Zlato v trezore
Marketingový materiál
najlepšia ochrana
majetku
Fyzické zlato v úschove rakúskych bánk
Rakúsko stojí na spojení tradície a moderny. Rovnako aj spoločnosť PARTNER BANK AG. Nezávislá banka so sídlom v Rakúsku,
založená v roku 1992. Partner Bank poskytuje klientom finančné
služby najvyššej kvality v spolupráci s finančnými poradcami a
asset manažérmi v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Českej republike a na Slovensku. Partner Bank je členom Rakúskej asociácie
pre poistenie vkladov a bánk. Ako depozitná banka a správcovská spoločnosť podlieha prísnej kontrole zo strany Rakúskeho
štátneho dozoru nad bankovníctvom a cennými papiermi, čím
je zabezpečený vysoký štandard obchodných operácií. Klienti si môžu od Partner Bank kúpiť aj fyzické zlato. Takéto aktívum je oddelené od ostatných aktív banky a predstavuje majetok klienta. Bankové tajomstvo je uzákonené rakúskou ústavou. Pohodlný prístup k výpisom z depozitu s aktuálnym kurzom
je zabezpečený prostredníctvom zákazníckeho on-line servisu
Partner Bank.
Širšia diverzifikácia aktív do viacerých druhov aktív sa osvedčila ako najlepšia stratégia budovania a ochrany majetku.
Partner Bank je presvedčená, že investície by mali zahŕňať peňažné hodnoty ako aj fyzické hodnoty, teda sporiace účty, nízko rizikové dlhopisy, akcie „blue chip“, nehnuteľnosti a zlato.
Zlato je jedna z najvzácnejších komodít
Zlato sa považuje za hodnotu už viac ako 6000 rokov
Zlato je pradávny a časom osvedčený spôsob uloženia peňazí
Zlato je uznávané ako univerzálna mena
Zlato je trvalé a ľahko likvidné
Zlato je najlepšia ochrana pred infláciou
Zlato je oslobodené od dane z pridanej hodnoty
Partner Bank predáva zlaté odliatky najvyššej kvality, 24 karátové zlato s rýdzosťou 999,9 od výrobcov tzv.“ Good Delivery“ štandardu. Nakoľko cena zlata podlieha fluktuácii, Partner Bank ponúka klientom možnosť nakupovať menšie množstvá fyzického zlata pravidelne a postupne vybudovať väčšiu
„zlatú rezervu“. Týmto spôsobom môže investor pohodlne nadobúdať fyzické zlato a profitovať z efektu spriemerovania nákladov: Pri nižšej cene sa nakúpi viac zlata, pri vyššej cene
menej. Kúpené zlato je bezpečne uschované v trezore banky
v Rakúsku.
Zlatý depozit „Gold Depot“ od Partner Bank sa vyznačuje
transparentnosťou a flexibilitou: Hodnotu zlata je možné kontrolovať denne cez on-line prístup. Klient môže dokúpiť zlato
a tým zvýšiť svoje zásoby, kedykoľvek môže zlato alebo časť
svojich zásob odpredať a aktuálna cena mu bude poukázaná
na účet.
Fyzické zlato je v neistých časoch
najdôležitejším majetkom
100% hodnoty zlata sa uschová v
trezore rakúskej banky
Zlato najvyššej kvality, 24 karátové
s rýdzosťou 999,9
Nákup na základe jednoduchej
objednávky
Sporiaci plán do fyzického zlata
RAKÚSKO
Centrála Linc
A-4020 Linz, Goethestraße 1a
Telefon: +43.732.69 65-0
Fax: +43.732.66 67 67
Pobočka Víedeň
A-1010 Wien, Walfischgasse 8
Telefon: +43.1.533 98 60-0
Fax: +43.1.533 98 60-21
NEMECKO
Upozornenie na riziká: Zlato je kótované v US Dolároch a preto
podlieha menovému kurzovému riziku. Hodnota zlata podlieha
fluktuácii. Informácie v tejto brožúrke majú poskytnúť všeobecný
prehľad, nemajú byť však chápané ako podklad k zmluve ani ako
predajná ponuka alebo odporúčanie investície. Partner Bank nenesie zodpovednosť za presnosť a úplnosť poskýtnutých údajov.
Priebežne môže nastať zmena daňových zákonov, v texte sa môžu
vyskytnúť chybné formulácie alebo tlačové chyby.
Tieto informácie o produkte boli zostavené spoločnosťou Partner
Bank. Autorské práva k obsahu tejto brožúrky si vyhradzuje Partner Bank. Ich použitie je možné iba na základe písomného súhlasu Partner Bank. Vypracované: 1. Jún 2010
Pobočka Mníchov
D-85622 Feldkirchen/München, Am Kiesgrund 2–4
Telefon: +49.89.99 15 54-0
Fax: +49.89.99 15 54-33
MAD'ARSKO
ZastÚpenie Budapešt‘
E-Mail: [email protected]
SLOVENSKO
ZastÚpenie Bratislava
E-Mail: [email protected]
E-Mail: [email protected]
Internet: www.partnerbank.at
Dajme deťom krídla.
Sociálna zodpovednosť prostredníctvom podpory vzdelávania
a rozvojových programov.
Pomocou príspevkov Partner Bank, jej finančných poradcov a ich
klientov boli v posledných rokoch podporované početné sociálne
rozvojové projekty v Sambii, Guatemale, Kolumbii, Bolívii, Čade,
Indii a Indonézii. Pripojte sa k nám svojim príspevkom aj vy!
www.twowings.com
Download

Zlato v trezore