Zeytin Kabuklu Biti (Parlatoria oleae)

Ergin dişi kabuğu oval, 2-2,5 mm çapta kül
rengindedir.Ergin erkekler ise uzuncadır.
• Zararını zeytin ağaçlarında gövde,dal, sürgün, yaprak ve meyvelerde
meydana getirir.
* Bitki öz suyunu emerek ağaçları zayıflatır, verimin azalmasına ve
kurumalara neden olur.
* Özellikle salamuralık çeşitlerde meyvelerin kalitesini düşürür ve
ekonomik kayıplara neden olur.
MÜCADELESİ

Kültürel Önlemler:
* Kuvvetli ağaçlarda daha az yaşam şansı olduğu için



zayıf ağaçlar kuvvetlendirilmelidir.
Kuruyan dallar kesilmeli
Işık ve iyi havalandırma sağlayacak budama yapılmalı
Dengeli gübreleme ve sulama yapılmalı, fazla sudan
kaçınılmalıdır.

Kimyasal Mücadele:

% 50 den fazla parazitlenme varsa ilaçlama
yapılmamalıdır.
İkinci döl ergin oranının % 70 –80 i bulduğu Ağustos
ayında ilaçlama yapılmalıdır.

Kullanılacak İlaçlar ve Dozları
Etkili Madde Adı ve Miktarı
Formülasyon
Dozu 100 lt suya
Son ilaç. Hasat
arasındaki süre
Methidathion 426 g/l
EC
100 cc
60
Malathion 190 g/l
EC
500 cc
7
Malathion 650 g/l
EC
150 cc
7
Ethion 500 g/l
EC
150 cc
15
Azinphos Methyl % 25
WP
200 g
21
Chlor pyrifos Ethyl 480 g/l
EC
100 cc
14
Omethoate 565 g/l
SL
100 cc
21
Download

Zeytin Kabuklu Biti(Parlatoria oleae)