-B
Kondensacyjny
2AD PS-B
Kondensacyjny
2AD PS-B
Kondensacyjny
2AD PS-B
Kondensacyjny
2AD PS-B
Kondensacyjny
2AD PS-B
Kondensacyjny
2AD PS-B
Kondensacyjny
2AD PS-B
Kondensacyjny
2AD PS-B
Turbo
2AD PS-H
Turbo
2AD PS-H
Turbo
2AD PS-H
Turbo
2AD PS-H
Turbo
2AD PS-H
Turbo
2AD PS-H
Turbo
2AD PS-H
Kondensacyjny
2AD PS-B
Kondensacyjny
2AD PS-B
Kondensacyjny
2AD PS-B
Kondensacyjny
2AD PS-GR28
Kondensacyjny
2AD PS-01-37
Kondensacyjny
2AD PS-GR28
Kondensacyjny
2AD PS-GR28
Kondensacyjny
2AD PS-GR28
Kondensacyjny
2AD PS-GR28
Turbo
2AD PS-GR30
Turbo
2AD PS-GR30
Turbo
2AD PS-GR30
Kondensacyjny
2AD PS-GR38
Kondensacyjny
2AD PS-GR38
Kondensacyjny
2AD PS-GR38
Kondensacyjny
2AD PS-GR38
Kondensacyjny
2AD PS-GR39
Turbo
2AD PS-C
Turbo
2AD PS-C
Turbo
2AD PS-C
* W przypadku instalacji do kotłów TURBO wymagane jest zabezpieczenie przed dostaniem się kondensatu do kotła. MK zaleca zastosowanie jednej z kształtek zawierającej odskraplacz, montowanej tuż nad adapterem.
UWAGA: Przed doborem adaptera zapoznaj się z instrukcją obsługi kotła odnośnie zastosowania odskraplacza i długości oraz średnicy przewodu kominowego.
Tabela adapterów do kotłów
Model kotła
Producent
MCR3 24T
MCR3 24S
MCR3 35S
MCR3 24/28 MI
MCR3 30/35 MI
MCR3 24 BS 100
MCR3 24 BS 150
MCR3 35 BS 100
MCR3 35 BS 150
MCR3 35 BS 200
MCR3 24/28 BW 100
MCR3 30/35 BW 100
MCR/II 24 BS100
MCR/II 24 BS150
DE DIETRICH
MCR/II 24 S
MCR/II 24 T
MCR/II 24/28 BIC
MCR/II 24/28 BW 100
MCR/II 24/28 MI
MCR/II 30/35 BW 100
MCR/II 30/35 MI
MCR/II 34/39 BW 100
MCR/II 34/39 MI
MCA 15, 25, 35
MCA 15 BS60
MCA 25 BS60
MCA 35 BS60
MCA 15 BS100
MCA 25 BS100
MCA 35 BS100
MCA 15 BS150
MCA 25 BS150
MCA 35 BS150
MCA 15 BS200
MCA 25 BS200
MCA 35 BS200
MCA 45
MCA 60, 90, 115
ZENA MS 24 MI FF
ZENA MS 24 FF
FERROLI
ZENA MS 24 BIC FF
ECONCEPT TECH 25A, 35A, 25C, 35C
DIVATOP 60 F24
DIVATOP HF24, HF32
DOMIPROJECT F24
DOMITECH F24
VICTRIX 26 2 I
VICTRIX X 12 2 I, X 24 2 I
VICTRIX 12 ECO PLUS 100, 160
VICTRIX 24 PLUS 80, 120, 200
VICTRIX 24 ECO PLUS 100, 160
VICTRIX SUPERIOR TOP 26, 32
VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X
VICTRIX ZEUS 26 1 I
VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kW, 32kW
HERCULES CONDENSING 26 2 E
IMMERGAS
HERCULES CONDENSING 32 2 I
HERCULES CONDENSING ABT 32 2 I
HERCULES SOLAR 26 1 a
VICTRIX 24
VICTRIX 50, 75
VICTRIX 90 1 I, 115 1 I
MINI EOLO X 24 3 E
EOLO SUPERIOR 32 kW PLUS
EOLO EXTRA 32 kW X,
MINI EOLO 24 3 E, 28 3 E
EXTRA INTRA STAR
ZEUS 24 kW, 28 kW
EOLO STAR 24 3 E
EOLO SUPERIOR 24 kW
EOLO SUPERIOR 32 kW
EOLO SUPERIOR KW PLUS 80, 120, 200
EOLO SUPERIOR KW ECO PLUS 100, 160
EOLO EXTRA KW PLUS 80, 120, 200
Średnica na kotle
Typ kotła*
Indeks
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
80-125
100-150
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
80-80
80-125
80-125
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
Kondensacyjny
2AD PS-GR31
Kondensacyjny
2AD PS-GR31
Kondensacyjny
2AD PS-GR31
Kondensacyjny
2AD PS-GR31
Kondensacyjny
2AD PS-GR31
Kondensacyjny
2AD PS-GR31
Kondensacyjny
2AD PS-GR31
Kondensacyjny
2AD PS-GR31
Kondensacyjny
2AD PS-GR31
Kondensacyjny
2AD PS-GR31
Kondensacyjny
2AD PS-GR31
Kondensacyjny
2AD PS-GR31
Kondensacyjny
2AD PS-A
Kondensacyjny
2AD PS-A
Kondensacyjny
2AD PS-A
Kondensacyjny
2AD PS-A
Kondensacyjny
2AD PS-A
Kondensacyjny
2AD PS-A
Kondensacyjny
2AD PS-A
Kondensacyjny
2AD PS-A
Kondensacyjny
2AD PS-A
Kondensacyjny
2AD PS-A
Kondensacyjny
2AD PS-A
Kondensacyjny
2AD PS-A
Kondensacyjny
2AD PS-A
Kondensacyjny
2AD PS-A
Kondensacyjny
2AD PS-A
Kondensacyjny
2AD PS-A
Kondensacyjny
2AD PS-A
Kondensacyjny
2AD PS-A
Kondensacyjny
2AD PS-A
Kondensacyjny
2AD PS-A
Kondensacyjny
2AD PS-A
Kondensacyjny
2AD PS-A
Kondensacyjny
2AD PS-A
Kondensacyjny
2AD PS-A
Kondensacyjny
2AD PS-D
Kondensacyjny
2AD-PS F
Turbo
2AD-PS Z
Turbo
2AD-PS Z
Turbo
2AD-PS Z
Kondensacyjny
2AD PS-E
Turbo
2AD PS-E
Turbo
2AD PS-E
Turbo
2AD PS-E
Turbo
2AD PS-E
Kondensacyjny
2AD PS-P10
Kondensacyjny
2AD PS-P10
Kondensacyjny
2AD PS-P10
Kondensacyjny
2AD PS-P10
Kondensacyjny
2AD PS-P10
Kondensacyjny
2AD PS-P10
Kondensacyjny
2AD PS-P10
Kondensacyjny
2AD PS-P10
Kondensacyjny
2AD PS-P10
Kondensacyjny
2AD PS-P10
Kondensacyjny
2AD PS-P10
Kondensacyjny
2AD PS-P10
Kondensacyjny
2AD PS-P10
Kondensacyjny
2AD PS-GR I-KS1, 2AD PS-GR I-KP1
Kondensacyjny
2AD PS-D
Kondensacyjny
2AD PS-D
Turbo
2AD PS-P10
Turbo
2AD PS-P10
Turbo
2AD PS-P10
Turbo
2AD PS-P10
Turbo
2AD PS-P10
Turbo
2AD PS-P10
Turbo
2AD PS-P10
Turbo
2AD PS-P10
Turbo
2AD PS-P10
Turbo
2AD PS-P10
Turbo
2AD PS-P10
Turbo
2AD PS-P10
* W przypadku instalacji do kotłów TURBO wymagane jest zabezpieczenie przed dostaniem się kondensatu do kotła. MK zaleca zastosowanie jednej z kształtek zawierającej odskraplacz, montowanej tuż nad adapterem.
UWAGA: Przed doborem adaptera zapoznaj się z instrukcją obsługi kotła odnośnie zastosowania odskraplacza i długości oraz średnicy przewodu kominowego.
Tabela adapterów do kotłów
7
Model kotła
Producent
CERAPUR SMART ZWB 28-3C
CERAPUR SMART ZSB 22-3C, 14-3C
CERAPUR ACU ZWSB 24/28-3A
CERAPUR ACU SMART ZWSB 30-4A
CERAPUR COMFORT ZWBR 35-3A
JUNKERS
CERAPUR COMFORT ZSBR 28-3A, 16-3A
CERAPUR COMFORT ZBR 35-3A, 42-3A
CERAPURMAXX ZBR 65-2, 98-2
CERAPUR MODUL ZBS 14/100S-3MA
CERAPUR MODUL ZBS 22/150S-3MA, 30/150S-3MA
CERAPUR MODUL SOLAR ZBS 14/210S-3MA
CERAPUR MODUL SOLAR ZBS 22/210S-3MA
CERACLASS ZW 14-2 DV AE, 30-2 CV AE
CERACLASS ZS 12-2 DV AE, 14-2 DV AE
CERACLASS EXCELLENCE ZWC 21-3 MFA
CERACLASS EXCELLENCE ZSC 21-3 MFA
CERACLASS EXCELLENCE ZSC 28-3 MFA
SAUNIER DUVAL
CERACLASS EXCELLENCE ZSC 35-3 MFA
DUOTWIN CONDENS F 30
ISOTWIN CONDENS F 30-B, F 35-B
ISOFAST 21 CONDENS F 30-A
THEMA CONDENS F 25-A
THEMA CONDENS F AS 18-A, 24-A, 30-A
SEMIA CONDENS F 25-A
ISOTWIN F 25 H-MOD, F 30 H-MOD
THEMA CLASSIC F 21 E, F AS 21 E
SEMIA F 21 (-M), F 21 (-M7)
Ecocondens Crystal 20, 25, 35
Ecocondens Integra 20, 25
Windsor 20, 25, 35
Windsor 50
TERMET
Windsor 85 R, 110 R
8
Średnica na kotle
Typ kotła*
Indeks
80-125
80-125
80-125
80-125
80-125
80-125
80-125
100-150
80-125
80-125
80-125
80-125
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
80-110
80,80
60-100
80-110
80,80
60-100
80-110
80,80
60-100
80-110
80,80
60-100
80-110
80,80
Kondensacyjny
2AD PS-GR32
Kondensacyjny
2AD PS-GR32
Kondensacyjny
2AD PS-GR32
Kondensacyjny
2AD PS-GR32
Kondensacyjny
2AD PS-GR32
Kondensacyjny
2AD PS-GR32
Kondensacyjny
2AD PS-GR32
Kondensacyjny
2AD PS-F
Kondensacyjny
2AD PS-GR32
Kondensacyjny
2AD PS-GR32
Kondensacyjny
2AD PS-GR32
Kondensacyjny
2AD PS-GR32
Turbo
2AD PS-GR33
Turbo
2AD PS-GR33
Turbo
2AD PS-GR33
Turbo
2AD PS-GR33
Turbo
2AD PS-GR33
Turbo
2AD PS-GR33
Kondensacyjny
AD PS-01-03
Kondensacyjny
AD PS-01-03
Kondensacyjny
AD PS-01-03
Kondensacyjny
AD PS-01-03
Kondensacyjny
AD PS-01-03
Turbo
2AD PS-C
Turbo
2AD PS-C
Turbo
2AD PS-C
Turbo
2AD PS-C
Kondensacyjny
2AD PS-GR19
2AD PS-GR20
2AD PS-GR T-KS1, 2AD PS-GR T-KP1
Kondensacyjny
2AD PS-GR19
2AD PS-GR20
2AD PS-GR T-KS1, 2AD PS-GR T-KP1
Kondensacyjny
2AD PS-GR19
2AD PS-GR20
2AD PS-GR T-KS1, 2AD PS-GR T-KP1
Kondensacyjny
2AD PS-GR21
2AD PS-GR22
2AD PS-GR T-KS2, 2AD PS-GR T-KP1
Kondensacyjny
2AD PS-GR21
2AD PS-GR22
2AD PS-GR T-KS2, 2AD PS-GR T-KP1
Unico Elegance 13 turbo GCO-24-01-13
60-100
80,80
Turbo
2AD PS-GR26
2AD PS-GR T-KS3, 2AD PS-GR T-KP1
Unico Elegance 21 turbo GCO-24-01-21
60-100
80,80
Turbo
2AD PS-GR26
2AD PS-GR T-KS3, 2AD PS-GR T-KP1
Unico Elegance 24 turbo GCO-24-01-24
60-100
80,80
Turbo
2AD PS-GR26
2AD PS-GR T-KS3, 2AD PS-GR T-KP1
Unico Elegance 29 trubo GCO-24-01-29
60-100
80,80
Turbo
2AD PS-GR26
2AD PS-GR T-KS3, 2AD PS-GR T-KP1
Minimax Elegance turbo GCO-DP-21-03 (21/21)
60-100
80,80
Turbo
2AD PS-GR26
2AD PS-GR T-KS3, 2AD PS-GR T-KP1
Minimax Elegance turbo GCO-DP-21-03 (24/24)
60-100
80,80
Turbo
2AD PS-GR26
2AD PS-GR T-KS3, 2AD PS-GR T-KP1
Miniterm Elegance turbo GCO-DP-21-13 (21/21)
60-100
80,80
Turbo
2AD PS-GR26
2AD PS-GR T-KS3, 2AD PS-GR T-KP1
Miniterm Elegance turbo GCO-DP-21-13 (24/24)
60-100
80,80
Turbo
2AD PS-GR26
2AD PS-GR T-KS3, 2AD PS-GR T-KP1
Termaster
60-100
80,80
Turbo
2AD PS-GR26
2AD PS-GR T-KS3, 2AD PS-GR T-KP1
Termgas
60-100
80,80
Turbo
2AD PS-GR26
2AD PS-GR T-KS3, 2AD PS-GR T-KP1
Aqua Comfort turbo G-19-03
60-100
80,80
Turbo
2AD PS-GR26
2AD PS-GR T-KS3, 2AD PS-GR T-KP1
* W przypadku instalacji do kotłów TURBO wymagane jest zabezpieczenie przed dostaniem się kondensatu do kotła. MK zaleca zastosowanie jednej z kształtek zawierającej odskraplacz, montowanej tuż nad adapterem.
UWAGA: Przed doborem adaptera zapoznaj się z instrukcją obsługi kotła odnośnie zastosowania odskraplacza i długości oraz średnicy przewodu kominowego.
Tabela adapterów do kotłów
Producent
Model kotła
auroCOMPACT/2 VSC S 196-C200
ecoCOMPACT/2 VSC INT 126/2-C 140
ecoCOMPACT/2 VSC INT 196/2-C 150
ecoCOMPACT/2 VSC INT 246/2-C 170
ecoCOMPACT/2 VSC INT 246/2-C 210
ecoCOMPACT/2 VSC INT 306/2-C 200
ecoTEC VC plus 126/3-5
ecoTEC VC plus 186/3-5
ecoTEC VC plus 246/3-5
ecoTEC VC plus 306/3-5
ecoTEC VC plus 376/3-5
ecoTEC VC plus 146/5-5 - NOWY
ecoTEC VC plus 206/5-5 - NOWY
ecoTEC VC plus 246/5-5 - NOWY
ecoTEC VC plus 306/5-5 - NOWY
VAILLANT
ecoTEC VC plus 376/5-5 - NOWY
ecoTEC VCW plus 296/3-5
ecoTEC VCW plus 346/3-5
ecoTEC VCW pro 226/3-3
ecoTEC VU plus 466/4-5
ecoTEC VU plus 656/4-5
ecoVIT plus VKS INT 196
ecoVIT plus VKS INT 246
ecoVIT plus VKS INT 306
ecoVIT plus VKS INT 356
ecoVIT/2 VKK 226/2
ecoVIT/2 VKK 286/2
ecoVIT/2 VKK 366/2
ecoVIT/2 VKK 476/2
aquaPLUS VUI 282-7
turboTEC plus VU 122-5
turboTEC plus VU 202-5
turboTEC plus VU 242-5
turboTEC plus VU 282-5
turboTEC plus VUW 202-5
turboTEC plus VUW 242-5
turboTEC plus VUW 282-5
turboTEC pro VUW 242-3
Vitosolar 300-F
Vitodens 100-W
Vitodens 111-W
VIESSMANN
Vitodens 100-E
Vitodens 200-W (do 35 kW)
Vitodens 200-W (44-60 kW)
Vitodens 200-W (80-105 kW)
Vitodens 222-W
Vitodens 300-W
Vitodens 222-F
Vitodens 242-F
Vitodens 333-F
Vitodens 343-F
Vitocrossal 300
Vitopend 100-W
ComfortLine CSZ 11/300
WOLF
ComfortLine CSZ 21/300
TopLine CGG-1 K-18
TopLine CGG-1 K-24
TopLine CGG-2 K-18
TopLine CGG-2 K-24
TopLine CGG-2 18
TopLine CGG-2 24
Średnica na kotle
Typ kotła*
Indeks
80-125
80-125
80-125
80-125
80-125
80-125
80-125
80-125
80-125
80-125
80-125
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
80-125
80-125
80-125
80-125
80-125
80-125
80-125
80-125
80-125
80-125
80-125
80-125
80-125
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
80-125
110-150
60-100
80-125
60-100
60-100
60-100
60-100
100-150
60-100
80-125
80-125
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
60-100
Kondensacyjny
2AD PS-G
Kondensacyjny
2AD PS-G
Kondensacyjny
2AD PS-G
Kondensacyjny
2AD PS-G
Kondensacyjny
2AD PS-G
Kondensacyjny
2AD PS-G
Kondensacyjny
2AD PS-G
Kondensacyjny
2AD PS-G
Kondensacyjny
2AD PS-G
Kondensacyjny
2AD PS-G
Kondensacyjny
2AD PS-G
Kondensacyjny
2AD PS-GR40
Kondensacyjny
2AD PS-GR40
Kondensacyjny
2AD PS-GR40
Kondensacyjny
2AD PS-GR40
Kondensacyjny
Kondensacyjny
2AD PS-GR40
2AD PS-G
Kondensacyjny
2AD PS-G
Kondensacyjny
2AD PS-G
Kondensacyjny
2AD PS-G
Kondensacyjny
2AD PS-G
Kondensacyjny
2AD PS-G
Kondensacyjny
2AD PS-G
Kondensacyjny
2AD PS-G
Kondensacyjny
2AD PS-G
Kondensacyjny
2AD PS-G
Kondensacyjny
2AD PS-G
Kondensacyjny
2AD PS-G
Kondensacyjny
2AD PS-G
Turbo
2AD PS-B
Turbo
2AD PS-B
Turbo
2AD PS-B
Turbo
2AD PS-B
Turbo
2AD PS-B
Turbo
2AD PS-B
Turbo
2AD PS-B
Turbo
2AD PS-B
Turbo
2AD PS-B
Kondensacyjny
2AD PS-GR34
Kondensacyjny
2AD PS-GR34
Kondensacyjny
2AD PS-GR34
Kondensacyjny
2AD PS-GR34
Kondensacyjny
2AD PS-A
Kondensacyjny
2AD PS-D
Kondensacyjny
2AD PS-I
Kondensacyjny
2AD PS-GR34
Kondensacyjny
2AD PS-GR35
Kondensacyjny
2AD PS-GR34
Kondensacyjny
2AD PS-GR34
Kondensacyjny
2AD PS-GR34
Kondensacyjny
2AD PS-GR34
Kondensacyjny
2AD PS-P41
Turbo
2AD PS-GR34
Kondensacyjny
2AD PS-GR36
Kondensacyjny
2AD PS-GR36
Turbo
2AD PS-GR37
Turbo
2AD PS-GR37
Turbo
2AD PS-GR37
Turbo
2AD PS-GR37
Turbo
2AD PS-GR37
Turbo
2AD PS-GR37
* W przypadku instalacji do kotłów TURBO wymagane jest zabezpieczenie przed dostaniem się kondensatu do kotła. MK zaleca zastosowanie jednej z kształtek zawierającej odskraplacz, montowanej tuż nad adapterem.
UWAGA: Przed doborem adaptera zapoznaj się z instrukcją obsługi kotła odnośnie zastosowania odskraplacza i długości oraz średnicy przewodu kominowego.
Tabela adapterów do kotłów
9
System powietrzno-spalinowy MKPS
TEM
!
SYS
EST
INV
Adapter pionowy
nazwa elementu
symbol
indeks**
AD PS
2AD PS-xxx
nazwa elementu
symbol
indeks**
Rozdzielacz ROZ PS 2x80W
ROZ PS
2ROZPSxxxxx2x80W
symbol
indeks**
RDPSI
2RDPSIxxxxx/xxxxx
symbol
indeks**
RD OD PSI
2RDODPSIxxxxx
symbol
indeks**
RDM PSI
2RDMPSIxxxxx
nazwa elementu
symbol
indeks**
Kolano 15° INV
BGT PSI 15
2BGTPSI15xxxxx
nazwa elementu
symbol
indeks**
Kolano 30° INV
BGT PSI 30
2BGTPSI30xxxxx
nazwa elementu
symbol
indeks**
Kolano 45° INV
BGT PSI 45
2BGTPSI45xxxxx
nazwa elementu
symbol
indeks**
Kolano 90° INV
BGT PSI 90
2BGTPSI90xxxxx
nazwa elementu
symbol
indeks**
Kolano 93° INV
BGT PSI 93
2BGTPSI93xxxxx
nazwa elementu
symbol
indeks**
Kolano podparte 93° INV
BGTP PS I93
2BGTPPSI93xxxxx
nazwa elementu
symbol
indeks**
Kolano z króćcami pomiarowymi BGTM PS 90° INV
BGTM PSI 90
2BGTM90xxxxx
nazwa elementu
symbol
indeks**
Adapter pionowy
malowane na biało
niemalowane
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
54 1)
Rozdzielacz
62 1)
malowane na biało
niemalowane
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
194
194
-----
215
215
---
Redukcje
nazwa elementu
Redukcja RD PS INV
nazwa elementu
Redukcja z odskraplaczem RD OD PS INV
nazwa elementu
Redukcja z króćcami pomiarowymi RDM PS INV
---
W
Kolano z odskraplaczem
i króćcem pomiarowym BGT OD KP PS 90° INV
nazwa elementu
Kolano przejściowe MKPS/MKKD
Ceny w PLN bez podatku VAT
10
indeks**
171
---
133
164
malowane na biało
niemalowane
---
184
231
---
177
255
malowane na biało
niemalowane
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
---
187
239
---
180
264
malowane na biało
niemalowane
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
88
98
138
96
110
158
malowane na biało
niemalowane
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
88
98
138
96
110
158
malowane na biało
niemalowane
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
88
98
138
96
110
158
malowane na biało
niemalowane
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
110
115
160
131
141
185
malowane na biało
niemalowane
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
110
115
160
131
141
185
malowane na biało
niemalowane
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
138
153
195
163
170
226
malowane na biało
niemalowane
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
144
150
---
162
169
---
malowane na biało
niemalowane
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
158
BGT OD KP PSI 90 2BGTPSI90ODKPxxxxx
symbol
138
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
Kolana
OŚĆ
CIE
NOOW
FER
malowane na biało
niemalowane
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
189
---
175
210
---
malowane na biało
niemalowane
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
BGT PS/KD 93 2BGTPSKD93xxxxx
271
338
Uszczelki na rdzeniu w średnicach 60, 80 i 100 wliczone w cenę elementu
** Indeks elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX średnicy elementu np. Trójnik rewizyjny 87° 2AFKRPS8780125
Dla elementów malowanych na biało na koniec indeksu należy dopisać M
1) Ceny i indeksy adapterów dotyczą tylko adapterów pionowych, znajdujących się na początku cennika w tabeli z kotłami
431
---
---
---
System powietrzno-spalinowy MKPS
TEM
!
SYS
EST
INV
Trójniki / Rewizje
nazwa elementu
symbol
indeks**
Trójnik rewizyjny 87° INV
AFKR PSI 87
2AFKRPSI87xxxxx
nazwa elementu
symbol
indeks**
Trójnik rewizyjny 90° INV
AFKR PSI 90
2AFKRPSI90xxxxx
nazwa elementu
symbol
indeks**
Trójnik rewizyjny 90° INV z odskraplaczem
nazwa elementu
Trójnik rewizyjny 90° INV z odskraplaczem
i króćcami pomiarowymi
nazwa elementu
nazwa elementu
nazwa elementu
nazwa elementu
indeks**
indeks**
indeks**
indeks**
AFK PSI 87
2AFKPSI87xxxxx
nazwa elementu
symbol
indeks**
Wyczystka INV
PAT PSI
2PATPSIxxxxx
nazwa elementu
symbol
Trójnik 87° INV
179
238
malowane na biało
169
210
175
179
238
malowane na biało
niemalowane
176
196
---
199
220
---
malowane na biało
niemalowane
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
201
219
---
236
240
---
malowane na biało
niemalowane
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
173
---
185
---
malowane na biało
niemalowane
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
173
---
185
---
malowane na biało
niemalowane
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
198
---
222
---
malowane na biało
niemalowane
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
219
AFKRM-R OD PSI 90 2AFKRMRODPSI908060
symbol
nazwa elementu
175
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
AFKR-R OD PSI 90 2AFKRRODPSI908060
symbol
Trójnik rewizyjny-redukcyjny 90° INV 60-100/80-125
z odskraplaczem i króćcami pomiarowymi
151
AFKR-R PSI 87 2AFKRRPSI878060
symbol
Trójnik rewizyjny-redukcyjny 90° INV 60-100/80-125
z odskraplaczem
indeks**
210
niemalowane
AFKR-R PSI 90 2AFKRRPSI908060
symbol
Trójnik rewizyjny-redukcyjny 87° INV 60-100/80-125
indeks**
169
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
AFKRM OD PSI 90 2AFKRMODPSI90xxxxx
symbol
Trójnik rewizyjny-redukcyjny 90° INV 60-100/80-125
151
AFKR OD PSI 90 2AFKRODPSI90xxxxx
symbol
malowane na biało
niemalowane
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
---
250
---
malowane na biało
niemalowane
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
135
148
201
---
---
---
malowane na biało
niemalowane
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
131
153
179
---
---
---
Rury
Rura L-1000 INV
nazwa elementu
Rura L-500 INV
nazwa elementu
Rura L-250 INV
Ceny w PLN bez podatku VAT
RT PSI L1000
symbol
RT PSI L500
symbol
RT PSI L250
indeks**
118
2RTPSI1000xxxxx
indeks**
130
150
129
136
156
malowane na biało
niemalowane
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
78
2RTPSI500xxxxx
indeks**
malowane na biało
niemalowane
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
82
90
89
89
103
malowane na biało
niemalowane
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
2RTPSI250xxxxx
62
68
72
70
73
81
Uszczelki na rdzeniu w średnicach 60, 80 i 100 wliczone w cenę elementu
** Indeks elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX średnicy elementu np. Trójnik rewizyjny 87° 2AFKRPS8780125
Dla elementów malowanych na biało na koniec indeksu należy dopisać M
11
System powietrzno-spalinowy MKPS
TEM
!
SYS
EST
INV
symbol
indeks**
Rura z odskraplaczem INV
RTOD PSI
2RTODPSIxxxxx
nazwa elementu
symbol
indeks**
Rura z króćcem pomiarowym INV
nazwa elementu
Teleskop INV
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
RPJ PSI
107
116
170
123
133
189
malowane na biało
niemalowane
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
RTM PSI 1/2" L250 2RTMPSI1/2"250xxxxx
symbol
malowane na biało
niemalowane
nazwa elementu
105
112
119
123
126
malowane na biało
niemalowane
indeks**
120
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
2RPJPSIxxxxx
135
145
185
160
163
214
Czerpnie
nazwa elementu
Czerpnia powietrza pionowa INV
nazwa elementu
Czerpnia powietrza pozioma INV
nazwa elementu
indeks**
CV PSI
2CVPSIxxxxx
symbol
indeks**
CH PSI
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
74
94
100
83
106
124
malowane na biało
niemalowane
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
2CHPSIxxxxx
84
97
110
indeks**
CHD PSI
2CHDPSIxxxxx
nazwa elementu
symbol
indeks**
Odskraplacz INV
ODK PSI
2ODKPSIxxxxx
symbol
system
ilość
Rura malowana
RT PSI L1000
MKPS INV
1
Czerpnia powietrza pionowa
CV PSI
MKPS INV
1
nazwa elementu
symbol
system
ilość
Czerpnia powietrza długa malowana
CHD PSI
MKPS INV
1
Rozeta ścienna malowana
RS
Akcesoria
2
symbol
system
ilość
93
126
141
malowane na biało
niemalowane
symbol
Czerpnia powietrza pozioma-długa INV
malowane na biało
niemalowane
symbol
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
130
149
---
146
161
---
Odskraplacze
97
112
POZIOMY
PIONOWY
PAKIETY MKPS
indeks**
nazwa elementu
2PAK02xxxxx
indeks**
2PAK01xxxxx
W SZACHT
indeks**
2PAK03xxxxx
nazwa elementu
Rura malowana
RT PSI L500
MKPS INV
1
Rozeta ścienna malowana
RS
Akcesoria
1
Kolano z podparciem
ŁPKKI 93
MKKS INV
1
Płyta dachowa
DHS
Akcesoria
1
Kołnierz przeciwdeszczowy
RKP
Akcesoria
1
Ceny w PLN bez podatku VAT
12
malowane na biało
niemalowane
Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150 Ø60-100 Ø80-125 Ø100-150
Ø60-100 Ø80-125
203
230
Ø60-100 Ø80-125
230
263
Ø60-100 Ø80-125
299
320
Uszczelki na rdzeniu w średnicach 60, 80 i 100 wliczone w cenę elementu
** Indeks elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX średnicy elementu np. Trójnik rewizyjny 87° 2AFKRPS8780125
Dla elementów malowanych na biało na koniec indeksu należy dopisać M
131
---
---
---
System jednościenny kondensacyjny MKKS
TEM
!
SYS
EST
INV
Kolana
nazwa elementu
symbol
indeks
Kolano 30° INV
SKKI 30
1SKKI30xx
nazwa elementu
symbol
indeks
Kolano 45° INV
SKKI 45
nazwa elementu
Ø60
Ø80
Ø100
43
50
Ø60
Ø80
Ø100
1SKKI45xx
42
44
51
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Kolano 90° INV
ŁKKI 90
1ŁKKI90xx
50
53
71
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Kolano 93° INV
ŁKKI 93
1ŁKKI93xx
50
53
71
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Kolano z rewizją 93° INV
ŁRKKI 93
1ŁRKKI93xx
90
98
124
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Kolano podparte 93° INV
ŁPKKI 93
1ŁPKKI93xx
85
88
113
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Kolano podparte 93° INV
ŁPKKLI 93
1ŁPKKLI93xx
68
70
104
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Redukcja INV
RDKI
1RDKIxx
---
49
54
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Rura L-1000 INV
RPKI L1000
1RPKI1000xx
49
53
71
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Rura L-500 INV
RPKI L500
1RPKI500xx
28
29
40
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Rura L-250 INV
RPKI L250
1RPKI250xx
18
20
27
41
Redukcje
Rury proste
W systemie MKKS uszczelka do średnicy 250 włącznie znajduje się na kielichu (jak na rysunkach), a powyzej srednicy 250 na nominale (jak na renderach).
W średnicach 60, 80, 100 - uszczelki sprzedawane razem z elementem, w pozostałych uszczelki należy zamówić osobno.
Ceny w PLN bez podatku VAT
Uszczelki na rdzeniu w średnicach 60, 80 i 100 wliczone w cenę elementu
** Indeks elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX średnicy elementu np. Trójnik rewizyjny 87° 2AFKRPS8780125
Dla elementów malowanych na biało na koniec indeksu należy dopisać M
13
System jednościenny kondensacyjny MKKS
TEM
!
SYS
EST
INV
Rury pozostałe
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Rura z uchwytami montażowymi INV
RPKUI L1000
1RPKUI1000xx
53
58
77
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Rura z króćcem pomiarowym L250 INV
RPKMI 1/2" L250
1RPKMI1/2"250xx
60
65
71
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Rura z odskraplaczem INV
RPK+ODI
1RPKODIxx
68
71
76
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Teleskop INV
RPKJI
1RPKJIxx
90
97
110
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Trójnik 87° INV
TRKI 87
1TRKI87xx
56
62
66
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Odskraplacz INV
ODKKI
1ODKKIxx
51
58
71
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Wyczystka INV
KPKKI
1KPKKIxx
69
85
101
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Wyczystka z odskraplaczem INV
KPKK+ODI
1KPKKODxx
119
135
160
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Płyta dachowa z kołnierzem - KOMPLET
DHRSI
0DHRSIxx
71
76
89
Trójniki
Odskraplacze
Wyczystki
OŚĆ
CIE
NOOW
FER
Płyta dachowa
W
W systemie MKKS uszczelka do średnicy 250 włącznie znajduje się na kielichu (jak na rysunkach), a powyzej srednicy 250 na nominale (jak na renderach).
W średnicach 60, 80, 100 - uszczelki sprzedawane razem z elementem, w pozostałych uszczelki należy zamówić osobno.
Ceny w PLN bez podatku VAT
14
Uszczelki na rdzeniu w średnicach 60, 80 i 100 wliczone w cenę elementu
** Indeks elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX średnicy elementu np. Trójnik rewizyjny 87° 2AFKRPS8780125
Dla elementów malowanych na biało na koniec indeksu należy dopisać M
Akcesoria dla systemów MKKS i MKPS
Akcesoria maskujące
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Ø125
Ø150
Rozeta ścienna (okrągła)
IP
0IPxx
32*
32*
34*
43*
53
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Ø125
Ø150
Rozeta ścienna (okrągła) malow.
IP malow.
0IPxxM
---
---
37
46
66
Ø100
Ø125
Ø150
42*
51*
71
Ø125
Ø150
_
_
Ø125
Ø150
_
_
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Rozeta ścienna (kwadratowa) malow.
RS malow.
0RSxxM
_
_
Zakończenia komina
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Parasol
A
0Axx
31*
32*
35*
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Parasol AS
AS
0ASxx
42
46
48
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Ø125
Ø150
Kołnierz przeciwdeszczowy
RKP
0RKPxx
34*
37*
42*
48*
52
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Ø125
Ø150
Przepust dachowy 0-5°
PDI 0
0PDI0xx
103
103
103
123
141
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Ø125
Ø150
Przepust dachowy 5-20°
PDI 15
0PDI15xx
115
115
115
136
158
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Ø125
Ø150
Przepust dachowy 20-35°
PDI 30
0PDI30xx
123
123
123
147
164
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Ø125
Ø150
Przepust dachowy 35-50°
PDI 45
0PDI45xx
157
157
157
194
214
Kołnierze
Przepusty dachowe
*
Elementy dostępne na magazynie
Ceny w PLN bez podatku VAT
Uszczelki na rdzeniu w średnicach 60, 80 i 100 wliczone w cenę elementu
** Indeks elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX średnicy elementu np. Trójnik rewizyjny 87° 2AFKRPS8780125
Dla elementów malowanych na biało na koniec indeksu należy dopisać M
15
Akcesoria dla systemów MKKS i MKPS
Płyty dachowe
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
49*
55*
66*
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
0DHPSxx
---
---
Płyta dachowa ze śrubami
DHS
0DHSxx
nazwa elementu
symbol
Płyta dachowa
DH PS
nazwa elementu
symbol
indeks
DHKK
1DHKKxx
125*
128*
139*
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Płyta dachowa z przewietrzeniem
nazwa elementu
symbol
Ø60
Ø80
50*
Ø100
Ø125
Ø150
_
_
Ø125
Ø150
58*
66
Ø125
Ø150
_
_
Ø125
Ø150
_
_
108*
111*
123*
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Ø125
Ø150
0OBxx
24
24
26
26
27
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Ø125
Ø150
OBM
0OBMxx
_
_
30
34
38
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Ø125
Ø150
Stabilizator
AH
0AHxx
19*
19*
22*
22
23
nazwa elementu
symbol
indeks
Ø60
Ø80
Ø100
Ø125
Ø150
Uszczelka
UKK
UKKxx
4*
5*
7*
7*
8*
Płyta dachowa „KOMBI”
DH KOMBI
0DHKOMBIxx
nazwa elementu
symbol
Obejma do mocowania
OB
Obejmy spinające
Obejmy konstrukcyjne
nazwa elementu
symbol
Obejma konstrukcyjna
Akcesoria do rur
Uszczelki
Ceny w PLN bez podatku VAT
16
Uszczelki na rdzeniu w średnicach 60, 80 i 100 wliczone w cenę elementu
** Indeks elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX średnicy elementu np. Trójnik rewizyjny 87° 2AFKRPS8780125
Dla elementów malowanych na biało na koniec indeksu należy dopisać M
Notatki
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
17
Notatki
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
18
Bądź z nami w kontakcie - jesteśmy do Twojej dyspozycji
MK Systemy Kominowe to jeden z największych
producentów systemów odprowadzania spalin ze
stali szlachetnych w Polsce, będący nie tylko
wyznacznikiem jakości, ale również firmą wprowadzającą nowatorskie rozwiązania. Dołączając do
Grupy Isotip-Joncoux, MK Systemy Kominowe
stało się cześcią największej grupy producentów
systemów kominowych w Europie, unowocześniając swoją technologię - produkty certyfikowane
w najlepszych instytutach (MPA, TÜV Nord, LNE),
Potwierdzają to certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością ISO EN 9001 oraz Systemu Zarządzania
Środowiskiem ISO EN 14001.
REGION 1
REGION 2
REGION 3
REGION 4
Regionalny Kierownik Sprzedaży
Radosław Szabłowski
[email protected]
tel. 501 418 174
Regionalny Kierownik Sprzedaży
Artur Pelcer
[email protected]
tel. 662 040 920
Regionalny Kierownik Sprzedaży
Mariusz Ozga
[email protected]
tel. 698 673 881
Regionalny Kierownik Sprzedaży
Arkadiusz Karos
[email protected]
tel. 501 418 294
Biuro Obsługi Klienta
Rafał Kozłowski
[email protected]
tel. 68 458 19 15
Biuro Obsługi Klienta
Urszula Kołodziej
[email protected]
tel. 68 458 19 60
Biuro Obsługi Klienta
Urszula Kołodziej
[email protected]
tel. 68 458 19 60
Biuro Obsługi Klienta
Sebastian Ludwiniak
[email protected]
tel. 68 458 19 80
Doradztwo Techniczne
Konrad Auchimowicz
[email protected]
tel. 68 458 19 62
Doradztwo Techniczne
Robert Kawa
[email protected]
tel. 68 458 19 62
Doradztwo Techniczne
Konrad Auchimowicz
[email protected]
tel. 68 458 19 62
Doradztwo Techniczne
Robert Kawa
[email protected]
tel. 68 458 19 62
REGION 5
REGION 6
REGION 7
Regionalny Kierownik Sprzedaży
Adam Rogowski
[email protected]
tel. 791 020 909
Regionalny Kierownik Sprzedaży
Radosław Czapka
[email protected]
tel. 784 984 832
Regionalny Kierownik Sprzedaży
Kamil Hałada
[email protected]
tel. 501 418 172
Biuro Obsługi Klienta
Rafał Kozłowski
[email protected]
tel. 68 458 19 15
Biuro Obsługi Klienta
Sebastian Ludwiniak
[email protected]
tel. 68 458 19 80
Biuro Obsługi Klienta
Sebastian Ludwiniak
[email protected]
tel. 68 458 19 80
Doradztwo Techniczne
Robert Kawa
[email protected]
tel. 68 458 19 62
Doradztwo Techniczne
Paweł Kępiński
[email protected]
tel. 68 458 19 62
Doradztwo Techniczne
Paweł Kępiński
[email protected]
tel. 68 458 19 62
19
Download

Katalog Wentylacja - KTL/KTU