H.Ü. HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
HAFTALIK DERS PROGRAMI
8:40 – 9:30
PAZARTESİ
9:40-10:30
10:40-11:30
11:40-12:30
13:40-14:30
14:40-15:30
15:40-16:30
HİS 103 HİSTOLOJİ (seçmeli
Prof.Dr.Petek Korkusuz
İNG 111 Dil Becerileri I-İNG 112 Dil Bec.II.
Bölüm Sorumluları
TKD 103 TÜRK DİLİ I
Dr.Hüseyin Yeniçeri
Kültür Merkezi Yeşil Salon
HEM 117 STRESLE
BAŞETME (Seçmeli)
Dr.F.Öz- Dr.D.Hiçdurmaz
İNG 111-061: 1317 nolu sınıf
İNG 111-062: 1314 nolu sınıf
İNG 112-061:
2 NOLU ANFİ
ANA 107 ANATOMİ
SALI
MİK 103 Mikrobiyoloji
Doç.Dr.Koray Ergünay
FZY 109 FİZYOLOJİ
Doç.Dr.Ayşen Erdem
Kültür Merkezi Yeşil Salon
Kültür Merkezi Yeşil Salon
BİK 103 BİYOKİMYA
ANA 107 ANATOMİ
Doç.Dr.Günnur Dikmen
ÇARŞAMBA
1B-M1 Mik.Lab.
Kültür Merkezi Yeşil Salon
PERŞEMBE
Kültür Merkezi Yeşil Salon
HEM 135 SAĞLIĞIN
YÜKSELTİLMESİNE GİRİŞ
Dr.G.Işık Koç-Dr.Ç.Yücel
Kült. Merk.Yeşil Salon
MİK 103 MİKROBİYOLOJİ
Doç.Dr.Koray Ergünay
BES 116 BESLENMEYE GİRİŞ
Dr.N.Rakıcıoğlu Seçmeli
CUMA
1313
HEM 138 ORYANTASYON VE KÜL. ETK. (Seçmeli)
Dr.S.Duygulu
Kültür Merkezi Yeşil Salon
Prof.Dr.Eren Kum Anfisi
1. SINIF
16:40-17:30
H.Ü. HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
HAFTALIK DERS PROGRAMI
8:40 – 9:30
9:40-10:30
10:40-11:30
11:40-12:30
HEM 263-001 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
Dr.L.Özdemir Dr. S. Kapucu
13:40-14:30
14:40-15:30
15:40-16:30
2. SINIF
16:40-17:30
PAZARTESİ
Prof.Dr.Eren Kum Anfisi
HEM 263-001 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
Dr L.Özdemir Dr. S. Kapucu
SALI
Prof.Dr.Eren Kum Anfisi
HEM 263-001 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
Dr.L.Özdemir Dr. S. Kapucu
ÇARŞAMBA
Prof.Dr.Eren Kum Anfisi
İNG 211-İNG 212 Akademik Yazma Bec.
HEM 240 CİNSEL SAĞLIK
PERŞEMBE
CUMA
İNG 211-061: 1 Nolu Anfi
İNG 211-062: 2 Nolu Anfi
İNG 211-063: Nebahat Kum Anfisi
İNG 211-064: 1314 Nolu Sınıf
İNG 212-061: 1317 nolu sınıf
HEM 261 BİLG. GİRİŞ
AİT 203 ATA.İLK.İNK.TR Yrd.Doç.Dr.Ersen Aloğlu
Seçmeli
Bilg.Lab.
Kültür Merkezi Yeşil Salon
Dr.F.Terzioğlu-Dr.G.KoçDr.Ç.Yücel
Seçmeli
1313
PAT 227 PATOLOJİ
Yrd.Doç.Dr.Arzu Sağlam Ayhan
HEM 241 GERİATRİ HEM.
Dr.LÖzdemir-Dr.S.Kapucu
Seçmeli
1313
FAR 221 FARMAKOLOJİ
Yrd.Doç.Dr.Mert Ertunç
HEM 245 ÇEVRE SAĞLIĞI
Dr.,G.Kublay-Dr.O.N.Emiroğlu
Dr.B.Kalanlar Seçmeli
Kültür Merk. Kırmızı Salon
1313
Kültür Merk. Kırmzı Salon
H.Ü. HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
HAFTALIK DERS PROGRAMI
3. SINIF
8:40 – 9:30
PAZARTESİ
9:40-10:30
10:40-11:30
11:40-12:30
13:40-14:30
14:40-15:30
15:40-16:30
16:40-17:30
HEM 363-001 DOĞUM-KADIN HAS. HEMŞİRELİĞİ
Dr.F.Terzioğlu – Dr.G.Koç-Dr. Ç.Yücel
1315
SALI
HEM 363-001 DOĞUM-KADIN HAS. HEMŞİRELİĞİ
Dr.F.Terzioğlu – Dr.G.Koç – Dr. Ç.Yücel
1315
ÇARŞAMBA
HEM 363-001 DOĞUM-KADIN HAS. HEMŞİRELİĞİ
Dr.F.Terzioğlu – Dr.G.Koç –Dr.Ç.Yücel
1315
HEM 343 HEM.ÖZ. EPİDEM HEM 337 YARA VE
Dr.,G.Kublay-Dr.O.N.Emiroğlu HEM.BAKIMI Seçmeli
Dr.B.Kalanlar
Dr.N.Bayraktar-Dr.S.Ş.ÇelikDr.Z.Tunçbilek
PERŞEMBE
BİS 301 BİYOİSTATİSTİK (Seçmeli)
Öğrt.Gör.Pınar Özdemir Geyik
CUMA
1315
HEM 373 SAĞLIĞI YÜK. HEM 329 HEM.TARİHİ VE DEONTOLOJİ SAĞLIK POLİTİKALARI
Dr.L.DinçDr.G.Koç1315
1315
1315
1315
H.Ü. HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
HAFTALIK DERS PROGRAMI
8:40 – 9:30
9:40-10:30
10:40-11:30
11:40-12:30
PDR 273 GELİŞİM VE ÖĞRENME Seçmeli
PAZARTESİ
Ders Saati: 09.00-11.45
1316
13:40- 14.30
14:40-15:30
4. SINIF
17.00 17.30
15:40-16:30
HEM 419 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Dr.,G.Kublay-Dr.O.N.Emiroğlu Dr.B.Kalanlar
HEM 429 KORUNM. MUHTAÇ
ÇOCUKLAR
Seçmeli
Dr.H.Çavuşoğlu- Dr.H.Boztepe
Ders Saati: 10.40-12.30
1 NOLU ANFİ
1316
.
SALI
HEM 423 HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM
Dr. S. Abaan- Dr.S.Duygulu
1316-
ÇARŞAMBA
HEM 431 ÇOCUK ERGEN
RUH SAĞLIĞI Seçmeli
Dr.F.Oz –Dr.D.Hiçdurmaz
HEM 421 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEM.
Dr. Fatma Öz- Dr.D.Hiçdurmaz
1316
PERŞEMBE
1316
HEM 421 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEM.
Dr. Fatma Öz- Dr.D.Hiçdurmaz
1316
HEM 421 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEM.
Dr. Fatma Öz - Dr.D.Hiçdurmaz
CUMA
1316
H.Ü. HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
GÜZ DÖNEMİ OPTİK KODLAR LİSTESİ
I.SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS KODLARI
Dersin Kodu Dersin Optik Kodu
Dersin
Dersin Adı
Kredi
Şubesi
ANA107
304107
001
Anatomi
4
BİK 103
314103
001
Biyokimya
2
FZY 109
340109
001
Fizyoloji
3
MİK 103
309103
001
Mikrobiyoloji-Parazitoloji
3
*HEM 135
363135
001
Sağlığın Yükseltilmesine Giriş
2
*İNG 111
301111
61-62
Dil Becerileri I
3
*İNG 112
301112
61
Dil Becerileri II
3
TKD103
490103
114
Türk Dili I (Krediye dahil değil)
2
SEÇMELİ DERSLER
HEM 117
363117
001
Stresle Başetme
2
HİS 103
360103
001
Histoloji
2
HEM 138
363138
001
Oryantasyon ve Kültür Etk.
1
II.SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS KODLARI
Dersin Kodu Dersin Optik Kodu
Dersin
Dersin Adı
Kredi
Şubesi
HEM 263
363263
001
İç Hastalıkları Hem.
9
PAT 227
387227
001
Pataloji
2
FAR 221
316221
001
Hem.Özel Farmakoloji
2
*İNG 211
301211
61-62-63-64 Akademik Yazma Becerileri I
3
*İNG 212
301212
61
Akademik Yazma Becerileri II
3
AİT 203
305203
93
Ata. İlk.ve İnk.Tr.(Krediye dahil değil) 2
SEÇMELİ DERSLER
HEM 240
363240
001
Cinsel Sağlık
2
HEM261
363261
001
Bilgisayara Giriş
2
HEM 245
363245
001
Çevre Sağlığı
2
HEM 241
363241
001
Geriatri Hemşireliği
2
BES 116
361116
001
Beslenmeye Giriş
2
III.SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS KODLARI
Dersin Kodu Dersin Optik Kodu
Dersin
Dersin Adı
Kredi
Şubesi
HEM363
363363
001
Doğum-Kadın Hast.Hem.
9
HEM329
363329
001
Hem. Tarihi ve Deontoloji
3
*HEM 373
363373
001
Sağlığı Yükseltme ve Sağlık Polt.
2
HEM 343
363343
001
Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji
2
SEÇMELİ DERSLER
BİS301
516301
005
Biyoistatistik
3
HEM 337
363337
001
Yara ve Hemşirelik Bakımı
2
HEM 437
363437
001
Adlı Hemşirelik (Bu dönem
açılmayacaktır.)
IV.SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS KODLARI
Dersin Kodu Dersin Optik Kodu
Dersin
Dersin Adı
Kredi
Şubesi
HEM421
363421
001
Ruh Sağ. ve Hast. Hem.
9
HEM 419
363419
001
Araştırma Yöntemleri
3
*HEM 423
363423
001
Hemşirelikte Öğretim
5
SEÇMELİ DERSLER
PDR273
446273
017
Gelişim ve Öğrenme
3
HEM 431
363431
001
Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı
2
HEM 437
363437
001
Sağlık Hukuku ve Hemşirelik (Ders bu
2
dönem açılmayacaktır.)
HEM 427
363427
001
Yaş Dönemlerine Göre Sağlığı Gelişt.
3
ve Risklerin Azaltılması ( Ders bu
dönem açılmayacaktır.)
HEM 429
363429
001
Korunmaya Muhtaç Çocuklar
 Öğretim Dili İngilizcedir.
NOT: Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi Kodları Dersin alındığı bölüm tarafından verilecektir
2
H.Ü.HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
2014-2015 LİSANS PROGRAMI
1.SINIF
GÜZ DÖNEMİ (1.YARIYIL)
Alınması Zorunlu Dersler
Dersin Kodu
Şube Dersin Adı
*HEM 135
001
Sağlığın Yükseltilmesine Giriş
MİK 103
001
Mikrobiyoloji-Parazitoloji
BİK 103
001
Biyokimya
ANA 107
001
Anatomi
FZY 109
001
Fizyoloji
*İNG 111
061
Dil Becerileri I
062
***TKD 103
114
Türk Dili I (Ortak Zorunlu)
TOPLAM
Seçmeli Dersler
HEM 117
001
HEM 138
001
HİS 103
001
Stresle Başetme
Oryantasyon Kültürel Etkinlikler
Histoloji
BAHAR DÖNEMİ (2.YARIYIL)
Alınması Zorunlu Dersler
Dersin Kodu
Şube Dersin Adı
**HEM 106
001
Hemşirelik Esasları
HEM 130
001
Kendini Tanıma ve İletişim Yöntemleri
BEB 650
199
Temel Bilgi ve İlet.Tek.Kullanımı
*İNG 112
061
Dil Becerileri II
062
***TKD 104
114
Türk Dili II (Ortak Zorunlu)
TOPLAM
Seçmeli Dersler
HEM 140
001
HEM 142
001
Duygusal Zeka Gelişimi
Literatür Tarama ve Değerlendirme
Teorik
2
2
2
3
3
3
Pratik
0
2
0
3
0
0
Kredi
2
3
2
4
3
3
AKTS
2
5
3
5
4
3
2
17
0
5
2
17
2
24
2
0
2
0
4
0
2
1
2
3
4
4
Teorik
8
1
0
3
Pratik
16
2
2
0
Kredi
12
2
1
3
AKTS
14
2
2
3
2
0
2
2
1
1
2
4
2
2
3
4
*Öğretim Dili İngilizcedir.
** HEM 106 kodlu ders, HEM 263 ve HEM 262 kodlu derslerin ön koşuludur.
***TKD 103 ve TKD 104 Krediye dahil değildir.
2.SINIF
GÜZ DÖNEMİ (3.YARIYIL)
Alınması Zorunlu Dersler
Dersin Kodu
Şube Dersin Adı
HEM 263
001
İç Hastalıkları Hemşireliği
PAT 227
001
Patoloji
FAR 221
001
Hemşireliği Özel Farmakoloji
*İNG 211
061
Akademik Yazma Becerileri I
062
***AİT 203
093
Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi (Ortak Zor.)
TOPLAM
Seçmeli Dersler
HEM 241
001
Geriatri Hemşireliği
HEM 245
001
Çevre Sağlığı
HEM 261
001
Bilgisayara Giriş
BES 116
001
Beslenmeye Giriş
BAHAR DÖNEMİ (4.YARIYIL)
Alınması Zorunlu Dersler
Dersin Kodu
Şube Dersin Adı
HEM 262
001
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
HEM 264
001
Bulaşıcı Hastalıkları Hemşireliği
*İNG 212
061
Akademik Yazma Becerileri II
062
***AİT 204
093
Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi (Ortak Zor.)
TOPLAM
Seçmeli Dersler
HEM 240
001
HEM 246
001
HEM 242
001
HEM 252
001
HEM 200
001
HEM 248
001
*HEM 258 001
Cinsel Sağlık
Onkoloji Hemşireliği
Afet Yönetimi ve Afet Hemşireliği
İş Sağlığı Hemşireliği
Sağlık Hizmetlerinde Kişilerarası İlt.
Toplumsal Cinsiyet
Hemşireler için Eleştirel Düşünme
Teorik
5
2
2
3
Pratik
16
0
0
0
Kredi
9
2
2
3
AKTS
14
3
3
3
2
0
2
2
2
2
1
2
0
0
2
0
2
2
2
2
3
3
3
3
Teorik
5
2
3
Pratik
16
0
0
Kredi
9
2
3
AKTS
14
2
3
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
2
0
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
5
3
*Öğretim Dili İngilizcedir.
** HEM 106 kodlu ders, HEM 263 ve HEM 262 kodlu derslerin ön koşuludur.
***AİT 203 ve AİT 204 Krediye dahil değildir.
3.SINIF
GÜZ DÖNEMİ (5.YARIYIL)
Alınması Zorunlu Dersler
Dersin Kodu
Şube Dersin Adı
HEM 363
001
Doğum-Kadın Hastalıkları Hem.
*HEM 373
001
Sağlığı Yükseltme ve Sağlık
Politikaları
HEM 329
001
Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji
HEM 343
001
Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji
TOPLAM
Seçmeli Dersler
*HEM 345
001
HEM 337
HEM 347
BİS 301
001
001
005
Hemşirelikte Seminer (Erasmus
öğrenleri için açılan ders)
Yara ve Hemşirelik Bakımı
Adli Hemşirelik
Biyoistatistik
BAHAR DÖNEMİ (6.YARIYIL)
Alınması Zorunlu Dersler
Dersin Kodu
Şube Dersin Adı
HEM 364
001
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hem.
*HEM 366
001
Hemşirelik ve Liderlik Süreci
HEM 328
001
Afetlerde Hemşirelik ve İlkyardım
TOPLAM
Seçmeli Dersler
HEM 300
001
HEM 324
001
SOS 221
001
PSİ 202
003
Okul Sağlığı Hemşireliği
Evde Bakım Hemşireliği
Sağlık Sosyolojisi
Psikoloji
*Öğretim Dili İngilizcedir.
Teorik
5
2
Pratik
16
0
Kredi
9
2
AKTS
14
2
3
2
0
0
3
2
3
2
2
2
3
3
2
2
2
0
0
2
2
2
3
3
3
6
Teorik
5
2
2
Pratik
16
0
0
Kredi
9
2
2
AKTS
14
3
2
3
3
3
3
0
0
0
0
3
3
3
3
4
4
5
6
4.SINIF
GÜZ DÖNEMİ (7.YARIYIL)
Alınması Zorunlu Dersler
Dersin Kodu Şube Dersin Adı
HEM 421
001
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hem.
HEM 419
001
Araştırma Yöntemleri
*HEM 423
001
Hemşirelikte Öğretim
TOPLAM
Seçmeli Dersler
HEM 427
001
HEM 437
HEM 431
PDR 273
HEM 429
001
001
017
001
Yaş Dönemlerine Göre Sağlığı
Geliştirme ve Risklerin Azaltılması
Sağlık Hukuk ve Hemşirelik
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
Gelişim ve Öğrenme
Korunmaya Muhtaç Çocuklar
BAHAR DÖNEMİ (8.YARIYIL)
Alınması Zorunlu Dersler
Dersin Kodu Şube Dersin Adı
HEM 416
001
Halk Sağlığı Hemşireliği
*HEM 422
001
Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi
Seçmeli Dersler
HEM 459
001
İç Hastalıkları Hemşireliği İntern.
HEM 460
001
Cerrahi Hast. Hemşireliği İntern.
HEM 461
001
Doğum-Kadın Hast. Hem. İntern.
HEM 462
001
Çocuk Sağlığı ve Hast. Hem. İntern.
HEM 463
001
Ruh Sağlığı ve Hast. Hem. İntern.
HEM 464
001
Halk Sağlığı ı Hemşireliği İntern.
HEM 429
001
Korunmaya Muhtaç Çocuklar
*HEM 435
001
Kalite ve Hasta Güvenliği
HEM 444
001
Hemşirelik Bakımında Etik Vaka ve
Analiz
SEÇ 440
001
Yaşam Sonu Dönemde Bakım
SEÇ 422
001
Yaşlılık ve Ruh Sağlığı
* Öğretim Dili İngilizcedir.
Teorik
5
3
4
Pratik
16
0
4
Kredi
9
3
5
AKTS
14
3
5
3
0
3
4
2
2
3
2
0
0
0
0
2
2
3
2
3
3
4
3
Teorik
5
4
Pratik
16
4
Kredi
9
5
AKTS
14
5
0
0
0
0
0
0
2
2
2
6
6
6
6
6
6
0
0
2
3
3
3
3
3
3
2
2
3
5
5
5
5
5
5
3
3
4
2
2
1
0
3
2
4
3
KAYITLAR İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR

15 Eylül 2014 tarihinde saat 11.30’da Prof.Dr.Eren Kum Anfisinde toplantı yapılacaktır.
(Danışmanlar için)

1.sınıf öğrencileri 17-19 Eylül 2014, Ara sınıf öğrencileri 15-19 Eylül 2014 tarihleri arasında program
kaydını danışman bilgisinde yaptırmak zorundadır. Danışmanlar bu tarihlerde onay vermeyip, 17 Eylül
2014 Çarşamba gününden itibaren 21 Eylül 2014 Pazar günü saat 23:59:59'a kadar onay ve diğer
işlemleri yapabileceklerdir. 29 Eylül -03 Ekim 2014 tarihleri arası Ekle-sil haftasıdır. Öğrencilerimizin
mutlaka tekrar programlarını kontrol etmeleri rica olunur.

1. Sınıf öğrencileri Hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciler programımızda yeralan İNG 111 ve İNG
112
Dil Becerileri dersinden hazırlık sınıfını geçme notları ile
muaf olacaktır. B1 ve yukarı notlar
hariç öğrenci not yükseltmek için dilekçe ile başvuru yapmaları durumunda dersi alabilirler.

İNG 111 dersini olan öğrenciler şube kodu olarak 061’i kodlayacaklardır.

İNG 211 dersini alan öğrenciler şube olarak 061 – 062 – 063 - 064 ‘ü kodlayacaklardır.

İNG 111 ve İNG 211’den başarısız olan öğrenciler İNG 112 ve İNG 212 programlarına
alamayacaklardır.

İNG 212 şube kodları 061 olarak öğrenciler kodlayabilirler.


İNG 112 ve İNG 212 dersinde yeterli öğrenci sayısını ulaşılamadığında öğrenciler Yabancı Diller
Yüksekokuluna yönlendirilir.

Öğrencilerin sistemden kaynaklanan sorunları için 6570/ 134-133-120-126-129 nolu telefonlardan yardım
alınacaktır.

HEM 347 Adli Hemşirelik,
HEM 427
Yaş Dönemlerine Göre Sağlığı Geliştirme ve Risklerin
Azaltılması , HEM 437 Sağlık Hukuk ve Hemşirelik dersi 2013-2014 öğretim yılı GÜZ döneminde
AÇILMAYACAKtır. HEM 345 Hemşirelikte Seminer dersi Erasmus öğrencileri için açılan bir derstir.

Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler , dilekçe ile başvuru yapmaları durumunda başarısız
oldukları seçmeli dersi programlarından sildirebilirler.

Ders alma-ders bırakma günlerinin bitimini izleyen on beş gün içinde ilgili Yönetim Kurulu kararı ile
öğrencinin ders silme veya ders ekleme işlemi yapılacaktır.

2013-2014 öğretim yılından itibaren öğrenime başlayan öğrenciler sadece AKTS’ne tabidirler. Bu
öğrenciler için kredi alt veya üst limiti yoktur.
 2013 girişlilerden başlamak üzere %25 seçmeli ders uygulamasına geçilecektir.
 Bologna kapsamında tasarlanan eğitim programlarında her dönem için 30 AKTS’lik bir dağılım
yapılmıştır. Bu dağılım, öğrencilerin her dönem 30 AKTS’lik ders alması gerektiği anlamına gelmez.
2013-2014 öğretim yılında kaydolan öğrencilerin bir dönemde alması gereken AKTS kredi miktarıyla
ilgili olarak alt ve üst limit uygulaması yoktur. Ancak 2013, öncesinde kaydolmuş öğrenciler için
kredi limiti ,Yönetmelik’te belirtilen yerel kredi limitidir.

2014-2015 LİSANS MÜFREDAT PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLER
1.SINIF
Dersin Eski Kodu-Adı
Eski
Eski
Dersin
Dersin Yeni Kodu-Adı
Dönemi Kredisi Durumu
HEM 136 Literatür Tarama ve Değerlendirme Bahar
1
Seçmeli
HEM 142 Literatür Tarama ve Değerlendirme
2.SINIF
Dersin Eski Kodu-Adı
HEM 259 İç Hastalıkları Hemşireliği
HEM 243 Çevre Sağlığı
HEM 260 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
HEM 335 Bulaşıcı Hastalıkları Hemşireliği
HEM 250 Hem.İçin Eleştirel Düşünme (İng.)
3.SINIF
Dersin Eski Kodu-Adı
HEM 361 Doğum –Kadın Hastalıkları Hem.
HEM 425 Sağlığı Yükseltme ve Sağlık Polt.(İng.)
HEM 254 Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji
HEM 362 Çocuk Sağlığı ve Hast.Hem.
HEM 256 Hemşirelik ve Liderlik Süreci (İng.)
4.SINIF
Dersin Eski Kodu-Adı
HEM 453 Ruh Sağlığı ve Hast.Hem.
HEM 339 Hemşirelikte Öğretim (İng.)
HEM 455 Halk Sağlığı Hemşireliği
HEM 340 Hemşirelik Hizmetleri Yön. (İng.)
HEM 338 Araştırma Yöntemleri
Eski
Dönemi
Güz
Güz
Bahar
Güz
Bahar
Eski
Kredisi
7
3
7
2
3
Dersin
Durumu
Zorunlu
Seçmeli
Zorunlu
Seçmeli
Seçmeli
Dersin Yeni Kodu-Adı
Eski
Dönemi
Güz
Güz
Güz
Bahar
Bahar
Eski
Kredisi
7
3
2
7
2
Dersin
Durumu
Zorunlu
Seçmeli
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Dersin Yeni Kodu-Adı
Eski
Dönemi
Güz
Güz
Güz
Bahar
Bahar
Eski
Kredisi
7
5
7
5
2
Dersin
Durumu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Dersin Yeni Kodu-Adı
HEM 263 İç Hastalıkları Hemşireliği
HEM 245 Çevre Sağlığı
HEM 262 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
HEM 264 Bulaşıcı Hastalıkları Hemşireliği
HEM 258 Hem.İçin Eleştirel Düşünme (İng.)
HEM 363 Doğum –Kadın Hastalıkları Hem.
HEM 373 Sağlığı Yükseltme ve Sağlık Polt.(İng.)
HEM 343 Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji
HEM 364 Çocuk Sağlığı ve Hast.Hem.
HEM 366 Hemşirelik ve Liderlik Süreci (İng.)
HEM 421 Ruh Sağlığı ve Hast.Hem.
HEM 423 Hemşirelikte Öğretim (İng.)
HEM 416 Halk Sağlığı Hemşireliği
HEM 422 Hemşirelik Hizmetleri Yön. (İng.)
HEM 419 Araştırma Yöntemleri
Yeni
Yeni
Dönemi Kredisi
Bahar
2
Dersin
Durumu
Seçmeli
Yeni
Dönemi
Güz
Güz
Bahar
Bahar
Bahar
Yeni
Kredisi
9
2
9
2
2
Dersin
Durumu
Zorunlu
Seçmeli
Zorunlu
Zorunlu
Seçmeli
Yeni
Dönemi
Güz
Güz
Güz
Bahar
Bahar
Yeni
Kredisi
9
2
2
9
2
Dersin
Durumu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Yeni
Dönemi
Güz
Güz
Bahar
Bahar
Güz
Yeni
Kredisi
9
5
9
5
3
Dersin
Durumu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
2014-2015 Güz Dönemi Akademik Takvimi
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
(Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Ankara Devlet Konservatuvarı (Yarıyıllık Kredili Sistem hariç) dışında kalan tüm birimler)
GÜZ YARIYILI
Uluslararası öğrenci adaylarının son başvuru tarihi
Başlangıç
Bitiş
05 Mayıs 2014
20 Haziran 2014
Kurum içi ve dışı yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin yabancı dil yeterlik
sınavına girebilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne son başvuru tarihi
01 Ağustos 2014
Kurum içi ve dışı yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin yabancı dil yeterlik sınavı
**
06 Ağustos 2014
Kurum içi ve dışı yatay geçiş son başvuru tarihi
15 Ağustos 2014
Yabancı dil hazırlık programlarında önceki yıllarda başarısız olan öğrencilerin yeterlik
sınavı için ÖİDB'na son başvuru tarihl
18 Ağustos 2014
26 Ağustos 2014
Yeni kazanan öğrencilerin (Önlisans-Lisans) Üniversiteye kayıtları
01 Eylül 2014
05 Eylül 2014
Uluslararası öğrenciler ve Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programların kayıtları
01 Eylül 2014
05 Eylül 2014
Kurum içi ve dışı yatay geçiş başvurusu yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin
kararlarının Ö.İ.D.B.'na gönderilmesinin son günü
05 Eylül 2014
Uluslararası öğrenciler için açılan Temel Türkçe ve Türkçe Dil Becerileri derslerinin
muafiyet sınavı Ö.İ.D.B.'na elektronik ortamda başvuru tarihi
25 Ağustos 2014
14 Eylül 2014
Hazırlık dışı yabancı dil dersleri ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin muafiyet sınavı
için Ö.İ.D.B.'na elektronik ortamda başvuru tarihleri
01 Eylül 2014
11 Eylül 2014
Hazırlık programı bulunan bölümlere yeni kayıt yaptıran öğrenciler ve yabancı dil hazırlık
sınıfından başarısız olan öğrencilerin yabancı dil yeterlik/düzey belirleme sınavı **
08 Eylül 2014
12 Eylül 2014
Öğrenci Katkı Paylarının ödenmesinin son günü
11 Eylül 2014
Yeni kayıt uluslararası öğrencilerin Türkçe yeterlik/düzey belirleme sınavı *
15 Eylül 2014
Yeni kazanan öğrencilerin (Önlisans-Lisans) Oryantasyon dersi
15 Eylül 2014
19 Eylül 2014
Ders programlarının yapılması (Ara sınıf öğrencileri)
15 Eylül 2014
19 Eylül 2014
Ders programlarının yapılması (1. sınıf öğrencileri)
17 Eylül 2014
19 Eylül 2014
Uluslararası öğrenciler için açılan Hazırlık sonrası Temel Türkçe ve Türkçe Dil Becerileri
derslerinin muafiyet sınavı *
16 Eylül 2014
Hazırlık dışı yabancı dil dersleri ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin muafiyet sınavı
**
17 Eylül 2014
Mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilerin tek ders sınavları
22 Eylül 2014
26 Eylül 2014
Ekle-Sil haftası
29 Eylül 2014
03 Ekim 2014
Önlisans ve Lisans programlarında ders dönemi
22 Eylül 2014
30 Aralık 2014
Bahar Dönemi Yandal / Çift Anadal (Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar) kontenjanlarının
açıklanması
22 Aralık 2014
26 Aralık 2014
Yabancı Dil Hazırlık sınıflarında önceki yıllarda başarısız olan öğrencilerin yeterlik sınavı
için ÖİDB'na son başvuru tarihi
22 Aralık 2014
30 Aralık 2014
Hazırlık Programları Yabancı Dil Yeterlik Sınavları **
12 Ocak 2015
16 Ocak 2015
Yarıyıl genel sınavları
05 Ocak 2015
16 Ocak 2015
Yarıyıl genel sınav sonuçlarının elektronik ortamda iletilmesi
05 Ocak 2015
21 Ocak 2015
Bahar Dönemi Yandal-Çift Anadal Son Başvuru Tarihi
23 Ocak 2015
Bütünleme sınavları
26 Ocak 2015
30 Ocak 2015
Güz yarıyılı bütünleme sınav sonuçlarının elektronik ortamda iletilmesi
26 Ocak 2015
04 Şubat 2015
Güz yarıyılı genel sınavlarına ait not değişikliği kararlarının Fakülte Dekanlıkları ve
Yüksekokul Müdürlükleri’nce Ö.İ.D.B.’na gönderilmesinin son günü
06 Şubat 2015
Bahar Dönemi Yandal-Çift Anadal Değerlendirme ve Sonuçların İlanı
06 Şubat 2015
Güz yarıyılı bütünleme sınav sonuçlarına ait not değişikliği kararlarının Fakülte
Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlükleri’nce Ö.İ.D.B.’na gönderilmesinin son günü
20 Şubat 2015
Başlangıç
Bitiş
Resmi Tatiller
Ramazan Bayramı ***
27 Temmuz 2014 30 Temmuz 2014
Kurban Bayramı tatili ***
03 Ekim 2014
07 Ekim 2014
Cumhuriyet Bayramı tatili ***
28 Ekim 2014
29 Ekim 2014
Yılbaşı
01 Ocak 2015
Yarıyıl tatili (Bütünleme Hariç)
17 Ocak 2015
08 Şubat 2015
* Sınav Programlarının ayrıntısı Hacettepe Üniversitesi Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma merkezinden (TÖMER)
öğrenilecektir.
** Sınav programlarının ayrıntısı Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünden öğrenilecektir.
*** Öğleden sonra veya tam gün tatil olduğundan bugünlerde sınav yapılamaz.
Sıhhiye (Merkez) Kampüsü
Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye, 06100, Ankara
Tel: 0312 305 21 41
Faks: 0312 310 27 99
Beytepe Kampüsü
Hacettepe Üniversitesi Beytepe, 06800, Ankara
Tel: 0312 297 65 70 (71)
Faks: 0312 299 20 90
Download

h.ü. hemşirelik fakültesi 2014-2015 öğretim yılı güz dönemi haftalık