REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ
DZIEWCZĄT
KOLNO 26.10.2014
ORGANIZATOR:
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Kolnie.
Zdzisław Śliwecki (606 388 735 )
MIEJSCE i TERMIN:
Hala Sportowa KOKiS przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie, ul. Marii Dąbrowskiej 4
26.10.2013 r.(niedziela) od godz 900 – 1500 Oficjalne rozpoczęcie godz.900 !
CEL IMPREZY:
Popularyzacja siatkówki dziewcząt w środowisku lokalnym,
Sprawdzenie poziomu przygotowań reprezentacji szkoły dziewcząt w siatkówce.
WARUNKI UDZIAŁU:
1. Do udziału w turnieju przyjęły zaproszonie zespoły siatkarskie dziewcząt ze szkół naszego
regionu:
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży
-
opiekunka Ewa Kłys
III Liceum Ogólnokształcące w Łomży
-
opiekun Jacek Kicała
Zespół Szkół Ekonom. i Ogólnokształ. w Łomży - opiekun Kazimierz Ostaszewski
Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
-
opiekun Marek Klimek
-
opiekun Zdzisław Śliwecki
Zespół gospodarzy:
I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za skutki wypadków w trakcie trwania
turnieju – ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.
3. W turnieju mogą brać udział drużyny składające się z dziesięciu zawodniczek
(po10 medali dla trzech najlepszych zespołów).
4. Uczestnicy oraz kibice wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w Internecie.
5. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z przyjęciem zasad i reguł zawartych w
Regulaminie Turnieju i Regulaminie Hali Sportowej.
PRZEPROWADZENIE ROZGRYWEK:
1. Turniej będzie rozegrany systemem: „ każdy z każdym” równolegle na dwóch boiskach.
I tura
II tura
III tura
IV tura
V tura
1–x
1–5
1–4
1–3
1–2
2–5
x–4
5–3
4–2
3–x
3–4
2–3
x-2
5–x
4–5
2. Losowanie kolejności drużyn odbędzie się podczas odprawy opiekunów, kapitanów drużyn oraz
sędziów przed rozpoczęciem turnieju.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek oraz czasu trwania meczów w
trakcie turnieju.
4. Dopuszczalna jest gra tylko w miękkim obuwiu. Nie można grać w obuwiu o czarnej podeszwie
zostawiającej ślady na nawierzchni hali sportowej.
5. Drużyny powinna posiadać jednolite stroje. Wskazane jest posiadanie numerów na koszulkach.
6. W czasie trwania zawodów prawo zwracania się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan
drużyny oraz opiekun.
7. Spotkania rozgrywane będą zgodnie z aktualnymi przepisami gry w piłkę siatkową
zatwierdzonymi przez Polski Związek Piłki Siatkowej z przedstawionymi w niniejszym
regulaminie zmianami lub uzupełnieniami. Ewentualne zmiany podczas odprawy opiekunów
przed turniejem.
8. Mecze będą rozgrywane do 2 wygranych setów, w przypadku remisu w setach 1:1 następuje „Tbreak”do 15 punktów ze zmianą stron. Przerwy między setami trwają maksymalnie 3 minuty.
9. Każdej drużynie przysługuje 5 minutowa rozgrzewka przed każdym spotkaniem.
10. Zmiany odbywają się tylko w przerwie gry za zgodą sędziego (ilość zmian dowolna –
powrotna).
PUNKTACJA I SYSTEM ROZGRYWEK:
O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów ( za zwycięstwo 2:0 w setach - 3 pkt., za
zwycięstwo 2:1 w setach - 2 pkt., za porażkę 1:2 w setach - 1 pkt., za porażkę 0:2 w setach - 0 pkt.,
za przegranie walkowerem – ( -1 pkt.). Valkower liczy się 2:0, 50:0. O kolejności miejsc decyduje:
 większa liczba zdobytych punktów,
 lepszy stosunek setów
 lepszy stosunek małych punktów
 wynik bezpośredniego spotkania.
UBEZPIECZENIE I BEZPIECZEŃSTWO:
1. Organozator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników turnieju. Obowiązuje ubezpieczenie
zawarte w macierzystych szkołach.
2. Do zawodów mogą przystąpić tylko zawodniczki, których stan zdrowia pozwala na udział w
zawodach.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zawodników zaginione w
trakcie trwania zawodów.
UWAGI KOŃCOWE
1.
W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje zasada „fair-play”
2.
Sędziów powołuje organizator
3.
Wszelkie sprawy sporne, nie objęte powyższym regulaminem rozstrzyga organizator wraz z
sędziami.
4.
Organizator zapewnia: Puchar Dyrektora dla zwycięskie drużyny, medale (10 kpl.) dla trzech
najlepszych zespołów oraz dyplomy dla wszystkich zespołów.
5.
Udział w zawodach jest równoważny z akceptacją regulaminu zawodów oraz wyrażeniem
zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997 r.) przez organizatora w celach związanych z
zawodami.
ORGANIZATOR
Download

owiny, pow. Ziębice, woj. dolnośląskie.