_--
..
_._.----,
Centrum Usług Wspólnych
W'L~
Z~1-
I --
~~14
Warszawa 10.,01.2014 r.
I
Sz. Pan Donald Tusk
~ENNIK
PODAWCZY
Premier RP
w
KPRM
L-_-~..!.!.!..=-----'Zaproszenie
do odwiedzenia
firmy Tevor SA w upadłości
ul. Mościckiego 27
26-111 Skarżysko-Kamienna
-.?'/
Szanowny Panie Premierze
W ramach Pana odwiedzin Polski powiatowej zapraszam serdecznie do
odwiedzenia naszej firmy zatrudniającej ponad sześćdziesięciu pracowników,
która teraz została postawiona w stan upadłości. Przedstawimy Panu wspólnie
sprawę, która grozi upadkiem kilkaset firmom z polskim kapitałem, głównie
małym i średnim produkującym różne pojazdy specjalistyczne i zabudowy
pojazdów użytkowych.
Jest to branża przemysłu motoryzacyjnego, która dobrze się rozwijała i
która teraz przez urzędników z Dep. Transportu Drogowego byłego MTBiGM
może zostać zniszczona.
W tej sprawie z inicjatywy SPCMiP w lipcu 2013 r. została do Pana
skierowana skarga podpisana przez 3 organizację branżowe. Do tej pory nasze
pismo nie dało dla nas żadnych praktycznych rezultatów, co jest powodem
naszego rozczarowania i zawodu.
Minister Nowak zwolnił naczelnika a potem dyrektora depo Transportu
Drogowego, ale to nie spowodowało zmiany postawy pozostałych urzędników.
Nie podjęli do dziś żadnych działań naprawczych i dramatyczna sytuacja naszej
branży dalej narasta.
Mamy nadzieję, że możliwość bezpośredniego przedstawienia Panu sprawy,
która dotyczy dwudziestu paru tysięcy miejsc pracy spowoduje szybką zmianę
sytuacji i uratuje branżę. Dostarczymy Panu wiedzy bardzo przydatnej w
zarządzaniu krajem, którą można dostać tylko od nas. To będzie wiedza
bezpośrednio od Obywateli, którzy wiedzą, jaką szkodliwą rzeczywistość dla
gospodarki tworzą niekompetentni urzędnicy w ministerstwach.
My na spotkanie zaprosimy producentów i organizacje. Prosimy Pana
Premiera żeby zaprosił Panią mister Bieńkowską, Dyr. TDT i przedstawiciela
MG.
Z poważaniem
TEVOR
PREZES
ZARZĄDL
~/'<-0~c7V
Mar; ts: Sokołowski
SA
w upadłości układowej
ul. Legionow 122 D
26-111 Skarzysko-Kanuenna
NIP 951-20&-54-64
REGON 015533845
Download

Pobierz Newsletter