-1TÜRKİYEFUTBOL FEDERASYONU
FUTBOL İL TEMSİLCİLİĞİ
Sayı
Konu
: Fut. İl. Tem/
: Tertip Komitelerinin Kararları Hk.
İstanbul 16.12.2014
İlimiz Amatör 1. Amatör Lig Futbol Tertip Komitesi’nin almış olduğu kararların sureti aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi rica ederim.
Yemen EKŞİOĞLU
TFF İstanbul İl Başkanı
SU RET
BİRİNCİ AMATÖR LİG FUTBOL TERTİP KOMİTESİ KARARLARI
KARAR NO: 13/1
Karar Tarihi 16.12.2014
13.12.2014 tarihli Beykoz Çavuşbaşı – Dolayoba maçı hakem, gözlemci raporu görüşüldü:
a) Müsabakanın 40.dakikasında iki takım oyuncularının birbirleri ile kavga etmeleri, bu sebeple her iki
takımdan ihraç edilen oyuncu sayıları maça devam etmelerine olanak vermediğinden tatil edildiği
anlaşıldı.
b) Bu durumda FMT’nin 22/a maddesine göre Dolayoba takımının 1-0 önde olduğu müsabakada her
iki takımın da 3-0 hükmen yenik sayılmasına,
c) Ayrıca FMT’nin 19/3 maddesine göre eylemlerin ağırlığı sebebiyle dosyanın İl Disiplin Kurulu’na
sevkine,
KARAR NO: 13/2
Karar Tarihi 16.12.2014
a) 08.12.2014 tarihli Cerrahpaşa ve 13.12.2014 tarihli Kalespor maçlarına çıkamayan Alucra Doludere
takımının bu müsabakalarda FMT’nin 24/a maddesine göre 3-0 hükmen yenik sayılıp 3’er
puanlarının silinmesine,
b) Alucra Doludere takımı iki kez müsabakaya çıkmadığından FMT 24/a maddesine göre ligden
çıkarılmasına, kalan maçlarında 3-0 hükmen yenik sayılmasına,
c) 2015 – 2016 sezonunda 2.Amatör Lig’e düşürülmesine,
KARAR NO: 13/3
Karar Tarihi 16.12.2014
Ligden çekilen Emirefendi ve İstanbul Ünye takımlarının ihracına ve ligden düşürülmelerine, kalan
maçlarında 3-0 hükmen yenik sayılmalarına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
Başkan
İmza
Üye
İmza
Üye
İmza
Aslı gibidir.
16.12.2014
Üye
İmza
Üye
İmza
Download

1.a.l. tertip komitesi kararı - T.F.F. İstanbul İl Başkanlığı