Produkcja kostki betonowej
Niezawodna,
wysokiej jakości,
solidna.
Masa – partner odnoszących sukces producentów materiałów budowlanych.
Za pomocą inteligentnych i elastycznych rozwiązań Masa pomaga swoim Klientom osiągnąć sukces.
Doświadczenie, niezawodność oraz pasja stanowią przy tym podstawę długoletniej współpracy.
www.masa-group.com
02 Partnerstwo
Tajemnica naszego sukcesu to sukces naszych Klientów.
Masa jest obecnie wiodącym na świecie producentem instalacji i maszyn dla budownictwa. O naszym sukcesie, obok jakości naszych wyrobów, decyduje intensywny oraz zmierzający ku parnterstwu dialog z naszymi Klientami. W ten sposób jesteśmy w stanie opracować indywidualne koncepcje instalacji, które są
dokładnie dostosowane do potrzeb naszych Partnerów.
W czasie planowania i budowy naszych instalacji i maszyn kierujemy się zasadami, które przyświecają współczesnym osiągnięciom inżynieryjnym w Niemczech
(„Engineered in Germany“).
Jakość: wytrzymała technika, dopasowane konstrukcje, wysoka trwałość produktu
Rentowność: najwyższa wydajność przy niskich kosztach
Bezpieczeństwo: kompleksowe koncepcje bezpieczeństwa, powstające we współpracy z Klientem
Treść
03
04
06
08
10
12
14
15 Instalacje „pod klucz“: Know-how z jednej ręki.
Specjalnie dedykowane rozwiązania dla potrzeb przemysłu materiałów
budowlanych.
Dozowanie i mieszanie: jakość od samego początku.
Maszyny do produkcji kostki betonowej Wersja Large: L 6.1 i L 9.1
Maszyny do produkcji kostki betonowej wersja XL: XL 9.1 – XL 9.2
Profesjonalizm obsługi: wszystko na swoim miejscu.
Zmiana formy i obróbka powierzchni: indywidualne rozwiązania.
Główne dane techniczne.
Uwaga
Instalacje Masa zasadniczo wyposażone są w niezbędne kraty ochronne. Częściowo ze względów fotograficznych, na zdjęciach kraty ochronne nie są widoczne.
Produkcja kostki betonowej
03
Instalacje „pod klucz“:
Know-how z jednej ręki.
Masa posiada i oferuje całościowe know-how w zakresie w
pełni zautomatyzowanej produkcji kamienia z lekkiego i
ciężkiego betonu na skalę masową. Rozpracowywane są tu
indywidualne, dopasowane do danego Klienta lub danego zastosowania rozwiązania dla pojedynczych podzespołów, części linii produkcyjnych albo całych instalacji, zbudowanych
ze standardowych podzespołów.
Przejście od etapu mieszania surowców do otrzymania gotowego kamienia to długa droga. W procesie tym bierze udział
wiele podzespołów. Instalacja pracuje wydajnie wtedy, gdy
każdy jej element jest zsynchronizowany z pozostałymi, gdy
wszystkie procesy są zoptymalizowane. By to osiągnąć, konieczny jest przede wszystkim dokładny i dalece przewidujący plan obejmujący: zdefiniowanie możliwości maszyny oraz
przestrzenne uszeregowanie przebiegjących procesów i tras.
Priorytet stanowią wymagania Klienta oraz jego możliwości
przestrzenne.
Beton ten, w zależności od układu instalacji, transportowany
jest do maszyny produkującej kostkę brukową. Tutaj formy
wypełniane są betonem, który poddawany jest procesowi zagęszczania. Świeże produkty betonowe, umieszczone na paletach produkcyjnych, dzięki systemowi transportowemu oraz
opcjonalym systemom kontroli jakości, trafiają następnie do
dojrzewalni. Po dostatecznym stwardnieniu produktów urządzenie pakietujące formuje z nich pakiety gotowe do odbioru
(np. przy pomocy wózków widłowych). Użyte palety produkcyjne trafiają z powrotem do wytwarzającej kostkę brukową
maszyny.
Do produkcji wyrobów o specjalnej warstwie powierzchniowej Masa przygotowała w swojej ofercie całą gamę urządzeń
uszlachetniających.
Układy sterownicze i zabezpieczające Masa gwarantują optymalny i bezpieczny przebieg procesu, w którym coraz rzadziej dochodzi do przerw w pracy.
Instalacje Masa z reguły zbudowane są według następującej
struktury: różnorodne, zawarte w silosach materiały, dzięki
odpowiednim systemom transportowym dostają się do dozownika i mieszalnika. Tu produkowany jest beton najwyższej jakości, który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb Klienta oraz do zastosowanych materiałów
zasadniczych.
Zakład produkycjny z zewnątrz – produkcja kostki betonowej
Skład przejściowy gotowych kostek betonowych
04 Produkcja kostki betonowej
Specjalnie dedykowane rozwiązania dla potrzeb przemysłu
materiałów budowlanych.
Dla osiągnięcia maksymalnej wydajności i tym samym sukcesu, decydujący jest
pieczołowicie opracowany plan, który uwzględnia panujące wymogi oraz możliwości w miejscu montażu instalacji, a także perspektywiczne szanse ewentualnej rozbudowy. Nasi planiści określą możliwości oraz rodzaj maszyn, jak również dokonają przestrzennego uszeregowania przebiegu tras i procesów.
Całościowe instalacje “pod klucz” budowane są przez naszych kostruktorów ze
standardowych podzespołów, które według życzenia można dobrać pod indywidualne rozwiązania. Dzięki takiemu, modułowemu systemowi budowy, możliwa jest
szybka dostawa i solidna realizacja zamówień.
02
04
06
03
07
05
12
11
14
08
09
10
05
Uwaga: Przedstawiona instalacja do produkcji kostki
betonowej stanowi wyłącznie materiał poglądowy,
który nie zastępuje rzeczywistego planu projektowego. Częściowo zilustrowane zostały rozwiązania specjalne. W celu lepszej widoczności na zdjęciu brak
jest kratek ochronnych.
01
13
15
01
Dozownik i mieszalnik
02
Transport betonu
(przenośnik kubełkowy)
03
Maszyna do produkcji kostki betonowej
04
Blok mieszczący Powertainer i agregat hydrauliczny
05
Transport mokrych produktów
06
Elewator
07
Przenośnik widłowy
08
Dojrzewalnia
09
Bufor przenośnika widłowego
10
Urządzenie opuszczające
11
Transport powrotny
12
Urządzenie centrujące
13
Transport poprzeczny/ bufor palet
produkcyjnych
14
Pakietowanie/ Cuboter
15
Transport pakietów
06 Produkcja betonu
Dozowanie i mieszanie:
jakość od samego początku.
Systemy dozujące dodawanych materiałów
Systemy dozujące Masa gwarantują optymalne i wydajne
wprowadzenie dodawanych materiałów (np. piasku, cementu,
wody, dodatków).
Do tego celu wykorzystywane są m.in. następujące
podzespoły:
•Wagi transportowe do precyzyjnego dozowania poszczególnych rodzajów piasku i żwiru
•Systemy dozujące wodę, pozwalające na kontrolę ilości dodawanej wody oraz na pomiar aktualnego stopnia wilgotności piasku
•Dozowanie pigmentów i innych dodatków
•Wagi, służące do dokładnego określenia ilości cementu i
pyłu lotnego, trafiających do mieszalnika betonu
Mieszalniki betonu
Mieszalniki betonu MASA, które w praktyce sprawdziły się
doskonale, to najwyższa jakość betonu we wszystkich klasach jakości. Krótki czas mieszania oraz optymalne wykorzystanie energii, wody i cementu to tylko niektóre z ich mocnych stron. Poziome mieszalniki MASA serii “PH” dostępne są
w wielkości do 3000/4500 litrów. Model “S” 350/500 wyróżnia doskonała jakość barwionego betonu wierzchniego.
Dozowanie dodatków
Mieszalnik PH
Niezwykła precyzja dozowania: przesuwalna waga
Mieszalnik S350/500
07
Transport betonu
W zależności od planu rozłożenia instalacji, mieszalniki mogą
znajdować się bezpośrednio nad maszyną do produkcji kostki
betonowej lub też poza nią. Jeżeli mieszalnik znajduje się
obok maszyny produkującej kostkę, to transport betonu z
mieszalnika do maszyny produkujacej odbywa się zwykle za
pomocą przenośnika kubełkowego. Gwarantuje to bardziej
elastyczne dozowanie betonu, przyczynia się do zmniejszenia
zanieczyszczenia maszyny do produkcji kostki betonowej
oraz ułatwia czyszczenie mieszalników.
Mimo tego możliwe jest zastosowanie również innych
rozwiązań.
Systemy dozujące dla betonu barwionego
Indywidualne kształtowanie odcieni kostki brukowej lub innych kostek betonowych stanowi ważną część procesu produkcyjnego. W odniesieniu do betonu rdzeniowego i licowego możliwe jest zastosowanie zarówno prostych, jak i
złożonych systemów Color-Mix.
•Proste systemy przesuwające Color-Mix
•Systemy Color-Mix Premium, w których skład wchodzi do
6-ściu taśm dozujących oraz bufory przejściowe (programowane indywidualnie, z możliwością odtworzenia danego koloru w każdej chwili)
Podwójny przenośnik kubełkowy
Montaż systemu Premium Color-Mix
Systemy przesuwający Color-Mix
Przykład koloru z systemu Premium Color-Mix
08 Produkcja kostki
Maszyny do produkcji kostki
betonowej Wersja Large:
L 6.1 i L 9.1
Wersja L to bardzo wydajna, stacjonarna maszyna do produkcji kostki betonowej z paletami produkcyjnymi średniej
wielkości o wymiarach 1.400 x 600-900 mm (L 6.1) lub
1.400 x 950-1.150 mm (L 9.1). Mimo swoich dość zwartych
wymiarów maszyna charakteryzuje się szczególnie mocną
budową i przekonuje do siebie aspektami technicznymi w
postaci wysokiej jakości podzespołów mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych i elektronicznych.
•Jednoczęściowy stół wibracyjny
•Układ sterowniczy Siemens S7 PLC
•Przechowywanie receptur, diagnostyka błędów oraz
wizualizacja funkcji poprzez PC i 24“ monitor TFT
•Funkcja statystyk i drukowania
•Solidne i zoptymalizowane pod kątem obsługi urządzenia zabezpieczające
•Proporcjonalna regulacja ciśnienia pomp i napędów głównych
W zakres dostaw produkcji seryjnej wchodzą m.in.:
• Podzespół wypełniający betonem licowym
• Rama maszyny w formie spawanej konstrukcji o zwartej i
mocnej budowie
• Wzmocniona rama główna do unoszenia stołu wibracyjnego
Dodatkowo dostępne są:
•Tor do zmiany form
•Urządzenie do aplikacji styropianu
•Urządzenie ryglujące stempel
•Serwowibracja (tylko L 9.1)
Maszyna do produkcji kostki L 6.1
09
Nieprzerwanie wysoka jakość produktów, duża wydajność i różnorodność produktów: kostki betonowe
z lekkiego i ciężkiego betonu tj. np. materiały do budowy ścian, kostka brukowa, krawężniki, płyty i produkty specjalne, wykorzystywane w ogrodzie i architekturze krajobrazu.
Napędzana klapa silosa
Szczotka czyszcząca
Silos maszyny
Maszyna do produkcji kostki wersja L
10 Produkcja kostki
Maszyny do produkcji kostki
betonowej wersja XL:
XL 9.1 – XL 9.2
Wersja XL, dzięki zastosowanej w niej najnowocześniejszej,
wysocezaawansowanej technologii, to z dostępnych na rynku
maszyn do produkcji kostki model najwyższej klasy. Technologia, którą zastosowano w tej serii, to wynik zbieranych
przez dziesiątki lat doświadczeń i ciągłych, wnikliwych badań. We współpracy z Klientem szczególnie staramy się zdefiniować i zrealizować aktualne wymagania rynkowe. I tak
wersja XL to przykładowo produkcja kostek betonowych różnego rodzaju o pieczołowicie kontrolowanej wysokości produkowanych elementów, krótkie interwały pracy oraz najwyższa wydajność dzienna, przy zachowaniu optymalnej
jakości produktu.
W zakres dostaw produkcji seryjnej wchodzą m.in.:
•Ciągły pomiar stanu wypełnienia silosów betonu rdzeniowego i licowego przy pomocy sond kontrolnych
•Regulacja temperatury oleju za pomocą grzejnika olejowego
oraz powietrznej chłodnicy oleju – opcjonalnie wymiennik
ciepła i wieża chłodząca
•Sterowanie wibracji częstotliwością – opcjonalnie sterowanie amplitudowe
•Wizualizacja funkcji przy użyciu sterowania PC oraz 24”
monitora TFT
•Pomoc online w obsłudze
•Proporcjonalna regulacja ciśnienia w układzie hydraulicznym – opcjonalnie jednostka hydrauliczna montowana jest
w redukującym hałas kontenerze “Hydrautainer”
Dodatkowo dostępne są:
Pakiet S (szybki): większa moc pomp, dodatkowy zasobnik
hydrauliczny, przenośnik na pasku klinowym, połączony z
wahaczem opuszczającym, laserowy pomiar stanu wypełnienia w zbiorniku betonu licowego itd.
Maszyna do produkcji kostki wersja XL
Serwowibracja
Podzespół zagęszczający XL ze stołem wibracyjnym
11
Nowoczesne maszyny do produkcji kostki betonowej
charakteryzuje wysoki stopień zautomatyzowania i
co za tym idzie gotowości do pracy. Poza solidnym
wykonaniem poszczególnych elementów budowy
maszyny, istotne czynniki przesądzające o jej sukcesie to koncepcja obsługi maszyny zorientowana na
komfort Klienta oraz najwyższe standardy bezpieczeństwa.
Układ sterowania instalacji
Nowoczesne maszyny produkcyjne charakteryzuje wysoki
stopień zautomatyzowania i co się z tym wiąże gotowości do
pracy. Poza solidnym wykonaniem poszczególnych elementów budowy maszyny, istotnym czynnikiem przesądzającym
o jej sukcesie jest koncepcja obsługi maszyny zorientowana
na komfort Klienta. Oprogramowanie instalacji Masa (Masa
FAST Factory Automation Service Tools) to modułowe oprogramowanie do zintegrowanej obsługi i wizualizacji podzespołów maszyny. Jego cechy to m.in.
•Wysoki stopień rozpoznawalności całej instalacji, co osiągnięto dzięki przejrzystej strukturze
•Zastosowanie trójwymiarowych obrazów instalacji
•Zastosowanie narzędzi do wykrywania błędów i ich precyzyjnej lokalizacji
•Możliwośc wyboru języka (max. 3 języki)
•Dostosowana do danego Klienta administracja parametrów i
użytkownika
•Oprócz pakietu podstawowego dostępne są rówież pakiety
opcjonalne: Pakiet I “Advanced” (m.in. zaawansowane zarządzanie recepturami, porównywanie receptur, historia
wprowadzanych danych, zarządzanie formami), Pakiet II
“Professional” (m.in. administracja użytkownika, administracja zleceń, zaawansowane porównywanie receptur), Pakiet
III “Ultimate” (m.in. gromadzenie danych pracy maszyny,
protokołowanie via interfejs Ethernet).
Masa FAST Factory Automation Service Tool: obłożenie komór
Innowacyjny i przemyślany: Powertainer Masa
Masa FAST Factory Automation Service Tool: Zarządzanie recepturami
Szafy mocy wewnątrz Powertainer
Masa Powertainer
Powertrainer Masa, w którym umieszczone zostają szafy
mocy, sprawdził się w praktyce. Ta koncepcja gwarantuje
chronione, czyste miejsce i jest przy tym przyjazna dla
Klienta oraz przystępna w montażu.
12 Obsługa
Profesjonalizm obsługi:
wszystko na swoim miejscu.
Systemy transportujące
Systemy transportujące Masa gwarantują bezpieczny transport zarówno świeżych (mokrych), jak i gotowych (twardych)
produktów, bez uszczerbku na ich jakości. Skupiając uwagę
na kontroli jakości, Masa nie lekceważy jednak kwestii bezpieczeństwa.
centowane zostają jakościowo cenne, optyczne walory materiałów betonu licowego. Produkt nabiera tym samym
charakterystycznych, swoistych cech.
Urządzenie płuczące
Urządzenia płuczące Masa doskonale nadają się do uszlachetniania powierzchni. Drobinki zmieszanych materiałów, jak
również muł cementowy usuwane są w kombinowanym procesie natryskowo-strumieniowym. Przez to szczególnie zaak-
Dojrzewanie i wentylacja
Dla osiągnięcia przez produkt pożądanego stopnia twardości,
Masa oferuje innowacyjną koncepcję jednopomieszczeniową.
Cały regał dojrzewalni, jak również wynośnik, przenośnik widłowy i urządzenie opuszczające zlokalizowane zostają w jednym pomieszczeniu/ budynku. System wentylacyjny optymalizuje proces dojrzewania, a układ sterowniczy Masa reguluje
temperaturę i poziom wilgotności w komorze dojrzewalni.
Transport kostek betonowych
Urządzenie płuczące Masa – 3 stacje
Załadunek regałów dojrzewalni przy pomocy w pełni zautomatyzowanego
przenośnika widłowego
Gotowe do poddania procesowi twardnienia: kostki betonowe w regałach
dojrzewalni
13
Palety produkcyjne – system buforowy
Masa, uwzględniając indywidualne życzenia Klienta, oferuje
różne systemy buforujące. Ważny jest przy tym wybrany rodzaj
palet produkcyjnych. W zależności od systemu, zagwarantowana zostaje funkcja optymalizacji procesów przebiegających po
“mokrej” i “suchej” stronie. Poza tym podwyższona zostaje wydajność i stopień gotowości instalacji do pracy, ponieważ strony
z produktami mokrymi i suchymi mogą pracować osobno.
Pakietowanie
Na końcu procesu produkcyjnego każdej pojedynczej kostki w
urządzeniu Masa następuje etap pakietowania. Poprzez tzw.
“Cuboter” Masa udostępnia technologie i know-how, mające na
celu przygotowanie produktu końcowego do wysyłki. Warstwy kamieni trafiają do systemu transportującego, po czym
tworzy się z nich pakiety (z lub bez użycia palet transportujących). W przypadku Cuboter Masa całkowicie zrezygnowała z
podzespołów hydraulicznych. Wiele zalet posiada wyposażona w serwomotory komora, w której ma miejsce pakietowanie;
ponadto duża szybkość pakietowania, jak również optymalizacja przebiegu procesu w odniesieniu do konkretnego rodzaju
kostki. Dodatkowo włączone w ten proces mogą zostać urządzenia centrujące oraz urządzenia zdwajające warsty kamieni.
Możliwe jest także indywidualne dołączenie systemów pakujących jak np. urządzeń taśmujących lub strechujących.
W pełni zautomatyzowany magazyn palet produkcyjnych Masa
Magazyn palet transportujących i pakietowanie
Wydajny i dopasowany do materiału: Cuboter Masa
14 Kolejne etapy
Zmiana formy i
obróbka powierzchni:
indywidualne rozwiązania.
Zmiana formy
W związku z najróżniejszym układem przestrzennym instalacji czasami konieczna jest zmiana ułożenia warstw kamieni.
Masa oferuje dlatego zróżnicowane systemy modelujące, tak
by przygotować kostki betonowe do transportu i ich ułożenia
zgodnie z wymogami Klienta.
Odprysk i uszlachetnianie
Lubianą formą uszlachetniania powierzchni jest technika
odpryskowa. Urządzenia do tego służące (Masa Splitter) pozwalają na taki rodzaj obróbki kostek betonowych, że w
efekcie finalnym trudno je odróżnić od kamieni naturalnych.
W zależności od użytego formatu, możliwe jest odpryskiwanie kamieni najróżniejszych rozmiarów. Samo urządzenie do
wykonywania odprysków może stanowić zintegrowaną
część instalacji lub pracować jako oddzielna jednostka.
Ponadto możliwe jest włączenie lub osobne dołączenie do
procesu również innych urządzeń służących uszlachetnianiu
nawierzchni np. metodą ich “postarzania”, metodą piaskowania i.in.
Gotowy do rozpoczęcia uszlachetniania: Masa Splitter
Zmiana formy i pakietowanie Masa
Powierzchnia naturalnego kamienia z widocznymi bruzdami
15
Główne dane techniczne.
Podane poniżej dane wydajności/mocy to wartości przybliżone. W praktyce, wydajność produkcji uzależniona jest od różnych czynników. Należą do nich m.in. układ instalacji, ustawienia maszyny, zastosowane receptury mieszanek, rodzaj
użytych surowców i dodanych materiałów, jak również pozostałe warunki zewnętrzne. Korzystając z pakietów dodatko-
wych, możliwe jest w miarę potrzeb zwiększanie ilości produkcyjnych. Wymiary kamieni, produkowana ilość sztuk
przypadająca na jeden cykl i ilość produkcyjna to decydujące
parametry z punktu widzenia zaplanowanej produkcji.
Mieszalnik
S
350 / 500
MH / PH
500 / 750
MH / PH
1500 / 2250
MH / PH
2000 / 3000
PH
3000 / 4500
Objętość dodawanego materiału suchego
w litrach
500
750
2250
3375
4.500
Wydajność
w litrach
350
500
1500
2250
3000
Maks. poziom wypełnienia
w kg
800
1150
3450
4600
6900
Instalacje do produkcji kostki / zdolność produkcyjna
Economy
Standard
Szybka (4)
Maks. cykle obiegu na minutę Instalacja okrężna Masa
Pustak (1)
-
4
4
5
4
5
4
Kostka brukowa prostokątna
Bez betonu licowego
4
4
5
5
6
6
Kostka brukowa prostokątna
Z betonem licowym
3,5
3,5
4
4
5
5
L 6.1
L 9.1
XL 9.1
XL 9.2
XL 9.1
XL 9.2
Rodzaj maszyny
Standardowe wymiary palety
produkcyjnej (2)
1400 x 900 1400 x 1100
1400 x 1100
1400 x 1300
1400 x 1100
1400 x 1300
Maks. powierzchnia użytkowa – kostka w mm
w mm
1300 x 850
1300 x 1050
1300 x 1050
1300 x 1250
1300 x 1050
1300 x 1250
Maks. powierzchnia użytkowa
– kostka brukowa
w mm
1300 x 850
1300 x 1050
1300 x 1050
1300 x 1150
1300 x 1050
1300 x 1150
Maksymalna wysokość kostki
w mm
350
500
500
500
500
500
Pustak
400 x 200 x 200 mm
(8")
12
12
12
18
12
18
Kostka brukowa prostokątna
200 x 100 x 80 mm
48
54
54
60
54
60
Ilość sztuk w cyklu
Wydajność produkcji (3) na 8-godzinną zmianę,
przy 85% skuteczności
Pustak
Ilość w sztukach
19584
19584
24480
29376
24480
29376
400 x 200 x 200 mm (8“)
m3
313
313
392
470
392
470
Kostka brukowa prostokątna
m2 bez betonu licowego
1567
1763
2203
2448
2644
2938
200 x 100 x 80 mm
m2 z betonem licowym
1371
1542
1763
1958
2203
2448
(1) Grubość ściany › 30 mm (2) Za zapytaniem możliwe inne wymiary. (3) Dane dot. wydajności są wartościami teoretycznymi, zależnymi od ustawień maszyny, receptur mieszania,
zastosowanych materiałów i innych warunków zewnętrznych. (4) Większa wydajność produkcji tylko w połączeniu z pakietem S dla maszyn i obiegu.
Nasza doświadczenie
nas umacnia,
nasza elastyczność
niesie naprzód.
Masa jest mającym niemieckie korzenie przedsiębiorstwem
średniej wielkości o ponad 100-letniej tradycji. Wyspecjalizowaliśmy się w projektowaniu oraz produkcji instalacji i maszyn dla przemysłu materiałów budowlanych. Dziś jesteśmy
liderem w tym sektorze.
Ponadto dysponujemy kompetentną załogą serwistanów, którzy nie tylko pozostają do Państwa dyspozycji, jeśli chodzi o
pomyślne przeprowadzenie montażu i rozruchu instalacji, ale
także w przypadku przebudowy, modernizacji i konserwacji,
zarówno maszyn Masa, jak i maszyn innych dostawców.
Pod marką Masa działają zarówno nasze centra produkcyjne
zlokalizowane w Niemczech, jak również spółki dystrybucyjne z siedzibami na całym świecie.
Nasza centrala mieszcząca dział rozwoju oraz dział produkcji
maszyn i instalacji dla przemysłu kostki betonowej znajduje
się w Andernach, w północnej części Nadrenii-Palatynatu.
Druga centrala, w której kładzie się nacisk na projektowanie i
produkcję maszyn i instalacji do produkcji płyt betonowych,
betonu komórowego i piaskowca wapnistego, zlokalizowana
jest w Porta Westfalica. Ponadto na całym świecie - w USA,
Chinach, Rosji, Indiach, w Dubaju, obejmującym Środkowy
Wschód - działają spółki-córki, zajmujące się przede wszystkim dystrubucją i serwisem.
Potrzebują Państwo więcej informacji na temat programu dostaw i usług Masa?
Nasze dostępne, poszczególne broszury pozwalają na zdobycie szczegółowych informacji.
• Produkcja betonu komórkowego
• Produkcja piaskowca wapnistego
• Produkcja płyt betonowych
• Produkcja krawężników
• Serwis
Zachęcamy do skorzystania z możliwości pobrania danych pod adresem: www.masa-group.com
Centrum informacji – produkcja kostki betonowej
Masa GmbH
Masa-Straße 2
56626 Andernach
Germany
Phone +49 2632.9292-0
Centrum informacji – beton komórkowy, piaskowiec wapnisty i płyty betonowe
Masa GmbH
Osterkamp 2
32457 Porta Westfalica
Germany
Phone +49 5731.680 - 0
[email protected]
www.masa-group.com
Download

Euler Hermes Collections z nagrodą Manager Award 2013