TÜBİTAK
Horizon 2020 Programı
Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN
TÜBİTAK
Avrupa Birliği Araştırma ve
Geliştirme Programları ve
Horizon 2020
2
Sunum İçeriği
TÜBİTAK
 Horizon 2020 Programı ve Bileşenleri
 Horizon 2020 Alt Programları
 Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri
 H2020 Programında Çağrı ve Proje Hazırlık Döngüsü
 Proje Değerlendirme Kriterleri
 Yasal ve Finansal Bilgiler
 UKO’nun Proje Geliştirmeye Yönelik Faaliyetleri ve
Destekleri
 H2020’de Hakemlik
 H2020’de Yer Almak Neler Kazandırır?
3
Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları
TÜBİTAK
Ekonomik
güç
Siyasi
güç
Bilimsel ve
Teknolojik güç
Ortak ve güçlü
kaynaklar
Gelişmiş insan
kaynağı
Bilim ve teknolojide
mükemmeliyet
 Uyumlaştırılmış
Ar-Ge faaliyetleri
4
AB Çerçeve Programlarının Temel Özellikleri
TÜBİTAK
3-5 yıl sonra pazara
sunulacak ürünler
Avrupa
Komisyonu’na
doğrudan başvuru
Çok yıllı
Dünyanın en büyük
sivil araştırma
programı
5
Avrupa Birliği Çerçeve Programları
TÜBİTAK
H2020 Programı AB’nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programıdır.
6. ÇP
2002-2006
(4 yıl)
17,5 Milyar Euro
7. ÇP
2007-2013
(7 yıl)
53,2 Milyar Euro
H2020
2014-2020
(7 yıl)
80 Milyar Euro
6
Horizon 2020 Programı
TÜBİTAK
Bilimsel Mükemmeliyet
Horizon 2020:
2014-2020
•
•
•
Dünya standartlarında bilim
İleri düzey araştırma yeteneği
geliştirmesi
Araştırmacıların en iyi altyapılara
erişimi..
Toplam Bütçe:
80 Milyar €
Toplumsal Sorunlara
Çözümler
Endüstriyel Liderlik
•
•
•
•
Yeni iş sahaları yaratarak
istihdamı artırmak
Yenilikçi KOBİ’ler
Anahtar teknolojilere stratejik
yatırımlar
Ar-Ge için daha fazla özel
sektör yatırımı
•
Toplumsal sorunlara çok
disiplinli ve çok ortaklı
araştırmalar yolu ile etkili
çözüm önerileri
Toplum için ve Toplum ile Bilim
Katılımın Artırılması
Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü
Avrupa Ortak Araştırma Merkezi (nükleer olmayan)
7
Hangi Ülkeler Katılabilir?
TÜBİTAK
7.ÇP Asosiye Ülkeler
Uluslararası İşbirliği Hedef
Ülkeleri (ICPC)
Türkiye,Makedonya,
İsrail, İsviçre, İzlanda,
Lihtenştayn, Norveç,
Sırbistan, Arnavutluk,
Karadağ, BosnaHersek, Faroe Adaları,
Moldova
Afrika, Karayipler, Asya,
Pasifik, Doğu Avrupa ve
Orta Asya, Latin
Amerika, Akdeniz
Ortaklık Ülkeleri
8
Kimler Başvurabilir?
TÜBİTAK
Bilimsel Mükemmeliyet
Bireysel Araştırmacılar
Üniversiteler
Araştırma Merkezleri
Sanayi -KOBİ
Endüstriyel Liderlik
7. ÇP'ye Türkiye'den Başvuran Kurumların
Dağılımı
Üniversite;
3927
Araştırma
Merkezi;
127
KAMU; 910
KOBİ; 1557
Sanayi-KOBİ
Üniversiteler
Araştırma Merkezleri
Kamu Kurumları
Toplumsal Sorunlara
Çözümler
Üniversiteler
Sanayi-KOBİ
Araştırma Merkezleri
Kamu Kurumları
STK’lar
Sanayi; 608
STK; 260
KOBİ Birliği;
67
9
Bu hususlara dikkat…
TÜBİTAK
Horizon 2020 Programında teşvik edilen hususlar;
• KOBİ’lerin katılımının desteklenmesi
• Uluslararası İşbirliği faaliyetlerinin planlanması
• Projelerin kalıcı etkisinin vurgulanması
• Sürdürülebilir kalkınmaya etkisi
• Farklı tematik alanlarda projelerin sosyo ekonomik boyutuna
yer verilmesi
• Fikirlerin ticarileşmesi, geniş yenilik algısı, sektörler arası yenilik
• Yeni aktörlerin projelere dahil edilmesinin önemsenmesi
• Cinsiyet, etik konular ve proje sonuçlarına açık erişim
konularına vurgu
10
TÜBİTAK
Horizon 2020 Bileşenleri ve Alt
Programlar
11
TÜBİTAK
Bilimsel Mükemmeliyet
Bilimsel Mükemmeliyet
Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
Toplumsal Sorunlara Çözümler
12
1. Bileşen «Bilimsel Mükemmeliyet»
TÜBİTAK
Programın Toplam Bütçesi (milyar €)
Avrupa Araştırma Konseyi (ERC):
‘En iyi Bireysel takımlar tarafından yürütülen öncül
araştırma’
Yeni ve Gelişen Teknolojiler:
‘Farklı yenilik alanları oluşturmak için araştırmada
işbirliği’
24,441
13,95
2,696
Marie Curie Faaliyetleri:
‘Eğitim ve kariyer geliştirme fırsatları’
6,162
Araştırma Altyapıları (e-altyapılar dahil):
‘Birinci kalite imkanlara erişim’
2,488
13
Bilimsel Mükemmeliyet
Avrupa Araştırma Konseyi - ERC
Çağrı: 7Ekim
2014’te
açılacak
TÜBİTAK
•
•
Öncül araştırma (frontier research)
Desteklenecek projeler:
– mükemmeliyet odaklı
– konu bağımsız (sosyal bilimler dahil)
– bireyler veya bireysel takımlar tarafından yönetilen
– çığır acıcı nitelikte, yüksek riskli yüksek kazançlı bilimsel projeler
•
•
Avrupa’ya gelecek araştırmacılar için 1 milyon €’ya kadar ek fon imkanı
Altyapı kurma imkanı
Çağrı: 13
Kasım 2014’te
açılacak
Çağrı: yok
Çağrı açılış
10.02.2015
İletişim: Aslı Vural :[email protected]
14
Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET)
TÜBİTAK
Bilimsel Mükemmeliyet
•
•
•
•
•
Yeni ve Sarsıcı Fikirler
(FET OPEN)
• Çığır Açıcı Araştırma
Projeleri
• Konu kısıtı yok
• Sürekli açık çağrı
• Çağrı Bütçesi: 154 M
Avro
• Çağrı Kapanış:
31.03.2015
Avrupa’nın teknoloji geleceğine yön bulma
Yeni araştırma ve inovasyon eko-sistemleri
oluşturma
Büyük ölçekli inisiyatifleri destekleme
Uzun vadeli, yüksek riskli araştırma projeleri
Birden çok akademik disiplini bir araya getiren
yeni araştırma alanlarını ortaya çıkarmak
Kuluçka Dönemi
(FET PROACTIVE)
• Açık araştırma
kümeleri
• Konu odaklı
• Çağrı Kapanış:
25/11/2014
Büyük Ölçekli
İnisiyatifler (FET
FLAGSHIPS)
• Ortak Araştırma
Ajandaları
• Grafene Projesi
• Human Brain Projesi
• Çağrı Kapalı
İletişim: Ezgi Bener [email protected]
15
Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları
ve Bursları
•
Bilimsel Mükemmeliyet
•
•
•
Individual
Fellowships (IF)
• Uluslararası dolaşım
hedefler
• Deneyim şartı var,
yaş sınırı yok
• Her alana açık çağrı
Çağrı Açılış: :
2015’in ilk çeyreği
TÜBİTAK
Nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki
insan potansiyelini güçlendirmek
Araştırmacıların kariyer gelişimini ve sürekliliğini sağlamak
Avrupa’yı ( Türkiye’yi) tüm dünyadaki araştırmacılar için bir
cazibe merkezi haline getirmek
Sektörler ve ülkeler arasında bilgi transferi gerçekleştirmek
Research and
Innovation Staff
Exchange (RISE)
COFUND
• Araştırma eğitim
ağı kurarak
başlangıç
seviyesindeki
araştırmacıları
eğitmeyi hedefler
• Personel değişimi:
Akademi-sanayi
arasında -Avrupa içi
Akademi-akademi
arasında -Avrupa
dışı
• Mevcut ya da yeni
açılacak burs
programlarına %50
oranında ek destek
• Post-doc burs
programları
• PhD burs programları
Çağrı Kapanış:
13.01.2015
Çağrı Açılış:
2015’in ilk çeyreği
Çağrı Açılış: 2015’in
2. çeyreği
Innovative Training
Networks (ITN)
İletişim: Numan Gölükçü, Selcen Arslan [email protected]
Avrupa Araştırma Altyapıları
Bilimsel Mükemmeliyet
TÜBİTAK
Ana Aksiyon
Özel Aksiyon
• 2020 ve sonrası için
Avrupa Araştırma
Altyapılarını
geliştirmek
• Küresel Altyapılar
geliştirmek
• Ulusal altyapıların
Avrupa çapında
entegrasyonu ve
kullanıma açılması
• Bilişim odaklı ealtyapıların
geliştirilmesi,
yaygınlaştırılması
ve işletilmesi
• Araştırma
Altyapılarının
yenilik
potansiyelini ve bu
konuda yetişmiş
insan kaynağını
arttırmak
İletişim: [email protected]
Politika Aksiyonu
• Avrupa Araştırma
Altyapısı
Politikasını ve
uluslararası
işbirliğini
güçlendirmek
17
TÜBİTAK
Endüstriyel Liderlik ve
Rekabetçilik
18
2. Bileşen: Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
TÜBİTAK
Programın Toplam Bütçesi (milyar €)
17,016
Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler (KET)
(Bilgi ve iletişim teknolojileri, nanoteknoloji,
biyoteknoloji, malzeme, imalat teknolojileri, uzay)
13,557
Risk Sermayesine Erişim
(Araştırma ve yenilik için risk sermayesi ve özel
finans desteği)
2,842
KOBİ’lerde Yenilikçilik Programı
(Her tip KOBİ için her türlü yenilik formunun teşvik
edilmesi)
0,616
19
Endüstriyel Liderlikte ICT-7.3 M Avro
TÜBİTAK
Yeni Nesil Bileşenler
ve Sistemler
Sosyal Problemler / Odaklanılan
Alanlar
İmalat
Teknolojileri,
Geleceğin
Fabrikaları
Mikro ve Nano
Elektronik
Teknolojileri ve
Fotonik
İleri Hesaplama
7,3Milyar
Geleceğin
İnterneti
İçerik Teknolojileri
ve Bilgi Yönetimi
Robot Bilim
%17
• Çağrı Açılış: 15.10.2014
Yatay aksiyonlar:
Açık Yenilik, Nesnelerin Interneti, Siber Güvenlik, Bilgi Güvenliği, İnsan Odaklı Dijital Çağ, Uluslararası İşbirliği
Bilimsel Mükemmeliyet / FET /
RI / HPC
Ezgi Bener, [email protected]
Nanoteknoloji, İleri Malzemeler ve İleri İmalat ve İşleme
Teknolojileri (NMP)
TÜBİTAK
Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
Alanın amacı
• Kolaylaştırıcı anahtar teknolojilerde endüstriyel istihdamı artırmak
• Avrupa’nın endüstriyel kapasitesini güçlendirmek
• Avrupa’nın küçük ve orta ölçekli endüstrilerini (SME) içeren iş perspektifini geliştirmek
2015 yılında çağrıya çıkacak konular
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nanokompozitler ve Nanoprinting
Endüstriyel Nanoteknoloji
Geleceğin Fabrikaları (PPP)
Enerji Verimli Binalar (PPP)
Nanotıp ve Biomalzemeler
Sürdürülebilir İşlem Endüstrileri ve Kaynak Etkinliği (PPP)
Enerji uygulamaları için Nanomalzemeler
Sürdürülebilir Nanomalzemeler
Nanogüvenlik
Çağrı künyesi
• Çağrı açılış tarihi: 22 Ekim 2014
İletişim
Burak Tiftik, Ahmet Atılgan , [email protected]
Biyoteknoloji
Alanın amacı
Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
•
•
AB’nin yaşam bilimlerinde gelişmesini sağlayacak yenilikçi, rekabetçi ve
sürdürülebilir ürünler ve süreçler geliştirmek
Tarım, gıda, sağlık ve kimya sektörlerine yenilikçilik etmeni olarak katkı
sağlamak
2015 yılında çağrıya çıkacak konular
•
•
Biyoenformatik çalışmalar
Yenilikçi ve rekabetçi platform teknolojiler (Metagenomik teknolojiler)
Çağrı künyesi
•
Çağrı açılış tarihi: 22 Ekim 2014
İletişim
•
Çınar Öner, [email protected]
TÜBİTAK
Uzay Alanı
TÜBİTAK
Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
Alanın amacı
Avrupa Uzay Politikası’nı GMES (Çevre ve Güvenlik için Küresel İzleme) benzeri
uygulamalara odaklanarak; karar vericilerin ve kamuoyunun hizmetinde bir
Avrupa Uzay Politikası’nın oluşturulması, önemli aktörlerin ve Avrupa sanayiinin
Uzay alanında rekabetini güçlendirmek
2015 yılında çağrıya çıkacak konular
•
•
•
•
Uydudan yer/yön belirleme uygulamaları-Galileo Programı
Yer gözlem çağrısı
Uzay’da Avrupa varlıklarının korunması çağrısı
Avrupa Uzay Sektörü’nde rekabetçilik çağrısı
Çağrı Künyesi
•
Çağrı açılış tarihi: 4 Kasım 2014
İletişim
Mina Yeşilyurt , [email protected]
23
Risk Sermayesine Erişim
TÜBİTAK
Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
Alanın amacı
Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunan kuruluşların her aşamada karşılaşabilecekleri finansal
problemleri çözmek
Uygulama Mekanizmaları
Çerçeve Programı projelerini başarıyla bitiren veya projeleri devam eden tüm kuruluşlara açık
dolaylı bir destektir.Başarılı projelere kalite etiketi verilerek Avrupa Komisyonu ile işbirliği içerisinde
çalışan risk sermayesi kuruluşlarına yönlendirme yapılacaktır.
Bütçe
Çağrı Açılış henüz belli değil.
İletişim
•
[email protected]
24
Yeni KOBİ Programı
Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
•
•
•
•
•
TÜBİTAK
Sadece KOBİ’lerin katılımına açık olacaktır.
Sektörel fark gözetmemektedir, bütün yenilikçi KOBİ’ler başvuru
yapabilirler.
Tek başına bir KOBİ’nin başvuru yapması da mümkün olacaktır.
Toplumsal Sorunlara Çözümler ve Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
Programlarını adreslediği müddetçe konu bağımsızdır.
Üç aşamadan oluşmaktadır:
Kavram ve
Fizibilite
Analizi
6 ay, 50,000 €
Ar-Ge
Demonstrasyon
Pazar uygulaması
Ticarileştirme
(Dolaylı bir destek
Risk sermayesi veren
12-24 ay, 1-2,5 milyon € Kuruluşlara yönlendirme)
Pazar
TÜBİTAK
Toplumsal Sorunlara Çözümler
26
3. Bileşen: Toplumsal Sorunlara Çözümler
TÜBİTAK
Programın Toplam Bütçesi (milyar €)
29,679
Sağlık, demografik değişim ve refah
7,472
Gıda Güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik
araştırmaları ve biyo-ekonomi
3,851
Güvenli, temiz ve verimli enerji
5,931
Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma
6,339
İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve ham maddeler
3,081
Değişen Dünya’da Avrupa - Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı
toplumlar
1,309
Güvenli Toplumlar - Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin
ve Bağımsızlığının Korunması
1,695
27
Sağlık, demografik değişim ve refah
Toplumsal Sorunlara Çözümler
TÜBİTAK
•
•
•
•
Alanın amacı
Hastalıkların tedavi edilmesinden ziyade önlenmesi
Avrupa vatandaşlarının refahının korunması
Gittikçe değişen demografik dengeye uygun sağlık sistemlerinin oluşturulması
yönünde çalışmaların desteklenmesi
2015 yılında çağrıya çıkacak konular
•
•
•
•
•
•
•
Sağlık ve hastalıkların anlaşılması
Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hazırlık ve tarama
Teşhisin iyileştirilmesi
Yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojileri
Aktif ve sağlıklı yaşlanma
Entegre sağlık hizmeti sunumu
Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi
Çağrı künyesi
•
Çağrı kapanış tarihi: 14.10.2014, 21.02.2015, 21.05.2014014
İletişim
Özge Gözay, [email protected]
Toplumsal Sorunlara Çözümler
Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Deniz
Araştırmaları ve Biyoekonomi
•
•
•
Alanın amacı
Biyolojik kaynakların en iyi şekilde ve sürdürülebilir kullanılması
Güvenli ve kaliteli gıdanın yeterli miktarda tedarik edilebilmesi
Sürdürülebilir ve kaynak verimli birincil üretim sistemlerinin geliştirilmesidir.
•
•
•
•
•
•
2015 yılında çağrıya çıkacak konular
Sürdürülebilir gıda üretim sistemleri
Güvenli gıda ve sağlıklı beslenme
Sucul canlıların potansiyelinin ortaya çıkarılması
Sürdürülebilir tarım ve ormancılık faaliyetleri
Rekabetçi gıda-tarım sektörüne destek
Biyo-tabanlı sanayinin geliştirilmesi
TÜBİTAK
Çağrı künyesi
•
Çağrı kapanış: 3 Şubat 2015
İletişim
•
Çınar Öner, [email protected]
29
Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji
TÜBİTAK
Toplumsal Sorunlara Çözümler
Alanın amacı
• Güvenilir, düşük maliyetli, kamuoyu tarafından kabul görmüş, sürdürülebilir ve
rekabetçi enerji sistemlerine geçiş yapmak
• Fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması ile sınırlı kaynaklara erişim, artan
enerji ihtiyacı ve iklim değişikliği gibi sorunlarla mücadele etmek
2015 yılında çağrıya çıkacak konular
• Enerji Verimliliği
• Rekabetçi Düşük-Karbonlu Enerji
• Akıllı Şehirler
Çağrı künyesi
•
Çağrı açılış tarihi: 10 Aralık 2014
İletişim
İlknur Yılmaz ,[email protected]
Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım
TÜBİTAK
Toplumsal Sorunlara Çözümler
2015 yılında çağrıya çıkacak konular
• Büyümeye yönelik ulaşım
1.havacılık
1.sosyo-ekonomik ulaşım
2.demiryolu
2.yenilikçilik
MODLAR
3.karayolu
3.teşvik ödülü
4.denizyolu
1.şehiriçi ulaşım
ENTEGRE
2.lojistik
ULAŞIM
3.akıllı ulaşım sistemleri
4.altyapı
• Çevre dostu araçlar
• Mavi büyüme:okyanusların potansiyelinin ortaya çıkarılması
• Akıllı şehirler ve toplumlar
Çağrı künyesi
•
Çağrı açılış tarihi: 10 Aralık 2014
İletişim
Serhat Melik , [email protected]
KESİŞEN
KONULAR
İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve
Ham Maddeler
Alanın amacı
Toplumsal Sorunlara Çözümler
•
Kaynak verimli ve iklim değişikliğine uyumlu/dayanıklı bir ekonomi
sağlamak
2015 yılında çağrıya çıkacak konular
•
•
İklim Değişikliği ile mücadele ve uyum
Çevrenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir
yönetimi, su, biyoçeşitlilik ve ekosistemler
Enerji ve tarım dışı hammaddelerin sürdürülebilir
temininin sağlanması
Eko-inovasyon ile yeşil ekonomiye geçişin sağlanması
Sürdürülebilir ve kapsamlı küresel çevre gözlem ve bilgi
sistemlerinin geliştirilmesi
•
•
•
Çağrı künyesi
•
Çağrı açılış tarihi: 10 Aralık 2014
İletişim
•
Meltem Ünlü , [email protected]
TÜBİTAK
Kapsayıcı, Yenilikçi ve Yansıtıcı Toplumlar
TÜBİTAK
Alanın amacı
Toplumsal Sorunlara Çözümler
•
Avrupa’nın daha iyi kavranması yolu ile kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı
toplum anlayışını desteklemek ve küresel değişimlere ayak uydurabilmek
2015 yılında çağrıya çıkacak konular
•
•
•
•
•
Kriz ile Mücadele
Yansıtıcı Toplumlar- Kültürel Miras,
tarih
Genç nesiller için kapsayıcı ve
sürdürülebilir Avrupa
Küresel aktör olarak Avrupa
Yansıtıcı Toplumlar- Avrupalılık kimliği
ve değerleri
•
•
•
Vatandaşların dijital alanda
güçlendirilmesi
Araştırma ve yenilik alanında toplumsal
katılım
ERA-Chairs
Çağrı künyesi
•
Çağrı açılış tarihi: 10 Aralık 2014
İletişim
Burcu GÖĞÜŞ DOĞAN, [email protected]
Güvenli Toplumlar: Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin ve
Bağımsızlığının Korunması Toplumlar
Toplumsal Sorunlara Çözümler
Alanın amacı
TÜBİTAK
Temel hak ve özgürlükler ile kişisel gizliliğe bağlı kalarak terörizm, doğal afetler ve suç
gibi tehditlere karşı yurttaşların güvenliğinin temini için bilgi ve teknolojiler geliştirmek,
mevcut teknolojilerin uyum içinde çalışmasını sağlamak ve sivil güvenlik odaklı çözümler
üretmek
2015 yılında çağrıya çıkacak konular
•
•
•
•
Terörizm ve organize suçlar ile mücadele
Krizler ve doğal afetlerle mücadele
Sınır güvenliği
Siber güvenlik
Çağrı künyesi
• Çağrı açılış-kapanış tarihi: 25 Mart 2015
İletişim
Pınar Çetin , [email protected]
TÜBİTAK
H2020’de Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri
TÜBİTAK
Tüm doğrudan
masrafların
%100’ü
Tüm doğrudan
masrafların %70’i
(Kar amacı gütmeyen
kuruluşlar için %100’e
kadar)
3 aşamalı destek
• Ar-Ge Hibeleri (Research and Innovation
Actions)
• Destek ve Koordinasyon Eylemleri (CSA)
• Yenilik Hibeleri (Innovation Action
• Ortak Fonlama (Co-Funding)
Programı Eylemleri
• KOBİ Fonlama Aracı (SME Instrument)
36
TÜBİTAK
H2020 Programı’nda Çağrı ve
Proje Hazırlık Döngüsü
Çok Ortaklı Projeler
Bireysel Projeler
37
TÜBİTAK
Çok Ortaklı Projelerde Çağrı ve
Proje Hazırlık Döngüsü
Çağrı Nedir?
TÜBİTAK
Çağrı
nedir?
AB Çerçeve
Programları’nda
desteklenecek proje
konularını gösteren
ihale benzeri süreç
Çağrı nasıl
oluşur ?
H2020 çağrılarında
desteklenecek olan
proje konuları,
Avrupa Komisyonu,
programa üye
ülkeler ve AB
bünyesinde faaliyet
gösteren
kuruluşların
görüşleri
doğrultusunda
Çağrı
Süreci
H2020 çağrı
süreciyle ilgili bütün
idari, finansal ve
hukuki işlemler
Avrupa Komisyonu
tarafından
gerçekleştirilir.
Proje başvuruları doğrudan elektronik
ortamda Avrupa Komisyonu’na yapılır.
39
Projelerde Ne Şekilde Yer Alabilirim?
TÜBİTAK
Proje Koordinatörü
Proje Ortağı
• Proje fikri
• Proje fikri
• Projenin planlanması
• İlgili araştırma
alanında bilimsel
katkı sağlama
• ÇP proje deneyimi
• İlgili araştırma
alanında bilimsel
yetkinlik
• Proje ekibini
oluşturma
• Projenin iş
paketlerinde görev
alma
40
Projedeki durumunuzu belirlemek...
TÜBİTAK
KOORDİNATÖR





Konuya hakimiyet
Projeyi planlayıp, yazabilir ve yürütebilir misiniz?
ÇP proje deneyiminiz var mı?
Konunun tüm yönlerine hakim misiniz?
Belirtilen çalışmaları en iyi yapacak kişileri tanıyor musunuz?
Araştırma ve insan kaynağı yeterli mi?
%70-80
ORTAK
 Projedeki görevler => İş paketleri
 Projedeki görevlerini yerine getirmek
 Konsorsiyum anlaşmasında belirlenen aralıklarla rapor vermek
 İlk defa 7.ÇP’de yer alacak ekiplerin projelerde ortak
olarak başlamaları önerilmektedir!!
 Ancak %70-80 oranında size uygun bir başlık varsa
koordinatör olarak katılma konusu düşünebilir!!!
%20-30
Çağrı Süreci
TÜBİTAK
Çağrı Dokümanlarının yayınlanması
Çalışma
Programı
Başvuru
Kılavuzu
Finansal
Konular
Kılavuzu
Proje Yazma Süreci
Çağrı Kapanış (Projenin
Avrupa
sunulması)
Komisyonu
Değerlendirme
sistemine
kayıt(PIC
numarası alımı)
Kurumun GPF
formlarını sistem
üzerinde
doldurması
EPSS sistemi
üzerinden
projenin proje
koordinatörü veya
bireysel
araştırmacı
tarafından
sunulması
Bağımsız
hakemler
tarafından
projeler
değerlendirilir.
42
Proje Önerisi Sunma
TÜBİTAK
Guide for Proposers
KOBİ’ler
İlgili mi?
Guide for Evaluators
Uluslararası
Boyut
Çağrı
Ağ Oluşturma
Araştırmacılar
Proje Önerisi
Hazırlama
STK’lar
Ortak?
Koordinatör?
Üniversiteler
Finans
İç Prosedürler
İdari
IPR
Proje Önerisini Sunma
43 bu süreçlerde ilgili alanın Ulusal İrtibat Noktası ile yakın işbirliği halinde olmanız önerilir!
Tüm
Değerlendirme Süreci
TÜBİTAK
Değerlendirme
Müzakereler
İmza
Sonuçlara itiraz
hakkınız bulunmaktadır.
Proje Yürütme
44
Anlaşma
Projeye Başlama
Değerlendirme Kriterleri
TÜBİTAK
1. MÜKEMMELİYET
“Excellence”
2. UYGULAMA
“Quality and efficiency of
the implementation and
the management”
3. ETKİ
“Potential impact through
the development,
dissemination and use of
project results”
• Projenin bilimsel kalitesi
• Yenilikçi yönleri
• Araştırmanın kredibilitesi
• Yönetim yapısı
• Bireysel katılımcıların kalitesi ve deneyimleri
• Konsorsiyum / Kurulan Ortaklığın kalitesi
(tamamlayıcılığı, dengesi üniv – sanayi)
• Kaynakların uygun dağılımı ve kullanımı (bütçe, insan
kaynağı, ekipman)
•
•
•
•
Projenin katma değeri
Çalışma Programındaki hedef etkilere katkısı
Fikri Mülkiyet Hakları
Proje sonuçlarının yayılımı/dağılımı
TÜBİTAK
Bireysel Projelerde Çağrı ve
Proje Hazırlık Döngüsü
Avrupa Araştırma Konseyi – ERC
Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
Çağrı Süreci
TÜBİTAK
MSCA ve ERC:
• Komisyon tarafından çalışma programlarında yer
alan her alt program için ayrı ayrı çağrılar ve
başvuru rehberleri yayınlanır.
• Başvurular her araştırma alanına açık olduğu için
rehberlerde konu başlıkları bulunmaz.
• Rehberler; başvuru kriterleri, proje yazım
formatı, proje bütçesi hakkında bilgi sunar.
48
Başvuru Süreci
TÜBİTAK
Konu Bağımsız Proje Fikri
(1) Proje
Avrupa
Komisyonu
Araştırmacı
(Yaş sınırı yok)
+
Araştırma Grubu
(2) Hibe
• Araştırmacı projeyi araştırma grubu ile birlikte yazar,
araştırmacının adı ve özgeçmişi projede açıkça belirtilir.
• Değerlendirmeyi kolaylaştırmak adına MSCA alanındaki 8 panel ve ERC alanındaki
22 panele projeler sunulur.
•Komisyon proje bütçesini (hibeyi) ev sahibi kuruluş aracılığıyla araştırmacıya aktarır.
49
Değerlendirme Süreci - MSCA
TÜBİTAK
Son başvuru tarihinden sonra
Komisyon
hakem
havuzundan
hakemleri
seçer
Sessiz okuma
Panellere
göre
hakemlere
paylaştırılan
projeler önce
hakemlerce
sessiz okuma
adı altında
değerlendirilir
Brüksel’e davet
Puanların açıklanması
Komisyon’un
A-B-C-D
belirlediği 1
listelerinin
haftalık süreçte
açıklanması
hakemler
ve müzakere
Brüksel’de
toplanarak
sürecinin
3’erli gruplar
başlaması
halinde proje
puanı üzerinde
uzlaşırlar
50
Proje Değerlendirme Kriterleri - MSCA
TÜBİTAK
MSCA - INDIVIDUAL FELLOWSHIPS
Excellence /
Impact /
Implementation /
Mükemmeliyet
Etki
Yürütme
Projenin bilimsel kalitesi
Yenilikçi yönleri
Araştırmanın kredibilitesi
(varsa inter-multi disipliner
olma özelliği)
Araştırma hedeflerinin bilgi
transferi ve araştırmacının
kariyer gelişimi için eğitimi
açısından kalitesi, açıklığı
Ev sahibi kuruluşun kalitesi
Araştırma ve yenilikçilikle ilgili İş planının etkinliği ve
insan kaynağının, yeteneğinin tutarlılığı
ve çalışma koşullarının gelişimi
Görevlerin ve kaynakların
Araştırmacıların potansiyelinin dağılımındaki uyum
ortaya çıkarılması ve yeni
kariyer perspektiflerinin
keşfedilmesi
İletişim ve çıktı dağılımı için
Kalite yönetimi ve risk
alınacak önlemlerin etkinliği
yönetimi dahil projenin
yönetim yapısının ve sürecinin
uygunluğu
Kurumsal çevrenin uygunluğu
(altyapı ve yönetimsel
kapasite)
51
Araştırmacının özgeçmişi de mutlaka değerlendirilen kriterler arasında yer alır.
Proje Değerlendirme Kriterleri – ERC
TÜBİTAK
İki değerlendirme kriteri bulunmaktadır. Mükemmeliyet iki
kriterde de incelenir.
1. Araştırma Projesi Kriteri:
– Araştırma projesinin yer sarsıcı niteliği ve beklenen etkisi
– Bilimsel methodoloji
2. Baş Araştırmacı Kriteri:
–
–
–
–
Çığır açıcı nitelikte araştırma yapmış olmak
Yaratıcı düşünme kapasitesi
ERC projesinin baş araştırmacının bağımsızlığına katkısı
Baş araştırmacının ERC projesine ayıracağı zaman ( toplam
çalışma zamanının en az %50’si)
52
Değerlendirme Süreci - ERC
• Proje önerileri 22 panel tarafından değerlendirilir.
• Gerekli durumlarda dış hakemlerin değerlendirmesi
istenir.
• Çok disiplinli veya disiplinler arası projelerde birden
fazla panel seçilmesi mümkündür.
• ERC değerlendirmeleri iki aşamada yapmaktadır. İlk
aşamada proje özeti ve araştırmacının özgeçmişi,
ikinci aşamada projenin tamamı değerlendirilir.
• İkinci aşamaya geçmeye hak kazanan genç
araştırmacılar (Starting Grant ve Consolidator Grant
için) Brüksel’deki panel üyeleriyle birlikte düzenlenen
«mülakat»lara katılırlarak projelerini sözel olarak
sunma fırsatı verilmektedir.
TÜBİTAK
TÜBİTAK
Yasal ve Finansal Konular
54
Maksimum Destek Oranları
TÜBİTAK
7.ÇP
Ar-Ge
Demo
Koord.
Diğer
KOBİ
100 = 120
100 = 80
100 = 160
100 = 160
Sanayi
100 = 60
100 = 60
100 = 120
100 = 120
Araştırma Kur.
100 = 120
100 = 80
100 = 160
100 = 160
Üniversite
100 = 120
100 = 80
100 = 160
100 = 160
Diğer
100 = 60
100 = 60
100 = 120
100 = 120
Demo
Koord.
Diğer
HORIZON2020
KOBİ
Sanayi
Araştırma Kur.
Üniversite
Ar-Ge
100 = 125
100 = 87,5*
(*Yenilik Hibeleri ve Ortak Fonlama Programı Eylemleri
için)
Diğer
*Kar amacı gütmeyen kuruluşları için 100=125 geçerlidir.
AB Çerçeve Programlarının Finansal Boyutu
TÜBİTAK
• Ulusal projelere kıyasla çok yüksek bütçeler
• Bu bütçelerle;
Proje personeli ücretlerini
Proje çalışmaları için yapılan seyahat masraflarını
Ekipman masraflarını (satın alım, nakliye, kurulum vb.)
Proje çalışmaları için yapılan etkinliklerin masraflarını
Yan sözleşmelerin, alt yüklenicilerin masraflarını
Projeyi yürütmekten dolayı doğan genel yönetim giderlerini
karşılayabilirsiniz.
56
H2020’nin Sunduğu Finansal Fırsatlar
TÜBİTAK
• 7.ÇP’ye göre daha kolay proje yönetim ve raporlaması,
resmi dokümanlarda daha sade ve anlaşılır bir dil,
• Proje kapsamındaki 100 birimlik harcamanızın
tamamının desteklenmesi (pazara yakın faaliyetler
hariç) ve ek olarak 20-25 birimlik bir dolaylı maliyet,
• Projelerde görev alacak personelin proje kapsamında
istihdam edilebilmesi,
TÜBİTAK
Ulusal Koordinasyon Ofisi
(UKO)
Faaliyetleri ve Destekler
Ulusal İrtibat Noktaları
TÜBİTAK
• TÜBİTAK UKO’da Ulusal İrtibat Noktaları’nın görevleri:
– Bilgilendirmek
– Yönlendirmek
– Eğitmek
– Ortak bulmak
– Temsil etmek
– Teşvik etmek
59
UKO Faaliyetleri
TÜBİTAK
• Ulusal Bilgilendirme ve Eğitim Günleri
– Üniversiteler, firmalar, kamu kuruluşları
• Araştırmacılar ile yüz yüze
proje/konu özelinde görüşmeler
• Haritalama
– İlgili konuda yurtdışında güçlü isimlerin ve kuruluşların
analizi
• Eşleştirme
– Türk araştırmacıların özgeçmiş ve profilleri veritabanı
– Yabancı araştırmacı-Türk araştırmacı arasında iletişim
oluşturulması
– Ortak arama duyuruları
60
UKO Destek ve Ödül Programları
TÜBİTAK
http://www.h2020.org.tr/
61
Türkiye’deki resmi iletişim kanalı
www.h2020.org.tr
TÜBİTAK
62
Avrupa Komisyonu’nun Resmi İletişim Kanalı
http://ec.europa.eu/research/horizon2020
TÜBİTAK
63
AB Çerçeve Program Proje Bilgileri
TÜBİTAK
http://cordis.europa.
eu/fp5/projects.htm
Çerçeve
Programlarda
desteklenmiş
projelerin bilgilerini
inceleyebilir
H2020
H2020
başvurularınızı
güçlendirebilirsiniz
http://cordis.europa.e
u/fp6/projects.htm
http://cordis.europa.eu/projects
64
Uluslararası Proje Pazarları/Etkinlikler
TÜBİTAK
• H2020’ye yönelik etkinlikler
http://cordis.europa.eu
• Konulara özel tarama yapabileceğiniz Avrupa
çapındaki etkinlikler
http://ec.europa.eu/research/events
• H2020 ile ilgili ulusal/uluslar arası etkinlik
haberleri
•www.h2020.org.tr
65
TÜBİTAK
Horizon 2020’de Hakemlik
Proje Değerlendirme – Hakemlik
TÜBİTAK
• Avrupa Komisyonu yapılan başvuruları bağımsız
uzmanlar – hakemler tarafından yapılmaktadır.
• Bireysel yeni başvurular,
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/d
esktop/en/experts/index.html adresinden ECAS
hesabı açılarak yapılabilmektedir.
• Hakemler değerlendirmede geçen her gün için
Avrupa Komisyonundan 450 € ücret almaktadırlar.
• Hakemlik kaydının çağrı dönemlerinde yeni konu
başlıklarına göre güncellenmesinde fayda vardır!
67
Hakemlik Başvurusu
TÜBİTAK
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
Bize hakemlik kayıt numaranızı iletmeniz durumunda EC’ye «expert
recommendation» yapabiliyoruz…
TÜBİTAK
H2020’de yer almak neler
kazandırır?
Avrupa Çapında Araştırma size ne kazandırır?
TÜBİTAK
 80 Milyar’lık Ar-Ge fonuna erişim imkanı
 Ulusal projelerin nüfus edemeyeceği büyük ölçekli
işbirliği ortamı
 Araştırmanın uluslararası doğası
 Multi-disipliner, uzmanlıkları tamamlayıcı projeler
tasarlama
 Uluslararası ağlara aktif katılım fırsatı
 Uluslararası seyahat imkanlarınızı arttırarak
kariyerinize katkı
 AB çapında rakiplerinizi tanıma ve kıyaslama (benchmark) olanağı
70
H2020 Projelerinde yer almanın kazançları
TÜBİTAK
Bilgi
Yeni
• Bilgi
Alanınızdaki en son teknolojiye erişim
• Çok disiplinli , uzmanlıklarıişbirlikleri
tamamlayıcı
projeler tasarlayabilirsiniz
• Ulusalın yanı sıra uluslararası alanda çalışarak
bilgi kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz
• Avrupa çapındaki en iyi araştırmacılarla bir
araya gelerek, bilgi/deneyimlerinizi
paylaşabilirsiniz
• AB çapında rakiplerinizi tanıma ve kıyaslama
(bench-mark) olanağı
İtibar
Fon kaynağı/
Kaynak
H2020 Projelerinde yer almanın kazançları
TÜBİTAK
•
Yeni işbirlikleri
Yeni
İyi bir ekip/konsorsiyum ile, tek başınıza
Bilgi
yapacağınızdan daha fazlasını elde edebilirsiniz
işbirlikleri
 sinerji
• ÇP projelerinde yer almak, diğer Ar-Ge
programlarında da işbirliklerinizi artırır (ikili
işbirlikleri, COST, EUREKA)
• Uluslararası networklerde yer alma fırsatı
yakalarsınız
• Devam projelerinde de yer alma fırsatı
yakalarsınız
İtibar
Fon kaynağı/
Kaynak
H2020 Projelerinde yer almanın kazançları
TÜBİTAK
İtibar
Yeni
Bilgi
• Dünya çapında isim yapmışişbirlikleri
programlardan fon
alarak özgeçmişinizi güçlendirir ve
görünürlüğünüzü artırır
• Brüksel’in sizin isminize aşina olmasını
sağlarsınız
İtibar
Fon kaynağı/
Kaynak
H2020 Projelerinde yer almanın kazançları
TÜBİTAK
Fon kaynağı/ Kaynak
Yeni
• Araştırma faaliyetlerinizin bir bölümü için Avrupa
Bilgi
Komisyonu’ndan fon kaynağı alabilirsiniz
işbirlikleri
• Dolaylı Maliyetleriniz de fonlanır (Overhead) (100
•
•
liralık Ar-Ge harcaması için 120/125 liraya kadar
destek alabilirsiniz.)
Yenilik yapmanıza yardımcı olabilecek teknolojiye
erişiminizi kolaylaşır
Ortalama 4 ulusal projeden alınacak kaynağın tek
bir AB projesiyle ve alanında uzman kurumlarla
işbirliği içerisinde kullanılma imkanı
İtibar
Fon kaynağı/
Kaynak
H2020 Projelerinde Başarı için…
TÜBİTAK
• Ulusal proje deneyimini uluslar arası alana taşımak
• Çok ortaklı proje ve işbirliği tecrübesini artırmak
• Rekabetin yoğun yaşandığı bir ortamda doğru
ortaklıklara erişmek
• Başarısını ispatlamış işbirliği ağlarına katılım için çaba
harcamak
• Sanayi ile işbirliğini artırmak
• AB araştırma ajandasını çağrı açılmadan önce
yönlendirmek/beslemek
önemlidir.
75
Kapanış
TÜBİTAK
 Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları ve Horizon
2020
 H2020 Bileşenleri ve Alt Programları
 Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri
 H2020 Programında Çağrı ve Proje Hazırlık Döngüsü
 Proje Değerlendirme Kriterleri
 Yasal ve Finansal Konular
 UKO’nun Proje Geliştirmeye Yönelik Faaliyetleri ve Destekleri
 H2020’de Hakemlik
 H2020’de Yer Almak Neler Kazandırır
76
Sorularınız için lütfen bizimle irtibata geçin
TÜBİTAK
Teşekkürler…
AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi
Atatürk Bulvarı 221, Kavaklıdere, Ankara
Tel: +90 312 427 23 02
Faks: +90 312 427 40 24
www.h2020.org.tr
77
TÜBİTAK
HORIZON 2020
Değişen Dünya’da Avrupa:
Kapsayıcı, Yenilikçi ve Yansıtıcı Toplumlar
(Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı)
Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN
Ulusal İrtibat Noktası
1
H2020-Değişen Dünyada Avrupa
TÜBİTAK
«Avrupa»nın daha iyi anlaşılması için yürütülecek bilimsel araştırmalar
ile kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplum anlayışını desteklemek ve
küresel değişimlere ayak uydurabilmek
Kapsayıcı
•
•
•
•
Bütünleşme
kültürlerarası dinamikler
Teknoloji ve yenilik işbirliği
Avrupa’nın küresel rolü
•
•
Yenilikçi
Yansıtıcı
Araştırma ve yeniliğe
toplumsal katılım
Sosyal fayda sağlayacak
ürün ve hizmetlerin
geliştirilmesi
•
Avrupa kültür mirası,
kimlik, kültürel
çalışmalar, sanat,
tarih ve felsefe
araştırmaları
2
7. ÇP SSH Performans Göstergeleri
TÜBİTAK
TR’nin desteklenen proje sayısından başarı yüzdesi Avrupa’nın başarı
yüzdesine eşitken, alınan bütçe bakımından başarı yüzdesi Avrupa’nın
gerisindedir
TR Proje Sayıları
TR Başvuru 389
TR Desteklenen 38
TR Başarı Yüzdesi  %9,7
TR Bütçe
Toplam Proje Sayıları
Toplam Başvuru 2729
Toplam Desteklenen 253
Toplam Başarı Yüzdesi %9,2
Desteklenen
TR/tüm %15
Toplam Bütçe
TR Başvuru Bütçe  75.1 M €
Toplam Başvuru Bütçe  6 B €
TR Desteklenen Bütçe 4.8 M € Toplam Desteklenen Bütçe  570 M €
TR Başarı Yüzdesi  %6,3
Toplam Başarı Yüzdesi  %10
Hakemlik
Toplam Hakem Sayısı (2007-2012) 865
TR Hakem Sayısı (2007-2012) 20
TR/Toplam Hakem
Sayısı %2
%0,84
Tüm ülkeler performans karşılaştırması
TÜBİTAK
€ 120.000.000,00
UK
€ 100.000.000,00
DE
NL
UK
IT
BE
€ 80.000.000,00
FR
ES
AT
DE
SE
€ 60.000.000,00
FI
DK
NL
NO
€ 40.000.000,00
BE
€ 20.000.000,00
CH
GR
IE TRPT
0
50
PL
GR
ES
PT
SE
FI
NO
CH
FR
AT
€ 0,00
HU
IT
DK
PL
IE
TR
HU
100
150
200
4
250
7. ÇP En Başarılı Ülkeler
Ülke
Bütçe (M€)
TÜBİTAK
Proje
İngiltere
92
208
Almanya
67
175
Hollanda
52
121
İtalya
47
156
Fransa
36
129
Portekiz (16) Türkiye
(17. sırada) Slovenya (18)
5
7. ÇP En Başarılı Kuruluşlar
Türk Kurumlar
TÜBİTAK
Yabancı Kurumlar
ODTÜ
Amsterdam Üniversitesi
KOÇ Üniversitesi
Utrecht Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Maastricht Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Barcelona Üniversitesi
İTÜ
LSE
6
Toplumsal Sorunlara Çözümler
TÜBİTAK
Programın Toplam Bütçesi (milyar €)
29,679
Sağlık, demografik değişim ve refah
7,472
Gıda Güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik
araştırmaları ve biyo-ekonomi
3,851
Güvenli, temiz ve verimli enerji
5,931
Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma
6,339
İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve ham maddeler
3,081
Değişen Dünya’da Avrupa - Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı
toplumlar
1,309
Güvenli Toplumlar - Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin
ve Bağımsızlığının Korunması
1,695
7
ÇAĞRILAR-Krizle Mücadele
TÜBİTAK
Ana Çağrı Başlığı: Overcoming the Crisis- New Ideas, Strategies and Governance
Structures for Europe
Overall budget: 35 Million 2014/17 Million 2015
Call ID
Call Budget
Deadline
EURO-1-2014: Resilient and sustainable
economic and monetary union in Europe
10 M €
3 Haziran 2014
EURO-2-2014: The European growth agenda
10 M €
3 Haziran 2014
EURO-3-2014: European societies after the
crisis
7,5 M €
3 Haziran 2014
EURO-4-2014: Political challenges for Europe 7,5 M €
3 Haziran 2014
EURO-5-20152: ERA-NET on Smart Urban
Futures
7 Ocak 2015
5 M € (2015)
EURO-6-2015: Meeting new societal needs by 12 M € (2015)
using emerging technologies in the public
sector
21 Nisan 2015
8
Çağrılar: Yeni Nesil
TÜBİTAK
Call -the Young Generation in an Innovative, Inclusive and Sustainable Europe
Overall budget: 19 Million 2014 10,2 Million 2015
Call ID
Budget
Deadline
YOUNG-1-2014: Early job insecurity and labour
market exclusion
3 Haziran 2014
YOUNG-2-2014: Youth mobility: opportunities,
impacts, policies
3 Haziran 2014
YOUNG-3-2015: Lifelong learning for young
adults: better policies for growth and inclusion in
Europe
YOUNG-4-2015: The young as a driver of social
change
14 M €
(2014
10.2 M
€(2015)
YOUNG-5a-2014: Societal and political
engagement of young people and their
perspectives on Europe
YOUNG-5b-2014: Societal and political
engagement of young people and their
perspectives on Europe
7 Ocak 2015
7 Ocak 2015
3 Haziran 2014
5M€
3 Haziran 2014
9
Çağrılar-Yansıtıcı Toplumlar-1
TÜBİTAK
Call-Reflective Societies: Cultural Heritage and European Identities
Overall budget 23 M € (2014), 26.5 M € (2015)
Call ID
Budget
Deadline
REFLECTIVE-1-2014: ERA-NET on Uses of the past
5M€
3 Haziran 2014
15.5 M €
(2015)
7 Ocak 2015
REFLECTIVE-2-2015: Emergence and transmission
of European cultural heritage and Europeanisation
REFLECTIVE-3-2015: European cohesion, regional
and urban policies and the perceptions of Europe
REFLECTIVE-4-2015: Cultural opposition in the
former socialist countries
REFLECTIVE-5-2015: The cultural heritage of war in
contemporary Europe
10
Çağrılar-Yansıtıcı Toplumlar-2
TÜBİTAK
Call ID
Call Budget
Deadline
REFLECTIVE-6-2015: Innovation ecosystems
of digital cultural assets
10 M € (2015)
21 Nisan 2015
REFLECTIVE-7-2014: Advanced 3D
modelling for accessing and understanding
European cultural assets
14 M €
30 Eylül 2014
REFLECTIVE-8-2015: Communication and
dissemination platform
1M€
7 Ocak 2015
REFLECTIVE-9-2014: Social Platform on
Reflective Societies
1M€
3 Haziran 2014
REFLECTIVE-10-201416: Mobilising the
network of National Contact Points in
Societal Challenge 6
3M€
3 Haziran 2014
11
Çağrılar-Küresel Aktör olarak Avrupa-1
TÜBİTAK
Call -Europe as a Global Actor
Overall Budget 8.35 M € (2014), 35.5 M € (2015)
Call ID
Call Budget
Deadline
INT-1-2014/201521: Enhancing and focusing
3.9 M € (2014)
research and innovation cooperation with the 6.9 M € (2015)
Union’s key international partner countries
29 Nisan 2014
20 Ocak 2015
INT-2-2014/201522: Encouraging the research 4.45 M € (2014)
and innovation cooperation between the
3.45 M € (2015)
Union and selected regional partners
29 Nisan 2014
20 Ocak 2015
INT-3-2015: Europe's contribution to a valuebased global order and its contestants
7 Ocak 2015
25 M € (2015)
INT-4-2015: The European Union's
contribution to global development: in
search of greater policy coherence
7 Ocak 2015
INT-5-2015: Rethinking the European Union
crisis response mechanism in light of recent
conflicts
7 Ocak 2015
12
Çağrılar-Küresel Aktör olarak Avrupa-2
TÜBİTAK
Call ID
Budget
Deadline
INT-6-2015: Re-invigorating the partnership
between the two shores of the Mediterranean
7 Ocak 2015
INT-7-2015: Towards a new geopolitical order
in the South and East Mediterranean region
7 Ocak 2015
INT-8-2015: The European Union and the
Eastern Partnership
7 Ocak 2015
INT-9-2015: The European Union, Turkey and
its wider neighbourhood: challenges and
opportunities
7 Ocak 2015
INT-10-2015: The European Union and
integration challenges in the Balkans
7 Ocak 2015
INT-11-2015: European cultural and science
diplomacy: exploiting the potential of culture
and science in the EU’s external relations
7 Ocak 2015
INT-12-2015: The cultural, scientific and
social dimension of EU-LAC relations
7 Ocak 2015
13
Çağrılar-Yeni İnovasyon Modelleri-1
TÜBİTAK
Call ID
Budget
Deadline
INSO-1-2014/2015: ICT enabled open government
12.30 M €
29 Nisan 2014
21 Nisan 2015
INSO2-2014: Understanding and supporting
business model innovation
3M€
29 Nisan 2014
INSO-3-2014: The economic impact of the
Innovation Union
3M€
29 Nisan 2014
INSO-4-2015: Innovative schemes for open
innovation and science 2.0
10,67 M €
31 Mart 2015
INSO-5-2015: Social Innovation Community
3M€
31 Mart 2015
INSO-6-2014: Platform for ICT for learning and
inclusion
1M€
29 Nisan 2014
INSO-7-2014: Towards Joint Programming under
H2020
3.2 M €
29 Nisan 2014
INSO-8-2014: Synchronized Call Initiatives
1M€
29 Nisan 2014
INSO-9-2015: Innovative mobile e-government
applicaiton by SMEs
INSO-10-2015: SME business model innovation
SME Ins.
3-12/201% 14
SME
TÜBİTAK
Horizon 2020’de Hakemlik
Proje Değerlendirme – Hakemlik
TÜBİTAK
• Avrupa Komisyonu yapılan başvuruları bağımsız
uzmanlar – hakemler tarafından yapılmaktadır.
• Bireysel yeni başvurular,
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/d
esktop/en/experts/index.html adresinden ECAS
hesabı açılarak yapılabilmektedir.
• Hakemler değerlendirmede geçen her gün için
Avrupa Komisyonundan 450 € ücret almaktadırlar.
• Hakemlik kaydının çağrı dönemlerinde yeni konu
başlıklarına göre güncellenmesinde fayda vardır!
16
Hakemlik Başvurusu
TÜBİTAK
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
Bize hakemlik kayıt numaranızı iletmeniz durumunda EC’ye «expert
recommendation» yapabiliyoruz…
TÜBİTAK
Teşekkürler….
[email protected]
0312 468 53 00/4566
18
Download

Üniversitemizde AB-Horizon 2020 Tanıtım Toplantısı