“18 ARALIK ULUSLARARASI GÖÇMENLER GÜNÜ ”
18 Aralık 2014
Vali Galip Demirel Vilayetler Evi / Gölbaşı-ANKARA
PROGRAM AKIŞI
19.30-20.30
Konuşmalar ve Sunum
v Kum Sanatıyla Bir Göç Hikâyesinin Anlatımı
v Protokol Konuşmaları
v Kısa Film Gösterimi
v Sunum: “Göç ve Çok Kültürlülük”
20.30-21.00
Fotoğraf Sergisi
v Konu: Her Göç Bir Hikâyedir
21.00--22.00
Stantların Gezilmesi ve Göçmenlerle Tanışma Kokteyli
v Stantları Olan Kuruluşlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Afyonkarahisar Valiliği
Ankara Valiliği
Antalya Valiliği (Alanya Kaymakamlığı)
Antalya Valiliği (Kaş Kaymakamlığı)
Antalya Valiliği (Kemer Kaymakamlığı)
Aydın Valiliği (Didim Kaymakamlığı)
Bolu Valiliği
Bursa Valiliği
Eskişehir Valiliği
Kayseri Valiliği
Kilis Valiliği
Muğla Valiliği (Bodrum Kaymakamlığı)
Muğla Valiliği (Fethiye Kaymakamlığı)
Sivas Valiliği
Ankara Üniversitesi (TÖMER)
Gazi Üniversitesi (TÖMER)
Hacettepe Üniversitesi (TÖMER)
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği(BMMYK)
Uluslararası Göç Örgütü(IOM)
Download

“18 ARALIK ULUSLARARASI GÖÇMENLER GÜNÜ ” 18 Aralık 2014