Ponuka na predaj
nehnuteľností spoločnosti
BAUPARK s.r.o., Novozámocká cesta,
Priemyselná zóna Nitra - JUH
Lokalizácia
a
zón
H
ov
– JU ikateľ
a
r
n
it
a N h pod
n
ó
c
áz
ný
seln stred
y
m
a
Prie alých
m
pre
Popis
Obchodno-priemyselný novovybudovaný areál v celkovej rozlohe 5000m2.
Novopostavená budova firmy Baupark, s.r.o. sa skladá z obchodných, skladových a
administratívno-prevádzkových priestorov. Celková rozloha jednopodlažnej budovy je 674m2.
Vybetónované plochy a nádvoria sú o výmere 1751m2. Celková výmera spevnených plôch je
2575m2.
Obchodno-priemyselný komplex sa nachádza v Nitre v časti Dolné Krškany.
Budova aj spevnené plochy sú v prevádzke a sú napojené na elektrickú energiu, kanalizáciu,
dažďovú kanalizáciu, internet. Je možnosť napojenia na plyn a na tepelné čerpadlo na
vykurovanie systémom zem - zem. Prístupové cesty a manipulačná plocha aj pre kamióny.
Stavba bola dokončená v roku 2009, predajňa má za sebou prvú obchodnú sezónu. V
súčasnosti slúži na predaj prírodného kameňa, záhradného nábytku a náradia.
Podľa územného plánu sa predmetný pozemok nachádza v novovybudovanej Priemyselnej
zóne Nitra - JUH, v zóne pre malých a stredných podnikateľov Nitra - Dolné Krškany,
Knappova ulica, územie pozdĺž Novozámockej cesty. Frekvencia na tejto ceste je cca 16 000
áut denne.
Cena: dohodou
Využitie
► montážna hala, dielňa
► skladové priestory
► logistika
► kancelárske priestory
► predajňa prírodného kameňa, náradia, nábytku
►
showroom
a iné.
Fotodokumentácia
Fotodokumentácia
Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
tel.: +421 (0)37 65 02 209
mobil: +421 (0)911 802 654
e-mail: [email protected]
web: www.nitrianskainvesticna.sk
Download

nehnuteľnosti spol. BAUPARK, s.r.o.