I POLSKO-ROSYJSKI KONGRES MEDIÓW
„SPOŁECZEŃSTWO – KULTURA – MEDIA”
23 – 25 czerwca 2011, Wrocław
Centrum Kongresowe „Hala Stulecia”
(ul. Wystawowa 1)
PROGRAM
23 czerwca 2011 r. (czwartek)
Przyjazdy uczestników Kongresu
(zakwaterowanie Hotel Monopol ul. Modrzejewskiej 2)
20:00: Przyjęcie z okazji inauguracji Kongresu
zaprasza Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
(Restauracja „Przystań”, ul. Ks. Witolda 2)
24 czerwca 2011 r. (piątek) – Sala Audytoryjna
9:30 – 10:30: Otwarcie Kongresu
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury FR Aleksandr Awdiejew
str. 1
Przesłania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego i Prezydenta
Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa do uczestników Kongresu
Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Maciej Klimczak,
Minister Kultury FR, Aleksandr Awdiejew
Wystąpienia współprzewodniczących Grupy ds. Trudnych
Współprzewodniczący polskiej części Grupy do Spraw Trundych,
Prof. Adam Daniel Rotfeld,
Zastępca współprzewodniczącego rosyjskiej części Grupy do Spraw Trudnych
Prof. Michaił Narinskij
Informacja o rozpoczęciu działalności przez Centra Polsko-Rosyjskiego i Rosyjsko-Polskiego
Dialogu i Porozumienia
Pełnomocnik Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Utworzenia Centrum
Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Dr Sławomir Dębski,
Pełnomocnik Ministra Kultury FR do Utworzenia Rosyjsko-Polskiego Centrum
Dialogu i Porozumienia, Dr Andriej Artizow
10:30 – 11:00 - Konferencja prasowa ministrów kultury
11:15 – 13:45 SEKCJA POLITYKA
11:15 – 13:30: Polityka zagraniczna a modernizacja państwa – 20 lat doświadczeń Polski i
Rosji
Moderator: Dr Sławomir Dębski
Prof. Adam Daniel Rotfeld,
były ministrer spraw zagranicznych RP, współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej
Grupy ds. Trudnych
Dr Andrzej Olechowski,
były minister spraw zagranicznych RP
JE Aleksandr Aleksiejew,
Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador FR w Polsce
Leonid Draczewski,
Przewodniczący Rady Dyrektorów GMK ”Intergeo”, były Nadzwyczajny i
Pełnomocny Ambasador FR w Polsce
str. 2
Komentatorzy:
dr Artiom Malgin,
MGIMO, członek polsko-rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych
Marcin Wojciechowski,
dziennikarz, publicysta „Gazety Wyborczej”
13:15 – 13:45: Prezydencja Polski w UE – Konferencja prasowa
Dr hab. Jarosław Bratkiewicz
Dyrektor Polityczny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
13:45 – 15:00: Lunch
15:00 – 16:30: Czy członkostwo Polski w UE sprzyja czy utrudnia rozwój relacji UE-Rosja?
Moderator: Prof. Siergiej Karaganow, Przewodniczący prezydium Rady ds. polityki
obronnej i zagranicznej Rosji
Dr Paweł Kowal
Poseł do Parlamentu Europejskiego, były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych RP,
Dr Leszek Jesień,
były współpracownik polskiego negocjatora traktatu o akcesji do Unii Europejskiej,
b. doradca polskiego rządu, b. Sekretarz Stanu doradca Premiera RP do spraw
polityki zagranicznej, obecnie Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Prof. Oleg Barabanow
kierownik Katedry Polityki Unii Europejskiej MGIMO (Uniwersytet) MSZ Rosji
Fiodor Łukjanow
redaktor naczelny pisma „Rosja w polityce globalnej”
Komentatorzy:
Prof. Michaił Narinskij,
Zastępca współprzewodniczącego rosyjskiej części Grupy do Spraw Trudnych
Ernest Wyciszkiewicz,
ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
str. 3
16: 30– 18:00 SEKCJA KULTURA
16:30 – 18.00: Co Polacy powinni czytać o Rosji? Co Rosjanie powinni czytać o Polsce?
Moderatorzy: Marcin Wojciechowski, „Gazeta Wyborcza”, Aleksandr Archangielskij,
publicysta telewizyjny
Adam Pomorski,
Prezes polskiego Pen Clubu
Grzegorz Gauden,
Dyrektor Instytutu KsiąŜki,
Władimir Grigoriew,
Zastępca Szefa Federalnej Agencji ds. środków masowego przekazu,
Michaił Szwydkoj,
Pełnomocnik Prezydenta FR ds. międzynarodowej polityki kulturalnej
18:00 - 19:30 SEKCJA RELIGIA
18:00 - 19:30: Czy religia sprzyja modernizacji społeczeństwa?
Moderator: dr Andrzej Grajewski, „Gość Niedzielny”
Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz,
sekretarz generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej
Ks. prof. Dariusz Walencik
Prof. nadzw. Uniwersytetu Opolskiego, dr hab. nauk prawnych, kierownik Zakładu
Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji UO
Ihumen Filaret,
zastępca przewodniczącego Wydziału ds. Współpracy z Zagranicą Patriarchatu
Moskiewskiego Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej
Dr Jelena śosul,
Kierownik katedry wydziału dziennikarstwa Rosyjskiego Prawosławnego Instytutu
świętego Jana Ewangelisty, doradca przewodniczącego Synodalnego Oddziału
Informacji Patriarchatu Moskiewskiego Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej
19:30 – 21:00: Przyjecie dla uczestników Kongresu (Hala Stulecia, restauracja „Pergola”)
21:00: Powrót do hotelu
str. 4
25 czerwca 2011 r. (sobota)
09:00 – 10:30: SEKCJA SPOŁECZEŃSTWO
SALA AB
9:00 – 10:30: Polacy i Rosjanie - czy i dlaczego się nie lubimy?
Moderator: Jacek Stawiski, TVN24, program „Horyzont”
Prof. Marek Kornat,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Historii
Polskiej Akademii Nauk
Prof. Paweł Śpiewak,
Uniwersytet Warszawski, współpracownik „Kultury Liberalnej”
Dr Timofiej Bordaczow,
Dyrektor Centrum Kompleksowych Badań Europejskich i Międzynarodowych Rady
ds. Zagranicznej i Obronnej Polityki Rosji
Siergiej Buntman,
zastępca redaktora naczelnego radia „Echo Moskwy”
Komentatorzy:
Andriej Lipskij,
zastępca redaktora naczelnego „Nowej Gazety”
Małgorzata Nocuń,
Dziennikarka, publicystka „Nowej Europy
Powszechnego”
Wschodniej”
i
„Tygodnika
SALA CD
9:00 – 10:30: Panel Programu I Polskiego Radia:
„Jak zmienia się wizerunek Polski w mediach rosyjskich i Rosji w mediach polskich?”
Moderator: Krzysztof Grzesiowski, Polskie Radio, Program I
Wiesław Gałązka,
medioznawca, specjalista od wizerunku
Grzegorz Ślubowski,
Dziennikarz radiowy i telewizyjny, Polskie Radio Program I
Jelena Rykowcewa,
Dziennikarka „Radio Swoboda”
Arina Borodina,
Specjalistka ds. mediów, dziennik „Kommiersant”
str. 5
10:45-12:00
SALA AB
10:45-12:00: Panel „Gazety Wyborczej”
„Papier kontra ekran. Prasa drukowana – schyłek czy nowe wyzwania? Jak gazety i periodyki
w Polsce i Rosji radzą sobie ze spadkiem czytelnictwa i nakładów?”
Moderator: Marcin Wojciechowski („Gazeta Wyborcza”)
Jerzy Wójcik,
zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”, odpowiedzialny za nowe
projekty
Marek Magierowski,
zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”
Władimir Sungorkin,
redaktor naczelny „Komsomolskiej Prawdy”
Wiktor Łoszak,
redaktor naczelny tygodnika „Ogoniok”
Komentatorzy:
Ariadna Rokossowska,
dziennikarka „Rosyjskiej Gazety”
SALA CD
10:45-12:00: Panel „Dziennika Gazety Prawnej”
„Wzajemne inwestycje i handel – czysty biznes czy równieŜ polityka?”
Moderator: Andrzej Talaga, zastępca redaktora naczelnego „Dziennika Gazety
Prawnej”
Michaił Krutichin,
Russian Energy Weekly
Iwan PreobraŜeńskij,
Agencja Rosbałt
Ernest Wyciszkiewicz,
ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
str. 6
Download

i polsko-rosyjski kongres mediów